Anda di halaman 1dari 13

LATIHAN TRANSFOMER & AGIHAN TENAGA ELEKTRIK

KERTAS 1

1. Fungsi transformer dalam sistem penghantaran tenaga elektrik adalah untuk


A. meninggikan kuasa
B. merendahkan rintangan
C. mengubah beza keupayaan
D. mempercepatkan masa penghantaran

2. Gambar rajah menunjukkan struktur sebuah transformer unggul.

Berapakah beza keupayaan merentasi mentol itu?

A 7V C 24 V
B 30 V D 60

3. Rajah manakah yang menunjukkan transformer injak turun?


4. Tujuan menggunakan teras besi berlamina dalam transformer adalah untuk
A. mengurangkan rintangan
B. mengurangkan arus pusar
C. mengelakkan kebocoran fluks
D. memagnet dan menyahmagnetkan teras besi dengan mudah

5. Rajah di bawah menunjukkan satu model litar penghantaran tenaga elektrik dan


termasuk tiga mentol serupa, P, Q dan R.

Yang manakah perbandingan kecerahan mentol yang betul?

P Q R
 
A Paling cerah Lebih cerah Cerah
B Cerah Lebih cerah Paling cerah
C Lebih cerah Paling cerah Cerah
D Paling cerah Cerah Lebih cerah

6. Rajah di bawah menunjukkan sebuah transformer ringkas.


Mentol menyala dengan kecerahan normal

Apakah yang berlaku apabila bekalan input a.u. diganti dengan bateri 3 V?
A. Mentol tidak menyala
B. Kecerahan mentol tidak berubah
C. Kecerahan mentol bertambah
D. Mentol terbakar
7. Rajah di bawah menunjukkan satu sistem penghantaran elektrik.

Susunan transformer manakah yang betul?

8. Apakah jenis dawai kuprum yang digunakan dan fungsi teras besi lembut berlamina
dalam sebuah transformer?
Jenis dawai kuprum Teras besi lembut berlamina
A Rintangan rendah Meningkatkan arus pusar
B Rintangan tinggi Meningkatkan arus pusar
C Rintangan rendah Mengurangkan arus pusar
D Rintangan tinggi Mengurangkan arus pusar

9. Rajah di bawah menunjukkan satu litar elektrik yang mengandungi satu transformer


injak turun dan dua mentol yang serupa P dan Q.

Perbandingan manakah yang betul tentang kecerahan mentol P dan Q?

A. Kecerahan P = Kecerahan Q
B. Kecerahan P > Kecerahan Q
C. Kecerahan P < Kecerahan Q
10. Rajah di bawah menunjukkan satu sistem penghantaran elektrik.

Kombinasi gegelung primer dan sekunder yang manakah betul bagi transformer P dan Q?

11. Rajah di bawah menunjukkan Rangkaian Grid Kebangsaan untuk penghantaran


tenaga elektrik.

Transformer manakah yang betul untuk lokasi P, Q dan R?

  P Q R

A Injak turun Injak naik Injak naik

B Injak naik Injak naik Injak turun

C Injak turun Injak turun Injak naik

D Injak naik Injak turun Injak turun


12. Rajah menunjukkan transformer unggul yang digunakan untuk mengecas computer
riba
Berapakah arus dalam gegelung primer?

A. 0.083 A
B. 0.216 A
C. 0.346 A
D. 0.375 A

KERTAS 2

1. Adapter pengecas adalah satu peranti yang mempunyai transformer injak turun
sebagai salah satu komponennya.

Rajah 6.1 menunjukkan satu pengecas komputer riba dan spesifikasi bagi
transformer injak turunnya.
Rajah 6.2 menunjukkan satu pengecas sebuah kereta mainan dan spesifikasi bagi
transformer injak turunnya.

a) Apakah fungsi transformer?

…………………………………………………………………………………………………
1 markah

b) Huraikan bagaimana voltan output dihasilkan oleh transformer


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2 markah

c) Perhatikan Rajah 6.1 dan Rajah 6.2, bandingkan:


i) Voltan input
………………………………………………………………………………………….
1 markah
ii) Voltan output
………………………………………………………………………………………….
1 markah
iii) Bilangan lilitan gegelung sekunder
………………………………………………………………………………………….
1 markah

Np
iv) Nisbah bilangan lilitan primer kepada bilangan lilitan sekunder
Ns
………………………………………………………………………………………….
1 markah

Np
d) Berdasarkan jawapan di 6c, nyatakan hubungan antara dengan voltan output
Ns
…………………………………………………………………………………………………..
1 markah

2. Rajah menunjukkan sebuah transformer dengan kecekapan yang rendah.

Anda dikehendaki untuk mengubahsuai transformer dalam Rajah 10.4 supaya kecekapan
transformer itu meningkat. Nyata dan terangkan pengubahsuaian berdasarkan aspek-
aspek berikut:
i) jenis bahan yang digunakan untuk dawai
ii) Diameter dawai
iii) jenis bahan yang digunakan untuk teras
iv) ciri-ciri teras
v) jarak antara gegelung primer dan gegelung sekunder.

Ciri-ciri Penerangan

10 markah

3. Rajah menunjukkan bagaimana elektrik dihantar dari stesen janakuasa ke sekolah


menggunakan kabel penghantaran & transformer

a) Nyatakan satu ciri bahan kabel penghantaran elektrik


……………………………………………………………………………………………
1 markah

b) Kuasa output dan voltan output pada kabel penghantaran ialah 10 MW dan 132 kV.
Jumlah rintangan kabel ialah 600 ohm.
i) Hitungkan arus yang mengalir melalui kabel

2 markah
ii) Hitungkan kehilangan kuasa kabel itu

2 markah

c) Dalam makmal sekolah, sebuah transformer injak turun digunakan untuk


menyalakan mentol 12 V. Tiga transformer yang berlainan P, Q dan R digunakan
untuk menurunkan voltan 240 V kepada 12 V.
Berdasarkan jadual, nyatakan kesesuaian ciri transformer yang digunakan untuk
menyalakan mentol dengan kecerahan normal dan kehilangan tenaga yang kecil.
Beri sebab kesesuaian ciri-ciri tersebut.

i) Bahan untuk teras


……………………………………………………………………………………………

Sebab
……………………………………………………………………………………………

ii) Bentuk teras


……………………………………………………………………………………………

Sebab
……………………………………………………………………………………………

iii) Np : Ns
……………………………………………………………………………………………

Sebab
……………………………………………………………………………………………

iv) Berdasarkan jawpaan di ci, ii dan iii, pilih satu transformer yang paling sesuai
……………………………………………………………………………………………
7 markah

4. Rajah menunjukkan kabel penghantaran elektrik yang menghantar tenaga elektrik dari
satu tempat ke tempat yang lain.

a) Arus elektrik yang mengali melalui kabel yang berintangan 10 Ω itu ialah 10 A.

i) Apakah yang dimaksudkan dengan arus elektrik?


……………………………………………………………………………………………
1 markah
ii) Hitung kehilangan kuasa dalam kabel itu.

2 Markah

b) Rajah 7.2 menunjukkan satu model penghantaran kuasa elektrik.

Kecerahan mentol B adalah lebih rendah daripada mentol A disebabkan kehilangan


kuasa di dalam wayar X. Cadangkan pengubahsuaian yang boleh dibuat kepada model
itu untuk menambah kecerahan mentol B berdasarkan aspek-aspek berikut:

i) Diameter wayar X
……………………………………………………………………………………………

Sebab

……………………………………………………………………………………………

2 markah

iii) Bilangan lilitan gegelung sekunder bagi transformer A


…………………………………………………………………………….……………

Sebab
……………………………………………………………………………………………
2 markah

iv) Nama bahan bagi wayar X


……………………………………………………………………………………………

Sebab

……………………………………………………………………………………………

2 markah

c) Beri satu sebab mengapa bekalan kuasa a.u. digunakan dalam model itu.

……………………………………………………………………………………………

1 markah

Anda mungkin juga menyukai