SIJIL BERHENTI SEKOLAH / TESTIMONIAL

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nama Penuh Nama Bapa / Penjaga No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir No. Sijil Lahir Tempat Lahir Bil. Masuk Sekolah Tarikh Masuk Sekolah Ting. Mula Masuk Ting. Tertinggi Yang Akhir Tahun Peperiksaan : : : : : : : : : : : : : 12. 13. 14. Kedatangan Nama Dan Alamat Sekolah Dahulu Kokurikulum A) Jawatan Khas B) Pasukan Beruniform (i) Jawatan Disandang (ii) Pencapaian C. Persatuan (i) Jawatan Disandang (ii) Pencapaian D. Sukan (i) Jawatan Disandang (ii) Aktiviti (iii) Pencapaian E. Olahraga (i) Jawatan Disandang (ii) Aktiviti 15. 16. 17. 18. 19. Kelakuan Personaliti Tarikh Berhenti Sekolah Sebab Berhenti Catatan Tambahan : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : PMR SPM STPM : : : Pangkat : Pangkat : Pangkat :

…………………..
( Tarikh : T.Tgn Murid ………………. )

…………………..
Pengetua SMK. Tarikh : ……………………