Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN CHANGKAT LADA 3

INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN PANITIA

TARIKH PEMANTAUAN
NAMA PEMANTAU

SKALA PEMANTAUAN
1 2 3
LEMAH SEDERHANA BAIK

1. FAIL PENGURUSAN PANITIA

BIL PERKARA STATUS PENILAIAN CATATAN


(Jika ada)
Ada Tiada 1 2 3
1. Surat Arahan/Pekeliling
Surat Panggilan Mesyuarat
Minit mesyuarat semasa
Anggaran Perbelanjaan tahunan semasa
Aktiviti perkembangan staf
SKPMg2 Standard 3
 Ketetapan pelaksanaan
kurikulum
 Keperluan pelaksanaan mata
pelajaran
 Program peningkatan kualiti
pengajaran guru
 Bantuan  geran per kapita mata
pelajaran
 Masa pelaksanaan PdP
 Peperiksaan dan pentaksiran
Carta Organisasi Kurikulum dan panitia
Data /Maklumat Guru

Program Peningkatan Akademik

Perancangan Tahunan
Laporan program/Projek.Aktiviti

Penilaian dan Pentaksiran

Laporan PBD
Intervensi berdasarkan post mortem
Penjaminan Kualiti
- Pengesanan
- Penyelarasan
- Pemantauan
- Pementoran

Anda mungkin juga menyukai