Pangjajap

Kalayan ngedalkeun Alhamdulillah kehadirat Pangéran Anu Maha Esa, tina sagala Rahmat, Hidayah sarta bimbingan-nya, Ku kituna nu nulis bisa ngabéréskeun Makalah nu nulis. Penulisan makalah ii dipaké pikeun minuhan salah sahiji pancén panon palajaran Téknologi Internet. Ku alatan éta, nu nulis ngedalkeun rasa hatur nuhun ka: 1. Ibu Fertilia salaku dosen pengajar panon kuliah Téknologi Internet 2. Teman-temanku kabéh anu geus ngarojong sarta méré sumanget ka nu nulis Muga bantuan sarta dukugan anu geus dibikeun ka nu nulis meunang balesan sarta karunia ti Alloh SWT. Nu nulis nyadar penulisan makalah ieu laér ti sampurna, mangka ti éta nu nulis ngaharepkeun bongbolongan sarta kritik pikeun kesempuenaan makalah ieu. Pamustunganana nu nulis ngaharepkeun muga makalah ieu bisa méré manafaat anu sagedé-gedéna pikeun nu nulis sorangan sarta pihak anu merlukeun.

Wasalamualaikum w.r w.b

Penulis

Pikeun minuhan pancén mata pelajaran basa sunda 2. Kasang Tukang Asal informasi anu diminati dewasa ieu téh internet. Masalah Dina makalah ieu aya sawatara masalah anu baris dibahas antara séjén: 1. Raramat komputer dibelahan dunya ieu sanggup menyajikan informasi sacara pepek sarta aktual. anu ngawengku ampir sakumna aspék kahirupan. Mangpaat internet minangka salah sahiji solusi pikeun mengefisienkan sagala rupa kapentingan geus dirasakeun ku loba golongan. Pamakéan jasa layanan internet di Indonésia terus ngalaman kanaékan. Nambahan wawasan nu nulis ngeunaan internet .BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian sarta sajarah internet 2.Cara make internet C. Pengenalan internet 3. B. Tujuan Sedengkeun tujuan pembuatan makalah ieu téh: 1.

World Wide web (www) Mangrupa aplikasi anu pang penting alatan bisa dimangpaatkeun pikeun sagala rupa hal. c. Dina perkembangan saterusna mecenghul raramat komputer internet nasional anu dioperasikeun ku lembaga anu ngaranna National Science Foundation. muncullah MILNET nyaéta raramat komputer anu dipaké pikeun kapentingan militer. Anu terajhir. 2. Internet mangrupa perpustakaan digital anu eusina informasi sarta data (teks. Pengertian Internet Internet nyaéta sekumpulan komputer anu nyambung hiji jeung anu séjén dina hiji raramat. Sawatara Aplikasi anu Panglobana Dipikawanoh sarta Dipaké nyaéta: a. Mailing List (Milis) Nyaéta aplikasi internet anu dipaké minangka sarana sawala atawa bertukar informasi dina hiji jumplukan ngaliwatan surélék. Internet miboga lalakon penting. grafik. sarta animasi) anu henteu kawates alatan sok diweuteuhan terus menerus. Tahap saterusna. nyaéta: 1. Sajarah Internet Sajarah internet dimimitian kalayan kabentukna raramat komputer kahiji dina warsih 1969 di Amérika Sarikat anu diprakarsai ku lembaga anu ngaranna Advanced Research Project Agency (ARPANET). b. Minangka asal data sarta informasi. www nyaéta dokumén-dokumén internet anu ditunda di server-server anu aya di sakumna dunya. urang nyaho ayeuna nyaéta Internet.BAB II EUSI 1. 2. Electronic Mail (email) Nyaéta aplikasi internet pikeun sarana komunikasi surat menyurat dina wangun éléktronik. singgetan ti International Network nyaéta raramat anu bisa nyambungkeun komputer-komputer di sakumna dunya. vidio. Newsgroup Nyaéta aplikasi internet anu dipaké pikeun berkomunikasi hiji jeung . d. 1. audio. Sarana pertukaran data sarta informasi.

