Anda di halaman 1dari 2

Lamaran : 1(satu) berkas Bandung, 17 November 2022

e-MATERAI
Perihal : Lamaran Menjadi ASN di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Rp.Kepada
10.000 Yth,
Bapak Gubernur
Provinsi Jawa Barat
di
Bandung

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Iman Ashari
Tempat, tangal lahir : Bandung, 11 September 1994
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Pendidikan/Jurusan : D-III Radiodiagnostik dan Radioterapi
Alamat Domisili Saat Ini : Perum Bakti Praja RT/RW 003/037 Nagasari,
Karawang Barat
Alamat Sesuai KTP : Perum Bakti Praja RT/RW 003/037 Nagasari,
Karawang Barat
Nomor Telepon/HP : 082299387923

Dengan ini mengajukan permohonan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja


(PPPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk formasi jabatan
Terampil - Radiografer pada RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat Sebagai
bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :
1. KTP;
2. Ijazah;
3. Transkrip Nilai;
4. Pas Photo;
5. Surat Pengalaman Kerja;
6. Surat Tanda Registrasi (STR)
7. Surat Pernyataan 5 point.
Demikian surat lamaran ini di buat dengan sebenar‐benarnya, dan apabila di kemudian
hari ternyata data yang saya sampaikan tidak benar, maka sesuai peraturan
perundang‐undangan yang berlaku saya bersedia menerima keputusan panitia seleksi
untuk membatalkan kelulusan saya pada seleksi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022. Atas perhatian Bapak di ucapkan
terimakasih.

Hormat saya,
Iman Ashari TTD

*Keterangan
Surat lamaran diketik komputer, dibubuhi e-materai

Anda mungkin juga menyukai