Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 (Pendidikan Sivik)


BULAN: APRIL KELAS: MINGGU: 4
NILAI TERAS: Kegembiraan MASA: TARIKH: 25/4/2022
TAJUK: Menghargai Pemimpin TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
2.0 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 Bersyukur Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat:
1. Menjelaskan sumbangan pemimpin terdahulu terhadap keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. (Pengetahuan)
2. Mengekspresikan perasaan gembira terhadap pemimpin terdahulu yang berjiwa rakyat. (Sosioemosi)
3. Menghargai sumbangan pemimpin terdahulu. (Tindakan)
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya melengkapkan jadual dan membuat pembentangan.
INFO SIVIK:
Hak: Mentaati pemimpin selagi pemimpin tidak menyuruh mereka melakukan perkara yang salah.
Tanggungjawab: Melaksanakan tanggungjawab memberi sokongan padu kepada perkara yang membawa faedah demi kesejahteraan
bersama.
BBB / SUMBER:
Lampiran, Klip video (https://www.youtube.com/watch?v=mnQCu51fgGM )
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- ___ / ___ murid dapat mencapai objektif
Pemimpin ialah orang yang dipertanggungjawabkan memimpin sebuah organisasi atau pembelajaran dengan baik dan diberi
sekumpulan masyarakat. Murid bercerita tentang siapa pemimpin di rumah, di sekolah dan pengayaan.
di dalam kelas mereka.
Aktiviti Utama:- ___ / ___ murid dapat mencapai objektif
• Murid ditayangkan paparan lagu Sejahtera Malaysia‘.Murid diminta menyatakan pembelajaran dengan bimbingan dan diberi
maklum balas tentang lagu yang didengar dan mengaitkan dengan kegembiraan pengukuhan.
sekiranya mempunyai pemimpin yang cemerlang. (KBAT)
• Aktivit Berpasangan: Bina peta pelbagai alir tentang kesan tidak mentaati pemimpin. ___ / ___ murid tidak dapat mencapai
Pamerkan. (PAK12) objektif pembelajaran dan diberi pemulihan.
• Tugasan Kumpulan: Murid membincangkan sumbangan pemimpin terdahulu. Murid
melengkapkan jadual yang diberi oleh guru. Bentangkan. (PBD) PdPC pada hari ini:
Memuaskan
Penutup:-
Tidak memuaskan
Murid bersoal-jawab dengan guru dan membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
KBAT Menganalis PAK-21 Galery Walk (Lawatan ke galeri)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Pembentangan
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan bimbingan Murid membantu rakan dalam kumpulan
Murid diberikan lembaran kerja.
guru. menjalankan aktiviti.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ___________________________________________________________
BBM
AKTIVITI 2
CONTOH JAWAPAN
Pemimpin tidak dapat menjalankan tugas dengan baik.
Masyarakat kacau bilau tidak bersatu-padu.
Ekonomi negara lemah, negara tidak maju.
Terdedah kepada musuh negara.
 Kesejahteraan tidak dapat dinikmati.

Aktiviti 3

Anda mungkin juga menyukai