Anda di halaman 1dari 14

UKUR HIDROGRAFI

o Pengertian Ukur Hidrografi


Ilmu yang berkaitan dengan semua pengukuran dan keterangan daripada ciri-ciri fizikal badan air dan kawasan pesisir tanah di sekitar kawasan tersebut. Secara umum tinjauan Hidrografi merangkumi semua tinjauan bawah laut yang merangkumi semua paip, navigation routing dan sub pemasangan kabel laut dan tinjauan pengerukan. Namun, tinjauan Hidrografi khas dilakukan untuk tujuan navigasi dan tinjauan yang lain berbeza daripada itu dalam hal teknik yang digunakan. sebagai contoh, kajian batimetri bertujuan untuk mengumpul data kedalaman. Ukur Hidrografi menyokong pelbagai kegiatan seperti pelabuhan dan penyelenggaraan pelabuhan (pengerukan), kejuruteraan pesisir (pantai hakisan dan kajian pengisian semula), pengurusan kawasan pesisir, dan pembangunan sumber daya lepas pantai.

o Kegunaan Ukur Hidrografi


Digunakan dalam membuat peta dari bahagian bawah sungai, tasik, dan lautan menggunakan peralatan yang sederhana seperti beban yang melekat pada baris ke GPS dan soundings sonar. Peta yang dihasilkan digunakan untuk membantu dalam navigasi maritim, kajian ilmiah, sukan dan eksplorasi mineral. Ukur Hidrografi melibatkan pengumpulan sejumlah data yang besar yang perlu diproses. Sebagai contoh, sebuah tinjauan Hidrografi khas akan menghasilkan ribuan tarikh (beberapa soundings pada kaki persegi). Data harus dikemaskini dengan teliti bergantung pada tujuan penggunaannya seperti graf navigation, digital terrain modeling, kelantangan perhitungan, topografi atau bathymetri. Banyak penyesuaian atau pembetulan harus dilakukan pada data yang disimpan kerana kesalahan pengukuran disebabkan pasang surut, gelombang, kadar air dan suhu air. Setelah pembetulan yang sesuai dan penyesuaian dilakukan dengan data, graf keputusan akhir boleh dibuat menggunakan software khusus termasuk pakej Autocad.

o Cara-cara Ukur Hidrografi


Kaedah tinjauan Hidrografi telah mengalami perubahan besar. Pada awalnya, ukur Hidrografi melibatkan pengukuran kedalaman mengunakan sounding pole dan garis tangan memimpin di mana kedudukan dikira oleh sekstan tiga titik tetap pada titik rujukan di atas peta. Kaedah pembacaan ini melibatkan tinjauan analog
didalam dan ini merupakan proses padat karya dan memakan masa. Hal ini menyebabkan kaedah ini tidak begitu popular. Sekarang, semua komunitas Hidrografi terkenal yang melakukan ukur Hidrografi menggunakan teknologi terkini seperti side scan & multi beam sonar. Selain itu, teknologi SONAR juga turut digunakan. SONAR adalah singkatan dari sound navigation and ranging. SONAR menggunakan gelombang suara untuk menentukan kedalaman air di berbagai tempat. Multi-beam SONAR teknologi yang digunakan untuk menentukan kedalaman lautan dan pelbagai badan air. Multi-beam SONAR melibatkan generasi gelombang suara langsung dari bahagian bawah kapal yang merangkumi laut sekitarnya dengan cara seperti kipas dan menentukan relief dasar laut.

Mode 103 wave field array

Autosub 6000

Sonar interface unit (octopus 160)

Gemini 720i

Penginderaan jauh

o Pengertian Penginderaan Jauh


Penderiaan Jauh adalah pengambilalihan kecil atau skala besar maklumat dari suatu objek atau fenomena dengan menggunakan rakaman atau real-time peranti pengesan yang wayarles seperti dengan cara pesawat, pesawat ruang angkasa, satelit, pelampung atau kapal. Penderiaan Jauh adalah koleksi-off berdiri melalui penggunaan pelbagai peranti untuk mengumpulkan maklumat tentang objek atau bidang.

o Kegunaan Penginderaan Jauh


Radar Konvensional sebahagian besar berkaitan dengan kawalan lalu lintas udara, amaran awal dan beberapa data meteorologi skala besar. doppler radar digunakan oleh pemantauan penguatkuasaan undang-undang tempatan 'batas kelajuan dan dalam koleksi dipertingkatkan meteorologi seperti kelajuan angin dan arah dalam sistem cuaca. Laser dan radar altimeter pada satelit telah memberikan berbagai jenis data. Dengan mengukur unjuran air yang disebabkan oleh graviti, ciri-ciri peta didasar laut untuk resolusi satu batu atau lebih. Dengan mengukur tinggi dan panjang gelombang-gelombang laut, altimeter mengukur kelajuan dan arah angin dan arus permukaan laut dan arah. Cahaya pengesana (LIDAR) terkenal di contoh senjata, laser diterangi dengan cahaya projektile. LIDAR digunakan untuk mengesan dan mengukur kepekatan pelbagai bahan kimia di atmosfera, sementara lidar hawa boleh digunakan untuk mengukur ketinggian benda dan ciri-ciri di tanah yang lebih tepat berbanding dengan teknologi radar. Vegetasi penderiaan jauh adalah aplikasi utama LIDAR.

