Anda di halaman 1dari 2

ARAHAN : Taipkan skor 1 pada baris SKOR SEKOLAH di mana-mana satu skala penskoran sahaja.

ASPEK 3.1.2 : PENGURUSAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM


3.1.2.1
KRITERIA KRITIKAL
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.
STANDARD KUALITI
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan terancang.
TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan mengambil tindakan susulan
dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, berdasarkan keperluan, kesesuaian dan secara menyeluruh.

TINDAKAN PENSKORAN
Mengurus pelaksanaan mata
4 3 2 1 0
pelajaran dengan:
a) memperoleh dokumen i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak
kurikulum kuasa mengambil kira mengambil kira mengambil kira mengambil kira
ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan perkara (i) dan perkara (ii) dan mana-mana mana-mana
kurikulum (ii) atau perkara (iii) satu (1) perkara
iii. secara menyeluruh meliputi semua (i) dan (iii) perkara
tahun/tingkatan
SKOR SEKOLAH 1
b) menyelaras penyediaan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak
RPT dan RPH kuasa mengambil kira mengambil kira mengambil kira mengambil kira
ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan perkara (i) dan perkara (ii) dan mana-mana mana-mana
kurikulum (ii) atau perkara (iii) satu (1) perkara
iii. secara menyeluruh meliputi semua (i) dan (iii) perkara
tahun/tingkatan
SKOR SEKOLAH 1
c) menyelaras pentaksiran i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak
kuasa mengambil kira mengambil kira mengambil kira mengambil kira
ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan perkara (i) dan perkara (ii) dan mana-mana mana-mana
kurikulum (ii) atau perkara (iii) satu (1) perkara
iii. secara menyeluruh meliputi semua (i) dan (iii) perkara
tahun/tingkatan
SKOR SEKOLAH 1
d) menyelaras tugasan i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum dengan dengan dengan tidak
murid ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan mengambil kira mengambil kira mengambil kira mengambil kira
kurikulum perkara (i) dan perkara (ii) dan mana-mana mana-mana
iii. secara menyeluruh meliputi semua (ii) atau perkara (iii) satu (1) perkara
tahun/tingkatan (i) dan (iii) perkara
SKOR SEKOLAH 1
e) menganalisis data dan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak
maklumat pentaksiran kuasa mengambil kira mengambil kira mengambil kira mengambil kira
ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan perkara (i) dan perkara (ii) dan mana-mana mana-mana
kurikulum (ii) atau perkara (iii) satu (1) perkara
iii. secara menyeluruh meliputi semua (i) dan (iii) perkara
tahun/tingkatan
SKOR SEKOLAH 1
f) mengambil tindakan i. dengan mematuhi arahan yang berkuat dengan dengan dengan tidak
susulan kuasa mengambil kira mengambil kira mengambil kira mengambil kira
ii. berdasarkan keperluan pelaksanaan perkara (i) dan perkara (ii) dan mana-mana mana-mana
kurikulum (ii) atau perkara (iii) satu (1) perkara
iii. secara menyeluruh meliputi semua (i) dan (iii) perkara
tahun/tingkatan
SKOR SEKOLAH 1
Jumlah Frekuensi Aspek 3.1.2.1 1 1 1 1 1
Skor 4 4 3 3 3
Jumlah Skor Aspek 3.1.2.1 17
1

Anda mungkin juga menyukai