Anda di halaman 1dari 18

Ciri Ciri

Huraian

 Bermula dengan pembentukan negara kota / polis


Latar Tamadun Belakang

 Negara Kota > Dikelilingi kawasan pertanian.

Tamadun Yunani

> > > = = = (i)

Memiliki corak pemerintahan , undang-undang & kepercayaan sendiri. Sering berlaku peperangan Bersatu sekiranya diserang oleh musuh. Athens Sparta Corinth

Negara Kota Athens Sistem Beraja < Raja dibantu oleh konsul. ( ling shi ) < Raja sebagai ketua hakim , ketua tentera & ketua agama.

 Sistem Oligarki < Kuasa konsul menjadi kuat


= menyebabkan kuasa raja merosot. < Konsul = Terdiri daripada golongan kaya.

 Sistem Aristokrasi < Wujud aristokrat kuat & memiliki kuasa besar. < Pemerintahan oleh bangsawan kaya. Sistem Tirani < Wujud rampasan kuasa terhadap aristokrasi.
< < Dipegang oleh diktator yang kaya. Pemerintah berkuasa mutlak.

Pemerintahan & Pentadbiran

 Sistem Demokrasi < Terdiri daripada Dewan Perhimpunan & Majlis < Lelaki menjadi ahli Dewan Perhimpunan ( 6 bulan hingga 1 tahun ) < Bersidang 3 kali sebulan = Mengemukakan candangan tentang dasar kerajaan. ( ti chu) < Dewan Perhimpunan melantik = Ahli Majlis
= Majistret = Juri < Keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis. ( kong zi )

(ii) &

Negara Kota Sparta mementingkan sistem pertahanan.

 Mengamalkan sistem pemerintahan tentera

 Kanak-Kanak Lelaki < Ditempatkan di kem tentera < Menjalani latihan fizikal < Persiapan untuk menghadapi peperangan. Latihan fizikal diutamakan agar tentera mempunyai semangat patriotik.

 Dewan Perhimpunan berfungsi


< Menggubal undang-undang

 Buku Republic ( Karya Plato ) < Negara harus diperintah oleh ahli falsafah.
Perundangan

 Yunani ( kepentingan ) < Dimanifestasikan melalui corak pemerintahan berbentuk demokrasi.

(biao xian)(ming zhu)

 Athens < Menekankan keputusan dibuat oleh suara ramai drpd pelbagai lapisan masyarakat. Zaman pemerintahan Philip II
= Macedonia & Yunani disatukan.

(qiang diao)

Perluasan Kuasa

 Alexander the Great (anak Philip II ) = Menguasai Parsi, Mesir, Turkisan, Samarkand & kawasan Laut Mediterranean. = Menyebarkan kebudayaan Hellenistik < Campuran kebudayaan Yunani, Parsi & kebudayaan timur. < Mengakibatkan perkembangan dalam bidang sains, falsafah & seni. < Menjadikan Iskandariah & Antioch > sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. = Pusat Penyebaran Kebudayaan Hellenistik < Athens < Iskandariah & Antioch Memberi tumpuan utama kepada perdagangan. Perdagangan
= = Awal > Di kawasan pesisir pantai. > Melalui jalan laut. Selepas

 Cukai menyebabkan harga barang tinggi. < Rakyat berpindah ke Alexandria >
Peningkatan Ekonomi

pada Zaman Hellenistik / Zaman Graeco-Rom

 Negara Kota Athens < Menjadi pusat pengumpulan barang keperluan dari Timur. < Athens & Corinth kurang tanah pertanian > kekurangan makanan > dapat bekalan makanan. Negara Kota Sparta < Bentuk muka bumi bergunung-ganang tidak sesuai pertanian. < Mengutamakan ekonomi pertanian sara diri < Tidak mengalakkan hubungan perdagangan dengan negara luar. < Bimbang menjejaskan semangat patriotic rakyat. (ai guo) Negara Kota Athens < Mengutamakan = Sukan , muzik = Kesusasteraan (wen xue) = Seni Berpidato (gong zhong yan jiang de yi shu) = Membaca, Menulis & Menghafal (ji zhu)
< < Manusia yang cemerlang = Manusia dapat memberi sumbangan kepada hidup manusia. Menjadi pusat melahirkan cendekiawan Yunani = Ahli sejarawan > Thucydides & Herodotus.

