Anda di halaman 1dari 2

Contoh Karangan Langkah-langkah untuk Mengatasi

Pencemaran Alam
Pencemaran alam merupakan isu yang sering menjadi buah mulut
masyarakat sejak belakangan ini. Setiap hari terdapat laporan media
tentang gejala pencemaran alam. Hal ini telah menyebabkan pelbagai pihak
berasa bimbang akan gejala tersebut. Pihak kerajaan dengan pertubuhan
bukan kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk memastikan alam
sekitar terpelihara. Walau bagaimanapun, gejala pencemaran alam masih
lagi berleluasa seolah-olah tidak ada penghujungnya. Jika ditinjau dengan
mendalam, terdapat beberapa langkah yang konkrit untuk menangani gejala
ini.

Salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran


alam ialah pihak berwajib menghukum individu atau organisasi yang telah
didapati bersalah mencemarkan alam sekitar. Pihak berwajib seperti
Kementerian Sains, Teknologi, dan Alam Sekitar wajar menguatkuasakan
undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang
berkenaan. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan
pihak terbabit mencemarkan alam. Selain itu tindakan penguatkuasaan
undang-undang hendaklah dilaksanakan tanpa sikap memilih bulu dan
dilakukan secara tekal dan tidak seperti melepaskan batuk di tangga.
Individu dan organisasi yang mencemarkan alam biasanya tidak serik
dengan hukuman yang dikenakan. Mereka akan mengulangi perbuatan keji
ini jika hukuman yang dikenakan terhadap mereka tidak begitu berat.
Malahan ada yang sanggup membayar denda kerana mencemarkan alam
sekitar kerana mereka tahu denda tersebut hanya sekali sahaja. Mereka
bebas melakukan kesalahan setelah menjelaskan denda yang dikenakan.
Oleh itu pihak berwajib mestilah lebih tegas dalam mengenakan hukuman
terhadap pihak yang melakukan pencemaran.

Selain itu pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar


kepada murid-murid sekolah. Pendidikan alam sekitar melibatkan pelbagai
aspek yang menjurus ke arah pengekalan alam yang sejahtera. Satu
kurikulum yang khusus perlu digubal agar pendedahan yang sistematik
dapat dilaksanakan. Kurikulum ini boleh diselitkan dalam mata-mata
pelajaran lain dan boleh juga dijadikan mata pelajaran khusus. Hal ini
bertujuan untuk menyemaikan kesedaran secara lebih berkesan. Murid
sekolah khususnya yang belajar di sekolah rendah wajar didedahkan dengan
pengetahuan tentang alam sekitar dengan lebih sistematik. Jika sejak kecil
mereka diberikan pendedahan sedemikian, mereka akan berasa lebih
bertanggungjawab terhadap alam sekitar apabila mereka dewasa nanti.
Langkah ini akan mengatasi gejala pencemaran alam pada masa akan
datang, bak kata pepatah melentur bulu biarlah dari rebungnya. Jadi,
pengenalan pendidikan alam sekitar di peringkat sekolah merupakan satu
langkah untuk mengatasi pencemaran alam.

Langkah untuk mengatasi pencemaran alam seterusnya ialah pihak kerajaan


perlu melaksanakan kempen dengan lebih berkesan. Kempen merupakan
kaedah yang paling berkesan untuk menyampaikan sesuatu maklumat
tentang pelbagai perkara. Pelbagai media massa dapat digunakan untuk
menjadi wadah penyampaian maklumat melalui kempen. Contohnya,
televisyen merupakan media yang paling dekat dengan masyarakat. Pada
umumnya setiap rumah di negara kita mempunyai set televisyen. Oleh itu
televisyen wajar digunakan sebaik-baiknya untuk menyalurkan maklumat
tentang langkah-langkah mengatasi pencemaran alam. Media-media lain
seperti surat khabar dan radio juga wajar digunakan sepenuhnya untuk
menjadi wadah kempen penjagaan alam sekitar. Selama ini kempen yang
dilaksanakan tidak begitu berkesan. Pihak yang terbabit hanya
melaksanakan kempen tidak ubah seperti pahat dengan penukul.
Adakalannya kempen yang dilaksanakan bersifat aktiviti bermusim. Oleh
yang demikian, kempen yang lebih berkesan dan dijalankan dengan
bersungguh-sungguh dapat mengatasi masalah pencemaran alam sekitar.

Kesimpulannya, terdapat pelbagai langkah yang dikenal pasti dapat


mengatasi masalah pencemaran alam sekitar jika dilaksanakan dengan
penuh iltizam. Dalam hal ini, semua pihak perlulah bekerjasama untuk
memastikan langkah-langkah yang dirancangkan dapat dilaksanakan dengan
berkesan kerana alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal
lengan. Jika alam sekitar terus terabai, generasi akan datang pasti
menghadapi masalah alam sekitar yang lebih buruk. Kerjasama dan
kesungguhan semua pihak menyelesaikan masalah ini diharapkan dapat
mengatasi gejala pencemaran alam dengan lebih berkesan kerana
kelestarian alam tanggungjawab kita semua

Anda mungkin juga menyukai