Anda di halaman 1dari 7

Pengenalan Asia Tenggara terbahagi kepada dua kawasan < Tanah Besar Asia Tenggara = Chenla, Angkor, Funan,

Ayuthia & Sukhotai. < Kepulauan Asia Tenggara = Tanah Melayu ( Kedah Tua, Gangga Negara & Langkasuka ) = Kepulauan Indonesia ( Srivijaya, Majapahit, Singhasari & Mataram ) Ahli sejarah menggunakan sumber bertulis & artifak arkeologi < untuk membuktikan jangka masa kemunculan sebuah kerajaan. < berdasarkan jumpaan patung Hindu & Buddha Amaravati < merupakan pusat seni pahatan(
)tertumpu kepada arca agama.

 Asia Tenggara < mengadakan hubungan persahabatan dengan China < menjalinkan hubungan kebudayaan & keagamaan dengan India. Hubungan tamadun awal di Asia Tenggara dengan kawasan luar dibuktikan melalui : < Gendang Gangsa = Di Dongson, Vietnam Utara < Artifak Manik = Dari Rom Petempatan awal tidak dianggap sebagai kerajaan
< Kerana pemerintahnya tidak menggunakan gelaran raja.

 Kemahiran membuat perahu & kapal layar < menyumbang kepada perkembangan perdagangan maritim. Penemuan artifak arkeologi membuktikan : < Tamadun awal di Asia Tenggara < Kegiatan perdagangan maritim.

Kerajaan Agraria


Ekonomi = Pertanian = Penternakan = Memungut hasil hutan

 

Di lembah sungai yang subur. Contohnya < Kerajaan Dvaravati di Sungai Menam (Thailand) < Kerajaan Sungai Mekong (Kemboja, Laos & Vietnam)

 

Kawasan pedalaman menjadi petempatan kerajaan agraria. Kerajaan agraria berkembang menjadi kerajaan maritim = Kerajaan Funan

Ciri Ciri Kerajaan Agraria < Bermula dari petempatan di lembah sungai = berkembang menjadi bandar & kerajaan. < Pekerjaan = memungut hasil hutan = menghasilkan rempah = memungut sarang burung = menternak binatang < Penternakan Awal : Sara diri Kemudian : Dipasarkan kepada penduduk yang tidak terlibat dengan pertanian.

Kerajaan Funan

 Awalnya merupakan kerajaan agraria & berkembang menjadi kerajaan maritim Sebab < Oc-eo terletak di muara Sungai Mekong < Terlindung daripada tiupan angin dari Teluk Siam. < Mempunyai kemudahan pelabuhan < Mempunyai kemudahan mendapatkan bekalan makanan Kerajaan terawal di Asia Tenggara. Raja pertama = Kaundinya Pusat Pemerintahan = Di Vyadhapura Pelabuhan utama = Oc-eo
Kerajaan Angkor
 

Terletak di Lembah Sungai Mekong Kesuburan tanah & Kesesuaian iklim < sesuai untuk tanaman padi

Tasik Tonle Sap < membantu perkembangan tanaman padi < membekalkan air minuman < membekalkan sumber protein kepada penduduk

Raja Indravarman I < membina baray untuk mengairi sawah padi

Baray < tempat takungan air buatan manusia < air ditakung pada musim hujan < disalirkan ke sawah padi pada musim kemarau. < Berjaya meningkatkan pengeluaran hasil padi.

Kerajaan Maritim
 

Terletak di kawasan pesisir pantai, lembah sungai & kepulauan. Fungsi < Tempat pengumpulan < Penyebaran barang dagangan.

Contoh < Kerajaan Srivijaya < Kerajaan Kedah Tua < Kerajaan Tiumah

Kegiatan menangkap ikan & memungut hasil laut < menyebabkan kemunculan perkampungan nelayan.

Proses perkembangan pelabuhan kerajaan maritim. Petempatan Awal Pelabuhan Pembekal Pelabuhan Kerajaan Pelabuhan Entrepot

Ciri-Ciri Pelabuhan Pembekal < Mendapat hasil tempatan < Disinggahi pedagang yang mahu mendapat bekalan. < Contoh : = Jenderam Hilir = Klang = Kuala Berang = Kuala Selinsing ( )

Ciri-Ciri Pelabuhan Kerajaan < Pelabuhan pembekal & Tempat berdagang < Menjalankan perdagangan dengan kawasan berhampiran. < Menjadi tumpuan pedagang China & India. < Contoh = Selat Melaka = Selat Sunda

Ciri-Ciri Pelabuhan Entrepot < Membekalkan hasil tempatan & hasil jajahan takluk = kepada pedagang luar. < Menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan China & India.

Kerajaan Srivijaya


Memiliki angkatan tentera yang kuat & besar < untuk mengawal keselamatan kerajaan & perdagangan.

Selat Melaka < kedudukan strategik < menjadi tempat persinggahan kapal pedagang dari China & India.

Catatan I Tsing < Pelabuhannya dikenali dalam menghasilkan kapal besar.

Kerajaan Kedah Tua


 

Pelabuhan entrepot Dianggap kerajaan & pelabuhan tertua di pantai barat Tanah Melayu. Lokasi < Awal : Di Sungai Mas < Akhir : Di Lembah Bujang

Agama < Awal : Penduduk menganuti agama Buddha < Akhir : Penduduk menganuti agama Hindu.

