Anda di halaman 1dari 2

MEMO DALAMAN

Tarikh : 12 SEPTEMBER 2022


Kepada:
Guru mata pelajaran yang berkenaan

KEBENARAN MENYERTAI RAKAMAN PERTANDINGAN SAJAK/SYAIR BAGI


PERTANDINGAN KARNIVAL BAHASA PERINGKAT DAERAH 2022

Dengan segala hormatnya perkara atas adalah dirujuk.

2. Murid yang disenaraikan di bawah akan menyertai rakaman pertandingan sajak/syair


bagi pertandingan karnival bahasa peringkat daerah 2022 mengikut seperti ketetapan di
bawah :

Bil Nama murid Tingkatan


1. Yehezkiel Lisa Klangkaew Desir 5 Melur
2. Irene Natasha bt. Muhammad Jainizam 5 Melur

Tarikh : 12 September 2022


Masa : 11.00 pagi – 1.00 petang
Tempat : Bilik kuliah

3. Kerjasama dan keprihatinan pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih,

Disediakan oleh, Diluluskan oleh,

………………………. ………………………
Nor Ema Yanti bt Nordin
Guru pembimbing
SMK Bukit Mewah