Anda di halaman 1dari 77

ARAS SEDERHANA

BAHASA MELAYU
MATEMATIK
SAINS
ENGLISH

NAMA :

KELAS :
ARAS SEDERHANA

2
Jawab semua soalan. Bulatkan jawapan yang betul.

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah

1. Jamal seorang pemain bola sepak. ____________ selalu berlatih di


padang.

A Baginda
B Dia
C Saya
2. Ibu menggunakan ___________ untuk memasak.

A balang
B mangkuk
C kuali
3. ___________ suka mengaum dan makan daging.

A Sang Belang
B Sang Kancil
C Si Kucing
4. Bunga ros sangat wangi namun ia mempunyai ___________ yang
tajam.

A duri
B tanduk
C daun
Pilih perkataan sinonim bagi perkataan bergaris.
5. Adik ambil mainan yang berada di atas lantai.

A buang
B kutip
C pijak 3
Pilih perkataan antonim bagi perkataan bergaris.
6. Mak Siti menangis kerana sedih.

A marah
B pilu
C gembira
Soalan 7 berdasarkan gambar di bawah.

7. Pilih ayat seruan yang sesuai bagi gambar di atas.

A Aduh, ayah sangat kuat!


B Wah, ayah sangat gagah!
C Cis, kuatnya ayah saya!

8. Kakak membelikan ________ untuk adik.

A gula-gula
B mata-mata
C rama-rama
Soalan 9 berdasarkan gambar di bawah.

9. Ramai _________ yang datang ke rumah.

A lelabah
B lelayang
C tetamu
4
10. Kereta Tuan Kamal _______ dan ______;

A besar, cantik
B pendek, bulat
C kotor, tajam

11. Meja makan itu diperbuat ___________ kayu jati.

A kepada
B daripada
C dari

12. Monyet-monyet _______ di pokok belakang rumah Pak Ahmad.

A bergayut
B berenang
C berlari

Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah.

13. Kiki sedang berdiri di ___________ ibunya.

A tepi
B depan
C belakang

14. Abang melukis gambar ___________ bernyanyi.

A sambil
B lalu
C tetapi

15. ___________ awak tinggal?

A Siapakah
B Bilakah
C Di manakah
5
Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah.

16. Adik sedang __________ oleh emak.

A mendukung
B didukung
C terdukung

Soalan 17 hingga 20
Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Nama saya Lina. Saya mempunyai dua orang kawan. Mereka


adalah Amirul dan Hafiz. Mereka sangat baik hati dan suka
menolong orang. Kami selalu bermain bola pada waktu petang
di padang.

Kami pergi ke sekolah berjalan kaki bersama-sama. Rumah


kami sangat dekat dengan sekolah. Kami selalu bermain
bersama. Saya sayang kawan-kawan saya.

17. Apakah nama kawan-kawan Lina?

A Siti dan Amirul


B Amirul dan Hafiz
C Hafiz dan Ahmad

18. Di manakah mereka bermain bola pada waktu petang?

A padang
B taman permainan
C rumah.
6
19. Bagaimana mereka ke sekolah?

A Berjalan kaki
B Menaiki bas
C Menunggang basikal

20. Adakah mereka tinggal di kawasan yang sama?

A Ya
B Tidak
C Tiada jawapan

Bahagian B

Soalan 21

a. Isi tempat kosong dengan kata hubung yang betul.

atau dan kerana sambil

I. Jalil ________ Ramli suka mengumpul setem.

II. Siti menyanyi _________ menari di atas pentas.

III.Kak Juli mencuci baju itu _________ kotor.

IV. Liam mahu makan nasi goreng _______ mee goreng?

7
b. Jawab soalan-soalan berikut dengan kata perintah yang betul.

Tolong Jangan Jemput Sila

I. ________ buang sampah di merata-rata tempat.

II. ________ datang ke majlis hari jadi saya esok.

III._________ ambilkan makanan untuk adik di dapur.

IV. __________ beratur sebelum menaiki bas.

Soalan 22

Gariskan jawapan dengan imbuhan yang betul.

a) Susu ialah (minumkan, minuman) yang berkhasiat.

b) Tolong (belikan, membeli) sebungkus mee goreng.

c) Saya suka (membaca, membacakan) buku cerita.

d) Ayah telah (dibeli, membeli) sebuah kereta baru.

8
Soalan 23
Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang
berikut.

Keluarga Tina berkelah di


Pantai Port Dickson. Mereka bawa
payung besar untuk berteduh.
Tina dan adiknya bermain bola
di atas pasir. Mereka bermain
dengan gembira. Ibu dan bapa
Tina pula berehat berhampiran
dengan mereka.

a) Dimanakah keluarga Tina berkelah?

Keluarga Tina berkelah di ________________________________.

b) Apakah yang mereka bawa untuk berteduh?

Mereka membawa ____________________ untuk berteduh.

c) Apakah yang sedang dibuat oleh Tina dan adiknya di atas pasir?

Tina dan adiknya ______________________ di atas pasir.

d) Apakah yang sedang dilakukan oleh ibu dan bapa Tina?

