Anda di halaman 1dari 1

BORANG A

BAHAGIAN BIASISWA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BORANG KEMASKINI MAKLUMAT PEMINJAM


I. MAKLUMAT PEMINJAM a) No. Rujukan Bahagian Biasiswa: (seperti Notis Tuntutan) b) c) No. Kad Pengenalan :
(Lama)

(Baru)

Nama :

d)

Alamat Surat-menyurat :

e) f) II.

No. Telefon : E-mail :

(R)

(H/P)

BUTIR-BUTIR PINJAMAN a) Jumlah Pinjaman KPM : RM . b) Peringkat : * Ijazah / Sijil [ *Sila potong mana yang tidak berkenaan ]

III.

BUTIR-BUTIR PEKERJAAN a) b) c) d) e) Nama Jawatan : No. Gaji : *Gelaran Ketua Jabatan : Majikan : Alamat Majikan : (Yang membayar gaji/PTJ) Gaji Sebulan(RM) .

f) h) IV.

No. Telefon : Kod Sekolah :

g) No. Faks :

CARA BAYARAN BALIK YANG DIPILIH [Sila pangkah ( x ) pada petak yang berkenaan sahaja] a) b) c) Bank Draf / Kiriman Wang (bayaran cara ini hendaklah dibuat atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA) Arahan Potongan Gaji (Bagi Kakitangan Kerajaan Sahaja) (sekiranya anda memilih bayaran cara ini, sila lengkapkan butir-butir di para V di bawah) **Arahan Kepada Bank (Standing Instruction) (bayaran cara ini hendaklah dibuat atas nama KETUA AKAUNTAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA)

V.

ARAHAN TETAP POTONGAN GAJI Saya dengan ini memberi kuasa kepada pihak Majikan untuk membuat bayaran balik pinjaman pelajaran saya secara ansuran bulanan melalui potongan gaji sehingga selesai pinjaman. KOD POTONGAN GAJI BAGI PINJAMAN KPM : 4323 (Bagi DG di Sekolah) 4307 (Lain-lain) (Tandatangan Peminjam)
Nota : * Sila rujuk * Gelaran Ketua Jabatan Contoh : Pengetua / Pengarah / Setiausaha Bahagian

(Tarikh)

** Arahan Kepada Bank (Standing Instruction) Dimaklumkan bahawa cara pembayaran ini melibatkan pihak peminjam, majikan dan bank. Jumlah pembayaran yang diterima oleh Kementerian ini adalah berdasarkan kepada cek yang diterima daripada bank terlibat bagi peminjam yang berkenaan sahaja.