o Cara-cara Penginderaan Jauh


Aerial Photography Foto udara boleh diambil dalam kedudukan menegak, rendah atau tinggi. Foto udara standard adalah pandangan menegak. Foto menegak biasanya diperolehi dalam pola tumpang tindih, sehingga mencipta kesa stereoskopik. Pandangan tumpang tindih kawasan tanah yang sama menghasilkan kesan paralaks yang juga merupakan asas untuk persepsi kedalaman dalam penglihatan manusia. Kemampuan untuk melihat kedalaman cukup berguna untuk interpretasi visual dari foto udara. Fotografi udara biasanya dilakukan dari pesawat atau helikopter khas.

Foto udara secara rutin digunakan untuk semua cara pemetaan dan penilaian sumber daya alam dan budaya, termasuk pertanian (tanaman dan tanah), arkeologi, biologi (habitat, bancian satwa liar), perhutanan, geologi, geomorfologi, teknik, hidrologi, pembangunan industri, tentera (kamuflase pengesanan, perisikan, model medan), mineral dan minyak prospeksi, pencemaran (udara, tanah, air) reklamasi, pengangkutan, perancangan bandar dan lain-lain.

UKUR KARTOGRAFI

o Pengertian Ukur Kartografi


Berasal dari bahasa yunani iaitu (chartis = peta + graphein = tulis) iaitu kajian dan amalan

penyediaan peta geografi yang menggabungkan ilmu sains, estetika, dan teknik, berasaskan prasimpul bahawa alam sekeliling kita boleh dimodelkan dengan cara-cara yang menyalurkan maklumat ruang dengan berkesan. Kartografi di definisikan sebagai gabungan dari ilmu, seni dan teknik dalam pembuatan (penggambaran) peta.

GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

o Pengertian GPS
Ruangan navigation berasaskan sistem satelit global (GNSS) yang menyediakan lokasi maklumat yang boleh dipercayai dalam segala cuaca dan pada bila-bila masa dan di mana saja dimana ada garis terhalang penglihatan kepada empat atau lebih satelit GPS.

o Kegunaan GPS
Awam Telefon: Penyegerakan jam membolehkan pemindahan waktu yang sangat penting untuk penyegerakan kod penyebarannya dengan BTS yang lain untuk memudahkan hand-off antara sel dan sokongan GPS hybrid /kedudukan pengesanan khidmat untuk panggilan kecemasan mobile dan aplikasi lain. Geotagging: Menerapkan lokasi koordinat untuk benda-benda digital seperti foto dan dokumen lain untuk tujuan seperti membuat peta overlay. GPS mengesan pesawat GPS pelancongan: Lokasi menentukan kandungan yang akan dipaparkan. Peta pembuatan: Awam dan tentera menggunakan GPS secara menyeluruh. Navigators nilai digital kelajuan yang tepat dan orientasi pengukuran. Tentera Navigasi: GPS membolehkan tentera untuk mencari musuh di gelap atau di kawasan-kawasan asing, dan untuk menyelaraskan gerakan pasukan dan bekalan. Dalam angkatan bersenjata amerika syarikat, komander menggunakan commander digital assistant dan peringkat yang lebih rendah menggunakan soldier digital assistant.

Target pelacakan: Pelbagai senjata tentera menggunakan GPS untuk mengesan potensi tanah dan digunakan dalam serangan udara. Rudal dan bimbingan projetile: GPS membolehkan sasaran ditetapkan dalam pelbagai senjata tentera termasuk ICMB.

o Cara-cara GPS
Stesen terus-operasi pemasangan stesen jangka panjang atau kekal GNSS melibatkan monumen bergerak dan daya berterusan dan sering melibatkan telemetri data. Ini boleh digunakan sebagai base station yang ada dalam tinjauan kempen (statik, statik cepat dan kinematik). Ini biasanya melibatkan menduduki setiap titik selama beberapa hari untuk mendapatkan ketepatan tertinggi. Pasca-Pemprosesan Kinematik (PPK) merujuk pada tinjauan tanpa komunikasi antara receiver dasar dan bajak. Pengolahan data selepas pengumpulan data diperlukan. Tidak ada kemampuan navigation dalam tinjauan PPK. Real-Time Kinematik (RTK) merujuk pada tinjauan di mana penerima bajak berkomunikasi asas dan pembetulan secara Real-Time melalui link radio. Hal ini memerlukan perkakasan tambahan (asas dan bajak radio) dan tambahan kuasa, dan umumnya menyekat tinjauan ke kawasan dalam lingkungan beberapa dengan menghilangkan keperluan untuk pemprosesan data dan membolehkan kemampuan navigation.