Mereka sedang _____________ berhampiran dengan Tina dan


adiknya.
9
Soalan 24
Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan yang
berikut.

Nama kucing saya Momo. Bulu


badan kucing saya putih dan gebu.
Kucing saya sangat comel. Momo suka
makan ikan dan minum susu. Kiki
sangat suka bermain lompat-lompat
dengan saya. Saya sayang kucing
saya.

a) Nama kucing saya ialah ______________.

b) Tandakan (√) bagi pernyataan yang betul dan (X) bagi

pernyataan yang salah.

i. Kucing saya berwarna putih dan gebu. ( )

ii. Kucing saya tidak suka makan nasi. ( )

iii. Momo suka bermain lompat-lompat. ( )

c) Apakah makanan dan minuman kesukaan Momo?

Momo suka makan ____________ dan minum _____________.

d) Saya ( sayang, benci ) kucing saya.


10
Soalan 25
Lengkapkan ayat di bawah berdasarkan gambar. Gunakan
perkataan dan frasa yang diberi.

sedap dapur membuat suka


harijadi
rasanya kek makan

1. Ini ___________ rumah kami.

2. Saya sedang menolong ibu ____________________________.

3. Esok adalah _______________ bapa saya dan kami akan buat kejutan.

4. Kek yang kami buat ______________________.

5. Kami harap bapa _______________ kek yang kami buatkan.

11
Soalan 26
Garis dan tulis jawapan yang sesuai bagi petikan di bawah.

Pada 31 Ogos setiap tahun, (1)____________ (pasukan,


negara) menyambut Bulan Kemerdekaan. Banyak aktiviti
diadakan untuk menyambut (2)___________________ (Tahun
Kemerdekaan, Bulan Kemerdekaan).
Antara aktiviti diadakan adalah perasmian dan
ceramah tentang perjuangan pahlawan-pahlawan untuk
mendapat kemerdekaan. Selain itu, terdapat juga aktiviti
mengibarkan Jalur Gemilang di sekolah, di rumah dan
kereta. Sekolah juga mengadakan (3)_________________
(pertunjukkan, pertandingan) melukis dan mewarna
bendera Jalur Gemilang.
Suasana menyambut Hari Kemerdekaan sangat
meriah kerana disambut oleh semua bangsa. Semua
orang (4)______________ (bersedih, bergembira).
12
Soalan 27
Lengkapkan karangan di bawah dengan jawapan yang
betul.

rapi menanam layu sayang


menyiram halaman baja ditanam

Kak Hani suka (1)___________ pokok bunga. Dia

menanam pelbagai jenis bunga. Antaranya termasuklah

bunga ros, bunga orkid, dan juga bunga kertas. Semua

pokok bunga (2)____________ di (3)__________ rumahnya

yang luas itu.

Kak Hani (4)___________ pokok bunganya setiap

hari. Dia menyiram pokok bunganya pada waktu pagi dan

petang. Dia membubuh (5)________ pada pokok

bunganya supaya hidup subur.

Kak Hani menjaga semua pokok bunganya

dengan (6)________. Dia (7)__________ akan pokok

bunganya. Apabila pokok bunganya (8)__________, dia

rasa sangat sedih.


13
Soalan 28
Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk ‘Basikal saya’

Basikal - hadiah harijadi

warna merah - besar

menunggang - ke sekolah

petang - ronda taman

14
ARAS SEDERHANA

15
1. Empat belas dalam angka ialah….

A 41
B 14
C 04

2. 5 sa + 2 puluh =

A 52
B 20
C 25

3. 57 dalam perkataan ialah

A Lima puluh tujuh


B Lima tujuh
C Tujuh puluh lima

4. 16 dalam perkataan ialah

A Sepuluh enam
B Enam belas
C Enam puluh satu

5. Ada berapa ekor gajah kesemuanya?

A Sembilan
B Sebelas
C Sepuluh

6. __________ kurang daripada 11.

A 13
B 10
C 21 16
7. Bundarkan 25 kepada puluh yang terdekat

A 30
B 20
C 25

8.

70 50 40 30

Apakah nombor yang tertinggal?

A 50
B 80
C 60

9. Bilang dan bulatkan jawapan yang betul.

A Tiga belas
B Dua puluh tiga
C Lapan belas

10. Nilai tempat bagi digit yang bergaris.

37
A puluh
B sa
C tiga

11. 12 + 5 = ________

A 15
B 17
C 12
17
12. 3 puluh tolak 5 ialah

A 30
B 15
C 25

13.

Ayat matematik yang manakah betul?

A 30 + 23
B 50 + 3
C 40 + 13

14. Hitung.
5+5+5+5+5+5=

A Dua puluh lima


B Empat puluh
C Tiga puluh

15. 35 - 5 - 5 =

A 25
B 20
C 30

16. Hitung.
50
+ ___4
____

A 54
B 46
C 50 18
17. 100 - 50 =

A 50
B 40
C 60

18. Pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada seluruh rajah


ialah

1 4 3
A B C
4 3 4
19. Hitung.
10 + 10 + 10 + 5 =

A Dua puluh lima


B Tiga puluh lima
C Empat puluh lima

20. 20 + 5 - 4 =

A 21
B 22
C 23

21. Hitung.
30
- ___7
____

A 37
B 27
C 23
19
22. 90 - 60 =

A 30
B 40
C 50

23. Pecahan yang mewakili kawasan berlorek daripada seluruh


rajah ialah

8 2
A C
6 4
6 7
B D
8 8
24. Pecahan kawasan tidak berlorek daripada seluruh rajah di atas
ialah

1 3
A C
5 5
2 4
B D
5 5
25. Rajah manakah menunjukkan pecahan kawasan berlorek ialah
separuh?

A B C D

20
26. 50 sen + 30 sen + 10 sen =

A 90 sen
B 70 sen
C 60 sen

27. RM 10 - RM 5 =

A RM3
B RM7
C RM5

28. Halim ada Rm5 dan Siti ada RM 2. Berapakah jumlah wang
yang mereka ada?

A RM 10
B RM 7
C RM 8

29. Jumlah wang ialah

A RM 10.50
B RM 10.10
C RM 10.60

30. Apakah hari selepas hari Selasa?

A Rabu
B Isnin
C Khamis

31. Julia bangun pagi pada pukul __________.

A 7.00 B 6.00 C 6.30


21
32. Bulan sebelum Mei ialah

A Jun
B Mac
C April

33.

Husin belajar setiap hari pada pukul ____________.

A 8.30 malam
B 6.30 pagi
C 8.00 malam

34.
Januari Februari April

Apakah bulan yang tertinggal?

A Mei
B Mac
C Jun

35. Hari Kemerdekaan setiap tahun disambut pada bulan

A Ogos
B Mei
C September

22
36. Berikut adalah hari sekolah kecuali
A Selasa
B Rabu
C Sabtu

37. Rajah menunjukkan tanda gundal bagi bilangan basikal.

Berapakah bilangan basikal?


A Lima
B Empat
C Tiga

38.

Ukuran di atas dinamakan


A depa
B langkah
C jengkal

39.

Panjang kasut di atas bersamaan dengan _______ batang


jarum.

A dua
B tiga
C empat

23
40. Apakah benda yang paling berat?

A kertas
B Pen
C Bulu

41.

Air dalam baldi boleh diisi ke dalam _________ botol.

A Empat
B Dua
C Tiga

42. Rak yang manakah mempunyai paling banyak buku?

A B

C D

43. Beg di bawah sama berat dengan __________ biji bola.

A 2 B 4 C 1

24
44.

Nama bentuk objek di atas ialah

A Kuboid
B Kon
C Silinder

45. Rajah menunjukkan satu bentuk 2D.

Berapakah bilangan sisi melengkung?

A 1
B 4
C 0

25
Kertas 2

Soalan 1

(a) Padankan pada bilangan objek yang sama.

1.

12

2.
7

3.

4.
2

5.
4

(b) Tuliskan angka 8 dalam perkataan.

(c) Tuliskan nombor dua puluh empat dalam angka.


26
Soalan 2

(a) Isi tempat kosong berdasarkan urutan nombor di bawah.

10 12 14

(b) Isi tempat kosong.

(i) Nombor selepas 15 ialah __________________.


(ii) Nombor sebelum 10 ialah _________________.
(iii) Nombor selepas 19 ialah __________________.

(c) Susun semula nombor di bawah.

21 28 24 25

26 27 22 23

27
Soalan 3

Rajah menunjukkan suatu garis nombor.

12 P 16 Q R 22

(a) Cari nilai :

P = ________ Q = _______
R = ________

(b) Bundarkan nombor Q kepada puluh yang terdekat.

Soalan 4

Lengkapkan

3 + = - 4 =

28
Soalan 5

(a) Lengkapkan

Gambar pecahan Tulis

1
2

(b) Warnakan gambar rajah di bawah mengikut pecahan yang


diberi.

Tiga per empat Satu per empat Dua per lima

29
Soalan 6

Rajah menunjukkan wang Fatimah

(a) Hitung jumlah wang kertas.

(b) Hitung jumlah duit syiing.

(c) Hitung jumlah wang yang dimiliki oleh Fatimah.

Soalan 7

Rajah menunjukkan 3 jenis peralatan sekolah.


Getah pemadam
Pembaris Gunting

20 sen
50 sen RM1

(a)Berapakah yang perlu dibayar oleh Kamil jika dia mahu membeli
pemadam dan pembaris?

(b) Berapakah yang perlu dibayar oleh Hanani jika dia mahu membeli
3 biji getah pemadam?
30
Soalan 8

(a) Suaikan waktu dengan jam di bawah

1.

Pukul 6.00

2. Pukul 10.00

Pukul 3.00
3.

Pukul 9.00

4.

(b) Lukis jarum jam dan minit pada rajah di bawah.

