ISI KANDUNGAN FAIL PBS DI SEKOLAH

FAIL PENGURUSAN 1 Jawatankuasa dan Carta Organisasi Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (a) Pentaksir Sekolah (b) Penyelaras Dalaman (c) Pemantau Dalaman 2 Profil Sekolah (a) Maklumat Sekolah (b) Maklumat Pengetua (c) Maklumat Pemantau Dalaman (d) Maklumat Pentaksir Sekolah 3 4 5 6 6 7 8 Surat lantikan pentaksir sekolah Jadual Kerja Pentaksiran Surat Pekeliling Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah bagi tahun berkenaan Minit mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran Manual Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah FAIL PENSKORAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manual Kerja Kursus dan Panduan Penskoran Panduan Pelaksanaan dan Penilaian Kerja Kursus Jadual & Prosedur Kerja Pentaksiran Surat Makluman kepada ibu bapa/penjaga Rekod Semakan Kerja Kursus Rekod Penyerahan Kerja Kursus Rekod Penyelarasan Kerja Kursus Rekod Pemantauan Kerja Kursus Borang Markah Induk (BMC/1) Borang Skor Individu (a) Tingkatan 3 A (b) Tingkatan 3 B (c) Tingkatan 3 C (d) Tingkatan 3 D

FAIL KES KES KHAS 1. Maklumat kes-kes khas (jika ada) (a) calon menumpang (b) calon pindah (c) calon sakit berpanjangan (d) kes disiplin (e) lain-lain .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful