Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

9 Rabu 1/1/2020 4 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 2.0 MANUSIA


TAJUK: MANUSIA
STANDARD
KANDUNGAN
2.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan
2.2.1 Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan.
STANDARD 2.2.2 Mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan.
PEMBELAJARAN 2.2.4 Menjelaskan pemerhatian tentang perkumuhan dan penyahtinjaan manusia melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan secara kreatif.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Menyatakan maksud perkumuhan dan penyahtinjaan.
PEMBELAJARAN
2. Mengenal pasti organ dan hasil bagi perkumuhan.
KRITERIA
Murid berjaya menyatakan tentang perkumuhan dan penyahtinjaan.
KEJAYAAN
1. Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 33.
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang maksud perkumuhan dan penyahtinjaan.
AKTIVITI PDPC 4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Kenali Perkumuhan dan Penyahtinjaan’ secara berkumpulan. (PBD)
5. Murid membuat perbentangan hasil kerja kumpulan. (PAK21)
6. Murid menyatakan tentang perkumuhan dan penyahtinjaan.
7. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhati / Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 39-40, alat dan bahan seperti halaman 40.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Nilai murni Berdikari
TP 4 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI ___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

9 Khamis 1/1/2020 4 SAINS

TEMA: SAINS HAYAT UNIT: 2.0 MANUSIA


TAJUK: MANUSIA
STANDARD
KANDUNGAN
2.2 Perkumuhan dan Penyahtinjaan
STANDARD
2.2.3 Membuat inferens kepentingan penyingkiran hasil perkumuhan dan hasil penyahtinjaan.
PEMBELAJARAN
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF
1. Menjelaskan pemerhatian tentang proses pernafasan manusia melalui lakaran, TMK, penulisan
PEMBELAJARAN
atau lisan secara kreatif.
KRITERIA
Murid berjaya bercerita tentang kepentingan menjaga organ pernafasan.
KEJAYAAN
1. Murid bercerita tentang gambar dan situasi dalam buku teks halaman 35.
2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan topik hari ini.
3. Murid diterangkan tentang kepentingan perkumuhan dan penyahtinjaan.
4. Murid membuat Aktiviti Ria ‘Gaya Hidup Sihat’ secara berkumpulan. (PAK21)
AKTIVITI PDPC
5. Murid membuat pembentangan di hadapan kelas. (PBD)
6. Murid menjawab soalan halaman 42 secara dalam kumpulan.(KBAT)
7. Murid menyalin semula soalan dan jawapan tersebut tersebut dalam buku latihan sains.
8. Murid membuat rumusan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi)


Memerhati Mengelas
Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens /
KEMAHIRAN Meramal Berkomunikasi /
PROSES SAINS Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Menggunakan peralatan dan bahan sains Membersihkan peralatan sains dengan cara
dengan betul yang betul
KEMAHIRAN Menyimpan peralatan dan bahan sains Mengendalikan spesimen dengan betul dan
MANIPULATIF dengan betul dan selamat cermat
Melakar spesimen, peralatan dan bahan
Tidak berkenaan /
sains dengan betul
BAHAN BANTU
Buku teks halaman 41-42, alat dan bahan halaman 41-42.
BELAJAR
KBAT/EMK/NILAI Menganalisis Bahasa Kesyukuran
TP 6 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Lain-lain (Pembentangan)
Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP ditunda kerana___________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai