Anda di halaman 1dari 29

Lempar Lembing

merupakan cabang olahraga atletik, dimana atlet dari melemparkan lembing atau
tombak pada lapangan dengan ukuran yang telah ditentukan. Lembing yang
digunakan dalam olahraga ini terbuat dari logam metal dan pada ujungnya terdapat
mata lembing yang bentuknya runcing. Lembing terdiri dari tiga bagian, yaitu mata
lembing yang berbentuk runcing, badan lembing, dan tali pegangan pada lembing.
Pada olahraga lempar lembing, panjang dan berat lembing yang digunakan berbeda,
untuk putra panjangnya 2,6 sampai 2,7 meter dengan berat 800 gram. Sedangkan
untuk putri panjang lembing adalah 2,2 sampai 2,3 meter dan beratnya 600 gram.
Teknik-Teknik yang Diperhatikan dalam Lempar Lembing
Dalam olahraga lempar lembing terdapat beberapa teknik yang harus diperhatikan, di
antaranya adalah tentang cara memegang lembing, cara membawa lembing, gaya
melempar, dan sikap ketika melempar lembing
Cara Memegang Lembing
Untuk memegang lembing ada terdapat aturan dan ketentuan khusus yang perlu
diperhatikan. Ada dua macam cara dalam memegang lembing, yaitu:
1. Cara Finlandia: antara kedua jari tengah dan ibu jari diletakkan pada bagian

belakang balutan lembing, sedangkan jari telunjuk diletakkan sewajarnya.


2. Cara Amerika: antara kedua jari telunjuk dan ibu jari diletakkan pada bagian
belakang balutan lembing.
Cara Membawa Lembing
Dalam membawa lembing, ada tiga cara yang bisa digunakan, yaitu:

Tangan sebelah kanan ditekuk, kemudian lembing dipegang hingga sejajar


dengan telinga. Sementara mata lembing diarahkan ke depan agak serong ke
arah bawah.

Tangan sebelah kanan ditekuk, kemudian lembing dipegang hingga sejajar


dengan telinga, tetapi mata lembing diarahkan ke depan dengan serong ke
atas.

Lembing dibawa oleh tangan kanan yang diletakkan di belakang badan


dengan mata lembing diarahkan ke depan serong atas.

Gaya Melempar
Dalam melempar lembing, terdapat dua gaya yang digunakan, antara lain:

Gaya silang atau dikenal dengan istilah cross step

Gaya berjingkat atau hop step

Sikap Berdiri Ketika Melempar Lembing


Sebelum lembing dilemparkan, posisi siku harus diletakkan sedekat mungkin dengan
lembing. Kemudian lembing dipegang lurus tepat di belakang kepala. Usahakan
tangan lebih tinggi dari bahu dan lembing diposisikan sejajar dengan lengan. Jarak
kedua kaki sekitar enam puluh centimeter dan ujung kaku menghadap ke arah
lemparan.
Sementara itu punggung berada agak ke belakang. Gerakan melempar didahului
dengan memutar ke depan dari panggul kanan, kemudian dilanjutkan dengan bahu
mengikuti ke arah depan. Setelah itu, diikuti gerakan melempar dengan menjaga
posisi siku agar tetap dekat dengan lembing.
Dalam olah raga atletik dikenal olah raga lempar lembing. Olah raga lempar lembing
merupakan olah raga atletik berjenis lintasan dan lapangan. Pada olah raga ini, atlet
lempar lembing harus berlari pada lintasan untuk ancang-ancang. Kemudian, atlet
melemparkan lembing pada wilayah atau lapangan yang ukurannya sudah ditentukan.
Olah raga lempar lembing memiliki perbedaan dengan cabang olah raga atletik
lempar lainnya. Pada olah raga lempar lembing, gaya atau style yang digunakan saat
melempar lembing sudah ditentukan.
Atlet tidak boleh menggunakan gaya lain. Dalam olah raga lempar lembing,
dibutuhkan kecepatan sedangkan pada olah laga lempar lainnya lebih mengutamakan
kekuatan. Oleh karena itu, lempar lembing memiliki hubungan yang cukup erat
dengan olah raga sprint.
Lembing yang digunakan berukuran panjang 2,6 2,7 m untuk putra dan 2,2 -2,3 m
untuk putri. Berat lembing yang digunakan 800 gram untuk putra dan 600 gram untuk
putri. Selain itu, lembing dilengkapi dengan pegangan sepanjang 20 cm dan ujung
tajam dari metal.
010009000003726c01000000e5d1000000001610000026060f002220574d464301000
000000001002ee1000000000a00000000200000f8120100f8320100010000006c00000

00000000000000000c7000000b2000000000000000000000069180000d91500002045
4d4600000100f83201000c00000001000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000
002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600
0000060000000460000006c19000060190000454d462b224004000c00000000000000
1e4009000c00000000000000244001000c00000000000000304002001000000004000
0000000803f214007000c0000000000000008400005b8180000ac1800000210c0db01
0000000000000000000000000000000000000001000000ffd8ffe000104a4649460001
0200006400640000ffec00114475636b79000100040000001e0000ffee000e41646f626
50064c000000001ffdb004300100b0b0b0c0b100c0c10170f0d0f171b141010141b1f17
171717171f1e171a1a1a1a171e1e23252725231e2f2f33332f2f4040404040404040404
04040404040ffdb004301110f0f1113111512121514111411141a141616141a261a1a1
c1a1a2630231e1e1e1e23302b2e2727272e2b35353030353540403f404040404040404
040404040ffc200110800b300c803012200021101031101ffc4001a000002030101000
000000000000000000003040001020506ffc400180100030101000000000000000000
0000000001020304ffda000c0301000210031000000112e3034d08725b0c246a44ccc0
1353a996bca9d7d93c49d5e3521980db28fb3a6b83a49a6adde42f0c087212215190d7
98c4f05316c8660447c0fa6ca1b84379bb6d55dc445c97d262d33a1e832b6b1378bd52
abd05a449b84f38c2d52708073279de2b78ca2ea934cb0004aec0d6e816403305c7015
776c408d991c1ab608165c06076f3340440712ea7a2ca44c6f5703ac1297715d5afa8d7
a81a290f693b11185c8d2fc4ecaa572f265e8de856e47ac4accd33283eef19d5551938b1
e9cd35bcab572493d26600c9cc362ea68ec72774b1acf492e083ac8eb0ade8a34e9e4c9
a9b963c282c741399db57d24a26fe84f8708dd3c0018c739222c45ee5e1afd08a5df1ed
3370bbea338c719a904058d6a62277b2613ddc80d06d625c779b0aeae39d21e926dfd7
3499dabac76eea67775204c6e0799c3910956ad529091cb2ac80f4859739d7293e3c62
367b223131ac7476c80618927335b4ea4b0b920f9e976bcfa07bd666f52e37ce70106cc
5cb3145c30b5c6c3a0eae20ea191e097989830dc92c454c9241c9204f3be8b8c0aaedab
165970a1d9f552057a9cd536ca9d81730d04c697c65574e92e854bc54de14b90757562
9241c55a81e670fe552b1d8ad0613cd62c1106a561ee565b38322634750a8d33ce3b4ef
a0f3fd163da1269f471c6543d163cc8daf479f3fb43c00dcea59885d0e4ae7a6e442a090
670c8d6b120f2790185a400dc81bd482ba902f52042493a9a49975ff00ffc4002410000
300020201050101010100000000000001020311122110041320223141143032ffda00
08010100010502e43c87b83ad9346fca3b39796cdf699a148e468e3e342389bf84f9d90
63c305461a160c4de4f4f3c6934f4441c4474595448ff0012f3a381c448d78fee0894af2
ea57bb44c6644de9fad4de3927cba1f67112364ad9c446bc6852701a212e754cc53ca92
392de5c7c97fee344b10c6cd9bf326c42251c05268b47e56b663c9124669b7537bc69a9
b8d3cf0e69786cafdd93d8d1b3909f84fb87e3672299fdb6f8e14da9c752e3273f1fcf50d

bb4367218cc6ca7d6fb365bed36631bd79d89774c8fad2a3ef4e16933dbc6de919b1454
f1f0c9299b36234d9c598eb49d6c4551c89ea5b26f4d51cb47bc2ad93c8ae97b9b32a49
d0c92bca174747e086c6639e4f2fe789a35c9227663e4cdee7f0b5558da1c887e51527e
1b1228c78ab2388992bbf1a2518d56dad78e6f7eed719ede29d4e6c7c1bf128b93425e2
fc4148c511ecaf4d8f966c53c5c9304e229f188cbf49c9ab6931c8ba22d969648a96bc25
a29f8947237b7c448e2c7b47a7c8df8b88a35c474927ea390a1e49b69913988c5959ecd
a12d0919f18ff0077d7eba5a1510b639d0bf109ad1342beb90e8cb5f552e9af4f494ac33
f2a5ca727e8ba2d8ba7ad3ba3197d129b875dca3f0dd9ca8e0f236bdb271225f7f2f511a
cdc3a6bbe2548e86cc6cc9d9929447f66ba6fb97d68de88c9bc918e929999f1bf8faa9eb
9f5e38f8e3b31a1e86f93d12323c62c5ccd4c2f74ab6c97c968d7c2e794bfa899c909f8c
653d0f7ae070ea7a265535896bdb38fd5b743163ada510a6d57cbd4f59a67aa5a73e133
7df2398aba74636f7ee342cc3c8c9fb9f491df7edb7532a7e5eb63ed2fac8c8a380a0f6cb
5a20e268c6cc993a8c9b152d4554d70944a497cfd4c73c4931c8a19c9099c9193f71933
d6442e8a7b3890fb4d1153cbcefe4d71ae8e84fbeb49fdad227aaf774ab26dbb133f9cb4
4d6cdb4cdf9da363cb323f5784ff0066232d279791c85fb6fac7fb43da39363f08e46c97
de2b99bff4e36725aaf57824af5d23f599d8f2e47f04cdf8fed987f6cafc9f83f13fa5ff00c
7fabc7fffc400251100020103040104030000000000000000000111021021122031411
303326171223051ffda0008010301013f01b6a1335e091b11272440a99204868843a77
256d506a247c5a91736ee4d134c8a81b844c9555926dd0893c785fd449a47f67479141
38bc45a0a1647ed3bb33a1227a190f91bc0b16f932c6e0756495684243270756e5fd094
5aae49dbd5a64a9c52514d4c4acfdcf6c9182302f4fb2a5f9678591558c13823e4aa98df
0e05eab1d539244ceca9ee559e6f8bbb4ef4934787f67a7cab7fffc40021110002020202
020301000000000000000000011011022012213141305161a1ffda0008010201013f01
858d9c4a84ac656963622d8b22e13ec7e61c51451df287a29a1625453e43871709950a
2e5c384cf637f50996b4b2e84ac58ff4e2cec4c6c47b94ccbf2305d0b15bd54638e38e3f
ae535c52f677a51ee329a2c4ef65e62b55b51c6195f172f91f88ffc4002d100001020307
04010305000000000000000100110221311012203041516122407181910332504252a
1b1c1ffda0008010100063f02fc13cd07aa7d1130fdc344c65da380e77535216755508b
633ece61ec00fbb1b54e2a8c07b3927d1125350a2ca69c164fa45d9f2a55578ae2de34ec
ff00b4e286c6760aafe6c9cf8b09128bb09f9c0f6d13d8fbe771aa6deb81c5b3289b1c69
5cd95054ecaae35385ff004a92e76e14936f6f07304116b32af7f09e113e2d9a31681131
fae55e3ae1ba98d46631b26a49ce8a2118e9346d195f26ec10cbc05d21a11f3ed740242
eb85952dbdf396f87ca684394df562bb0ed55d30bf31622329f10d00a9573e90f275532
e720ec67937463dd07949bfd4c3188f6c87c77a2a2904755fb5a6b9d46230ee98e30319
82a154b4a542801e9bd273a514a48f18a218a69f22ff2130f8f2982e31c31ef2cc95b2a1
5b290c83b89f6139be511b67b8aa9e2ea92aba9b851114cfbd1fa5389948864d79d7408
9f95565388fe03ffc40026100100020201040104030100000000000001001121314110

516171812091a1c1b1d1f0e1ffda0008010100013f2170943535dc751a667465a148b82
b34cc12c6d2c8263c48b3066e3420b66d171dfd0b971528b9952f971657ee5a805b35f
b9481970470af61cb28cabb38993d320951c22060456e602286112176a6b36944144c4
aba1cc106ef2ebe2e3a529e2a5ddde6665af5393784176bf2399b4ad4b8bd0b28c091c2
6d742b619c755d28b2d188d254ede7ccfb58ba06cc03044727a138a4ca526528f8c90a4
e0eae780be85996565160acc770588832b30ccd8a92661699beec2119bff1049c9a181a
2674b9fbea5015b2d281718ba65f79d0fea6f2ea618a30822b250848b0c748b752f113d
1691857aaff00dea28e1962b24ab61edff25731ac999e63ec4bf50b3d15b98705fa0ca64
54b5336e5496b351836ce8cb2943e7e53c18cc561752368ac3ee308af3da2353255a6b8
10130010e0a0b125e2539e8c2619b4bb8e81eb10e917aa20267968287d9fa97b72aaf27
2436daa805ca0f5157985ba9dd606b66b73254a835fca0e9b4b5409a62848a518b5cc11
5b28474cfa44d06f2fd0811c31aa5fee8408c29c63ccca7d612ea60a60edccac163858d0
d4ce526e304b254a5659a82a2330c8fa12e0323b18222ef78e264f46c01e4c3f03b9746
1effd911c94c015fda0d12c079857876bc7895892f827422c23ed015e92a83629d7c2de
7728c5d6f2b26b38d9d9ea6497cc9d9da030760fe08b4fceb8cb822f0f8be3b7da64fa25
d25488962f4f67862cf606066a343f43843810c655a9646466eb44b5da6bd419a067b9b
8114688cf50b667b71d678b7df999ce5f00bc775954700bdbca8cfc4310bd9f8afe6e29e
5ea73849c919c4c57f4984b20ea2ad4bd7d254f485b5f8128c90d12b06a6783b87c1965
de7609df46ab6bf5a94d95ecfc4347d3e71209e23b4b6260456416416b948f2d1fb9a86
a618daa871ebcce2a81c79cfc1289596bd868b62d73e5e35db7ce6250dbda1afaa95e17
ceff0032bd388ecc366598a5b036ea187e28f5cb066a8be018de1606cb14f534578a2d7c
983b4ba362ce5dc274d3bbff00b1c4da0dccfcc1be9896dd3e98a9a56e03d1704a57b84
3e1155e388c1525c6262cf6ad01cc3430704a08119a0efb0f9264eda1a1b68baff7695aa
57d83d4f73cf407784ba770d30a7132d61729599c28d731cb3099471750b6f0230b321
eb3505bc1db811cdf9843b0e1de68e3b460a428d377c9e922a706d77e2200dff9675f7d
6fdd11fb92c8cc42a40884c87081bb442c28cd3572a741c59c429cacd0612b77f3f897a
42dba6efc22bdbef9d3af9351b5bc34b96b747ccd265eff0046ba545e16f66486458c009
78b71757d00197a8a1cc3195402118447c1a6bbf0caa8b47b6ffeed9a01fccdfae99fa68
6761f12947beb00dc69857c206e72618c51a44286236d2ac7132603c9f453ea2ee2a950
434a88369295c441317b22bd218cd88f944ad371ee0b5dd00f1d52d8fb97ee1eddccf30
f7b20b5f10c3f9827f51d1b4e1f88f941f789bc6368ae5b53626a4b4e62a89a8651cc26f
c07b53de63077e7bfbed0ca577091dc8bc1739a3c947e2682bf1fdb3663e6bf8e82f7867
0b10c7699408456b894edfccd38e852f88d571f998be3e2fa690e93a9b131e3f30af1f99
8f1f987c74fb74213f087c4ffda000c030100020003000000105223b574b0eb8467713a
915222ba67f48c3decfe6741b37c88820d661cbcc4fc0bc1abf019a401c4a0ea25d340ba
cc270a33449193efd018c224f18c3625ba3847340c03eb25e5d743f2df5339cc93609f1
b9e56f18a02c23bdb710f1e42df1424299fc34773966d896f307f8fe7c0882f237ff883ff