Bukti kemunculan agama Buddha & Hindu < Penemuan sembilan buah candi

Faktor Perkembangan Kedah Tua < Kedudukan strategik di laluan Selat Melaka. < Terlindung daripada tiupan angin monsun daya & timur laut. < Kemudahan menyimpan barangan. < Kemudahan membaiki kapal. < Kaya dengan hasil. < Terdapat barang dagangan dari luar. < Gunung Jerai = berfungsi sebagai panduan kepada kapal < untuk masuk & keluar ke pelabuhan.

Pengaruh Agama Hindu & Buddha dalam Kerajaan Awal
Masyarakat mengamalkan kepercayaan animisme , pengaruh Hindu & Buddha membawa perubahan terhadap kehidupan penduduk. < Perubahan dalam sistem kepercayaan & agama. < Pembentukan sistem pemerintahan beraja. < Perubahan dalam bidang kesenian & kesusasteraan

Bukti pengaruh Hindu & Buddha < Tinggalan bahan arkeologi ( candi di Lembah Bujang ) < Penggunaan bahasa Sanskrit

Cara-Cara Kedatangan Pengaruh Hindu & Buddha
Ksyatria = Golongan penakluk dari India = Membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara

 

Vaisya

= Golongan pedagang dari India.

Brahmin = Golongan pendeta dari India. Campuran budaya India dengan tempatan < Berlaku melalui kebudayaan India yang menarik & bersesuaian.

Perdagangan

Pengaruh Hindu & Buddha dalam Sistem Pemerintahan


Sistem Pentadbiran Kerajaan Angkor


Raja Angkor < menguasai puncak sistem pemerintahan < dianggap sebagai raja Dewa. < dibantu oleh pembesar daerah & gabenor.

Golongan Brahmin < membantu dalam upacara keagamaan

Pegawai Tentera & Hakim < membantu dalam urusan pentadbiran.

Sistem Pentadbiran Kerajaan Srivijaya


 

Raja mengamalkan agama Buddha Mahayana. Terdapat pentadbiran pusat & daerah. Pentadbiran pusat 4 kumpulan anak raja < Yuvaraja < Pratiyuvaraja < Raja Kumara < Raja Putra Ketua Pentadbiran = Parvanda / Senapati Di Bawah Parvanda / Senapati < Hakim < Orang-orang Kaya < Temenggung < Penghulu < Penghulu Bendahari Paling Bawah = Hamba Raja

Pentadbiran Daerah Dilantik oleh raja Datu berdarah raja / Parvanda Datu bukan berdarah raja / Bhupati (merupakan orang kaya ) Setiap datu perlu mengikuti upacara angkat sumpah di Telaga Batu , Palembang

Pengaruh Hindu & Buddha dalam Kesenian Dan Kesusasteraan
Monumen < binaan / bangunan dibuat daripada batu < untuk memperingati orang ternama < untuk memperingati peristiwa penting

Kepentingan Candi < merupakan monument bagi agama Hindu & Buddha. < tempat melakukan upacara penyembahan. < tempat menyimpan patung dewa < melambangkan keagungan pemerintah < Angkor Wat & Candi Borobudur = melambangkan orde kosmos

Candi Terkenal < Angkor Wat (Hindu) Di Kemboja

Penemuan Patung di Asia Tenggara < Patung agama Buddha = Patung Avalokitesvara < Patung agama Hindu = Patung dewa Visnu = Patung dewa Siva = Patung dewa Brahma = Patung dewa Lingga
y

Menjaga candi daripada dimasuki roh jahat. < Patung Drawapala < Patung Nandiswara

Gaya India mempengaruhi gaya patung bergantung pada masa patung itu dibuat. < Gaya patung dipengaruhi gaya Amaravati. < Gaya patung dipengaruhi gaya Gupta.

Candi Lembah Bujang


 

Ditemui oleh James Low , iaitu Superintendent di Seberang Berai. Terletak di kawasan tinggi = Gunung Jerai = Bukit Choras = Bukit Batu Bahat

Nama :

Berasal daripada perkataan Bhujangga < bermaksud ular / cobra

 

Diairi oleh Sungai Merbok & Sungai Muda Candi agama Hindu terbahagi kepada 2 : < Vimana = Tempat suci untuk upacara keagamaan < Mandapa = Bahagian luar candi

Candi agama Buddha mempunyai pelan jenis cruciform.

Candi Angkor Wat


   

Untuk agama Hindu Terletak di Kemboja Dibina semasa pemerintahan Raja Suryavarman II Lambang orde kosmos Terdapat tempat pemujaan Setiap sudut mempunyai menara & tembok Terdapat ukiran epik Ramayana & Mahabharata

Candi Borobudur


Nama berasal daripada nama Bhumisambarabhudara = bermaksud Gunung timbunan kebaikan di atas 10 peringkat Bodhisattva

 

Terletak di Jawa Tengah Mewakili agama Buddha Mahayana Terbahagi kepada 3 tingkat < Setiap tingkat melambangkan satu tahap kehidupan < Diwakili oleh patung stupa & patung Buddha. < Bahagian paling atas dianggap lambang pencapaian tahap nirwana = tahap manusia membebaskan diri daripada nafsu.

Terdapat ukiran cerita kehidupan Gautama Buddha di tingkat pertama.

Bahasa Sanskrit
 

Membantu meningkatkan pencapaian dalam bidang ilmu. Batu Bersurat yang ditemui < Batu bersurat Kutei = Mengisahkan tentang keturunan raja. = Berkaitan dengan agama Buddha. < Batu bersurat Sungai Mas

Kepentingan bahasa Sanskrit < Mencatatkan amaran raja kepada rakyat & pembesar < Bahasa keagamaan < Bahasa yang berkaitan dengan pemerintah dan ilmu < Membantu perkembangan kesusasteraan < Mempengaruhi puisi dan prosa Jawa.