1. 2. 3

Pukul 5.00 Pukul 1.30 Pukul 11.00

31
Soalan 9

Rajah menunjukkan sambutan Hari Guru yang di sambut oleh seluruh


warga pendidikan.

(a)Bulan berapakah sambutan Hari Guru diadakan?

(b) Apakah bulan selepas bulan sambutan Hari Guru?

(c) Apakah bulan sebelum bulan sambutan Hari Guru?

Soalan 10

Rajah menunjukkan unit ukuran.

Padankan unit ukuran yang tepat.

Langkah Depa Jengkal

a. b. C.

32
Soalan 11

(a) Susun hari mengikut susunan yang betul.

Khamis Sabtu Ahad

Isnin Jumaat Selasa Rabu

HARI

(b) Berapakah bilangan hari dalam seminggu?

(c) Berapakah bilangan hari dalam setahun?

(d) Namakan hari-hari yang bukan hari sekolah?

33
Soalan 12

(a) Rajah menunjukkan 3 batang pensil yang berlainan saiz.

(i) Pensil yang manakah paling panjang?

(ii) Pensil yang manakah paling pendek?

(b) Bandingkan jisim R,S,T dan U. Tuliskan betul atau salah di


ruang kosong.

R
S T
U

(i) R kurang berat daripada S ( ).

(ii) T lebih berat daripada U ( ).

(iii) S lebih berat daripada R ( ).

34
Soalan 13
(a) Bulatkan bekas yang penuh.

(b) Padankan.
1.
Kosong

2.
Penuh

3.
Setengah

Soalan 14

Rajah menunjukkan beberapa jenis bentuk 3D

Isikan tempat kosong.

Piramid Kuboid Silinder


a. b. C.

35
ARAS SEDERHANA

36
1. Dalam satu aktiviti Mustaqeem perlu mengenalpasti bunyi sebuah
kenderaan. Apakah deria yang terlibat?

A. Sentuhan C. Pendengaran
B. Penglihatan D. Bau

2. Jika anda mendapati rakan sekelas memasuki makmal sains


tanpa kebenaran, apakah yang harus kamu lakukan?

A. Biarkan mereka memasuki makmal sains.


B. Laporkan pada guru dengan segera.
C. Menyertai rakan-rakan memasuki makmal sains
D. Memarahi rakan anda.

3. Gambar dibawah menunjukkan Syahira dan Azmi sedang


melakukan satu aktiviti.

Apakah aktiviti yang sedang dilakukan oleh Syahira dan Azmi ?

A. Menggunakan alatan sains


B. Menyimpan alatan
C. Membersihkan alatan sains
D. Mengendalikan spesimen 37
4. Kita boleh berinteraksi dengan tiga cara iaitu percakapan,
penulisan,
A. video C. Pendengaran
B. isyarat D. Bau

5. Gambar di bawah menunjukkan beberapa jenis benda.

P Q R S

Benda yang manakah dikategorikan sebagai benda hidup?


A. P dan Q.
B. Q dan S
C. P dan R
D. P sahaja.

6. Antara yang berikut yang manakah benda yang BUKAN hidup?


A. Meja C.Katak
B. Ulat D. Zirafah

7. Antara bahagian anggota badan yang manakah digunakan


untuk menghidu makanan?
A. Kaki C. Hidung
B. Mata D. Tangan

38
8. Gambar di bawah menunjukkan seorang pelajar lelaki.

Apakah nama bahagian tubuh yang bertanda R dan Q ?

R Q

A Kaki Tangan
B Mulut Hidung
C Mata Tangan
D Telinga Mulut

9. Gambar di bawah menunjukkan Aina sedang mendengar muzik.

Berdasarkan pemerhatian tersebuat, bahagian anggota badan


manakah yang digunakan oleh Aina?

A. Mulut C. Mata
B. Hidung D. Telinga
39
10. Bahagian yang bertanda Y pada burung ialah _____________.

A. Kaki C. Paruh
B. Sayap D. Kuku

11. Gambar di bawah menunjukkan dua jenis haiwan.

Apakah ciri persamaan antara kedua-dua haiwan tersebut.


A. Bercangkerang.
B. Bertanduk
C. Bersisik
D. Berkepak

12. Gambar di bawah menunjukkan seekor kuda belang.

Antara penyataan berikut, yang manakah tidak benar mengenai


kuda belang?
A. Kuda Belang mempunyai empat kaki.
B. Kuda Belang mempunyai belalai
C. Kuda Belang mempunyai empat kaki
D. Kuda Belang mempunyai ekor.
40
13. Gambar di bawah menunjukkan seekor semut.

Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai bilangan kaki


yang sama dengan haiwan di atas?
A. Ayam.
B. Lipas
C. Lipan
D. Kambing
14. Gambar di bawah menunjukkan dua jenis haiwan.

Apakah ciri persamaan antara dua jenis haiwan ini?