c40021110003000300020203010000000000000000011121314151611020718191b1f
fda0008010301013f1049dafe1c608b4c7fd0ae9146b5922e0a48352cd1bc1ac4282764
b2a89a43f0951aa88d2323da15d31ba4455bd3164ba1519c69f4ddfc446958273a5e168
f2229362302d0d1aad08c111b2d30ff00422912ade912a58464f629b6d89a4136a2d43a
574516871b3d16d782cd855301be13927c15dba59fe10ce91bef058c090c013809d0da
dd87842f6884426de76fd1446b096909dbc0a793f4084d88daa46244b2d9989b1c8ad6
5fb1fb656ca878cc6ea625fa6c4db82328557e108ac9d631ed0f7f815b658aff00828b5f4
48b83454bbf0b925e45516191f9e0850337567b2ff61ccbd91215f9834e287b02730b03
336d98193781748ae05f54a4b1947e22d1b699968484cb43544e14a5626fc8b892cb34
d3f87bf84218b7f5f7b673ba3fffc400201100030100030002030100000000000000000
111211031412051617181b1ffda0008010201013f106f27115a37698de917859058e70
6a1d8da5ef080cd8d4a21cad155624fbe8823fa63263068264b24746155c3055da1e216
fa3fa1b46f49783252c9c1e825f6536d89c7a35e909e5851c13d268d0abb86d43a2e0ed
2827a2a6aaf05482138afb85527e878a963c04b47a3a9614f1e909d5631ef884469fec35
75a44ed0ee8638324e1ba2e9760869a4f538c64ff002231cd175df63375b9fc5f069123a
54341d3a681dd1bfcb32c1a8c524b1fe8db5be8b9742d87e1346b84710edd143b291ea
149f2aa2ba35648c691328de46647f1ba55e12b17db89443271831b76f87edc7a2e50fa
e50ceee3ffc40027100100020202010402030101010000000001001121314151617181
91a110d1b1c1f0e1f120ffda0008010100013f102bdb987735dc746936440d135163c89
861ae6598163c05be26a5b01bccb79213b4374af59df66b2e38bcdc198b9751b8bbad9
5a5fe1076c3039dcaae6254b08dc6ee0eb32e110d4041a0ed32fdc50bc726a7c1945adc
386c8a9508cc94d7accd40de4f00476779a554eb0c5d473300a4aea080c2abccc0a699b
98ce51943716c82ea1e62795026b1573822e92c17a82458581405b467b67b98569cf37
b1098358563e9642a5cae1947bcc4cdac5baffc8ac249b51c9a0fee16fbc02f0284f43fcc
04b125d94d5442f32e9b97b6c431c4af2942304aee60d8544221a8cc50aa6e6b930dd4e
3f119d3383a787a2106938575f1809971aacce38cb0b0c03006a619be52fd45564b6562
c8e4c4d98cfd0b2321aa8919b302514b9909559d46e530460a7898d25e4772d533dc25
2870bdc130ea1dab5dc2bdc5865c4518d604d5132a7d102d6b4224591c8c412dee40bb
e0300ab3cff96054a54c09fb805f63a10cfb253081186135962ccc9572e77289943c910
7d650669b8f21e18865ccf0685aec1732b757f89745ab398368e40601747b202e582df3
9fb974989a1b00dd10707a96dcdfa88baa3f11606c294dcbde89416d58b22beefd25661
8ba7997dbb96bb86a68cb7960314ab8417a6564eb3045b84250d4b96ee6d98148b3fe0
8ce3de2385ddff421a96d14e91c4b01e9331a30037c1e157eefb314246eab7c04079312
1c52b536435d400021a95307685d269b881673129864cd7139e258b12bc36cb9d8479
8ae73282f7006d03ac130964d40c65eb8ff0072ff0093986a1c3dc3b8ce155a0d570fc4c
c85b9b84101e18dadb58221337a171fe1640ea180ee5430bda381b8177f82830b25a52
daa9682d4494658728ddd8b8dc5585fd659c7bea0715a2e082d4b04200830faf6df1061

cca4aa85f6f6ea58a007b4d4a814853bc1379b688f2a1bda92acf4e62099989769c428a0
9a220b990f525f4352c2f8828611b84118b0df331adbd10d0ecda65e1b6bde21cb02cc1
935894b0cc5586c18ebb966e682bc6ebde25d0b7a9c0f732dc9ccc59d8c15b8d52cf0b1
286ab3d4c015fea73fa4b8665520d6e11a985c30f11db6e618245e78944a6630ccc7b70
e4301e828960d868c2a77644023ca942bc3a9a9504145b0009a3ee6591870e2dd78333
3b80f001f038aaf88954e0f40ac0ea30ce749292c6302b3042e659c3d12181f443c91724
02c8e11dcafb880f1001af889d48791115405b87d7a297341d4231b22c96a1aee0a9671
c5f29e470797d596b4a80de3a846b894425b829cb29510b30cd060e421ebf117d3cc4d
db0ed7ad1325d684fcdc7dcaaa2737fc087c450d8774632aef2c48850d441c50b6adba7
be67a081c788ecca17d4d41b62a0f70429512fa26512988b3b829b8ff00d218172450b8
ecb8f598c61889fe2c8434c5a0b7dfc4ae5b0379ed5c31ce6605df43afd6964ae228a283
15ff00c57987de40f9e208b149b3cccbe10d655c4137ab96c9dcb5516f732934ae237d9
46f46d373b1823b7398ee16b8a6a98fc851cd0628dacf5729aee24261e3b7822d5f5396
9b2e2bff00c89a95f5f2539ed481a083a16e1c944761f1f9b8d9933e20dc524aa3fd1d19
5e9c4c80e20a547529a63aa4bb36182a2436143cb897ce68c6e9fc8cbc75310c1b26a71
0db5732453c71bc4045d410b9e7a8462de6308340535d4de84f794eac2a96b9a557ac4
a0e162ac134169e19b5981b3b802c95c92d2bf5b7ec8ca1165667a425141cc5a34cbf16
900861113d6af97f44d04d074128a4fc146641d06661d6652b13889434abc110003b47
347f31181adbd163e866285e62751adec4ff002e610ac5975e53f5e257f02f5b1a65534f
726e6b5581e9e1f660c42e0f234c097b996ca4800f10af98241dda9c297e585989bd500
55c4cef50c68a625ace60c5d5ab03c5d44028f1369119cabc2306b40d36960b873f4678
0d400510d59aafd10bcb5b4be0edc688d5e4a6eb23af03f84b8298f63f9f1a8fa031acfc4
86a660171442072886d96885ae6605a8392b5475f10dc6a5cd1b9636660e1a721f243c
b126f168efa3e885b15b03b1ba6731fe0ba2ab5e6a68e44749085ab7726cab6fc752e38
957dfbd63e20f0eff09786676d77f85358ff001a6c5f8994cd5eae113b88afe284b911967
de569dc4ec6a3022acebb8340f56542e29849a37076f8c703aafce1f1290b44d99532da8
a3c9025874599797988aabae86d8005182269567dc14debbfc98f4e250eb1f7f37eae77
511a2b188ea28b52fd8c7714c37c4ba540c877a97172c4c0710f942366266e09928ea07
2cb062b0216c948e17d1cc72e01990b750d990f2411d372ab5f13735bf98822391c243
5d520f41c7d4b9b6a334512c042a39d032bc704f3685ba98bb4845cf270462a2639b9a
1aa83e54dca9ad4b5640fa4e264c056d0717cee67443dd7ea786997d47b00f06a248847
200fb186f405c1f4c8bf119a4f5e1f190a99b4275603d6cb2a02146470c918d2960f29e0
d30c46635a7bc6d656a3a942ccc7750b691a8f533b3e43280aa1b242daa9c28855dcd88
c785a2ba93bb8fee5800ec437eda8c574a113fb32e824e00bf04350e728219f1425e6ddf
6b3c07a454b1f30cb65c3da59d544b31ccadf5f73e6b9b9f2115fd17296d7bdcc8fe573e
26084c5bafb94e9f7298d7dca535af3297d7dca70e9ee383febd6663f8c1053fe2e35e3e
e63fc615e3dee53c7dca74d7995bffa95c7ed3fffd90840010824000000180000000210c

