Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 (Pendidikan Sivik)


BULAN: MAC KELAS: MINGGU: 4
NILAI TERAS: Bertanggungjawab MASA: TARIKH: 27/3/2022
TAJUK: Benci Rasuah TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 Amanah Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat:
1. Menjelaskan bentuk-bentuk rasuah. (Pengetahuan)
2. Mengekspresikan perasaan bangga apabila dapat menolak perlakuan rasuah. (Sosioemosi)
3. Menolak sebarang wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah serta diskaun yang ditawarkan untuk mendapatkan
sesuatu pulangan kepada pemberi. (Tindakan)
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya bercerita bentuk-bentuk rasuah, implikasi rasuah dan cara menghindarinya.
INFO SIVIK:
Hak: Hak untuk mendapatkan sesuatu dengan adil tanpa rasuah.
Tanggungjawab: Melaksanakan tanggungjawab sebagai warga sekolah yang bebas rasuah.
BBB / SUMBER:
Lampiran, Klip video (https://www.youtube.com/watch?v=1rejJ4sTe4s )
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
Murid melihat klip video. Berdasarkan klip video Iklan Rasuah Animasi Pak Abu, murid
___ / ___ murid dapat mencapai objektif
diminta memberi pandangan sebagai warganegara yang bertanggungjawab berkaitan gejala
rasuah yang berlaku. pembelajaran dengan baik dan diberi
Aktiviti Utama:- pengayaan.
• Murid diberikan maklumat berkaitan bentuk-bentuk rasuah serta membuat peta
minda berdasarkan maklumat tersebut. (KBAT) ___ / ___ murid dapat mencapai objektif
• Murid menjana idea tentang situasi rasuah yang boleh berlaku di sekolah. Murid pembelajaran dengan bimbingan dan diberi
diminta untuk melakukan aktiviti perbincangan bagi menerangkan hak dan pengukuhan.
tanggungjawab sebagai warga sekolah bagi menangani situasi tersebut. (PAK12)
• Tugasan Kumpulan : Murid dibahagikan kepada dua kumpulan untuk melakukan
___ / ___ murid tidak dapat mencapai
aktiviti lakonan mengikut situasi.
1. Sekumpulan murid yang menunjukkan situasi memberi dan menerima rasuah. objektif pembelajaran dan diberi pemulihan.
2. Sekumpulan murid yang menunjukkan situasi menawarkan rasuah dan menolak
rasuah PdPC pada hari ini:
• Murid menyatakan implikasi gejala rasuah terhadap diri dan sekolah selepas sesi Memuaskan
lakonan. (PBD) Tidak memuaskan
Penutup:-
Murid bersoal-jawab dengan guru dan membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
KBAT Menganalis PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Projek Mudah
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan bimbingan Murid membantu rakan dalam kumpulan
Murid diberikan lembaran kerja.
guru. menjalankan aktiviti.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ___________________________________________________________
BBM
BBM
BENTUK-BENTUK RASUAH

CONTOH RASUAH DI SEKOLAH

Anda mungkin juga menyukai