A. Mempunyai cangkerang
B. Tidak mempunyai kaki
C. Mempunyai sesungut
D. Mempunyai paruh

15. Gambar di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.


Apakah nama bagi tumbuhan tersebut ?
A. Pokok jagung
B. Pokok jambu
C. Pokok padi
D. Pokok tebu

41
16. Antara tumbuhan berikut, yang manakah tumbuhan yang berbuah?

I Pokok bunga raya


II Pokok mangga
III Pokok durian
IV Pokok rambutan

A. I dan IV
B. I,II dan III
C. II,III dan IV
D. I,II,III dan IV

17. Gambar di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Apakah nama bahagian tumbuhan yang bertanda Z di atas ?


A. Bunga
B. Daun
C. Akar
D. Pucuk

42
18. Antara tumbuhan berikut, yang manakah ciri persamaan bagi
tumbuhan di dalam gambar?

A. Berbuah
B. Berbunga
C. Berdaun
D. Berdahan

19. Batang pokok bunga kertas dan batang ___________ ialah jenis
batang yang berduri.

A. Pokok pisang
B. Pokok serai
C. Pokok bunga ros
D. Pokok bunga matahari

20. Rajah di bawah menunjukkan sejenis magnet?

Apakah nama magnet ini?


A. Magnet U
B. Magnet bar
C. Magnet butang
D. Magnet ladam 43
21. Rajah di bawah menunjukkan tiga jenis objek.

Q R S
P

Objek yang manakah tidak tertarik dengan magnet?


A. P dan Q
B. P dan S
C. Q dan R
D. R dan S

22. Antara berikut, yang manakah mudah ditarik oleh magnet?

I Baju
II Jarum

III Pisau

IV Sudu besi

A. I dan III
B. I dan IV
C. II,III dan IV
D. I,II,III dan IV

44
23. Rajah di bawah menunjukkan satu pemerhatian seorang pelajar.

Y Z
X

Magnet manakah paling lemah kekuatan magnetnya?


A. Magnet X C. Magnet Y
B. Magnet Z D. Tiada

24. Berapakah bilangan kutub yang terdapat pada setiap magnet?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

25. Pilih penyataan yang salah tentang magnet.


A. Setiap magnet mempunyai tahap kekuatan yang berbeza
B. Magnet akan tertarik pada objek besi
C. Magnet akan menolak jika berlainan kutub.
D. Magnet akan menarik jika berlainan kutub.

26. Objek manakah yang kalis air?


A. Tuala
B. Span
C. Plastik
D. Sapu tangan

45
27. Rajah menunjukkan dua jenis objek.

Apakah jenis bahan perlu ada untuk menghasilkan objek-objek


ini?

A. Bahan kalis air


B. Bahan lut sinar
C. Bahan lut cahaya
D. Bahan menyerap air

28. Antara objek berikut, yang manakah dapat melindungi diri kita
daripada kesejukan.

I Payung
II Selimut
III Kain Kapas
IV Pelampung

A. I dan II
B. II dan IV
C. II dan III
D. I dan IV

46
29. Antara berikut objek yang manakah yang terapung?

A. Bola
B. Paku
C. Kapas
D. Batu

30. Rajah di bawah menunjukkan dua objek.

Apakah ciri persamaan bagi dua jenis objek ini?


A. Diperbuat daripada logam
B. Kalis air
C. Menyerap air
D. Dihasilkan daripada kapas

31. Yang manakah antara berikut tiada di atas muka bumi?


A. Pasir
B. Bintang
C. Air
D. Gunung

47
32. Antara berikut yang manakah jenis tanah?

I. Tanah kebun
II. Tanah pasir
III. Tanah liat
IV. Tanah merah

A. I dan IV C. I,II dan III


B. II dan III D. II,III dan IV

33. Apakah ciri-ciri tanah pasir?

A. Tanah yang sukar menyerap air


B. Tanah yang boleh menakung air
C. Tanah yang berwarna hitam dan perang
D. Warnanya berwarna kekuningan.

34.Antara yang berikut yang manakah ciri-ciri tanah kebun?

A. Tanah yang berwarna hitam atau perang.


B. Tanah ini biasa ditemui di kawasan pantai
C. Tanah berwarna kekuningan
D. Boleh menakung air.

48
35. Pokok kelapa dan lada sesuai ditanam di kawasan ___________?

A. Tanah gambut
B. Tanah pasir
C. Tanah lembik
D. Tanah merah

36.___________________ digunakan untuk melihat benda-benda


yang sangat jauh seperti di langit.

A. Microskop
B. Cermin mata
C. Kanta pembesar
D. Teleskop

37. Apakah nama bentuk objek di bawah?

A. Silinder.
B. Kubus
C. Kuboid
D. Piramid.

49
38. Objek manakah yang berbentuk sfera?

A. Bola
B. Tin susu
C. Kotak tisu
D. Peti sejuk

39. Rajah di bawah menunjukkan satu struktur

Apakah bongkah bentuk asas yang terdapat dalam struktur ini?


A. Sfera dan kuboid
B. Piramid dan kon
C. Silinder dan kon
D. Kubus dan kuboid

40. Berapakah jenis bentuk asas yang terdapat dalam struktur di atas?

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

50
Soalan 1

Nyatakan deria yang terlibat berdasarkan pemerhatian pada situasi


berikut.