0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000000340000000
100000002000000000000bf000000bf000048430000334303000000000000b3000000
b3ffff4743000000b3000000b3ffff32432100000008000000620000000c00000001000
000150000000c00000004000000150000000c00000004000000510000002818010000
00000000000000c7000000b200000000000000000000000000000000000000c800000
0b3000000500000002800000078000000b0170100000000002000cc00c8000000b300
000028000000c8000000b300000001001000000000000000000000000000000000000
000000000000000ad2d8c2d6b256b296b29ad2dad31ce35ad31ad2d8c2dad2d6b25291
de718e818c618c614c61828216a25cc310e3a714270427142503e303eee35cd318c298
b296a296a296a298a2969254925071d071da410a410a410c614e7182821292149256b
25ac298c298c296b258c296b254a2129214a21291d291d081d081d081d291d081d081
9e71807190719081d071d081de614e718e618e718c618c614a510a5108410a514a514c
614a510c614c614e718c714081d0819081908194b256c298d2dad2dad31ad31ce31ae3
1ae318d298c296b256b296b292925a514c514c618c618c618e718e718071de618e718e
614e718e618071de718071de618e7180719281d081d291d081d2921291d2921291d29
21081d291d291d2921291d2921291d2921291d2921281d2921281d2921291d292129
1d2921291d2a21291d2a212a1d2a21091d291d291d2a2129214a212a214a2529214a2
14a214a2549216a254a256b296a256a254921281d071d49294b316b314b314b314a35
6a394941494d2855485d475d6861486569694869696969698a6d8c294a254a2529214
a256b258c2d8c2d8c2d6b256b296b254a21e718c614c610840c6308840cc514071d492
1cc310e36503e2f3a2f3aee35cd318b296b29492149254821492548254925271d071dc
514830c8308830c840cc614e618081d081d291d291d4a21291d291d291d291de714e7
18c614c614a510a610a510c614c510e718e614e614c614e614e614e718e614c514a510
c614a514a51484108410630c830c630ca41084108410840ca510a510c610c614e718c6
14e714091d6b256b258c2d6c298c2d8c2dad2d8c296c294b214a212a214b25081da410
8310c51884108410840ca510a40ca40c830c840c840ca410840ca510a40ca410840ca5
10c510c614c610c614c610c614c610e714c6140819e7180819e7180819e7180819e718
081d0719081d07190819e7180819e718081de818091d0819081de818091d0819e818e
81808190819091d081d291d091d291d081d2921281d2921281d49212921492128212
821e618e61c08254a2d2a2d2a2d292d293128352841074927550655275d275d286527
6528652765486948656b296b2529214a214a216b298c29ad2d8c296b294a254a25081
dc6148408840c640c630c630cc514071d6925ab2d0e360e360e36ed31ed31ac2d8b296
a254a2549256a25492149252821281dc514a410830c830c6208830c8410c614c514c61
40719291d291d08190819081de718e614840ca40c840ca40c8510c614c614e718e614e
614c510c614c614e618c614e614a510c514a510c514a510a510630c640c6308840c840
c8410840c840c840ca510a510e714c714c714c714291d4b216c256c298c2d6c298d2d8
d298d296b254b212a1d4a214a21081d840ca410a410a410840c840862046308840ca50

c63084204620463086308840c8308a40ca50cc614c610c614c610c614c610c614c610c
614c610c614c610e714e7140819e71808190719081de7180719e7180719e7180819e71
4e718e714e718e714e718e714e8180819091d0819081908190819e71808190819291d
0819291d281d2921281d492128214921071de61cc61c0829292d2a310929092de82c0
835e73c0749e64ce654e658065d075d076107610765076128658b254a1d291d08194a
216b258c298c29ad2d6b296b294a252921c6148510640c8410630c63108410071d492
5ab2dcb2d0d36ed31ed31cc2dcc2d8b258a2569216a2549214921292129210719c614a
40c840c830c840c630ca410a510c514c614e718e7180719e718e718c514a5148410840
c630863084208630c630c84108410c510c410c514c510e614e514e614c510c514c514e
618c618e718a614a510640ca510830c840c840c1610000026060f002220574d4643010
00000000001000000000000000a00000000200000f8f20000f8320100a40c840ca510c
614e818c714c714c614e818091d4b254b256d296c256c296c29ae2d6c294a210815291
94b216b252919c6108408840884086b29113ed652185b5b675b67195fb54eae31091d
850c6304850c850ca50ca510c6108408a50ca510e714c610c610c610e714c614e714e7
14e714c610c614c610e614081d0719c614281d281d0819e7180819e7180819e718e718
c614e714c6100815e814081508150919081929190819291d281d281d0819281d281d4
921482169252721061de6200829292d2a31092d0931082d0831e734e73ce744084de7
500759e658e75ce75c0761e65c076108656b214a1d0815081929196b216b258c296b2
96b254a254a25081dc614840c841063106310630ca414e51848258a29cc2dec31ec31e
c2dcc2dab298a256921492149214921291d2921081de718a510a50c8308840c830c841
0840ca514a514c618c514c614c614e614a514a510840c840c6308630c4208420842086
30c630c8410a30cc410c410e514c510e514c514e514c510c614e6180719c718c614a51
0a510840c840c830ca410840c840c850cc614c718c718c614c718c71809214b256c2d6
c296c256c298d294b212a1d291d6b21291d113a944a313a6b21ac297242185bbd6fff7
bff7bff7fff7bff7fff77be6fb64e7446cf354b21a60c630443008408a50c8408630484088
408a50cc6100819c614e714c610c610a510e714e718291dc6100719c610a510c610e71
8c614e718e7180819e7180819e718081d0819291d0815091908152919081929190819
2919291d291d281d2921291d4a254a256a2948212721e61c072508290931092d0931e
82ce82ce730e734c638e740e744e74ce750e654c654e758c658c658c75808616b25291
d0819e714291d4a218c296b298c296b256b294b252a25c718a5108410841083108410
a410e618271daa29cb2dec31ec2dec31cb29ab2989216921481d4921281d2921081d08
1dc614c514840ca40c840ca5108410a510a510c614c614c514c510c614a510a510840c
840c6308630c4208630842084208420884108310a410a30cc414c410e514c514e618e5
1407190719281d081d081de718e718c610a510840ca40ca40ca510840ca610c614e818
e718e718c718081d29216c296c298d2d4b218c298d296c29cf31944ab64eb54e185739
5bd652f7569c67ff7bff7bff7fff7fff7fbe73bd6fbd6fde73bd6fde779d6f5b67f75ab6529
44a734a32424b25081dc614840c84086308a510c614c614c614e718e7180819e714e71