e. Headset 7. Berkirim-kiriman surat. 2.Ping dipaké pikeun nyaho naha komputer anu urang paké miboga hubungan (terkoneksi) jeung komputer séjén di internet. Internet Raly Chart (IRC) Mangrupa aplikasi internet anu dipaké pikeun ngobrol di internet anu dipikawanoh kalayan istilah chatting. nyaéta: a. . Kaméra Internet 6. Personal Komputer 2. d. h. File Transfer Protocol (FTP) Mangrupa aplikasi internet anu dipaké pikeun ngirimkeun atawa nyokot file ka atawa ti hiji komputer séjén kalayan leuwih gancang. f. Modém 3. Tower Internet 4. aya sawatara hal poko anu dawam dipigawé di internet. Access Point 5. Fungsi Internet Sacara umum. g. i. c.Sawala. Gopher Nyaéta aplikasi anu bisa dipaké pikeun néangan informasi anu aya di internet. e.Chatting. Telepon 3. f.anu séjén dina hiji forum. b. Ngalakonan transaksi dagang. Telnet Nyaéta aplikasi internet anu dipaké pikeun ngaksés komputer anu tempatna laér. Ping Nyaéta singgetan ti Packet Internet Gopher.Nampa informasi. Hardware (Pakakas Teuas) anu Diperlukeun pikeun Menyambung Komputer ka Internet nyaéta: 1.Masangkeun pariwara jajar.

e. b. koran asup internet. Go Zilla sarta WSFTP. GAN (Global Wewengkon Network) Miboga wengkuan geografis anu panglegana sabab raramat ieu ngawengku . contona koran nasional bias dicitak diwewengkon. c. Sagala rupa Raramat Komputer a. Wide Wewengkon Network (WAN) Nyaéta raramat komputer anu ngawengku wewengkon anu pohara lega ti sagi geografis.4. b) Cute FTP. 5. Sarana pikeun meunangkeun sarta nepikeun informasi anu gancang sarta murah. Sarana komunikasi interaktif. 2) Telepon. 3) Pakakas Beyé. f. d. Minangka pakakas Research sarta Development. Minangka média promosi. Ngagunakeun raramat TV Kabel. Sistem Penyambung Komputer jeung Internet a. Ngagunakeun Wireless Broadband. MAN umumna dipaké pikeun nyambungkeun sawatara kantor anu leteknya padeukeut. Ngaliwatan raramat. 4) Internet Service Provider. Metropolitan Wewengkon Network (MAN) Nyaéta raramat LAN dina vérsi anu leuwih badag. Pamakéan Internet: a. e. d. Ngaliwatan Wifi. b. 6. b. Ngaliwatan Saluran Telepon Langsung (Dial Up). Pakakas teuas pikeun Ngaksés ka internet. Cara Nyambungkeun Komputer ka Internet a. 1) Modém. 7. a) Microsoft Internet Explorer sarta Netscape Navigator. c. Sarana pikeun pertukaran data. d) Outlook Express. Local Wewengkon Network (LAN) Nyaéta raramat anu aya dina hiji gedong atawa perkantoran. Ngagunakeun raramat GPRS. c. f. d. Ngurangan waragad kertas sarta waragad distribusi. c) IRC.

ISP anu aya di Indonésia kagabung dina Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonésia (APJII). Kalayan ngagunakeun raramat. c. urang bisa nyambungkeun komputer . Bandwith. Reliabilitas luhur. antara séjén: a. Ngabogaan server proxy. Asal daya kasebut bisa mangrupa asal daya anu mangrupa perlengkapan komputer kawas printer. Hardware. b. Internet Service Provider Naon Internet Service Provider teh? nyaetA Pausahaan jasa layanan internet disebut Internet Service Provider (ISP). c. h. pausahaan bisa menghemat parabot anu kudu dipaké. b. Minangka sarana komunikasi. 10. ckup kalayan ngirimkeun ondangan ngaliwatan raramat komputer anu aya. Layanan anu dibikeun. Ngabagi asal daya. Téknologi anu dipaké. Kaamanan data. Ngabogaan Backbone. Raramat bisa dimangpaatkeun misalkan pikeun émbaran rapet lulugu henteu perlu ngirimkeun surat ka kabéh staf-stafnya. mangka perlu milih anu méré layanan pangalusna sarta cocog pikeun urang. Mangpaat Raramat Komputer Aya sawatara mangpaat anu bisa ditampa ti ayana raramat komputer. Alatan loba ISP anu aya. Raramat komputer matak bisa urang pikeun mencopykan data-data ka dua atawa tilu komputer. Menghemat duit. contona printer bisa dipaké ku sawatara urang. e. f. kriteria dina milih ISP kasebut nyaéta: a. d. Mitembeyan Konéksi ka Internet Sanggeus mengatur konéksi ka internet. g. d. atawa asal daya anu mangrupa data-data. Kecepatan transfer data. i. 9.sakumna dunya. 8. Waragad.

Ngajalankeun Ramat Browser Menjelajahi World Wide Ramat (WWW) mangrupa tahapan anu pang mengasyikkan alatan urang baris menelusuri alamat-alamat ramat anu urang hayang bari néangan informasi anu urang butuhkan. g. Léngkah-léngkah pikeun ngalakonanana nyaéta kieu: a. mangka baris dipigawé prosés verifikasi username sarta pasword. mangka baris dipigawé registrasi komputer urang ka internet. Mungkas Konéksi ka Internet Lamun urang geus réngsé digawé kalayan internet. Kotak dialog baris dipidangkeun. hal ieu disebabkan jalur telepon anu riweuh sarta sajabana. d.Menjelajahi internet ngabogaan pengertian ngadatangan website-website anu aya di internet. Klik tombol Dial. Lamun henteu mangka jumlah tagihan urang baris terus leumpang. Klik dua kali shortcut kasebut.Pikeun bisa menjelajahi . Saterusna urang bisa ngagunakeun internet. Browsing Nyaéta kagiatan menjelajahi internet. Kotak dialog Connect Telkomnet baris dipidangkeun. Klik tombol Disconnect pikeun ngeureunkeun konéksi ka internet atawa klik tombol Cancel pikeun digawé deui kalayan internet. mangka urang kudu megatkeun konéksi komputer urang ka internet. Tunggu nepi ka prosés tersebu réngsé. Lamun prosés registrasi réngsé. Léngkah-léngkah pikeun megatkeun konéksi ka internet nyaéta kieu: a. Di ikon kasebut ogé baris dipidangkeun kecepatan aksés komputer urang ka internet. e.urang ka internet. a. b. lamun hal ieu lumangsung klik Redial. 11. Sakapeung prosés konéksi bisa gagal. Dina kotak dialog urang bisa nempo lila konéksi sarta kecepatan aksés. 12. c. Tunggu nepi ka prosés kasebut réngsé. Carilah shortcut Telkomnet Instant di dekstop. Lamun prosés verifikasi username sarta password junun. Ramat bowser nyaéta hiji program atawa software pikeun menjelajahi internet atawa pikeun néangan informasi ti hiji halaman ramat anu tersimpan didina komputer. Klik ikon Telkomnet di taksbar. mangka kotak dialog Conneting Telkomnet baris ditutup sarta baris mecenghul ikon Telkomnet taksbar. Lamun prosés konéksi junun. b. f.