Pendengaran Bau Sentuhan Rasa

1.

2.

3.

4.

51
Soalan 2

Rajah di bawah menunjukkan tingkah laku murid semasa berada di


dalam bilik
Sains.

Padankan gambar dengan peraturan bilik sains yang betul

A Sarah dan Amirul


meminta kebenaran
gurunya sebelum masuk
ke dalam bilik sains

B
Kamilah membersih
semua peralatan sains
selepas digunakan.

.
C Amin menyusun
peralatan sains di dalam
almari selepas
digunakan.

Pelajar-pelajar tidak
D
dibenarkan makan dan
minum di dalam bilik
sains

52
Soalan 3

soalan 3 (a)

Rajah di bawah menunjukan benda hidup dan benda bukan hidup.


Tandakan (√ ) pada benda hidup dan ( x) pada benda bukan hidup.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Soalan 3 (b)

Isikan tempat kosong.

i) Benda hidup perlu _____________________ untuk mencari makanan.


ii) Benda hidup memerlukan ________________ untuk bernafas.
iii) Benda hidup _____________________ untuk bertambah saiz.
iv) Benda hidup perlu _________________ untuk menambah bilangan.

udara membiak

bergerak membesar

53
Soalan 4

Tulis nama bagi bahagian badan manusia

e.

a. f.

b. g.

c. h.

d.

i.

Mata Telinga Kaki

Rambut Perut Hidung

Mulut Dada Lengan

54
Soalan 5

Tulis nama bagi bahagian badan manusia

Gading Kaki Belalai Ekor Telinga Mata

b.
c.
a.

f.

d. e.

55
Soalan 6

Namakan bentuk –bentuk yang ditunjukkan di bawah.

Sfera Bulatan Kuboid

Segiempat
silinder Kubus
sama

a. d.

b. e.

c. f.

56
Soalan 7

Kelaskan kumpulan tumbuhan di bawah kepada tumbuhan berbuah


dan tumbuhan berbunga

Pokok pisang Pokok kelapa Pokok bunga matahari Pokok jagung

Pokok bunga ros Pokok bunga dahlia Pokok epal Pokok betik

Pokok Bunga Pokok Berbuah

57
Soalan 8

(a) Labelkan arah kutub di bawah.

1. 2.

(b) Tuliskan TOLAK atau TARIK berdasarkan pemerhatian anda


terhadap magnet di bawah.

1. U S S U

2. S U U S

3. S U S U

4. U S U S

58
ARAS SEDERHANA

59
Choose the best answer to complete the sentence.

1. Julia has four __________.


A. friend
B. friends
C. freind

2. Mr. Lokman is a __________. He works in school.


A. policeman
B. fireman
C. teacher

3. Johny has a cat. ______ cat is cute.


A. His
B. Her
C. My

4. Mother is eating __________ apple.


A. a
B. with
C. an

5. The sisters __________ swimming in the pool.


A. is
B. are
C. am

Choose the best answer to fill in the blanks in the passage that follows.

Siti is going to a book shop. She wants to buy two storybooks


(6)______ one ruler. She (7)_____ a student. Siti loves go to the book
shop. She (8)_______ three ringgit at the book shop.

6. A. and B. also C. an

7. A. am B. are C. is

8. A. spend B. spends C. sped


60
Choose the word that has opposite meaning as the underlined word.

9. The shirt is dirty.


A. beautiful
B. small
C. clean

Choose the sentence with the correct punctuation.

10. A. Tigers, Monkeys, and Elephants live in the jungle.


B. Tigers, monkeys and elephants live in the jungle.
C. tigers, monkeys, and, elephants live in the jungle.

Choose the answer with the correct spelling.

11. A. loin
B. laion
C. lion

Based on the picture, choose the best answer to fill in the blanks in the
passage that follows.

This is (12)______ elephant. It has a big body. The elephant has


a long trunk, (13)______ big legs and a small tail. Elephants live in
groups. They have (14)_______ skin. They also have two big ears. We
can see elephants (15)_____ the zoo.

12. A. an B. a C. it

13. A. three B. four C. two

14. A. grey B. pink C. green


61
15. A. in B. on C. under
Read the passage and answer the questions that follow.

My name is Kamarul. I am seven years old. I like to swim in the


pool. On Saturdays, I do not go to school. Every Saturday morning, I
will go to the swimming pool with my family.
My sister, Hanim, still cannot swim. She is five years old. I can
swim and dive in the water. We play in the water together with my
mother and father.

16. Kamarul is in year________.


A. two
B. three
C. one

17. Kamarul and his family go to swimming pool every ____________.


A. Saturday
B. Sunday
C. Friday

18. Hanim is Kamarul’s ____________.


A. sister
B. brother
C. mother

19. Kamarul swims at the _____________.


A. beach
B. bathroom
C. swimming pool

20. Can Hanim swim?


A. Yes
B. No
C. Maybe

62
21. Read the information in the menu and answer the questions that follow.