4c610c610e7180819e7140819e714e714c610e718e714e714e714e718e714081d08190
919091929190919291d2919291d291d291d081d29212921492149256b296a25482106
1d062107292931082d093108310831e72c0731e730e738e73ce844e748e750c64ce750
e754e754c650e75408596a21491de714e71408154a216b258c298c296c294b256b2929
21e718a510a5108410a4148410a410c514271d6925cb2dcc2dec2dcb2dcb2daa258a21
481d281d0719071de618e618c614c514840c840c840ca410840ca510a510c614a510c6
14a510c510a410a510840c840c6308630862086308420842084208630c430c830c830c
a310a410c410c410e514c514e618071d282128214921281d291de718e718a510a41084
0ca510a510a510a510c714e718e818c714e818e81c2a212b256c298d2d6c254b218c29
cf35195bbe737c6b5a63395ff756185bbd6fff7bff7bde73ff7bff7fdf77bd6f9c6fde77ff7
7ff7bff77ff7fff7bff7bff7bff7bbe737c6b9c6b9c6b3963f75a7346ad2dc6146304630884
0c8408a510c610e714c614e714e7140819e714e714c710e714e7140819e714e714e714
e714e714e714c714e714e714e814e71408190819291d291d2921081d291d081d29214
9216a254a256a29071d061de620282d28310831e730093508350835e730e734e738e7
3ce73ce744e748e748c648e74ce74ce74cc74c09558b29291d0819e714291d4a216b29
8c298c2d6b296b294b252a21c714a510840ca514a514a514a410e514271d8a25cb2dec
31ec2dec31cb2dcb298921682127190619e61ce618c518c518a410a410a40cc514c510
c614c614e714c610c610a510c614c514c614a510a510840c840c6308630c6208630842
0863086208630c630ca410a310c414c410e514c51406190719492549216a254a256a25
4921291d0819e614a510a510a510c614a510c614e714081de818e818e818091d2a214b
256c29ae2d8d298d296c25113a7c6bff7f5a63395f5b63bd6f9c6b7b67395f5a637b67de
73de77df77be73be73be73df77de73be73ff7bff7fff7bde77bd6fbd6f9c6fff7fff7bff7fff7
bff7b9c6bf75a5246ef358c29291da510a510a510e714e714e714e71008190819091d08
190919081509190819291d0919291d08190919e818e814e814e818e81408190819081
d0819292129214a254a256b294a296b294a25061de61c072529314a3928392939293d
293d283928390839283d083d0841e8400949e74408490849094de748094d29516b254
a2108190819081d6b256b298c2d6b296b294a254b25091dc71485108510a514a514a4
10c510e514471d8925cb2dec310d32ec31ec31ab298a25481d471de518e51ce518e518
c414c514c514e614e614071907190819e714e714c610c610c614e614c514c614a410a4
10840c841062086308420863084208630c4208630c830ca410c410e514c410e514061
9281d49256a256a256a256a216a21491d4921c614a510a40cc514c610c614c614e718e
818081de818091d091d4b256c298d2d6c29ae2d8d294b21ad2d195fff7bdf779d6bff77
ff7bff7b7b67f75a185b7b6b9c6bde73ff77ff7bff77ff77de73de737c6bbd73be73be739d
6fbe73de77ff7b9c6b5a67f75af756f75a5a635a633963d652944e3142ef358c2d4a2508
19e714c710a60cc7100819e8140819e814e814e710e814e81409190815091909190919
0815091908190819e714e818e714e818e718081d081d292128212921081d0821c6180
721282d49352939293d29414941283d4941283d293d0839283d083d0841084108450

84529490845084508492a518c2d4a212921291d4a256b29ad2d8c2d8c2d6b298c2d8c
2d6b29081de718c718e718c514c510c5100619481dab29cb2d2d360d362d360d32ec2d
aa29892547210621e5200621e51ce61ce51c0721271d492149216a214a214a1d281908
15e7100719e614e614c510c510a410a510a40c830c6308630c6308630c6308630c630c
a410a410e518c514e514e514271d48218a296a298b298a298a25692169254921e718a5
10a510c514e714c614e718e718081d0819291d291d6b258c29ce31cf31cf31ae2dae2d6
c298d2932429d6bff7fff7fff7bff7bff7fff7fff7bde779c6f9d6fbe73ff7fff7fff7fff7fff7fff
7bde739c6f9c6fbd6fff77ff7bff7bff779d6f7b6b5a63f75af75af75a185ff75a7b6b7b6bb
d6fbd73de779c6f3a63f756d752323ecf318d252a1de814e810a6080915e814e814e710
e814e814091909192a1d29192a1d291d291d091d291d291d291d081d4921292149212
81d081de718e72029296b394939293d49416a494945494548414941493d293d283d29
3d083d2941e840094509450945e84409492a4d8c296b29292129214a258c2d8c2dad2
dad31ad318d2dce358d2d6b2929212a21e718c614a40cc51006156921aa29eb2d2d362
d362d362d36ec31ca2d68214821052126250625062506212721272169256a258a296b
258b256a214a1d08150715e714e718c614c614a510a510840ca4106308830c6308630c
6308630c6208630c830cc414c514e514c514e618071d49256a298a296a298a29692569
2548214921e614c514a410c614c614e714c614e718e718081909194a216c25ae31cf35
113a113acf31cf31f0358d296c255346ff77ff7bff7fff7bff7bff7bff7fbe737c6b7c6bbd73
de73ff7bff7bff7bff7bff7fff77ff7bff7bff7fff7bde77bd73ff77ff7bff7fff7bde77bd6fde77
ff7bff7fff7bff7bde77ff7bff7fff7fff7fff7b7c6b5b5f5b5f9d6b5b6319579546313a4b214
a1d0915e814c710e81409152a190919291929194a1d4a1d6b216b216b256b258c298b
298c296b296b2929212921e7206b356b394a3d083d4a4549492845284548452841484
12839293908350839083d083de83c09410841e840e8402a498d2d6b294a252a216b29
8c2dae31ae31cf35ef39103ef039f039ad318c2d6b254a25081d0719e61448218a25ec3
10d326f3e6f3e6f3e4e3e2e3aeb31ca2d8929682d482d4729062526252725692d8a2dcc
31cd31ed31ac2dcd298c256a1d0715e714e614e714e614e614c510c614c510a510840c
840c6308630c6308840c830ca410c414e618e6180619e618272148218a2969256a296a
29ab2d8a2d8a294925081de71ce718c614e718e718081908190819291d4b256b21ad2d
ef31113a1036323ef035113af035f0358d2dae2d7446ff7fff7bff7fff7bff7bff7bff7f9d73
bd73bd73de77df77ff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7bff7bff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7bff7bff7fff7bff7bbd737b6b5a633a5f9d6bff779d6b3a5ff8563a5f5b633a
5b5b639d6b195b53426c250919e8142919e810081529194a212a1d4a216b258c296b2
58b296b258b294a21281dc6146c35ae412a356b416b4528416a4d6a4d494928454841
283d493d2939293909350939e838083d083d0941e83c094129458c2d6b2d4a254a254
a298c2dad31cf35ef39103e103e3142103eef39ad31ad316b294a25081d281d4821ab29
ec312e3a4f3e6f426f426f422d3aec35aa2d892d682d482d2729262506214729692dab3
1cc31ee35ee350e36ed2ded2d8b21491d07150719e614e714c614c614a510a510a410a

