Anda di halaman 1dari 2

Ibadat Sabda

masmu
Nyanyian pembuka
Marilah kita awali ibadat pada hari ini dengan pembuka:

Pembuka
Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita awali ibadat ini dengan menandai diri kita dengan
tanda kemenangan Kristus:
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus (+).
U: amin.
Semoga rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita.
U: sekarang dan selama-lamanya

Pernyataan tobat
Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai ibadat kita bersama, marilah terlebih
dahulu kita mempersiapkan hati kita, dengan hening sejenak sambil menyadari segala
kelemahan kita, seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kita dihadapan Allah.
(hening)
Saya mengaku…….
Semoga Allah Bapa yang mahakuasa senantiasa mengasihi kita, mengampuni dosa dan
menghantar kita kehidup yang kekal. Amin.
Tuhan Kasihanilah Kami
P        : Tuhan kasihanilah kami
U       : Tuhan kasihanilah kami
P        : Kristus kasihanilah kami
U       : Kristus kasihanilah kami
P        : Tuhan kasihanilah kami
U       : Tuhan kasihanilah kami
Doa pembuka
Marilah berdoa:
Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Mu atas berkat
rahmat juga penyertaanMu yang kami terima sampai saat ini. bentuklah hati dan
fikiran kami, agar kami mampu menjadi pribadi yang layak dihadapanMu. Dengan
pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama
Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa…..Amin

Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan….


Bacaan Injil
Homily /Renungan
Syahadat Para Rasul
P : Saudar-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan disegarkan oleh
renungan, marilah kita mengungkapkan iman dan harapan kita dengan bersama-sama
mengucapkan Syahadat Para Rasul.
P+U: Aku percaya akan Allah. . .

.Doa Umat
P : Saudara-saudari terkasih, Allah telah berjanji untuk mengabulkan doa-doa yang kita
sampaikan melalui perantaraan Yasus Kristus. Maka, marilah kita sekarang
menyampaikan doa-doa kita.
L : Bagi para Pemimpin Gereja, Tuhan utuslah Roh Kebijaksanaan kepada para pemimpin
Gereja kami agar mereka dapat memimpin dengan baik dan bijak sehingga kami semua
semakin mendekat diri kepada Dikau. Marilah kita mohon. . .
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
L : Bagi seluruh umat Allah, sempurnakanlah cinta kasih kami sabagai umat-Mu sehingga
dapat menghasilkan buah yang berlimpah di mana berguna bagi diri kami maupun orang
lain. Marilah kita mohon. . .
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan
L :Untuk kami yang sekarang berada di ruangan ini, Tuhan Yang Maha Kasih,
persatukanlah kami sehingga dapat saling mendukung dan saling membantu, serta kami
menyadari sebagai alat yang Engkau gunakan untuk memperlihatkan kahadiran-Mu
ditengah kahidupan sungguh menjadi nyata. Marilah kita mohon. . .
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
L : Marilah kita menyampai ujud-ujud doa kita sendiri dalam hati.
( hening sejenak ) Marilah kita mohon. . .
U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
P :Demikianlah doa-doa dan permohonan kami ya Tuhan, sudilah kiranya Engkau
mendengarkan dan mengabulkannya serta mengutus Roh Cinta-Mu kepada kami agar
menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu menganggu kebahagiaan kami karena
Engkaulah yang telah memberkati kami. Jangan biarkan pula kami terpisah karena
Engkaulah yang telah mempersatukan kami. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami.
U : Amin.

Bapa Kami
P        : Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita
P+U    : Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah nama-Mu
Datanglah Kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di atas bumi seperti di dalam Surga
Berilah kami rejeki pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan
Tetapi bebaskan kami dari yang jahat
U       : Amin.

Doa Penutup
P        : Allah Bapa Yang Mahakuasa, kami berterimakasih atas rahmat dan anugrah yang kau limpahkan
sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat
menjadi pedoman hidup kita di masa yang mendatang. Dengan perantaraan Kristus Tuhan
Kami.
U       : Amin

Berkat Tuhan
P        : Tuhan beserta kita
U       : Sekarang dan selama - lamanya
P        : Semoga kita sekalian, diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kami
lakukan di hari – hari mendatang.
U       : Amin
P        : Semoga kita sekalian, diberkati oleh Allah yang mahakuasa, dalam nama Bapa dan Putran dan
Roh Kudus
U       : Amin
P        : Dengan ini ibadat sabda sudah selesai
U       : Syukur kepada Allah
P        : Marilah pergi kita diutus
U       : Amin

Anda mungkin juga menyukai