Vivian rides her blue bicycle.


It is her new bicycle.
She wears a pink helmet.
Her father gave her as a birthday present.
She rides her new bicycle to the park.
Every morning, Vivian rides her bicycle to school.
Every evening, Vivian washes her bicycle.
At night, she parks her bicycle near to the door.
Vivian loves her new blue bicycle.

Tick ( √ ) the correct answer.


a) Vivian has ponytails. Vivian is a
( ) girl
( ) boy

b) What is the colour of her bicycle?


( ) blue
( ) pink
( ) red

c) Match the word in List A to the suitable answer in List B based on the
information in the paragraph.
List A List B
birthday bicycle
pink present
red helmet

Write the answer in the space provided.


d) Is the bicycle belong to Vivian?

_________________________________________________________________

e) What is she doing every evening?

_________________________________________________________________
63
22. Read the story below and answer the question that follows.

Nani came to Mimi’s birthday party.


Nani wears a pink dress.
The girls first play houses.
Next, Nani ate two sandwiches.
She had ice cream, too.
Then, Nani ate a lot of cake.
Soon after that, she ran all over the house.
Then, she got sick.
Mimi’s dad took Nina home.
Nina went right to bed.

Tick ( √ ) the correct answer.


a) Who came to the party?
( ) Nani
( ) Mimi

b) Which game they are playing at the beginning?


( ) ran races
( ) houses
( ) dolls

c) Match the word in List A to the suitable answer in List B based on the
information in the paragraph.
List A List B
play party
pink dress
birthday houses
Write the answer in the space provided.
d) What does Nina do before she eats ice cream?

________________________________________________________________

e) What does Nina do soon after she eats a lot of cake?

________________________________________________________________64
23. Look at the picture below and answer the questions that follows.

Tick ( √ ) the correct spelling.


a)

( ) Elephant
( ) Elefant

b)

( ) Ziraffe
( ) Giraffe

Write your answer in the space provided.

c) How many animals in the picture above?


There are _______ animals in the picture.

d) How many flowers are in the picture?

________________________________________________________________

65
Question 24 and 25
Read the story. Picture the steps for opening a gift.

Mike, open your gift!


First, pull off the tape.
Next, rip off the paper.
Then, lift of the top of the box.
There is a lot of paper inside.
Pull out that paper.
Finally, dig your hands into the box.
There is the small cars you want!

24. Tick ( √ ) the correct answer.


a) The gift belongs to

( ) John
( ) Mike

b) What kind of gift Mike want?


( ) small cars
( ) plane
( ) dolls

25. Write your answer in the space provided.

a) List first two steps for opening a gift.


1. ______________________________________________
2. ______________________________________________

b) What must Mike do after he rips off the paper?


_____________________________________________________________

c) What must Mike do to get the gift?


_____________________________________________________________

66
Section A.

Look at the picture below and complete the following text with correct
answer.

clothes brown short are balls

Tina and Lina (1)____________ twins. They are in the Year One.

The both have black eyes. They both have (2)____________ hair. But

the colours are not the same. Tina has (3)_____________ hair. She loves

to play with dolls. Lina has black hair. She loves to play with

(4)_____________. They love to wear the same (5)______________

everyday. They always play together.

67
Section B.

Study the pictures and the information given.

1.

This is Hanis.

2.
favourite toy - teddy bear

3. likes to play - jump rope

eats - ice cream


4.

68
B (i)

Fill in the blanks with the correct answers.

Hanis

Toy Play Food

B (ii)

Based on the information given, write a sentence for each picture.

Picture 1:
This is Hanis
___________________________________________________________

Picture 2:
________________________________________________________________

Picture 3:
________________________________________________________________

Picture 4:
________________________________________________________________
69
Section C

Underline the correct answer. The, rewrite the sentences in the spaces
to form a story.

1. Juliana went to the (library/market) last Sunday.

2. She went there to (draw/read) books.

3. She also went there to (sell/borrow) a few storybooks.

4. Juliana (likes/don’t like) books very much.

5. Juliana put the books in her (bag/shoe).

Juliana went to_______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

70
Section D

Look at the picture and arrange the sentences in order. Then, rewrite
the sentences in a paragraph.

1. in the park. is My family

2. Dad flying a kite. is

3. takes care of the baby. Mom

4.
dog The is brown.

5. Mary with dad. runs together

71
Section C

Write the sentences in paragraph.