12. 14. mangrupa kumoulan ti halaman-halaman ramat anu miboga silih keterkaitan. nyaéta ukuran pangabisa hiji raramat pikeun mentransfer data dina jangka wayah nu tangtu. nyaéta sistem pemberian ngaran alamat website. c. nyaéta program website nu tangtu anu urang paké pikeun néangan informasi anu aya di internet. 5. Pengertian URL sarta Homepage URL (Univrsal Resource Locator) nyaéta alamat hiji dokumén atawa asal séjénna di internet anu dimimitian ku protocol. 13. Website. Client. nyaéta internet kalayan raramat anu leuwih leutik. nyaéta sbuah teks. 8. Hypertext Link (Hyperlink) atawa Link. Search Engine. nyaéta program anu aya di komputer anu . gambar atawa tombol di halaman ramat anu dipaké pikeun ngaksés halaman ramat atawa file-file séjén. 4. ISP (Internet Service Provider). nyaéta pausahaan anu boga fungsi minangka penyedia jasa layanan konéksi ka internet. nyaéta komputer anu méré layanan ka komputer séjén (komputer client). 11. Server. 2. URL (Uniform Reseource Locator). mangrupa istilah anu dipaké ngarujuk ka hiji halaman ramat. 10. 3. sarta (2) Mengklik ikon Internet Explorer ti menu Start b. nyaéta kode-kode anu dipaké pikeun nyieun hiji halaman ramat. 7. HTML. Homepage.internet. Intranet. kawas http atawa ftp anu dituturkeun alamat IP (Internet Protocol) atawa ngaran domain. nyaéta: (1) Mengklik shortcut Internet Explorer di dekstop. 9. urang kudu ngajalankeun program browser.Sarua kalayan program-program aplikasi Windows séjénna. nyaéta program anu digunkan pikeun ngaksés internet. nyaéta halaman ramat kahiji anu aya dina hiji website. 6. Homepage nyaéta halaman kahiji hiji loka ramat (ramat site) anu eusina menu sarta link ka halaman-halaman séjénna di internet. Ramat Page. nyaéta komputer anu aya dina hiji raramat anu boga fungsi minangka panarima layanan. Browser atawa Ramat Browser. urang bisa ngajalankeun Internet eksplorer jeung dua cara. Program Dial-up. Istilah-istilah Dasar Internet Sawatara istilsh internet anu umum nyaéta kieu: 1. Bandwith.

nyaéta program komputer di internet anu bisa urang download sarta urang paké dina jangka wayah nu tangtu. . POP (Post Office Protocol). nyaéta protokol anu dipaké pikeun nyokot surélék anu ditunda diserver di internet atawa hiji ISP. merupakana kaayaan di mana konéksi komputer urang ka internet dina kaayaan tersambung. Ngaran domain sorangan bisa diwangun ti pausahaan atawa ngaran website reujeung kode-kode anu ngécéskeun asal sarta wangun organisasi ti nu boga website kasebut. 21. 20. JPEG. 23. nyaéta prosés nempatkeun file ti komputer urang ka hiji komputer server di internet. 22. Alamat Website Saban website di internet miboga alamat nu tangtu. Offline. Protokol. Log Out. 17. 18. nyaéta hiji format file gambar GIF miboga ukuran anu leutik ku kituna loba dipaké minangka format gambar anu ditempatkeun di internet. nyaéta protokol anu dipaké pikeun mempertukarkan informasi di internet. 26. GIF (Graphical Interchange Format). mangrupa format file gambar anu loba dipaké di internet. 15.boga fungsi pikeun ngadalikeun modém sarta mengatur hubungan antara komputer kalayan pembeli jasa layanan internet. file JPEG ogé miboga ukuran anu leutik sarta kelir anu leuwih loba dibandingkeun kalayan GIF. HTTP (Hypertext Transfer Protocol). d. sarta ngaran domain. 19. nyaéta prosés pemasukkan user sarta password. Upload. mangrupa kaayaan di mana konéksi komputer urang ka internet dina kaayaan kapegatkeun. Hiji alamat wibesite mangrupa kombinasi ti protokol anu dipaké.Biasana alamat website miboga hubungan kalayan lembaga atawa organisasi nu boga wibesite kasebut. nyaéta aturan-aturan anu aya pikeun malakukan pancén nu tangtu. nyaéta prosés kaluar ti hiji halaman ramat anu ngan diaksés ku jelema anu ngabogaan otoritas. nyaéta prosés pengambilan file ti hiji komputer server di internet ka komputer anu urang paké (komputer client). 25. 24. Online. Log in. Shareware. Download. ngaran host. 16.