410830c830c6308630c630c830ca410c514e618061de518e618061d282148256929692
98a2d8a2d8a2d69296a2928210821e718e718c614e718e7140819e714291d4b218c29a
d2d1036113a113a113af035113af035ae318d296b25f035ff7bff7fff7fff7fff7bff7fff7fff
7f7b6b9c6f9c6fbd73bd73be73be73de77ff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7
fff7bff7fff7fff7f9d6f9c6f7b6b5b6739633a633a635a67ff77ff7bff7bff77df73ff7bff7bff
7bff77df739e6fbe6f9d6b5b63b64e5342ad29ce2dad296b21081508150815291d291d6
b216b256b25281d081907192921d762745a09314b3d4a412941294549492845484528
41493d2939293929352935293529390939493d2939293d293d4b458c314b294a25292
14b298c2dce35ce35103e103e314231423242103e103acf35ae316c296a2549216a25ab
2d2e3a4e3e90426f4290466f424e420c3acb31892d8931482d482d262527294829ab35
ed390e3a2f3e5142503e503e2f360e32ab294921281d281907150719e614e614a510c6
14a510a510840c840c830c8410830cc514c514061de618061de6180721272149294829
6a2d8a2dab318a318a316a2d4929292129210719e718e7180819e7180819291d8c29ad
29ef311036323a1036323e1036323ef035cf35ae2d6b254b259d6fff7bff7fff7bff7fff7fff
7fbd779c6f7b6fbd73bd73de77ff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fde77be779c6f9c6f9c6fde77ff7bbe739d6b9d6fbd6fff7bff7bff7bb
e6fdf777b67f85ab652f8563a5f9d6b9d6bff7bff77bd6b395bf756d652b54a523ead2dad
2dce31ce310f3a5246175b5a67ff7ff86a4b354b3d8c454a456b4d6b4d6a496a456a456a
416b3d4a394b394a356b3949356a396a396b3d49396b3d8b414b2d4a29092109212a2
56c2d8d31ce35103e1142103e31423142313eef39ef35ce35ad316b296a298a29cc310d
364f3e6f4290466f466f462e420c3aaa31893169316931272927292725892dcb350e3e2
f3e71469146b24a924691422f36ed318b296a250819071907190819e718e614e614e61
4c510a510a410a510840ca410c510e618e618061de618071d061d27252825492d692d8
a358a358a3569316a3149294a252821081d081d081d081d291d291d6b258c29ce2def3
1313611361036323a313a323e313af035f0356c292a21d7569d6fbe77df7bff7fff7fdf7b
be77ff7bff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7fff7bff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7bff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7fff7fff7f9d6fbd6f9d6f9d6f9d6fbd6f7c6b7c6bf85a5
a679c6bdf77df77ff7bff7fff7fff77ff73bd6fde6fff73ff7bde739c6bbd6fbd6f9b6bbd73d
e77ff7bfe77de7bff7f3a6f6c358c3d8c418c458b49ac4d8b49ac498b418b416b3d8c396
b356b356b316a356a318b396b356b356b35ac3d8c314b292a2929256b2d8c31ce39cf3
9324631423142314252463142103ecf35ef39ae35ad316b29ab2dcc310d3a2e3e70466f
466f464e422d42eb39ca3589318931482d4829272548298a31ed392f427146924ad452
d34ed44eb24a91422f3a0e36ac2d6a212819291d491d4921291d281d081d071de618e6
18c614c614a510e614e514e61ce61c0721072128252829692d692d8a358a358b396935
693549316a2d4a254a2529214a254a216b256b258c29ad29ce2dad29ef311032313610
36323e113a5342113a113a113aae31ad2d5a67de77ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7

fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fbd737c6b5b679d6fde77ff7fff7fff7bff7bff7fff7bff7
bdf77df73df77ff7bff7bff77bd6fde73ff7bff7fff7bde77ff7bff7fff7fff7fbd73ff7f7b6fcf3
d8c398d3d6b3dac416a3dac45ac41ac418c3dac398c358c358b318c318b2d8c318c358c
356b318c35ad398d358d314b2d6c2d6c31ae39cf39103e314231423142524652425242
103aef39ae35ae358c318c2d8b2dcc31ec392e3e4e424e422d422c3eea39ca35882d682
d47294829272527254725aa31ec394f427046d352f4561457f352f352b24a9146503e0f
3aac296a2549216a256a258b2949214921292128210719e718e618e618c514e618e618
071d071d28252829492d482d69318a358b3d8a396a394835493149294a2949254a254
a258b298c29ad2dce31ef31ef31ce2dce2d10363136313a11361136113af035f035f035c
f35744eff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fdf7bdf7bbe7
7be779c6f9c6fbe77ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7bff7bff7bff7bff7fdf77be77df7bf
f7fff7fff7fbe77de7bff7fff7fff7fff7fff7f7b6bad318c318c35ad39ac3d8b398b3dac3d8b
39ac398b358c358c318c31ad31ad31ad31ce35ad31ad35ad35cf3dae398d358d358c31a
e35ce39f03df03d1042103e3142314253465242103ece35ce35ae35ce35ac31ac31cc31
0d3a2d3e2e420c3e0c3eca35a935882d672d4729272527212725272548298a310d3e2e
42914ad352155b155b155b14571457d34eb34a5242103acd2dac298b298c298b298b2
96b296b294a254921281d281d071d0719e618071d072128252825492d482d492d4931
8b398b3d8b3d6939693949356a2d4a296b296a298c2dac2dce35ef35103a103a313aef3
11036313a733e523e323a113a113af031113acf3132427c6bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7fdf7bff7bde7bff7bff7bdf7bbd77df7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fdf7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
5a63ce31ad31ee39ce390f42ce3dcd3dcd3ded3dcd39ce39cd35ee35ce35ef39cf35f039f
039f039cf35f03d11428d318c316b2d6c2d8c31ae35ae35cf39ce35cf39cf35113e31423
142ef35ce31ae31ce35ad31ad35ac31cd35ed392e420d3e0c3eca35a935682d672d4629
4729052107210621272548258a31cc392e42714ad352f456155b155b365f355b365bd4
4eb34a513e0f36ac2dac296b258c298c2d8c2d6b296b2949254921071d281d071d071d
071d2821282548292829482d272949316a398b3d8a3d8a3d49396a394a2d6b2d6a296
b2d8c2dcd31ce310f36103a513e303a31363136733e73427442533e523e113af035113
aef355342ff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bde77de7bff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fde7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7bdf7bff7bdf7bff
7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fdf7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fdf7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7b7c67ef31103a103aee35ee39103e0f3e1042
0f3e1042103e103e103a103e113a113af039123e113e113e113e3246ad35ad31ad318c2
dae31ae31ce35ae31ce35ce35103e113e3242113e103eef351036ef35103aef39ef3dee3
dee41ed3ded3dcc39cb35892d692d27250621e51c0725e61c0721072149296a2dcc350

e3e7146b24e155b365b575f565f365f1457f44eb24671420f36ee31ac298c296c258c29
6b296b296a296a29692969296929282528252825282548292729482d2729683168358
a398a3daa41893d693d48356a316a296a2d6a298c2dac2dee350f36523e523e7242734
29446934694469446b54a5342323e52425346313ef756ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7bff7bff7fff7fff7ff
e7bde7bbd77de7bde77ff7bff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
f856113e113e5242313e5242313e52423142524232425246324233423242534253425
44653425342524273467346ce35ce35ad31cd31ce31ce35ce35ce35ae31cf35ef39103ef
03d113e113e113e1036303a103a303e10421046ee410e42cc39cc398a3169292721062
1c51cc51cc61ce61ce61c282528256a2dab31ee3d5046b34ef556165f165b365f155b14
57d24ab246703e2f3acd2dad2d8c298d296c296c296b298b2d6a298a2d69298a2d4929
492d2829482d272948292729472d472d68356939893d893d693d4839483528294929
49296a2d8b2dcd310f36303a724293429342b4469446b54a944ab54a7346944a944ab5
4e744a5346f756ff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f9c73bd73bd73de77dd77de7bdd77de77fe7bff7fff7bff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fd856323e5342524253465242524252
4253465342734653467446544674465446754674467446534274467446944a103eef3
9ef39ef35f039ef39f039ef39f039ef39f03df039113e1142534652427342523e72465246
724e514a304a0f46cd3dab358a2d2725061dc518c518c518c51cc518e71c0721492949
298b31cc355046924af556f55a165f165b165bf456d34e924671420f3aee35ad2dad2d8
c298d2d8c2d8d318c2d8c318a31ab358a31ab358a356a35492d492d4829482d2729683
16831893989398939683948392731282928254a296a2dac31ee35303e513eb44ab44ad
64ed64ef752d652f752d64ed752f856185bf756d756b6525b67ff7fff7bff7bff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bdd77fe7bf
e7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
f954e734653425242734673467346734a7346734a7346744a744a954a744a754a744a9
54e944a944a944ab54eb54e313e313e103a103e103e313e103a103e103e113ef039113e
113e52465346744a944694467346944e93529356504e2f4acc3dab3948290621c418c4
18a414c518a414a518c5180721082149256a29ac310f3e714ab352f456f556165bf556f
456b24e924a4f420e3acd31ad2d6c298c296c298c2d6b2d8c318b31ab358b35ab39ac3
dac3d8a356a31482d482d26292729472d483148316835483548352731273107292829
28256a298b31ee39303e7242944ad54ed64e17571857185bf756f856185b395fd756b6
52d7563a639c6fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fde7bde7bff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff

f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde735342524252423142934a314272465246524
6524653465246734a5346744a7346944a744a944e744a944e944eb552734652425242
313e324231423142103e3242313e314231425346534a944e944ed54eb44ab44eb452d
55ab4567252304aee41ac39692d0621e51cc414c518c514c518a414c518e61c0825282
56b2dac350f3e50469352b352f55af55af55ad456b352714a5046ee39cd318b2d6b296b
256c296b296b2d6b31ac358b39ac3dab3ded45cc41ab3d6a3569312729272906252729
2729482d4831483527312731272d492d2829492949298b31cd3530425142b44eb54ef
652f756395b395b395f195b3a5f395ff85af85a9d6fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7bde7
bff7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f5a6731
3e524652421610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000a0
0000000200000f8d20000f83201005146734e5146524a524a514a524a3146524a52467
34a734a944e944e954e944eb452b44eb452b45252425242313e3142313e3242313e314
2313e3142314252465246734a734e944eb44ab44eb44eb456b456b3565152504eed41c
c3d692d2725c518c418a414c518a414a514a514e71c072129256a2dcd39cd393046724
eb352b352d456b456b352714a504a0e3ecd398b2d6b294a254a254a254b294a298b316
b35ac39ac3dac41ac41cc41ab3dab3d6931482d06250625e52006250625272d272d273
1272d28314931492d492d6a2d8b31ce3910427246734a944ab54ef756f756195b185b1
95bf756185bf7565a63ff77ff7fff7fff7bdf77ff7bde77de77bd77de7bff7bff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7bff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fd
e7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fb54e513e5246524a514a9
356514e7252514e514e314a514a3046514a524a524a524a93529452b4569352b356b3
56d45a7342523e3242313e324231423242113e324231423142314232463246734e734
e944e934ab452b352b35672527252504eee45cc3d8a3528290621c518c518a414a5148
414c61ce720292949298c31cd390f42304693529252b3529352b352724e504a0f42ee3
dac318b2d6a256a254a254a254a256b2d8b31ac39ac3dcd45cd45cd45cc45cc45ab3d8b
39482d27290621c51cc51c06250729272d272d483128316a3549316a358b35cd39ef3d
5146524a934a944ab54eb64ed752d752f856f856f856f856f756f7565a677c6b9c6f9c6f
de77de77de7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fbd77303e3042524a314a52527256515651565152304e304e0f4a104a10
46314a304a514e514e73527252925672529356925632423242113e114211423146114
2114211423146ef3d10421042314a314e524e724a934e724e935272527252504e504ec

d41cc3d6a314829e61cc518a410a4108410a514c518082529296a2d8b31cd390f42514
a724e9252724e9252714e514a0e42ee41cc35ab316a296a294a256a2549256a296a298
b318c39cd41cd41cd45ac45cc45cc45cc418b396a3127290725a414c51cc51c0625072
928312731483149316a358a35ac3dce413046314a524a734a944e944a954eb64eb64eb
64ed7529d6fbd6f3963d756b652f75a3a63de73ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fde7bff7fde7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7b7b6f8b2d30420f460f4a3
052315610563056ee4d0f4ece49ce45cd41ce45ce45ef45ce490f4e104e305230523052
2f525056324611421142f041f145f045f045cf41ef45cf41ef45ef45f049f04d115211527
356514e514e515272567152304eed45ed41ab3d6a3528292725e61cc5148310c518c61
c082528254a2d6b31ad39ee3d304a304a514e714e7252504a304a0e420f42ed3dcc358
b2d8b2d8b298b296a25492149256a296a2dac39ac3dce45cd45ee4dcc49cc45ab41ac3d
6a312829e620a418a414c51c07254931483169396a396a39ac3d0f4a304e5152514e73
5273529452534a954e7446744a7446954a1a5bff7bff7bff7f9d6f9d6fb54e395f9c6fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7f1042cd39cd3dee41ee49ef51ee51ee55ce51ee51cd4dcd498c45ac458c45ad49a
d49ad4dad4dce51ce51ef55ee550f5a0f5af045f045af41af45af45af49ae49ae49ad45ae4
5ad45ad49ad49ce51cf55f05510523052104e3052305250520e4aed45ab3dab3969314
8290621e61ca414a414a514e61c0721292929296b31ac35ee410f462f4a304a504e304a
2f4a0e460e42cd3dcc398b318a2d6a298a298a258a294921692569298a318b35cd41ee
450f4e0e4e0e4ecd45cc418b396a3128250721a414a418c51c282d49316a396a39ac41a
b41ee49305272565256725672529456734e534a534a113e323e5342f035f856ff7bde73
ff7fff7bde73ff7fbd6f185f185f7b6bde77ff7fff7fde7bbd73de7bff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fbd77cd398b318b398c3dac45ac49ac4d8c4dac5
18c4d8c496b456a414a3d4a414a414b454b496c516c51ad55ad55cd59ce5dee61af458e
458e456d456d496d496d4d4c496c494b456c496b496c4d6c518d598d55ce55ce4def51
ee4d0f52ee49ed45ab3d8a396935693128290721c518c518a414c61ce61c282529294a
2d6a31cd39cd3d0e46ee410f460e460e46ed41ed41cd3dcc398b318a2d69298a298a298
a298a298a2969298a2d8a31ac39ee4551525156515a30563052ee45ac3d6a2d4929282
5e61cc61c072549318b398b3dcc45ed490f523052725e935e935e735a945a745695567
452534a113ecf31af2d533e7546df73ff7bff7bff7bff7bff7fff77ff7b9c6f7b6bbd73ff7bff
7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f

ff7fff7fde7bff7bde7bff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f18634a
2d6a316a358b3d6b418b496b498b4d6a498b4d6a496a4549412941083d0941e840094
d09514b554b556b596b59ad61ad614c454c452b412b450b492b4d0a490a4909452a45
0945094909492a512a554b596b518c4d8c49ac49ac49cc458a398a3548316931282d27
29c51cc518a414c518c51c062107254929492d8a318b35cc3dcd3ded41cc3dcc41ac3dc
c3dab39ab398a318a2d4825692969258a29692969296a298a2d6a2dab35cd3d304a515
2935a725a925e7256304ece418c354a294a2908212825292d8b39ab3dac45cc490e522
f56715a725e9362735e735e73567456324a534ed03d32424c25af2d9d6795467c67ff7f
3a63ff7fdf77ff7bde73ff7fff7fff7bde77ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fbd77de7bde7bff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bde7bbd77de7bde7bff7fff7fff7fde7bff
7bfe7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
de7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f31460821492d493549396a416a456b49
4a496a496a456a494941494108410841e83ce844c748e850e850095509552a594a596b
612b450a41ea44e944ea48e948e94cc848e848e844e744e744e84ce850095909552a51
2a4d4a494a458b456a3d693948314831482d482d0625e620a518c51ca518e620e62027
252829692d69318b35ab39cc3dab3dab3dab3dab3d8a39ab3d8a396a31692949294825
692d6929692d69296a2d6a318b35ac390f46304e935a935ab462b462b5629356514ece
3dad356b2d8b316b318c39ac3dcd45cc49ed510e56715e715e93629362b4669462945e
745a5352534e1242af354c25964aff779546ff7f185bf756be735a63ff7fff7fbd73ff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fbd77bd77bd77ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fde7bff7bff7bff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fde7bce390721492d28314a39493d6a454a454a4949456a4549414941283d0941e83ce
840c844c84cc84ce850c850e850e85429592959e93ce93cc83cc844a844c848c748c748
a644c644a640c644a648c750c754e858c84ce84ce8442845283d283927314831272927
2906250625c51cc51ca518c51cc51ce520062127292829693169318a358a358a398a39
aa3989398a3989398a39692d692d482949294829692d492d492d282969318b35cd410
f4a51527256935eb462d562d562b55e73523146cf39ce35ad35ad39cd3dee45cd45cc49
ed512f5a515e92629362b466b466b5669562b662745a5352334a2b25f139bf6f1a5bb7
4eff7bf85aff7b3a63f85ade77f85af75a7b6bff7bff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
bd77bd77bd77de7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7b
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f39674a292825082928312835493d2
93d494529414941283d283d07390739c638c738a73ca740a748c74cc74cc74cc74ce75
0e8502959e93cc83cc840a740c844a748c848a748c644a540c644a544c64cc64ce758c7
58c750c74ce848e740073906352731272d482d27292725e620e620c51cc61ca418e51c

