Anda di halaman 1dari 2

PENGANTAR

Lagu Pembukaan
Tanda Salib dan Salam
P : Dalam Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus
U : Amin
P : Semoga rahmad Tuhan kita Yesus Kristus, Cinta Kasih Allah dan persekutuan roh Kudus beserta kita.
U : Sekarang dan Selama lamanya.
Tema Ibadat sesuai dengan bacaan injil

PERNYATAAN TOBAT.

P : Bapak/Ibu dan Saudara sauari terkasih dalam Yesus Kristus,

Agar kita layak menghadap ke hadirat Tuhan dan memohon kepadanya,

maka marilah kita terlebih dahulu mengakui akan segala kesalahan dan dosa kita

baik dihadapan Tuhan maupun dihadapan sesama kita.

P/U : Saya Mengaku,. Kepada Allah yang Maha Kuasa

Kepada Para malaikat dan orang kudus bahwa saya telah berdosa

dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian.

Saya berdosa,saya berdosa, Saya sungguh berdosa.

Oleh sebab itu saya mohon, kepada Santa Perawan Maria,

kepada para malaikat dan orang kudus,

dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.

P : Semoga Allah yang Maha kuasa Mengasihani kita,


mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
U : Amin
P : TUHAN KASIHAN ILAH KAMI
U : Tuhan Kasihan ilah Kami
P : KRISTUS KASIHAN ILAH KAMI
U : Kristus kasihan ilah kami
P : TUHAN, KASIHAN ILAH KAMI
U : Tuhan Kasihan ilah kami.
DOA PEMBUKAAN

P : Marilah kita berdoa,..

P/U : Allah Bapa yang maha kudus, Engkau berkenan menguduskan seluruh umatMu,

dengan roh Kudus. Dialah yang membaharui segala sesuatu,

dan menyatu padukan seluruh bahasa dalam pengakuan iman yang satu dan sama.

Tanamkanlah sabda SuciMu dalam lubuk hati kami,

dan teguhkanlah persatuan umatmu di lingkungan kami ini, serta baharuilah

semangat Cinta Kasih kami satu sama lain.

Demi Yesus Kristus puteraMu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan dikau

dan roh kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.

U : Amin
DOA ROSARIO

DOA UMAT

P : marilah berdoa

tuhan yesus Kristus engkau telah memberikan perintah kepada para murid

mintalah maka kamu akan diberikan kepa mu, carilah maka kamu akan mendapat,

ketuklah maka pintu dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, meneria,

dan setiap orang yang mencari, mendapatkannya, dan setiap orang yang mengetuk,

baginya pintu dibukakan.

Maka marilah kita mohon kepada Allah.

L : Ya Bapa, Semoga engkau berkenan menganugerahkan kebahagiaan

dan damai sejah tera kepada keluarga kami masing-masing. Marilah Kita Mohon

U : Kabulkanlah doa Kami ya Tuhan.

L : Marilah kita berdoa untuk seluruh warga di lingkungan kita yang sakit

dan dalam keadaan kesusahan, Allah Bapa kami berkenanlah menguatkan mereka

yang menderita, menyembuhkan yang sakit dan memberikan penghiburan bagi yang sedang

kesusahan. Marilah kita mohon.

U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan

L : Marilah berdoa untuk kita yang hadir di sini, ya Bapa bimbinglah kami agar dapat membaharui

hidup kami sesuai dengan kehendak Mu. Marilah kita mohon.

U : Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.

P : Dipersilahkan bagi saudara/saudari sekalian untuk menyampaikan doa pribadinya.

P : Marilah kita mohon.

P : Demikian ya Bapa doa doa yang dapat kami haturkan kepada Mu.

kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan doa Kaimi

Sebab engkaulah yang berkuasa untuk selama lamanya.

Doa penyerahan kepada bunda maria Pujisyukur No. 216


P : Marilah segala doa kita, kita satukan dengan doa yang di ajarka Tuhan kepada Kita.

P/U : Bapakami yang ada di surga, dimuliakanlah nama Mu, datanglah kerajaan Mu

Jadilah kehendak Mu diatas bumi seperti di dalam surga

berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah segala kesalahan kami

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah

masukkan kami kedalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang Jahat.

P : ya bapa ampunilah kami dan bantulah kami agar senantiasa

memperbaiki dan membarui hidup kami agar dapat hidup sesuai dengan kehendakMu

Anda mungkin juga menyukai