Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU TAHUN DUA
MINGGU 3 TARIKH 5/4/2022
HARI Selasa
KELAS 2 CARINA MASA 10.00-11.00
TEMA KEKELUARGAAN
TAJUK Keluarga Berhemah
STANDARD 1.1 Mendengar dan memberikan respons
KANDUNGAN
STANDARD 1.1.1(iii) Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut ayat majmuk
PEMBELAJARAN
dengan betul dan tepat
KEMAHIRAN Kemahiran Mendengar dan Bertutur
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Mendengar, mengecam, memahami dan menyebut empat ayat majmuk.
KRITERIA Murid dapat:
KEJAYAAN 1. Mendengar dan mengecam ayat majmuk dengan baik.
2. Memahami ayat majmuk dengan baik.
3. Menyatakan ayat majmuk dengan betul.
AKTIVITI PdP Set Induksi
1. Murid mendengar penerangan guru tentang mengemas dapur
Aktiviti
1. Murid mendengar, mengecam dan menyebut ayat majmuk.
2. Murid mendengar dan menyebut ayat majmuk dengan bimbingan guru.
3. Murid memadankan ayat majmuk berdasarkan gambar.
4. Murid membina dua ayat majmuk dalam kumpulan. Sentence Builder (Pembina
Ayat)
5. Murid membaca ayat majmuk yang dibina.
6. Murid mengumpul ayat majmuk yang dibinadarisemua kumpulan dan
menyenaraikannya dalam satu kertas dan menampal di papan kenyataan.
Anecdotal Note (Nota Anekdot)
Penutup
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang mengemas dapur dengan bimbingan
guru.
BUKU Buku Teks hlmn 013 Buku Aktiviti hlmn 017
ABM/BBM -
PKJR SK -
PKJR SP -
PAK-21 Sentence Builder (Pembina Ayat)
PAK-21 Anecdotal Notes (Nota Anekdot)
STRATEGI PdP Pembelajaran Konstektual
KBAT Memahami KB Mengecam
EMK : ILMU Kemasyarakatan EMK: NILAI Kerjasama
PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid PETA PEMIKIRAN -
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN

PENILAIAN TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


/
REFLEKSI ☐35/38 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANITAHUN DUA
MINGGU 3 TARIKH 5/4/2022
HARI Selasa
KELAS 2 CARINA MASA 9.00-9.30
TEMA MARI BERSENAM
TAJUK Senaman Ceria
STANDARD 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
KANDUNGAN
1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor
2.2 Mengaplikasikan konsep pergerakan semasa melakukan pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti fizikal
STANDARD 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping),
PEMBELAJARAN
menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), berskip dan
melonjak (leaping).
1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai,
meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang
2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping),
menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), berskip dan
melonjak (leaping)
2. Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai,
meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang
3. Mengenal pasti ciri-ciri lakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
4. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
KRITERIA Murid dapat:
KEJAYAAN 1. Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping),
menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), berskip dan
melonjak (leaping)
2. Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai,
meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang
3. Mengenal pasti ciri-ciri lakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
4. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
AKTIVITI PdP Set Induksi
1. Murid mendengar penerangan guru tentang senaman ceria
Aktiviti
1. Murid meneliti dan memahami gambar dan aktiviti yang diberikan.
2. Murid menjalankan aktiviti senaman ceria pergerakan lokomotor dengan betul
dan selamat. Simon Says (Simon Cakap)
Penutup
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentangsenaman ceria dengan bimbingan guru.
BUKU Buku Teks hlmn 7-9
ABM/BBM
PAK-21 Simon Says (Simon Cakap)
EMK : ILMU Nilai Murni
EMK: NILAI -
KBAT Menilai
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN

PENILAIAN TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


/
REFLEKSI _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANITAHUN DUA
MINGGU 3 TARIKH 5/4/2022
HARI Selasa
KELAS 2 HYDRA MASA 7.30-8.00
TEMA MARI BERSENAM
TAJUK Senaman Ceria
STANDARD 1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
KANDUNGAN
1.3 Melakukan pelbagai pergerakan bukan lokomotor
2.2 Mengaplikasikan konsep pergerakan semasa melakukan pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti fizikal
STANDARD 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping),
PEMBELAJARAN
menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), berskip dan
melonjak (leaping).
1.3.1 Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai,
meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang
2.2.1 Mengenal pasti ciri-ciri lakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
5. Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping),
menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), berskip dan
melonjak (leaping)
6. Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai,
meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang
7. Mengenal pasti ciri-ciri lakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
8. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
KRITERIA Murid dapat:
KEJAYAAN 5. Melakukan pergerakan berjalan, berlari, mencongklang (galloping),
menggelongsor, melompat, melompat sebelah kaki (hopping), berskip dan
melonjak (leaping)
6. Melakukan pergerakan fleksi badan (membongkok), meregang, membuai,
meringkuk, mengilas, memusing, menolak, menarik, mengayun dan mengimbang
7. Mengenal pasti ciri-ciri lakuan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor
8. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif
AKTIVITI PdP Set Induksi
2. Murid mendengar penerangan guru tentang senaman ceria
Aktiviti
3. Murid meneliti dan memahami gambar dan aktiviti yang diberikan.
4. Murid menjalankan aktiviti senaman ceria pergerakan lokomotor dengan betul
dan selamat. Simon Says (Simon Cakap)
Penutup
2. Murid merumuskan isi pelajaran tentangsenaman ceria dengan bimbingan guru.
BUKU Buku Teks hlmn 7-9
ABM/BBM
PAK-21 Simon Says (Simon Cakap)
EMK : ILMU Nilai Murni
EMK: NILAI -
KBAT Menilai
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN

PENILAIAN TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6


/
REFLEKSI _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN EMPAT
MINGGU 3 TARIKH 5/2/2021
HARI Selasa
KELAS 4 MUSCA MASA 9.00-9.30
TAJUK GERAK GIMNAS
STANDARD 1.1 Melakukan pergerakan yang memerlukan kawalan badan dan sokongan.
KANDUNGAN
2.1 Mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi
kawalan badan dan sokongan.
5.2 Menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan
aktiviti fizikal.
STANDARD 1.1.3 Melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepala dan tangan.
PEMBELAJARAN
2.1.2 Menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti
semasa melakukan pelbagai imbangan statik, dinamik dan songsang.
5.2.3 Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat dan tindakan
yang berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Melakukan imbangan songsang dengan sokongan pada kepala dan tangan.
2. Menyatakan perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan pusat graviti
semasa melakukan pelbagai imbangan statik, dinamik dan songsang.
4.2.3
3. Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat dan tindakan yang
berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
KRITERIA Muriddapat:
KEJAYAAN 1. Melakukan __ daripada satu imbangan songsang dengan sokongan pada kepala
dan tangan.
2. Menyatakan __ daripada satu perbezaan luas tapak sokongan dan kedudukan
pusat graviti semasa melakukan pelbagai imbangan statik, dinamik dan
songsang.

3. Memberi respons positif terhadap tindakan yang selamat dan tindakan yang
berisiko semasa melakukan aktiviti yang mencabar.
AKTIVITI PdP Set Induksi
3. Murid mendengar penerangan guru tentang dunia terbalik.
Aktiviti
1. Murid membaca dan meneliti teks dan gambar.
2. Murid mendengar penerangan guru mengenai imbangan songsang dengan
Sokongan pada kepala dan tangan.
3. Murid membuat carian di Internet dengan menaip kata kunci “headstand”.
Pelayaran ICT
4. Murid mencari tip lakuan dirian kepala yang betul.
5. Murid mencuba melakukan “headstand” dengan bimbingan guru.
6. Murid bergilir-gilir mencuba melakukan “headstand”. Carousel (Karusel)

Penutup
3. Murid merumuskan isi pelajaran tentang dunia terbalik dengan bimbingan guru.
BUKU Buku Teks hlmn 5
ABM/BBM GOOGLE CLASSROOM
PAK-21 Internet Surfing (Pelayaran ICT)
PAK-21 Carousel (Karusel)
KBAT Mengaplikasi
EMK : ILMU - EMK: NILAI Kerjasama
PENILAIAN TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
/
REFLEKSI ☐32/36 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU
MINGGU 3 TARIKH 28/3/2022
HARI Selasa
KELAS 1 ORION MASA 11.00-11.30
TEMA Allam Sekitar
TAJUK Pergerakan Haiwan
STANDARD 1.6 Melakukan penerokaan pergerakan haiwan.
KANDUNGAN
2.5 Mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi penerokaan
pergerakan haiwan.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
STANDARD 1.6.1 Melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada aras rendah, sederhana, dan
PEMBELAJARAN
tinggi.
1.6.2 Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai laluan.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa
menjalankan aktiviti.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
9. Melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada aras rendah, sederhana, dan tinggi
10. Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai laluan

KRITERIA Murid dapat:


KEJAYAAN 9. Melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada aras rendah, sederhana, dan tinggi
10. Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai laluan
11. Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan
aktiviti
AKTIVITI PdP Set Induksi
4. Murid mendengar penerangan guru tentang lihat dan tiru
Aktiviti
5. Murid berbincang tentang bagaimana haiwan bergerak.
6. Murid mendengar penerangan guru tentang lihat dan tiru. Simon Says (Simon
Cakap)

Penutup
4. Murid merumuskan isi pelajaran tentang lihat dan tiru dengan bimbingan guru.
BUKU Buku Aktiviti Transisi muka surat 41
ABM/BBM
PAK-21 Simon Says (Simon Cakap)
EMK : ILMU Nilai Murni
EMK: NILAI -
KBAT Menilai
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN

PENILAIAN TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN SATU
MINGGU 3 TARIKH 28/3/2022
HARI Selasa
KELAS 1 MUSCA MASA 12.00-12.30
TEMA Allam Sekitar
TAJUK Pergerakan Haiwan
STANDARD 1.6 Melakukan penerokaan pergerakan haiwan.
KANDUNGAN
2.5 Mengaplikasi konsep pergerakan dan prinsip mekanik bagi penerokaan
pergerakan haiwan.
5.1 Mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan.
STANDARD 1.6.1 Melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada aras rendah, sederhana, dan
PEMBELAJARAN
tinggi.
1.6.2 Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai laluan.
5.1.2 Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa
menjalankan aktiviti.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
11. Melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada aras rendah, sederhana, dan tinggi
12. Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai laluan

KRITERIA Murid dapat:


KEJAYAAN 12. Melakukan pelbagai pergerakan haiwan pada aras rendah, sederhana, dan tinggi
13. Melakukan pergerakan haiwan pada pelbagai laluan
14. Menggunakan alatan bersama-sama dan menunggu giliran semasa menjalankan
aktiviti
AKTIVITI PdP Set Induksi
5. Murid mendengar penerangan guru tentang lihat dan tiru
Aktiviti
7. Murid berbincang tentang bagaimana haiwan bergerak.
8. Murid mendengar penerangan guru tentang lihat dan tiru. Simon Says (Simon
Cakap)

Penutup
5. Murid merumuskan isi pelajaran tentang lihat dan tiru dengan bimbingan guru.
BUKU Buku Aktiviti Transisi muka surat 41
ABM/BBM
PAK-21 Simon Says (Simon Cakap)
EMK : ILMU Nilai Murni
EMK: NILAI -
KBAT Menilai
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN

PENILAIAN TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6

REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan
pemulihan

Anda mungkin juga menyukai