Anda di halaman 1dari 1
DUA WATT JADI Satu 1=A Yd moderato a ro. |e -ofs TS. Wha 4 56. 1S off SS. Tala ada. ole ols fi. Ba ja SB. .|s FG. Bfr TS. ols TS . Whe ni hati ye kudus dan ba- hagia, di saat dua Tas Os : al 3 a Tal os 7 OIG Fe, i yg ber. ta-ut, dua ‘ae Fass & « o/eR as salin PFs. Tes mia ruju chidup —ba-ru Dua hati yg ki- nitlah akan besta-ut, dua hati yg ki-nite- Si 53 .ar FR rays Pala ole cl ei a sis eet ma os . 76 “alr --0 di_ satu Dua hasti ypber- padu. satu 53 STS. BTS aE Fass S33 fap ogy Bil Pes. Bes ste sali Tr 2 T2]5 ..0 lah ja- di satu Duca hati yg “ki aitlahakan berpadu ye satu Si 8 . ifr ele 8 oa eo I a 78 Tu- han lim-pah- “lw eu. des Gudes (ol ert ofs 3 ‘Sr. 3 Beil ivi. cles Pg iva | co Tuhan Tuhanku ‘mohon limpahkan ‘Tuhan Tuhanku i |e os os al 25 7 aam mals o8% . rah- kan kasih-Mo nan tak ber- a ereka vt BE 2 TR. re iat 1 5 ap TR. 37 BOS STS. Ble TG 4 + la 4 4 tr Al mohon curahkan —Kasih-- Munan tak berhen. Mampu-kan- fah on mereka mem- : FERS 2 BER. . Be 1a Bis TTS MATTE 7 BN 2.0 A: © 66 U6 6 C7. . lacs Tals Se Te Tele 66 Te 6 W553 10 sOTU ERTS... wle ta als TOT Ass 1 Blea oo 2 228 Se 2 Ble 8. . laa a als 7G Te Tel2 ER Ty 2 elFa bina ka-sih yg a- badi, rukun damai di dalam jalan-Mu, dan se-la-lu _hi-dup ba-hagia.

Anda mungkin juga menyukai