Anda di halaman 1dari 10

NAMA : __________________________________ TINGKATAN : ________________________

BAHAGIAN A (35 Markah)


Arahan : Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan , A, B, C dan D. Pilih satu jawapan terbaik bagi setiap
soalan.

1. Bunyi adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan


oleh ____.

A. suara
B. gelombang
C. persekitaran
D. getaran

2. Kenyaringan atau kekuatan bunyi bergantung A. Menghalang bunyi jam randik daripada
kepada merambat terus ke telingan pendengar
B. Medium pepejal untuk membenarkan bunyi
bergerak laju ke telinga pendengar
C. Medium pepejal untuk memantulkan bunyi ke
telinga pendengar
D. Memfokuskan bunyi jam randik ke bahan
pemantul

5. Bunyi merambat paling laju dalam medium

A. udara
B. pepejal
C. air
A. amplitud gelombang bunyi D. vakum
B. frekuensi gelombang bunyi
C. pantulan bunyi 6. Manakah antara berikut berikut adalah pemantul
D. penyerapan bunyi bunyi yang baik

3. Jika seorang pemuzik menekan not pada piano A. lembut dan licin
dengan kuat, bunyi yang dihasilkan B. keras dan kasar
C. lembut dan kasar
D. keras dan licin

7. Semakin ambulans menjauhi telinga pemerhati,


semakin rendah kelangsingan bunyi siren yang
didengari. Fenomena ini dikenali sebagai..

A. lebih nyaring
B. lebih tinggi A. Kesan Doppler
C. lebih langsing B. Pantulan Bunyi
D. lebih rendah C. Kelangsingan bunyi
D. Kenyaringan bunyi
4. Apakah tujuan papan lembut diletakkan antara jam
randik dan pendengar dalam aktiviti berikut? 8. Apakah had pendengaran bagi manusia?

1
A. 2 - 20 000 Hz B. Bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 000 Hz
B. 20 - 2 000 Hz C. Bunyi dengan frekuensi melebihi 20 000 Hz
C. 20 - 20 000 Hz D. Bunyi dengan frekuensi 200 Hz
D. 2000 - 110 000 Hz
14. Bagaimanakah kelawar boleh terbang pada waktu
9. Apakah kepentingan sonar untuk navigasi kapal malam yang gelap tanpa melanggar halangan?
selam?

A. Membantu dalam ramalan cuaca


B. Membantu kapal selam bergerak dengan cepat
C. Membantu memperlahankan kelajuan kapal
selam
D. Membantu untuk menentukan objek di dalam
laut

10. Antara pernyataan berikut, yang manakah BENAR?


A. Kelawar menggunakan gema lokasi untuk
A. Semakin tinggi amplitud, semakin langsing melihat dalam gelap
bunyi B. Kelawar memancarkan gelombang ultrabunyi
B. Semakin tinggi frekuensi, semakin langsing untuk memberi panduan arah
bunyi C. Pantulan bunyi mengaktifkan deria penglihatan
C. Semakin rendah frequensi, semakin nyaring kelawar
bunyi D. Kelawar mempunyai kanta mata yang besar
D. Semakin rendah amplitud, semakin nyaring yang membenarkan penglihatan dalam gelap
bunyi
15. Rajah berikut menunjukkan satu aktiviti yang
11. Antara yang berikut, yang manakah digunakan dijalankan oleh sekumpulan murid.
untuk mendengar denyutan jantung seorang
pesakit?

