Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN TS25

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TAHUN 6 (Pendidikan Sivik)


BULAN: JANUARI KELAS: MINGGU: 4
NILAI TERAS: Hormat-menghormati MASA: TARIKH: 27/2/2023
TAJUK: Dunia Aman TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
14.0 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 Hormat menghormati Nilai Murni
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP):
Pada akhir PdPC murid dapat:
1. Menyatakan cara – cara untuk menjamin keamanan dan keharmonian Negara dan global. (Pengetahuan)
2. Menghargai keamanan Negara dan global melalui pelbagai cara. (Sosioemosi)
3. Menjalinkan hubungan dengan rakan luar Negara melalui interaksi media social. (Tindakan)
KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Murid berjaya menghasilkan poster bertemakan keamanan.
INFO SIVIK:
HAK: Setiap individu berhak untuk hidup di dunia yang aman.
TANGGUNGJAWAB: Kita bertanggungjawab untuk memastikan keamanan dunia dapat dikekalkan.
BBB / SUMBER:
Gambar (lampiran)
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:-
Murid ditunjukkan sekeping gambar. Guru mengemukakan beberapa soalan untuk ___ / ___ murid dapat mencapai objektif
mengcungkil pengetahuan murid-murid. (PAK21) pembelajaran dengan baik dan diberi
pengayaan.
Aktiviti Utama:-
• TUGASAN BERKUMPULAN: Murid melihat gambar tentang peperangan. Murid ___ / ___ murid dapat mencapai objektif
menjana idea untuk menyenaraikan cara-cara untuk menjamin keamanan dan pembelajaran dengan bimbingan dan diberi
pengukuhan.
keharmonian Negara dan global. (PAK21)
• TUGASAN BERPASANGAN: Secara berpasangan, murid membincangkan cara ___ / ___ murid tidak dapat mencapai
menghargai keamanan Negara dan global. (KBAT) objektif pembelajaran dan diberi pemulihan.
• TUGASAN INDIVIDU: Murid melukis satu poster bertemakan keamanan. Kongsikan
PdPC pada hari ini:
poster yang dihasilkan di laman media sosial. (PBD) Memuaskan
Penutup:- Tidak memuaskan
Murid bersoal-jawab dengan guru dan membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
KBAT Menganalis PAK-21 Brainstorming (Sumbangsaran)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Projek Mudah
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid melakukan aktiviti dengan bimbingan Murid membantu rakan dalam kumpulan
Murid diberikan lembaran kerja.
guru. menjalankan aktiviti.
REFLEKSI
PdPc akan datang:
PdPc ini akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc akan datang akan ditambahbaik dari sudut ___________________________________________________________
BBM