KAFA JAKIM 1/4/09

BORANG ‘D’ JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA CAWANGAN SABAH BORANG PERMOHONAN JAWATAN GURU KAFA DAERAH

Arahan:

1.

Borang ini hendaklah diisi dengan lengkap dan dihantar ke Unit KAFA, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Cawangan Sabah melalui Penyelia KAFA Daerah masing-masing. Sila sertakan bersama dokumen-dokumen berikut: a) b) c) Salinan Surat Beranak (Disahkan Benar) Salinan Kad Pengenalan (Disahkan Benar) Salinan Sijil-sijil (Akademik) Berkaitan Yang Telah Disahkan

2.

BAHAGIAN (A) BUTIR-BUTIR PERIBADI 1. Nama:

2. No.KP (Lama): 3. Tarikh Lahir 5. Umur: 7. Bangsa: a. d. 8. Status Perkahwinan: 9. Jumlah Tanggungan:

Bulan Tahun Melayu b. Tahun

Baru

4. Tempat Lahir:

-

6. Warganegara: Cina c. India

Lain-lain (Nyatakan): a. Kahwin Orang b. Bujang c. Janda/Duda

1

Nama dan Alamat Majikan: Poskod Negeri 2 . Nama Suami/Isteri: 2. Alamat Surat Menyurat: Poskod 14. 8. Tel (R) No. 11. Umur 7. Alamat Tetap: Poskod 13. Tarikh Lahir 5. Tempat Lahir: - Lain-lain (Nyatakan) 9. India Baru 4. Bangsa a. Pekerjaan Sekarang: Bulan Tahun Melayu b. Tel (P) No. Warganegara Cina c. Tahun 6.KP(Lama) 3.KAFA JAKIM 2/4/09 10. d. No. No. Tel (H/P) : : : Negeri Negeri Negeri BAHAGIAN (B) BUTIR-BUTIR SUAMI / ISTERI 1. Pekerjaan Sekarang: Nama dan Alamat Majikan: Poskod 12.

K/P: Tarikh: 3 . ii.KAFA JAKIM 3/4/09 BAHAGIAN (C) KELULUSAN AKADEMIK a. 4 Thanawi / STA / STAM: Kolej / Universiti: Lain-lain (Nyatakan): BAHAGIAN (D) AKUAN PEMOHON Adalah saya: (Nama) mengaku bahawa : 1. SRP / PMR SPM / MCE Bahasa Melayu Pendidikan Islam Teras Tahun Tahun : : : : : : Tahun Tahun iii. No. Bahasa Arab Komunikasi vi. Pengajian Syariah Islamiah iv. Saya bersedia menjalankan tugas dengan mematuhi segala peraturan dan arahan yang dikeluarkan oleh Jabatan dari masa ke semasa sekiranya dilantik menjadi Guru KAFA. b. 2.K/P: (Tandatangan) Nama: No. Pengajian Al-Quran & Al-Sunnah v. Bahasa Arab Tinggi c. i. Segala butiran yang diberikan di atas adalah benar. e. d.

Tarikh Temuduga 3.KAFA JAKIM 4/4/09 BAHAGIAN (E) KEGUNAAN PEJABAT a. Tarikh Terima Permohonan 2. Amat layak / amat sesuai Tandatangan Layak / sesuai Nama Tidak layak / tidak sesuai Jawatan Tarikh : : : : Cop Rasmi Jabatan 1. c. b. Keputusan : : : hari hari Lulus Gagal bulan bulan tahun tahun :kafasabah/docs/borang/BGK(D) 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful