Anda di halaman 1dari 1

PENTAKSIRAN PERTENGAHAN

SEMESTA 2022 PENDIDIKAN SENI


VISUAL
TAHUN 4,5,6
ARAHAN KEPADA CALON PEPERIKSAAN:
Calon peperiksaan dikehendaki memilih satu soalan sahaja untuk dilaksanakan semasa peperiksaan. Kertas lukisan akan dibekalkan kepada calon, manakala alat dan bahan
lain yang ingin digunakan dalam penghasilan karya hendaklah dibawa sendiri oleh calon.

1) Bidang : Menggambar 3) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan


Tajuk : Poster - Malaysia Tanah Tajuk : Corak Titisan Warna / Corak Sampul Buku
Airku Teknik : Lukisan Teknik : Titisan Warna ( Tiupan )
Alat/Bahan : Pensel, Pensel Warna / Pastel / Krayon Alat/Bahan : Berus, straw, Pallet, Warna Air ,
Unsur Seni : Warna, Bentuk, Ruang Unsur Seni : Warna
Prinsip Rekaan : Harmoni, Kepelbagaian Prinsip Rekaan : Kesatuan, Kepelbagaian, Harmoni
Soalan 1:
Hasilkan satu poster melambangkan Malaysia Tanah Airku dengan menggunakan teknik lukisan
Soalan 3: dengan memenuhi elemen unsur seni dan prinsip rekaan seperti yang telah
Hasilkan satu corak sampul buku dengan menggunakan teknik titisan warna. Hasil

2) Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan 4) Bidang : Mengenal Kraf Tradisional


Tajuk : Kad Pop-up : Merdeka Tajuk : Labu Sayong
Teknik : Lipatan, Guntingan, Tampalan Teknik : Lukisan
Alat/Bahan : Pensel, Gunting, Kertas Warna, Gam Alat/Bahan : Pensel, Pensel Warna / Pastel
Unsur Seni : Bentuk, Warna, Unsur Seni : Warna, Ruang, Rupa, Bentuk
Prinsip Rekaan : Keseimbangan, Kesatuan Prinsip Rekaan : Kesatuan, Harmoni
Soalan 2: Soalan 4:
Hasilkan kad pop-up : Selamat Hari Raya dengan mengaplikasikan teknik lipatan, guntingan,
Hasilkandan
satu
tampalan.
lukisan Labu
Hasil karya
Sayonganda
dengan
akan dinilai
menggunakan
berdasarkan
teknik
penekanan
lukisan. Karya
kepadaaku

Anda mungkin juga menyukai