Anda di halaman 1dari 7

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN GEOGRAFI

Tingkatan : 1

Peperiksaan :

Pertengahan Tahun
RENDAH
TOPIK / KONSTRUK
Pengetahuan Kefahaman

Tahun :
SEDERHANA
Applikasi AnalIsis

TINGGI
Sintesis Penilaian

A. Kemahiran Geografi (Soalan 1 hingga 6 ) 1 Kedudukan 2 Arah 3 Skala dan Jarak 4 Graf, Rajah dan Peta TOPIK / KONSTRUK B. Tema 1 :Bentuk Muka Bumi dan Potensi (Soalan 7 hingga 1 Bentuk muka bumi 2 Potensi dan halangan bentuk mukabumi terhadap kegiatan manusia 3 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Alam Sekitar TOPIK / KONSTRUK Tema 2 : Cuaca Dan Iklim Serta Pengaruhnya (Soalan 1 Pergerakan Bumi di dalam Sistem Suria 2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap Kegiatan Manusia 3 Pengaruh Manusia terhadap Cuaca dan Iklim TOPIK / KONSTRUK Tema 3: Tumbuh-Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan liar (Soalan 1 Jenis dan Taburan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar 2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai Jenis Tumbuh-Tumbuhan semula Jadi 3 Kepentingan Tumbuh-tumbuhan Semulajadi 4 Kesan Kegiatan Manusia terhadap Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar 5 Pemeliharaan dan pemuliharaan Tumbuh-tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar ) ) )

Pengetahuan

Kefahaman

Applikasi

AnalIsis

Sintesis

Penilaian

Pengetahuan

Kefahaman

Applikasi

AnalIsis

Sintesis

Penilaian

Pengetahuan

Kefahaman

Applikasi

AnalIsis

Sintesis

Penilaian

kzbj /JSU/geo/smklb/2011

TOPIK / KONSTRUK Tema 4: Dinamik Penduduk (Soalan 1 Taburan Penduduk 2 Perubahan penduduk 3 Migrasi Penduduk 4 Kesan Perubahan Penduduk terhadap Alam Sekitar 5 Hubungan Kependudukan dengan Sumber TOPIK / KONSTRUK Tema 5 : Petempatan dan Perkembangannya (Soalan 1 Petempatan 2 Pembandaran TOPIK / KONSTRUK Tema 6: Pengangkutan dan Perhubungan (Soalan 1 Keperluan Pengangkutan dan perhubungan 2 Perkembangan Jaringan Pengangkutan 3 Perkembangan Sistem Perhubungan ) ) )

Pengetahuan

Kefahaman

Applikasi

AnalIsis

Sintesis

Penilaian

Pengetahuan

Kefahaman

Applikasi

AnalIsis

Sintesis

Penilaian

Pengetahuan

Kefahaman

Applikasi

AnalIsis

Sintesis

Penilaian

kzbj /JSU/geo/smklb/2011

TOPIK / KONSTRUK Tema 7: Sumber (Soalan 1 Sumber-sumber Utama 2 Taburan Pelbagai Sumber 3 Kepentingan pelbagai sumber 4 Kesan Penerokaan Sumber terhadap Alam Sekitar 5 Pengurusan Sumber TOPIK / KONSTRUK Tema 8: Kegiatan Ekonomi (Soalan 1 Kegiatan Ekonomi Utama 2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi 3 Sumbangan Kegiatan Ekonomi Terhadap Pembangunan Negara 4 Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar 5 Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi Terhadap Alam sekitar 6 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa ) )

Pengetahuan

Kefahaman

Applikasi

AnalIsis

Sintesis

Penilaian

Pengetahuan

Kefahaman

Applikasi

AnalIsis

Sintesis

Penilaian

JUMLAH

JUMLAH SOALAN BAGI UJIAN/PEPERIKSAAN


Nota : a) Pengetahuan R = Aras Rendah (Mudah) b)Pemahaman dan Aplikasi S = Aras Sederhana c)Analisis, Sintesis dan Penilaian T = Aras Tinggi (Sukar)

jumlah waktu P&P

x bil item

jumlah waktu keseluruhan

kzbj /JSU/geo/smklb/2011

Tahun :
Jum

2011
Nisbah
Bil Item perlu dibina Peruntukan Masa P&P

Jum

5 R

3 S

2 T

10

0
0 0 0 0
Jum

6.7
1.7 1.7 1.7 1.7
Bil Item perlu dibina

3 3 3 3
Peruntukan Masa P&P

3.36 2.02 1.35

Nisbah R S T

0
0 0 0
Jum

4.5
1.1 1.7 1.7
Bil Item perlu dibina

2 3 3
Peruntukan Masa P&P

2.24 1.35

0.9

Nisbah R S T

0
0 0 0
Jum

5.0
1.7 1.7 1.7
Bil Item perlu dibina

3 3 3
Peruntukan Masa P&P

2.52 1.51 1.01

Nisbah R S T

0
0 0 0 0 0

8.4
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

3 3 3 3 3 4.21 2.52 1.68

kzbj /JSU/geo/smklb/2011

Jum

Bil Item perlu dibina

0
0 0 0 0 0
Jum

8.4
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Bil Item perlu dibina

Peruntukan Masa P&P

Nisbah R S T

3 3 3 3 3
Peruntukan Masa P&P

4.21 2.52 1.68

Nisbah R S T

0
0 0
Jum

3.4
1.7 1.7
Bil Item perlu dibina

3 3
Peruntukan Masa P&P

1.68 1.01 0.67 Nisbah R S T

0
0 0 0

5.0
1.7 1.7 1.7

3 3 3 2.52 1.51 1.01

kzbj /JSU/geo/smklb/2011

Jum

Bil Item perlu dibina

0
0 0 0 0 0
Jum

8.4
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7
Bil Item perlu dibina

Peruntukan Masa P&P

Nisbah R S T

3 3 3 3 3
Peruntukan Masa P&P

4.21 2.52 1.68

Nisbah R S T

0
0 0 0 0 0 0

10.1
1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

3 3 3 3 3 3 5.05 3.03 2.02

60

107

60

kzbj /JSU/geo/smklb/2011

Peperiksaan Ujian 1 Ujian 2 Ujian 3 Ujian 4 Pertengahan Tahun Akhir Tahun

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tingkatan 1 2 3