Pendidikan

= Ahli Sains & Teknologi

> Thales, Anaximander, Heraclitus & Anaxagoras.

 Negara Kota Sparta < Mengutamakan latihan fizikal < Mengunakan senjata > Melahirkan tentera Sekolah Falsafah = Athens = Thebes = Elea = Miletus Bapa Perubatan = Ahli Astronomi
= Hippocrates Ptolemy (tian wen xue jia)

Sains & Teknologi

 Ahli Matematik & Fizik < Menekankan teori tentang isi padu air & graviti. Ahli Matematik = Pythagoras < Memperkenalkan Teorem Pythagoras.

(li lun)(ti ji)

 Bahasa Yunani digunakan di dalam Yunani & kawasan takluknya. Tokoh Sastera = Homer < Menghasilkan 2 epik = IIiad & Odyssey
<

Bahasa & Kesusasteraan

(si) (xu shu)

Mengisahkan perang antara Achaea dengan Troy.

 Penyair = Hesiod (shi ren) < Menulis 2 buah buku puisi = Theology & Works And Days Mengajar manusia < berfikir rasional < mengamalkan sikap ingin tahu. Socrates ( Bapa Falsafah Barat ) < Pakar perbincangan dalam kaedah soal jawab. < Mencari unsur dalam kehidupan Herodotus ( Bapa Sejarah ) < Ahli falsafah & Ahli sejarah < Menghasilkan History Of Persian Wars.
Falsafah

 Thucydides ( Pengasas Sejarah Saintifik ) < Menggunakan penyelidikan dalam penulisan sejarah. < Karya : History Of Peloponnesian War. Plato ( Pengikut Socrates ) < Mengasaskan akademi falsafah di Athens. (xue yuan)
< Karya : Republic ( Murid kepada Plato )

 Aristotle

< < <

Hasil Pernebitan : Mengandungi ilmu logik, metafizik, fizik & astronomi. Falsafahnya adalah untuk memperbaiki dunia. Karya : Politics

 Bangunan Acropolis < Pusat Pentadbiran / Ibu Negeri di Athens < Kawasan tertinggi adalah bangunan kerajaan & pusat keagamaan. < Terdapat rumah berhala, teater & panthenon. (si miao, ju yuan & shen miao)
Seni Bina

 Bangunan Parthenon < Rumah berhala untuk Dewi Athena. < Dibina pada zaman pemerintahan Pericles < Dibina untuk mengingati kejayaan membebaskan diri daripada kuasa Parsi. Negara Kota Athens a) Warganegara = Mempunyai hak dalam politik negara.
b) Bukan Warganegara c) Hamba

Sistem Sosial

d) Negara Kota Sparta a) Warganegara Tulen b) Pekerja, Artisan & Pedagang c) Helot = Petani & Golongan Majoriti.

Tamadun Rom
Ciri Ciri

Huraian

 Didiami oleh masyarakat Latin. Pemerintah Rom telah mewujudkan = majlis perbandaran di setiap bandar. < wujud kemajuan & keselesaan hidup kepada penduduk.
Latar Belakang

 Kemudahan di Bandar : = Bekalan Air = Rumah Ibadat (church) = Teater (ju yuan) = Rumah Mandi Awam

Istana

 Bandar Pompei < Mempunyai 50,000 orang penduduk. < Sistem saliran bawah tanah yang melibatkan 14 buah saliran. < Bekalan air dalam peperangan & kegiatan perindustrian & pengangkutan. Mula
: Sistem Beraja Mutlak < < Diperintah oleh raja berketurunan Etruscan yang bukan berasal daripada masyarakat Latin tempatan. Golongan bangsawan menentang sistem ini = Memberontak & Menentang (fan pan)

 Akhir

Sistem Republik < < Kuasa Tertinggi Dewan Senat = = = = < Dewan Perhimpunan yang diwakili oleh rakyat Rom. Diwakili oleh golongan bangsawan. Membincangkan hal pentadbiran negara Merangka undang-undang. : Julius Caesar mengisytiharkan dirinya sebagai diktator. (zui da) = 2 orang konsul (lantik oleh Dewan Senat) (ling shi)

Pemerintahan & Pentadbiran

Tamat Sebab

 Julius Caesar < Menggunakan gelaran maharaja. < Meluaskan kuasa ke Yunani, Mesir , Perancis & Britain. < Menguasai angkatan tentera & Dewan Senat. Augustus Caesar < Membawa keagunan & keamanan selama 200 tahun. < Zaman kegemilangan digelar Pax Romana
< Membawa keamanan kepada empayar daripada 3 benua (lu di) = Iaitu Asia, Afrika & Eropah.

 Hukum Kanun 12 = Papan Dua Belas = Dipahat pada kayu & diletak di tempat awam. = Merupakan undang Rom yang disatukan. = Kekal selama 400 tahun. Kod Undang-Undang Rom = Undang-Undang Justinian < Diusahakan oleh Maharaja Justinian = mengasaskan Empayar Byzantine
Perundangan

< <

Mengumpulkan , menyatukan & membukukan undang terdapat pada Zaman Republik. Undang = = = Undang-undang sivil Undang-undang rakyat Undang-undang natural (gong wu yuan)

<

Prinsip-prinsip = = = = Semua manusia sama di sisi undang. Seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan kesalahan. Keadilan terhadap setiap individu. Hukuman berasaskan hukuman yang mencukupi.

<

Undang-undang diperkenalkan bagi warganegara Rom & kawasan jajahan takluk Rom.

 Mengutamakan aplikasi (ying yong) ilmu yang praktikal (shi ji) Mengutamakan semangat setia kepada Rom.
Pendidikan

 Sistem pendidikan & ilmu berkembang pesat. Jurutera membina infrastruktur & kemudahan awam (ji ben she shi) Ahli falsafah & sejarawan menulis sejarah kegemilangan Rom. Boethius < Tokoh matematik < Mengaitkan matematik dengan muzik, astronomi & geometri. < Perkembangan sains & teknologi dalam tamadun Yunani. Tidak mempunyai ramai ahli falsafah. Banyak mengambil falsafah dari tamadun Yunani. Falsafah Rom diasas daripada falsafah Stoisisme , Zeno = Mengajar bahawa kebahagian hidup manusia begantung pada hubungan dengan alam.
= Menekankan keadilan, perikemanusiaan , tnaggungjawab & keberanian. (ren lei)

Sains & Teknologi

Falsafah

Bahasa & Kesusasteraan

 Bertujuan untuk meningkatkan semangat patriotism. Mencapai keagungan semasa pemerintahan Augustus Caesar . Cicero & Virgil = Penyajak & Penulis Warganegara ( Orang Rom ) Bukan Warganegara ( Penduduk yang ditakluki ) Hamba Aqueduct < Saluran air di Rom. (tong dao) < Punca sumber air dari gunung.
< Air disalur melalui = = < saluran dalam tanah saluran dalam pintu gerbang.

Sistem Sosial

Teknologinya berasaskan sistem graviti.

Seni Bina

 Colloseum < Tempat gladiator bertarung (jiao dong shi)(zhan dou) < Tempat teater (ju yuan) < Dibina oleh Maharaja Flavian < Berbentuk kubah. Pantheon < Dibina pada zaman pemerintahan Maharaja Hadrian. < Binaan berbentuk kubah yang terbesar di dunia. < Tempat memuja (bai) < Tempat menyimpan patung dewan < Tempat menjalankan kerja awam

Tamadun India Ciri-Ciri

( Tamadun Indus ialah tamadun yang terawal di India.) Huraian

 Mencapai tahap kecemerlangan sebelum runtuh. Kedatangan orang Aryan


= = Latar Belakang = membawa budaya & tahap baru kepada masyarakat Lembah Indus dikenali sebagai Zaman Vedik. Permulaan kehidupan beragama Kelahiran agama Hindu

 Dua bentuk kerajaan < Janapada - Kerajaan Kecil < Mahajanapada - Kerajaan Besar Chandragupta Maurya membentuk empayar pertama di India setelah menyatukan kerajaan kecil di India utara.

 Dua bentuk kerajaan < Kerajaan kecil = Bersifat kepuakan & tidak beraja. < Kerajaan besar = Diketuai oleh raja. Sistem Pemerintahan Beraja < Pemerintahan mutlak < Raja dianggap suci & perlu dihormati. < Golongan Brahmin = Penasihat kepada raja < Golongan Ksyatria = Pemerintah tertinggi & merupakan dominan. Chandragupta Maurya mengubah status raja kepada maharaja. Empayar Maurya
< < Pemerintahan < < Bermula dari Teluk Benggala hingga Pergunungan Hindu Kush. Ibu Negara : Pataliputra Kegemilangan : Pada zaman Maharaja Asoka. Kejayaan ?

(zu dao)

= Asoka menamatkan perang saudara selepas kematian ayahnya. (Bindusara) = Asoka menakluk negeri Kalinga yang mempunyai ramai penduduk .

 Pemerintahan Asoka < Berjaya menakluk negeri Kalinga. < Menekankan keamanan & kemajuan social & dasar penaklukan melalui penyebaran agama Buddha.
< < Guna Sistem Birokrasi dalam pemerintahan. Perang Kalinga tercetus , banyak orang terkorban

 Kesan Perang Kalinga < Asoka menyedarkan tentang penderitan & kematian < Asoka memeluk Buddha & kembang ajarannya.  
Perundangan Kitab Dharma Sastra = Kitab undang-undang Hindu tertua. Raja memelihara kesucian & kedaulatan undang. Denda / Hukuman dijatuh berdasarkan kesalahan dilakukan. Golongan Brahmin < < Merupakan golongan dominan Mahir dalam urusan perundangan.

 Tiang Asoka < Muncul pada zaman Dinasti Maurya < Mengandungi ukiran titah perintah diraja (diao ke fang lin) < Ditempatkan di tepi jalan untuk tatapan rakyat. (guan kan) Berlaku pada zaman pemerintahan Chandragupta Maurya Kejayaan dibantu oleh pasukan tentera (gajah,tentera berkuda & tentera infrantri) ( Kawasan dikuasai meliputi = Seluruh India Utara = Punjab = Empayar Seleucid di Syria = Sempadan India Barat Putera Chandragupta (Bindusara)
< meluaskan kuasa ke Mysore )

Perluasan Kuasa

 Asoka meluaskan kuasa melalui penyebaran agama Buddha. Menang dalam Perang Kalinga Menyebabkan : Seluruh India menjadi kawasan taklukan empayar Maurya. Perkembangan perdagangan dalam tamadun Indus. Anga, Kalinga & Karusa

Kegiatan Ekonomi

< <

Mengeluarkan gading gajah, senjata, emas & mutiara Untuk perdagangan

 Kerajaan Maurya < Menjalinkan hubungan perdagangan dengan = Macedonia = Sri Lanka = Asia Tenggara = Asia Tengah < Mengenakan cukai (hasil-hasil) = Untuk menyara pasukan tentera, pentadbir & raja Pelabuhan Utama < Broach < Chaul < Kalyan < Cambay Persatuan Pedagangan / Persatuan Perusahaan / Sresthin < Di setiap bandar < Untuk mengawal harga, kualiti, barangan & gaji pekerja. Mata Wang < Diperkenalkan
< Mata wang emas pada Zaman Gupta.

 Perkembangan pendidikan bermula pada Zaman Vedik Tertumpu kepada agama Hindu & golongan lelaki sahaja. Pembelajaran berkaitan < Kitab-kitab Veda < Bahasa Sanskrit
( menggunakan kaedah hafalan) Matlamat pendidikan < Berteraskan agama Hindu & Buddha < Sebagai persiapan selepas mati. Bermula di rumah & di istana. Berfungsi < < < Membasmi buta huruf ( Menambahkan ilmu )

Pendidikan

Mendapatkan jawatan dalam kerajaan.

 Kolej Brahman = Memberi pendidikan tinggi. Universiti agama Buddha dibina di Nalanda. Sebelum menjadi Brahmin
< < < Perlu menghafal kitab Veda ( Perlu menghafal buku agama )

Mempelajari falsafah & karya saintifik

 Falsafah terawal berkembang Berdasarkan 2 sumber = Berdasarkan Kitab Veta


< Falsafah 4 kitab utama : Rig Veda : Yajur Veda : Sama Veda : Atharva Veda = Menolak Kitab Veta Bukan aliran Veda berdasarkan < Ajaran Carvaka

< <

Ajaran Jainisme Ajaran Buddhisme

Sains & Teknologi

 Pengetahuan astronomi < Dipetik daripada kitab Veda (Rig Veda) ilmu Matematik berkembang pada Zaman Gupta. Ahli Matematik < Memperkenalkan konsep geometri < Memperkenalkan sistem nombor. 2 jenis sistem nombor < Angka Brahmin = Tulisan yang dibaca dari kiri ke kanan
= < = = Mendapat pengaruh Yunani. Tulisan yang digunakan semenjak zaman pemerintah Asoka Mendapat pengaruh Rom. ( ) Angka Kharosti

 Perkembangan ilmu perubatan dikaitkan dengan amalan yoga


disebabkan minat masyarakat dalam fisiologi.

 Stupa Besar di Sanchi < Tujuan : Keagamaan Great Bath < Tempat mandi
< Tujuan : Penyucian diri Kompleks kuil di Gua Ajanta Seni Bina < mengandungi 20 buah kuil Kompleks kuil di Gua Ellora < mengandungi 28 buah kuil-gua Manara pelbagai bentuk < < < Kon Kubah Pagonda

 Bahasa utama pada Zaman Vedik ialah bahasa Sanskrit. Bidang kesusasteraan (3 bentuk) < Vedik < Epik < Sajak
Kesusasteraan

 Sastera Hindu & Buddha terkenal < Epik Mahabharata = Menceritakan peperangan antara tentera baik dengan tentera jahat. < Epik Ramayana
= = Mengisahkan penjelmaan Dewa Vishu sebagai Rama ( ) Pergaduhannya dengan Raja Sri Lanka yang melarikan isterinya, iaitu Sita.

Sistem Sosial

 Sistem Kasta membahagikan masyarakat kepada 4 kelas social utama. < Brahmin = Pendeta < Ksyatria = Pahlawan < Vaisya = Pedagang < Sudra = Petani Cici-ciri Sistem Kasta
< < < Tanggungjawab berbeza mengikut kasta. Diikuti dengan ketat oleh masyarakat. Lelaki dilarang berkahwin dengan wanita daripada kasta lain.

<

Percampuran di kalangan ahli yang berbeza kasta turut dilarang.

 4 kasta mempunyai peranan & tanggungjawab berbeza. Tidak boleh mengubah kepada kasta lain.
< Ini bermakna tidak wujud mobiliti sosial dalam sistem kasta. ( )

Tamdun China

Ciri-ciri

Huraian

Latar Belakang

 Terletak di Lembah Hwang Ho. Dinasti Chin menjalankan perluasan kuasa. Maharaja Shih Huang Ti = Raja Chen < Pengasas Dinasti Chin < Berjaya membentuk sebuah empayar yang luas sehingga Vietnam. < Menyatukan semua jajahan takluk di bawah sebuah pentadbiran pusat. Perluasan kuasa telah mengubah pemerintahan feudal kepada pentadbiran berpusat. Konsep raja bertukar menjadi maharaja.
( )

Pemerintahan & Pentadbiran

 Membentuk birokrasi awam terdiri daripada pegawai kerajaan. Pegawai Kerajaan < Terdiri daripada rakyat < Dilantik oleh jawatankuasa ( dalam sistem perkhidmatan awam,iaitu Hon Kao Tsu ) < Pelantikan berasaskan pencapaian dalam peperiksaan awam. < Diwujudkan pada zaman Dinasti Han oleh Shi Huang Ti. 2 prinsip utama < Hukuman Berat
< Bercorak Kolektif ( ) Han Fei Tzu (ahli falsafah) < < Perundangan Menggubal & Memperkenalkan undang. Undang yang tegas & kukuh dapat mengawal tingkah laku manusia.

< Undang yang berteraskan ajaran Confucius. Dalam melaksanakan undang-undang < belas kasihan & kasih sayang tidak harus wujud. Ajaran Confucius < Menekankan kepada pentingnya raja = mempunyai pekerti yang baik = menjaga keharmonian manusia & masyarakat.

 Shih Huang Ti < Bermula pada zaman Dinasti Chin


< < < Berjaya menyatukan kerajaan kecil di China. Memerintah secara autokratik. Kuasa bangsawan dihapuskan

Perluasan Kuasa

= digantikan dengan gabenor & panglima tentera ( ) Tembok Besar China Tujuan : Mempertahankan empayar China daripada serangan orang gasar (orang Hun) Kejatuhan Dinasti Chin > Kemunculan Dinasti Han < Maharaja Han Wu Ti meluaskan kawasan takluk melalui angkatan tentera (Maharaja Tentera) < Kawasan Jajahan = Sinkiang, Lembah Tarim & Tutor = = Kwang Tung, Kwangsi & Yang Tze Menyebarkan pengaruh China ke Jepun & Turkistan.

Ekonomi

 Perusahaan Tembikar & Logam < Bermula sejak zaman Dinasti Han < Awal : Melalui jalan darat > Jalan Sutera Darat < Kemudian : Melalui jalan laut < Pedagang China 2 laluan utama = Jalan Sutera Darat < menggunakan laluan darat dari Rom merentasi Asia Tengah ke India. = Jalan Laut < menghubungkan China dengan India dan Rom Zaman Dinasti Han < Pengenalan tenggala untuk membuat batas. < Kolar Kuda = menarik tenggala < Kereta Kuda & Kereta sorong beroda

<

Penyisir tanah

 Zaman Dinasti seterusnya < Penciptaan alat pertanian < Sistem tanaman bergilir < Sistem tanaman berteres < Pembinaan terusan < Sistem kawalan banjir

 Matlamat < Untuk lulus peperiksaan awam kerajaan. 3 peringkat pendidikan < Rendah = Mengenal & Menghafal = tulisan ideogram & 9 buah buku suci
( tanpa memahami makna ) < Pendidikan < Menengah = = Karangan & Sastera Menterjemah buku suci Tempat Peperiksaan Daerah Ibu Kota Daerah Ibu Kota Empayar Tinggi

 Peperiksaan awam China , 3 tahap :


Tahap (1 ) Hsiu Tai (2) Chun-Jen (3) Chin Shih Taraf Ijazah Pertama Sarjana Doktor Falsafah Peluang Pekerjaan Pegawai Kerajaan Pegawai Kerajaan Pendidikan Tempoh Peperiksaan 2 kali dalam tempoh 3th 3 tahun sekali 3 tahun sekali

 Menekankan hal berkaitan hubungan manusia dengan manusia lain. Mo Tzu


< < Dikenali sebagai Motze & Mencius Mencari jalan untuk melahirkan masyarakat/politik yang baik.

< Menolak ajaran Confucianisme Legalisme < < < Falsafah Undang boleh mewujud nilai baik & ketertiban masyarakat. ( Percaya undang dapat mengawal tingkah laku manusia. Undang perlu dipelihara tidak kira dalam apa keadaan. )

 Kung-fu Tze / Confucius < Ajarannya ialah Confucianisme


< < < Menekankan keperimanusiaan & maruah diri. Mengutama kesopanan & kesusilaan. Menggalakkan hubungan baik sesame manusia.

 Taoisme < Mengutamakan keperluan < Menjaga keharmonian antara manusia dengan alam & masyarakat. Penciptaan kertas oleh Chai Lun. Menganggap astronomi sebagai ilmu sains negara. Yang & Yin (kuasa aktif & kuasa pasif) < membolehkan seseorang berada dalam keadaan sihat.

Sains & Teknologi

<

dijadikan asas dalam perubatan tradisional.

Sastera Peningkatan = Hasil daripada sokongan pihak kerajaan. Ssu-Ma Chien < < Menghasilkan prosa yang bertajuk Shih Chi. ( ) Menceritakan tentang social, sejarah, kerajaan & pemimpin.

Bahasa & Kesusasteraan

 Tu Fu , Li Po & Po Chu-I < Dalam Bidang Puisi Bahasa 7 dialek utama < Mandarin
< < < < < < Wu Hunanis Kiangsi Hakka Kantonis Fukien ( )

Sistem Sosial Di China Golongan Atasan = Maharaja , Keluarganya , Bangsawan & Sida-sida Rakyat Bawahan = Petani & Artisan Golongan Hamba Sistem Sosial Mengikut Confucius ( mengikut kriteria pekerjaan ) ( Golongan Sarjana Sistem Sosial = Pegawai Kerajaan = Berdasarkan peranan & sumbangan mereka. = Memberi nasihat kepada raja & masyarakat )

 Golongan Petani = Membekal makanan Golongan Tukang = Mahir dalam tukang kayu & tukang batu. Golongan Pedagang
= Golongan yang sering menyeleweng dalam perniagaan ( ) = Mengaut keuntungan daripada orang ramai dengan cara yang salah.

 Boleh munukar kelas melalui sistem pendidikan.


Tembok Besar China

Seni Bina

 Dari Kansu ke Peking. Tembok-tembok Dibina di bandar Anyang, Peking & Loyang. Bandar : Tembok daripada tanah liat & batu Kampung : Tembok daripada tanah lumpur Terdapat pintu gerbang dikelilingi parit besar & menara. Contoh Istana Raja
= Kota Larangan < < Kuil Pagoda Mempunyai taman Dewan berfungsi sebagai balai penghadapan, tempat hukuman & perjumpaan.

Pintu Gerbang Jambatan

 Tamadun Yunani

Sistem Demokrasi (

 Tamadun Rom = Sistem Republik ( ) Perbezaan demokrasi Yunani dengan demokrasi Malaysia
Athens ( Yunani) < Badan Utama mendasari sistem demokrasi = Dewan Perhimpunan = Majlis = Majistret = Juri < Politik < Tidak ada pilihan raya. Lelaki sahaja terlibat dalam pollitik < < < < Malaysia 3 bahagian penting = Badan Pelaksana = Badan Perundangan = Badan Kehakiman Lelaki & Perempuan member hak sama. Pilihan raya diadakan 5 tahun sekali = dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya/ Pilihan Raya = memboleh rakyat mengundi = memilih ahli Dewan Rakyat. < < < < Parti Politik tidak wujud Lelaki dewasa sahaja terlibat dalam politik. Satu Dewan = Dewan Perhimpunan Membincang & meluluskan dasar Pemerintahan negara. Pendidikan < < Wujud parti politik bertanding dalam pilihan Raya. Lelaki & Perempuan berumur 21 tahun ke atas hendak berdaftar sebagai pemilih. < Dua Dewan = Dewan Negara = Dewan Rakyat

 Diteruskan & Diubah suai Pengenalan sistem peperiksaan. Agama & Ajaran Hindu Buddha Confucianisme Taoisme
Falsafah

Sosial

 Legalisme Stoicisme Falsafah Yunani (Aristotle, Socrates & Plato ) Bahasa & Kesusasteraan Bahasa Latin = Untuk agama Kristian Bahasa Sanskrit = Untuk agama Hindu & Buddha. Ensiklopedia ( Sains & Teknologi Teknologi pembinaan
)

 Teorem Phythagoras ( ) Teori Archimedes ( ) Teori membuat tembikar & kertas.


Sukan

 Sukan Olimpik diadakan 4 tahun sekali.

 Diasaskan oleh Jesus Christ dari Jerusalem. 25 Disember < Dianggap tarikh lahir Jesus
< Diraikan sebagai Hari Natal.

Agama Kristian

 New Testament / Old Testament < dikenali sebagai Bible < merupakan kitab suci Mendapat tempat di Eropah pada zaman pemerintahan Constantine. Individu terlibat dengan kegiatan agama = dikecualikan daripada kerja berat. Ahad dikhaskan sebagai hari melakukan aktiviti agama. Berkembang pada zaman Rom = sehingga Rom dikenali sebagai Empayar Kristian. Perkataan Hindu merujuk kepada masyarakat di Sungai Sindhu (Indus) Kitab suci Veda menjadi rujukan utama. Percaya Tuhan mempunyai 3 fungsi utama < Mencipta (Brahman) < Memelihara (Vishnu) < Membinasa (Siva) Mencapai kegemilangan pada zaman empayar Gupta. Pengganut mempercayai Hukum Karma < Kelakuan manusia semasa hidup < Kelahiran semula selepas mati. ( Tujuan hidup adalah untuk mencapai Moksya) < Sesiapa mencapai Moksya akan bersatu dengan Tuhan
= Tidak lahir lagi ke dunia.

Agama Hindu

 Berdasarkan wahyu Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. ( Diturunkan oleh Nabi melalui Malaikat Jibril di Gua Hira. Penyebaran ajaran Islam mendapat tentangan daripada < kaum Quraisy Makkah < Kesan : Islam bertapak kukuh di Madinah : Islam tersebar ke seluruh Tanah Arab & dunia. Ajaran Islam ( 2 asas )
< < Akidah ( Syariah ) >

 Umat Islam wajib menyakini & melaksanakan


Agama Islam

Rukun Iman & Rukun Islam

 Ajaran Islam berasaskan Rukun Iman ialah : Percaya kepada : < Allah s.w.t.
< < < < < Malaikat ( ) ) ) Kitab-kitab ( Nabi & Rasul Hari Kiamat ( Qadak & Qadar

 Pemantapan iman ini dikukuhkan lagi dengan Rukun Islam iaitu (wen ding)(xing yang) < Pengakuan syahadah < Solat lima kali sehari semalam
< < Mengeluarkan zakat ( ) Berpuasa pada bulan Ramadhan

<

Menunaikan haji ke Makkah

 Berdasarkan ajaran Siddharta Gautama Golongan Brahmin menguasai kehidupan & agama Hindu = Sistem Kasta yang tidak teratur = Kemunculan agama Buddha Gautama Buddha < mencari kebenaran tentang erti kehidupan. < menemui kebenaran ketika bertapa di bawah pokok bodhi di Kampung Uruveda.
Kebenaran = Melepaskan diri manusia daripada kesengsaraan. Semasa pemerintahan Asoka telah membawa kegemilangan = apabila agama Buddha menjadi agama rasmi kerajaan Maurya.

Agama Buddha

 Asas ajaran Buddha ialah 4 kebenaran mulia < Dukka Penderitaan < Samudaya Sebab penderitan < Nirodha Nafsu yang membawa penderitaan & kesengsaraan. < Marga Cara menghapuskan hawa nafsu & keinginan. 4 kebenaran mulia dicapai dengan mengawal tingkah laku & mengikuti lapan jalan < Kepercayaan betul < Tujuan betul < Pertuturan baik < Perbuatan baik
< < < < Hidup baik Usaha baik Fikiran baik Renungan baik

Ajaran Confucianisme

 Diasaskan oleh Kung Fu Tze (Confucius) Confucius < dianggap sebagai dewa. < meletakkan jawatan sebagai pegawai kerajaan. = untuk menyebarkan ideanya. < masyarakat China menjadikan falsafah hidup < ajaran Confucius sebagai agama. Ajaran menekankan prinsip moral yang tinggi
< < Perikemanusiaan Kesusilaan

< Ketaatan kepada ibu bapa. Pendidikan untuk menjamin ketinggian moral seseorang.

Ajaran Taoisme

 Lao Tze < mengasaskan ajaran Taoisme melalui buku bertajuk Tao Te Ching < dilahirkan di negeri Chou. < pernah menjadi pegawai kerajaan di negeri Chou. < Awal : Taoisme merupakan falsafah < Kemudian : Taoisme berkembang menjadi agama. < Asas ajaran tertumpu kepada konsep Tao atau jalan.