FOTOGRAMETRI

o Pengertian Fotogrametri
Amalan menentukan sifat geometrik objek dari gambar foto.

o Kegunaan Fotogrametri
Mengukur ketingian objek pengungsi perpindahan berlebihan, benda kualiti digambarkan dekat tepi skala besar, foto menegak kadang-kadang membolehkan pengukuran tepat dari ketinggian objek pada satu cetakan. secara grafik, saiz daerah gelap oleh aproksimasi adalah untuk menentukan luas bidang subjek yang tidak teratur dan berbentuk direproduksi dalam sebuah imej dalam skala yang sama.

o Cara-cara Fotogrametri
3D menyelaras menentukan lokasi titik-titik objek dalam ruang 3D. Gambar koordinat menentukan lokasi gambar titik-titik objek di filem atau imaging peranti elektronik. Orientasi luar kamera mendefinisikan lokasi dalam ruang dan arah pandangannya. Orientasi dalam mendefinisikan parameter geometri dari proses pencitraan. Terutamanya panjang fokus kanta, tetapi juga boleh merangkumi keterangan distorsi lensa. Pemerhatian tambahan lebih banyak memainkan peranan penting. dengan bar skala, pada dasarnya dikenali jarak dua titik dalam ruangan, atau titik memperbaiki dikenali sambungan kepada unit ukuran dasar dibuat.

PENGUKURAN JARAK ELEKTROMAGNET (EDM)

o Pengertian EDM
Alat yang membolehkan jurukur dan jurutera mengukur jarak terutamanya bagi jarak jauh. Cara ini lebih mudah dan lebih jitu jika dibandingkan dengan kaedah pemitaan atau kaedah optik. EDM pertama kalinya diperkenalkan pada 1950an oleh Geodimeter inc. instrument berkebolehan mengukur jarak jauh. Selain itu,ia juga berat, rumit dan mahal.

o Kegunaan EDM
Mengira jarak satu titik ke satu titik. Had minima EDM boleh dipanjangkan sehingga 1300m menggunakan tiga prisma. Had maksima EDM boleh dipanjangkan sehingga 15km menggunakan 11 prisma.

o Cara-cara EDM
Alat EDM harus disetkan di salah satu hujung garisan yang hendak diukur dan sejenis pemantul disetkan di hujung yang lain pula. Garisan tenang antara alat dan pemantul tidak harus terhalang, kerana gelombang elektromagnet akan dihantar dari alat ke arah pemantul. Dengan membandingkan gelombang yang dihantar dan yang diterima, alat boleh menghitung dan mempamerkan jarak yang diperlukan. Alat-alat EDM secara mudah dikelaskan mengikut jenis gelombang pembawa yang digunakan iaitu alat-alat infra merah, alat laser dan alat gelombang mikro.

CC103 ENGINEERING SURVEYING ASSIGNMENT 1

NAME : MOHD FAIZUL BIN WAHIT MATRIX NO : 07DKA10F2115 CLASS : DKA1C LECTURER : MR.JIM JINSIN

Pendahuluan

Ilmu ukur boleh dinyatakan sebagai kaedah atau kesenian membuat ukuran terhadap kedudukan relatif bagi titik-titik yang berada di atas permukaan bumi untuk menghasilkan keadaan sebenar perihal kawasan tersebut. Apabila titik tersebut dipelot di atas sekeping kertas lukisan dengan menggunakan skala yang sesuai, maka bentuk mukabumi semulajadi atau ciptajadi seperti bukit, sungai, jalanraya, landasan keretapi, bangunan dan lain-lain dapat dibentuk dalam rupa sebuah pelan atau peta dengan betul. Dalam erti kata yang lain, ilmu ukur adalah penggambaran muka bumi dalam bentuk pelan ataupun muka keratan tegak yang berskala untuk tujuan menentukan dimensi, bentuk dan keluasan kawasan yang diukur.

JENIS-JENIS UKUR y y y y y y Penginderaan jauh Ukur kartografi ukur hidrografi global positioning system(GPS) fotogametri pengukuran jarak electromagnet(EDM)

Objektif

Objektif ketika membuat kajian ukur ini adalah seperti berikut: y y y y untuk mempelajari tentang ilmu ukur dengan lebih mendalam Memahami kegunaan setiap jenis ilmu ukur Belajar dan cuba mempraktikan dalam tugasan mengukur Mengenalpasti setiap alat-alat yang digunakan didalam ilmu ukur

Rumusan

Apa yang saya dapati di penghujung melakukan tugasan ini,ialah saya dapat mengetahui tentang definisi, selain itu dapat memahami kegunaan serta mempelajari setiap kaedah dan cara-cara ilmu ukur. Antaranya ialah ukur Hidrografi, Penginderaan Jauh, ukur Kartografi, Global Positioning System (GPS), Fotogrametri dan Pengukuran Jarak Elektromagnet (EDM). Selain itu, saya juga dapat mengenalpasti setiap alat-alat yang digunakan didalam ilmu ukur.

Anda mungkin juga menyukai