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

72
73
BAHASA MELAYU Soalan 25
1) Dapur
1. B 11. B 2) Membuat kek
2. C 12. A 3) Harijadi
3. A 13. A 4) Sedap rasanya
4. A 14. A 5) Suka makan
5. B 15. C
6. C 16. B Soalan 26
7. B 17. B 1) Negara
8. A 18. A 2) Bulan Kemerdekaan
9. C 19. A 3) Pertandingan
10. A 20. A 4) Bergembira

Soalan 27
21. (a) 1. dan 1) Menanam
2. sambil 2) Ditanam
3. kerana 3) Halaman
4. atau 4) Menyiram
5) Baja
(b) 1. Jangan 6) Rapi
2. Jemput 7) Sayang
3. Tolong 8) Layu
4. Sila
Soalan 28
22. (a) minuman Contoh:
(b) belikan
Basikal ini hadiah harijadi saya. Basikal
(c) membaca
(d) membeli saya warna merah dan besar. Saya
menunggang basikal ke sekolah. Setiap
23. a) Pantai Port Dickson
b) payung besar petang, saya akan ronda taman.
c) bermain bola
d) berehat

24. a) Momo
b) 1- √
2- X
3- √
c) ikan, susu
d) sayang

74
MATEMATIK

1. B 11. B 21. C 31. C 41. C 6. a) Rm6


2. C 12. C 22. A 32. C 42. B b) 80 sen
3. A 13. A 23. B 33. A 43. A c) RM6.80
4. B 14. C 24. C 34. B 44. B
5. A 15. A 25. D 35. A 45. C 7. a) 70 sen
6. B 16. A 26. A 36. C b) 60 sen
7. A 17. A 27. C 37. A
8. C 18. C 28. B 38. B 8. a) 1. pukul 3.00
9. B 19. B 29. C 39. B 2. pukul 6.00
10. A 20. A 30. A 40. B 3. pukul 9.00
4. pukul 10.00
b) 1. 2. 3.
Kertas 2

1. a) 1. 4
2. 6
3. 2
4. 7 9. a) Bulan Mei
5. 12 b) Bulan Jun
b) lapan c) Bulan April
c) 24
10. a) depa
2. a) 11,13 b) jengkal
b) 1. 16 c) langkah
2. 9
3. 20 11. a)ahad,isnin,selasa,rabu,khamis,jumaat,sabtu
c) 21,22,23,24,25,26,27,28 b) 7 hari
c) 365 hari
3. a) P=14, Q=18, R=20 d) Jumaat dan sabtu / sabtu dan ahad
b) 20
12. a) 1. P
4. 3 + 4 = 7, 8 - 4 =4 2. R
b) 1. betul 2. salah 3. betul
4 2 1 1
5. a) / 1 , / ,
13. a) b) 1. penuh 2. setengah 3. kosong
4 4 2 3

b)

14. a) kuboid
b) silinder
c) piramid

75
SAINS

1. C 11. A 21. B 31. B Soalan 5


2. B 12. B 22. C 32. C a. Ekor
3. D 13. B 23. B 33. A b. Telinga
4. B 14. D 24. B 34. A c. Mata
5. C 15. C 25. C 35. B d. Kaki
6. A 16. C 26. C 36. D e. Gading
7. C 17. C 27. D 37. C f. Belalai
8. C 18. A 28. C 38. A
9. D 19. C 29. A 39. C
10. C 20. B 30. B 40. A Soalan 6
a. Bulatan
b. Silinder
Kertas 2
c. Segiempat sama
Soalan 1 d. Kubus
1. Rasa e. Kuboid
2. Bau f. Sfera
3. Sentuhan
4. Pendengaran Soalan 7
Pokok bunga
Soalan 2 Pokok bunga ros, pokok bunga matahari, pokok
1. B bunga dahlia
2. D
3. C Pokok berbuah
4. A Pokok pisang, pokok kelapa, pokok jagung,
pokok epal, pokok betik
Soalan 3
a) 1. √ Soalan 8
2. √ a) 1. U
3. X 2. U
4. X
5. √ b) 1. tolak
6. X 2. tolak
3. Tarik
b) 1. bergerak 4. Tarik
2. udara
3. membesar
4. membiak

Soalan 4
a. Mata f. telinga
b. Hidung g. mulut
c. Dada h. lengan
d. Perut i. kaki
e. rambut
76
ENGLISH

1. B 11. C
Section A
2. C 12. A
1) Are
3. A 13. B
2) Short
4. C 14. A
3) Brown
5. B 15. A
4) Balls
6. A 16. C
5) Clothes
7. C 17. A
8. B 18. A
Section B
9. C 19. C
1. Toy - teddy bear
10. B 20. B
2. Play - jump rope
3. Food - ice cream
21. a) girl
b) blue Picture 2
c) birthday - present My favourite toy is teddy bear.
pink - helmet Picture 3
d) yes, the bicycle She likes to play jump rope with friends.
belongs to Vivian Picture 4
e) she washes her Hanis likes to eat ice cream
bicycle
Section C
22. a) Nani 1. Library
b) play houses 2. Read
c) play - houses 3. Borrow
pink - dress 4. Likes
d) she ate two sandwiches 5. Bag
e) she ran all over the
the house. Section D
My family is in the park. Dad is flying a
23. a) elephant kite. Mom takes care of the baby. They dog is
b) giraffe brown. Mary runs together with dad.
c) thirteen/13
d) three

24. a) Mike
b) small cars

25. a) 1. pull off the tape


2. rip off the paper
b) lift of the top of the box.
c) dig hands into the box.

77

Anda mungkin juga menyukai