urang bisa nyambungkeun komputer urang ka internet. Mitembeyan Konéksi ka Internet Sanggeus mengatur konéksi ka internet. Kacindekan Internet nyaéta sekumpulan komputer anu nyambung hiji jeung anu séjén dina hiji raramat. d. Internet miboga pamakéan kieu: a. c. koran asup internet. Tunggu nepi ka prosés kasebut réngsé. b. Berkirim-kiriman surat. f. Sarana komunikasi interaktif. Klik dua kali shortcut kasebut. contona koran nasional bisa dicitak diwewengkon. nyaéta: 1. aya sawatara hal poko anu dawam dipigawé di internet. lamun hal ieu lumangsung klik Redial. Minangka média promosi. Carilah shortcut Telkomnet Instant di dekstop. c. e. mangka baris dipigawé registrasi komputer urang ka internet. Lamun prosés verifikasi username sarta password junun. d. e. Chatting. Sarana pikeun meunangkeun sarta nepikeun informasi anu gancang sarta murah. hal ieu disebabkan jalur telepon anu riweuh sarta sajabana. Klik tombol Dial. b.BAB III PANUTUP 1. b. e. Masangkeun pariwara jajar. Internet miboga lalakon penting. d. Ngalakonan transaksi dagang. . Tunggu nepi ka prosés tersebu réngsé. Sacara umum. Minangka pakakas Research sarta Development. Ngurangan waragad kertas sarta waragad distribusi. Léngkah-léngkah pikeun ngalakonanana nyaéta kieu: a. Nampa informasi. Minangka asal data sarta informasi. Sawala. Sakapeung prosés konéksi bisa gagal. mangka baris dipigawé prosés verifikasi username sarta pasword. Lamun prosés konéksi junun. Kotak dialog Connect Telkomnet baris dipidangkeun. Sarana pertukaran data sarta informasi. f. nyaéta: a. 2. c. Sarana pikeun pertukaran data.

Mungkas Konéksi ka Internet Lamun urang geus réngsé digawé kalayan internet. hususna widang atikan nyaéta ngagunakeun internet luyu kalayan fungsinya dina néangan informasi anu urang butuhkan. Di ikon kasebut ogé baris dipidangkeun kecepatan aksés komputer urang ka internet. mangka kotak dialog Conneting Telkomnet baris ditutup sarta baris mecenghul ikon Telkomnet taksbar. Lamun henteu mangka jumlah tagihan urang baris terus leumpang. Klik tombol Disconnect pikeun ngeureunkeun konéksi ka internet atawa klik tombol Cancel pikeun digawé deui kalayan internet. Sarta ulah nepi ka disalahgunakan pikeun kapentingan anu henteu ngatik. . Klik ikon Telkomnet di taksbar. Bongbolongan Bongbolongan nu nulis ambéh kamajuan téknologi sarta informasi kawas internet bisa dimangpaatkeun sacara leuwih maksimal deui pikeun ngarojong kamajuan dina kabéh widang pangwangunan. g. Dina kotak dialog urang bisa nempo lila konéksi sarta kecepatan aksés.f. Kotak dialog baris dipidangkeun. mangka urang kudu megatkeun konéksi komputer urang ka internet. Léngkah-léngkah pikeun megatkeun konéksi ka internet nyaéta kieu: a. b. 2. Lamun prosés registrasi réngsé. Saterusna urang bisa ngagunakeun internet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful