Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN DIT, DEBAK

95500, BETONG, SARAWAK.

RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN


SUBJEK BAHASA IBAN MINGGU : 4 KELAS 6 SAKSAMA

TARIKH/ HARI 12/04/2022 Hari Dua MASA 0920 AM – 0950 AM

TEMA DUNYA ENSERA ENGGAU CHERITA TAJUK UNIT 2 : CHERITA ANAK MUNSANG
1.2 Ngembuan pengelandik mending dikena meretika teks.
STANDARD ISI

1.2.1 Nentuka munyi leka jaku;


STANDARD (i) Nentuka penerang dalam teks lalu bekauljaulka peneleba.
PELAJAR (ii) Beratika cherita sekalika berurun tauka enda.

OBJEKTIF Ba ujung pelajar, 4 ari 4 nembiak Kelas Harapan Cemerlang ulih nentuka penerang dalam teks ‘Minta
PELAJAR Pemendar’ lalu meri kaul ngagai peneleba diri, beratika cherita sekalika berurun tauka enda bepelasarka teks.

Set Induksyen :
- Pengajar nerangka isi pelajar ke deka dipelajar.
Aktiviti NeB :
1. Pengajar nerangka objektif pelajar ngagai nembiak.
2. Pengajar ngasuh nembiak macha teks ‘Minta Pemendar’ngena intonasyen enggau entak sebut ti betul.
AKTIVITI 3. Pengajar betanya saut enggau nembiak senentang teks ke udah dibacha lalu nembiak dipinta nyeritaka
BELAJAR & peneleba diri senentang teks ke udah dibacha.
NGAJAR 4. Pengajar betanya saut ngagai nembiak senentang teks ke udah dibacha sekalika nitihka rurun tauka enda.
(PdP) Latih :
- Nembiak dalam raban nerangka kebuah Indai Munsang enda nyagi anak iya pansut kediri.
- Nembiak berandauka ajar manah bepelasarka situasyen di dalam teks ‘Minta Pemendar’.
Penutup :
- Pengajar meri simpul ngagai isi pelajar ke udah dipelajar ngagai nembiak.

KEREBAN BANTU  Bup teks  Internet  Radio / TV  Lagu


NGAJAR &  Modul  Projektor  Radas  Gambar
BELAJAR  Powerpoint  Model  Bup Cherita  Lain-lain :
______________________

PENGELANDIK  Bepikir  Futuristik  Konstruktivisme  Kontesktual


BERUKUR
TAMBAH  Belajar Chara Belajar  Pemintar  ICT  Entrepreneurship

 Teknologi Pemadah
 Jaku  Ukur Pemanah  Pengelandik enggau Komunikasyen
ELEMEN NERESA Ngurus Wang
 Pemanah Rampa  Sains enggau Teknologi  Kreativiti enggau
KURIKULUM
Menua  Peneguh Global Inovasyen
 Pengelandik Dagang

 Kerja Latih  Perati  Mending  Folio


TISIH & PERESA
 Profisiensi  Kuiz  Lakun  Projek
 4/4 orang nembiak ulih nguasa objektif pelajar sereta diberi latih pengaya / seridi.
 _/_ orang nembiak enda ulih nguasa objektif pelajar serta diberi latih pengaya.

 Mesyuarat / Kursus  Cuti Rehat / Cuti Sakit


REFLEKSYEN Aktiviti belajar & ngajar ditangguh ketegal  Program Sekolah  Cuti Bencana / Cuti
 Mengiringi Murid Keluar Khas
….......................  Aktiviti Luar  Cuti Peristiwa / Cuti
Umum

Aktiviti PdP dibai ngagai _____________________________________________________ .