A. Mikrofon Apabila udara disedut keluar daripada balang kaca,


B. Mikroskop murid-murid tersebut mendapati bunyi loceng tidak
C. Stetoskop dapat didengari. Jelaskan puncanya.
D. Alat bantu pendengaran
A. Bunyi loceng diserap oleh keadaan vakum
B. Bunyi loceng tidak dapat merambat kerana tidak
12. Frekuensi gelombang bunyi diukur dalam unit
ada medium dalam balang kaca
C. Loceng tidak boleh bergetar dalam keadaan
vakum
D. Tenaga kinetik zarah dalam ruang vakum
berkurangan

16. Sistem Suria kita terletak di dalam galaksi


A. kelvin
B. meter
C. hertz
D. joule

13. Apakah ultrabunyi?

A. Bunyi dengan frekuensi 20 000 Hz

2
C. Bintang neutron yang mati membentuk lohong
hitam.
D. Lohong hitam membenarkan cahaya
melepasinya.

22. Antara berikut, yang manakah terhasil selepas


supernova?

I Nebula
II Kerdil putih
III Bintang neutron
IV Lohong hitam
A. Andromeda
B. Ursa Mayor A. I dan II
C. Bima Sakti B. II dan III
D. Magellan besar C. III dan IV
D. I dan IV
17. Kematian bintang melibatkan pengecutan bintang
super raksasa merah secara cepat dan akan 23. Planet yang berputar dari timur ke barat,
menyebabkan letupan besar yang dipanggil menyebabkan Matahari seolah terbit dari barat
adalah:
A. Galaksi
B. Planet A. Zuhrah
C. Nebula B. Uranus
D. Supernova C. Zuhal
D. Neptun
18. Galaksi Magellan adalah contoh
24. Manakah antara planet berikut mempunyai jarak
A. Galaksi elips dalam A.U. paling besar?
B. Galaksi berpilin
C. Galaksi berputar A. Utarid
D. Galaksi tidak seragam B. Musytari
C. Bumi
19. Rajah tersebut menunjukkan Bima Sakti. D. Neptun
Pernyataan yang manakah TIDAK BENAR
mengenai Bima Sakti? 25. Apakah yang diwakili unit astronomi (A.U) ?

A. Bima Sakti adalah salah satu galaksi berpilin. A. Jarak purata


B. Matahari tidak terdapat dalam galaksi ini. B. Jarak purata dari Bumi ke Matahari
C. Sistem suria kita berada di pinggir salah satu C. Jarak dari Bumi ke Matahari
cabang berpilin Bima Sakti. D. Bersamaan dengan 1.5x1012 km
D. Terdiri daripada lebih kurang 200 billion
bintang. 26. Pilih pernyataan yang TIDAK BENAR tentang
planet Musytari
20. Apakah warna bintang yang paling panas?

A. Biru
B. Jingga
C. Merah
D. Kuning

21. Antara yang berikut, yang manakah menghuraikan


lohong hitam dengan betul? A. Planet kelima terbesar dalam sistem suria
B. Mempunyai jisim dua kali ganda daripada
A. Letupan supernova membentuk lohong hitam. jumlah jisim semua planet dalam sistem suria
B. Lohong hitam merupakan sejenis bintang.

3
C. Melindungi Bumi dengan memesongkan objek
besar dari melanggar Bumi kerana daya gravitinya 31. Kawah akan terbentuk di Bumi akibat hentaman
yang kuat
D. Planet kelima daripada Matahari

27. Yang manakah antara pernyataan berikut adalah


TIDAK BENAR tentang tarikan graviti planet?

A. Tarikan graviti Utarid dan Marikh lebih rendah


dari Bumi kerana jisim planet rendah berbanding
Bumi
A. meteoroid
B. Tarikan graviti Zuhrah hampir sama dengan
B. meteorit
Bumi kerana jisimnya hampir sama dengan jisim
C. meteor
Bumi
D. komet
C. Tarikan graviti Musytari sangat tinggi
berbanding Bumi walaupun ketumpatannya rendah
32. Jalur asteroid terbentuk di antara planet
D. Tarikan graviti planet Zuhal, Uranus dan Neptun
tidak terlalu tinggi kerana ketumpatannya yang
A. Bumi dan Marikh
tinggi
B. Musytari dan Zuhal
C. Marikh dan Musytari
28. Antara berikut, yang manakah ada sistem cecincin?
D. Zuhal dan Uranus
A. Marikh
33. Kebanyakan komet berasal dari lingkaran _____
B. Neptun
dan awan OORT.
C. Zuhrah
D. Uranus
A. Apollo
B. Kuiper
29. Antara berikut, planet yang manakah mempunyai
C. Aten
bulan?
D. Amor
I Zuhrah
34. Ceres, Pallas dan Vesta adalah contoh bagi
II Bumi
___________ .
III Marikh
IV Utarid
A. komet
B. meteoroid
A. I dan II
C. asteroid
B. III dan IV
D. meteor
C. II dan III
D. I dan IV
35. Antara yang berikut, apakah yang berlaku apabila
banyak meteor memasuki Bumi?
30. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat
A. Gempa bumi
B. Pancuran meteorit
Berdasarkan pernyataan di atas, apakah ciri Bumi
C. Bima Sakti
yang menyebabkan fenomena tersebut?
D. Pancuran meteor
A. Tarikan graviti Bumi
B. Bumi berputar dari timur ke barat
C. Bumi berputar dari barat ke timur
D. Bumi mengelilingi matahari

4
BAHAGIAN B (25 markah)
ARAHAN: Jawab semua soalan.

1. (a) Gariskan jawapan yang betul tentang pemindahan bunyi

i. Bunyi bergerak paling laju melalui ( pepejal / cecair / gas )

ii. Bunyi bergerak paling perlahan melalui ( pepejal / cecair / gas ) .


[2 markah]

(b) Tuliskan BENAR bagi penyataan yang betul dan PALSU jika pernyataan salah

PERNYATAAN BENAR / PALSU


i Bunyi adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh getaran
ii Bunyi bergerak lebih laju dalam etanol berbanding aluminium
iii Gelombang bunyi memerlukan medium untuk merambat
iv Gelombang bunyi hanya boleh dipantulkan
v Bunyi merambat pada kelajuan yang sama di dalam medium
yang berbeza.
vi Angkasawan di angkasa lepas boleh mendengar bunyi dengan
lebih jelas berbanding dengan Bumi
[3 markah]

2. Selesaikan teka silang kata di bawah dengan jawapan yang betul.


(d)

(e)

(a)
U S Y T A R I
M
(f)

(b)
O

(c)

MELINTANG

5
(a) Planet yang paling dekat dengan jalur asteroid. [Contoh: MUSYTARI]
(b) Salah satu orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid.
(c) Jasad ini berasal daripada serpihan asteroid dan komet

MENEGAK

(d) Kebanyakan komet berasal dari lingkaran ini.


(e) Jasad ini juga disebut sebagai planet kecil.
(f) Jasad ini terbina kebanyakannya daripada gas dan air yang membeku menjadi ais.
[5 markah]
3. (a) Bulatkan dua planet yang mempunyai atmosfera

Utarid Marikh Zuhrah Uranus


[2 markah]

(b) Semua planet dalam sistem suria berputar pada paksinya. Kelaskan planet-planet di dalam kotak
mengikut arah putaran mereka.

Bumi Zuhrah Uranus Musytari

(i) Selain Barat ke Timur (ii) Barat ke Timur

Bumi

[3 markah]
4. (a) Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang benar tentang bintang

i Kecerahan bintang bergantung kepada saiz, jarak, suhu, kecerahan


dan warna
ii Bintang yang paling panas warna biru
iii Bintang yang baru dilahirkan dipanggil bintang muda
iv Bintang tidak akan mati

[3 markah]
(b) Lengkapkan pernyataan berikut mengenai bintang dan galaksi dalam alam semesta.

habuk Bima Sakti matahari elips bintang neutron

i. Galaksi adalah satu himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang bersama gas, debu dan

____________.

Galaksi wujud dalam pelbagai bentuk, iaitu galaksi berpilin, galaksi ___________ dan galaksi tidak

seragam.

6
ii. Sistem suria kita berada di pinggir salah satu cabang berpilin galaksi ______________. Bima Sakti terdiri

daripada lebih 200 billion bintang dan ______________ merupakan salah satu daripadanya

[2 markah]

5. Rajah di bawah menunjukkan pergerakan meteoroid dari ruang angkasa memasuki atmosfera Bumi dan akhirnya
sampai ke Bumi.

(a) Berdasarkan rajah di bawah, namakan objek X, Y dan Z.

 Di ruang angkasa  Di atmosfera  Di Bumi


 Objek X  Objek Y  Objek Z

Meteoroid

[2 markah]

(b) Padankan objek dengan penerangan yang betul.

Objek Pernyataan
Serpihan batu dan logam kecil seperti besi dan nikel yang
i. Komet
terapung dan bergerak di angkasa
Batuan besar dan logam yang beredar mengelilingi Matahari
ii. Asteroid
mengikut orbitnya dengan kelajuan purata 25 km s-1
Jasad kecil yang terdiri daripada campuran ais, gas dan debu
iii. Meteoroid
beku. Bergerak dengan kelajuan 10 km s-1 hingga 70 kms-1

[3 markah]
BAHAGIAN C (15 markah)
ARAHAN: Jawab semua soalan.

6. Cikgu Norlela Khalidah telah mengadakan satu kuiz mengenai Sistem Suria sempena Bulan Sains dan Matematik

7
Juana dan Amirah berbincang untuk menjawab soalan kuiz itu dengan merujuk pada rajah di atas.

(a) Namakan planet yang paling dekat dan paling jauh dari Matahari.

i. Paling dekat: ____________________________

ii. Paling jauh : ____________________________


[2 markah]
(b) Mengapakah utarid mengelilingi Matahari lebih cepat berbanding dengan Bumi.

_____________________________________________________________________________________
_______

_____________________________________________________________________________________
_______
[2 markah]
(c) Juana dan Amirah perlu mengira tahun cahaya bagi planet Uranus dan Matahari.
Jarak Uranus dari Matahari ialah 2871 x 106 km.

[1 tahun cahaya = 9.5 x 1012 km]

[2 markah]
(d) Peserta kuiz diberi satu coretan surat khabar tentang Marikh.

Pada 6 Disember 2006, NASA mengeluarkan foto dua kawah bernama Terra Sirenum dan Centauri
Montes yang kelihatan menunjukkan adanya air di Marikh

Merujuk kepada berita tentang Marikh ini, adakah kemungkinan hidupan boleh hidup di planet Marikh? Jelaskan
jawapan anda.

_____________________________________________________________________________________
_______

8
_____________________________________________________________________________________
_______

[2 markah]

7. Antara jasad lain yang berada dalam Sistem Suria ialah meteoroid, asteroid dan komet. Apabila meteoroid
memasuki atmosfera Bumi, meteoroid disebut sebagai meteor. Akan tetapi, ada juga meteor yang dapat sampai ke
Bumi. Meteor ini disebut sebagai meteorit.

(a) Antara meteor dan meteorit, yang manakah mungkin dapat ditemui di Muzium. Terangkan jawapan anda.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

[3 markah]

(b) Ketika sedang melihat bintang pada waktu malam, Aiman ternampak satu pancuran cahaya yang melintasi
langit. Walaubagaimanapun, pancuran cahaya tersebut kemudiannya hilang. Apakah objek yang Aiman lihat?
Jelaskan jawapan anda.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

[2 markah]

(c) Perlanggaran boleh berlaku antara asteroid dengan Bumi pada titik persilangan atau lintasan berhampiran orbit
Bumi dan orbit asteroid. Perlanggaran antara asteroid dengan Bumi dikatakan menjadi salah satu faktor
kepupusan dinasour. Apakah cara yang boleh diambil untuk mengelakkan asteroid yang bersaiz besar memasuki
Bumi? Terangkan.

_____________________________________________________________________________________
_______

9
_____________________________________________________________________________________
_______

[2 markah]

10

Anda mungkin juga menyukai