Anda di halaman 1dari 2

Kuiz Pengguna 1. Nyatakan dua perkara-perkara yang perlu diambilberat oleh seseorang pengguna semasa membeli barang A.

Tarikh Luput B. Maklumat pada label mengenai kandungan C. Bahaya serta langkah keselamatan dan jaminan D. Tanda Harga

2. Sebagai seorang pengguna yang bijak nyatakan dua perkara yang perlu diamalkan

sebelum membeli sesuatu barang A. Menyenaraikan barang-barang sebelum membeli B. Membeli barangan perlu bukan mengikut nafsu C. Bandingkan harga barang sebelum membeli D. Amalkan sikap berjimat cermat

3. Nyatakan tindakan yang boleh diambil oleh seseorang pengguna apabila mendapati barang yang dibelinya rosak dan penjual enggan menukarkan barang tersebut dengan yang baru. A. Melaporkan kepaada Persatuan Pengguna

4. Apakah singkatan nama bagi gabungan persatuan persatuan pengguna-pengguna

Malaysia. FORMCA

5. Berikan dua contoh dimanakah seseorang pengguna boleh mendapatkan maklumat mengenai hak pengguna. A. Majalah pengguna B. Laman Web

6. Berikan dua akta yang ada hubungan dengan pengguna dan perlindungan pengguna. A. Akta kawalan harga B. Akta kawalan bekalan C. Akta timbang dan surat D. Akta perihal dagangan E. Akta sewa beli F. Akta hak cipta

G. Akta jualan langsung 7.


8. Bilakan hari pengguna sedunia disambut

15 Mac

9. Nyatakan 2 hak asasi pengguna yang harus dihormati oleh setiap individu A. Hak untuk mendapatkan keperluan asas B. Hak untuk mendapatkan keselamatan C. Hak untuk mendapatkan maklumat D. Hak untuk memilih E. Hak untuk menyuarakan pendapat F. Hak untuk mendapatkan ganti rugi G. Hak untuk mendapatkan pendidikan pengguna H. Hak untuk mendapatkan alam sekitar yang sihat dan selamat.