e51c06212625482d482d693168318a358935aa398a39aa3d89398a3d8a398a31692d69
2d492d692d492d4931282d483149318b39cd410f4a3152735a935ab562b462d662b55
eb556734e3146f03dce39ce39ee45ee49ed4dcc4d0d562f5e7162725e9366b466b56ab4
66b56695625356124af1418e313b63ff7b5c637d677446944aff7fd652ff7b7b67d65618
5bd6565a67ff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bde7bbd77ff7fde7bff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7f524a4a292929492d29314a394a3d6a454a456a454941493d28392839e63
4c634a634a73c863cc748c748e84cc748e74ce74c09512955e838e83ca738a740a744c7
48a748a748a544a544a540a544a544c64cc650e754a64cc74ca644c63cc6340731062d4
72d272d272de524e520c520c620a418a418c41ce51ce52006252629482d272d4731683
589396839893d893d893d693d893d69356931482d493148314931283128310831493
94a39ac45ee4931525256935eb462b462935eb45e945a7356314a104acd3dce41ed450
e4aed4dec4ded554f624f5e71625162726673669366735e745e114a324e6d319552ff7b
ff7bff77ff77d8565242944e113eff7fd7569d6fd656d656f75af85a5a679c6fff7bff7bff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bde7bbd77de7bdf7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fde7bfe7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bce3908214929493
16a356a398b416b458b496a458a45693d493d0835e730c630a6348634a638c740c744c
744e744e744084d084d49550939e838c83ca740c84ca74ca750a64ca6488540a440843
ca544a644c648c648c648a640a640a538e730072d28290725272de628062d272d482d2
725062106212729072527290629272d262d47354635683d683daa45ca49cb4dca49aa
498a45cb458a3d8a39493969394939493d283d4941083d293d6a41ee4d5156925e925
a936293629362725e7262725e515a0e52ac45ab45cc49ec490d520d562e5a0d5a4e620
d5e506a716e716a526672623156314eef3d103e9d6fff7fbf77ff7fdf7bff7fff7f39635246
185f185ff756ff7fdf77185b313e944a5a635a639c6bde73ff7fde77ff7fff7bff7fff7fff7fff
7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f7b73e71c4a2d4a2d6b356a398b41ab45cc4dab4dab498a4
58b45493d493929350935c72ca730a730c638e73c09452949294d284d4a516a55e934e
938c83cc844a748a84ca74ca64c8544a544843ca43ca43cc640c640c644a53ca53c8538
a534a528e62807252829282d2731273169396831682d4729482d2729282d272d27312
631473546354739673d8845a949cb4dcb4dcb51aa4dab49aa45aa45693d693d4839493
d283d284108410841083d4a458c490f56505a925e9262936672667166516251662f5e0
e5acc4dec4dec4d0d520d520d5a0d5a2d5e2d622d662e6a506e2f665166515e3156ad3d
8c353a63ff7bff7bff7fb756ff7f9d73ff7fff7bdf77ff7b7c6b944e185fff7b5346d6527b67
5242b54e9c67395fde73ff7fff7fff7bff7bff7fff7fff7fff7fff7fde7bde7bdf7fff7fff7fff7fff

7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7fff7f734e08
252929292d4a316b398b41cc49cb49cc4dab49ab498b456a3d29352a35e82cc728a728
c72cc630073928414a492949494d6a518b550935e834e93cc840c848a74cc750a64ca6
488540a53ca43cc53cc53cc644c640c640c53cc63ca534c62ce62449298a2d693148316
939893d8a3d69358a398a396a3969356939483547394739673d673da945a949eb51ec
510d56ec55ec55cc4dec4dab49ab4569416a4149414941284108410741074128416a49
cc512f5e705eb36a936a936a71667166516651662f5e2f5e2e5a2f5a2e5a4f5e2e5e4f62
2e624f664e66706a4f6630665166525e105210469452ff7bff7fff7bdf77744eff7fff7fff7
fff7fff7fff7fdf779c6fbe73ff7f744abd6f5b63323e7b67ff77d652ff7fff7bd656b54eff7ff
f7fff7fdf7bde77ff7fff7fff7fff7fdf7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fdf7fff7f4b2d2a292a2909296b358b39cc45cd49ed51ec51
ed51ec4dcc498b416a3929350931c728c728c72c073508396a456a458a4d6a4dac55ac
55e930e934c834c83cc844c848a748c748a540a540a438a53cc53ce640c63cc640e53ce
63cc538e634c62c0729692dec396829682d6835893d693d693d693dab41ab41ab41693
d683d473d684167418845a949ca51eb510d5a2d5a2e5a0d560d56ed51cc4dab458a456
94569454841484507412745064127452845aa51ec594f629166b36e926a926e726a936
e716a716670627166506271667066716a716a916a916ab272926e716a51667266515a
104e524e7b6b313e395fff7bb6523b67ff7fff7fff7fff7fff7fdf77ff7fff7bff7fff7bbd6fbe7
3744a954ade73195b9c6bff77ff7f7346f75a5a6339639c6bff7fff7fff7fde77be77df7bff
7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fdf7fff7f
de7f5a6ba6184a29092529296a358b3dac45ed4d0d522d560d560d56ec4dac456a3949
35082dc724a624c6280731483969418b49ab4dac51ac51cd550931e830e834c838e840
c844c848c744c640c53cc53cc538e640e6400741e63c064105390639063507310729aa
310d3aca2d882d8835893d8a4569458b45ab49ec4dcb49ab496945894568458849884
9ca51cb510d5a2d5e4f624e5e4e5e2e5a0e5aed51cc4daa49aa498a4989494849484927
4927492749484d8951ec5d2e62926eb36ef576d476f57ad57ad576b372b36eb36eb36e
b36ed472b472d576d476f576157b167bd472b5729466735e5252d75e3a634b25113aff
7f5446bf73ff7bff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7bdf77ff7fff7bff7f195f9c6b395fef35de73ff7
fff7f944ade737346944ab552ff7fde73bd73bd73be77ff7fff7fff7fbd77ff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f3146e71c092529294a2d8
b39ab3ded490d524e5a2e5a4e5a2e560e52cc458b3d4931292dc624c724c6244835483
98a41ab49ed51ec51ed59ed55e828e82cc82cc834c838e840c740e740c63cc638c538e6
3c063d2741074127410539053905352735e62c06256829eb310c32ea31a831a93d894

58b4dab4dcc51cc51cc51aa4daa4d6849894d6849894daa51eb550c5a4e5e4f5e4f5e2f5
a2f5e0e56ed55cc4dab4d8a49aa4d8949694d484d4851474d484d684dcb590d62706ab
26ef576167b377f377f387f177f167bd572f576d572f676f576177b177f387f377b797f5
87f387ff772d66ab562d7625a6b395ff8567446be6b74465446df77ff7fff7fff7fff7fff7bf
f7fff7fff7fff7bbe73ff7fff7bdf779c6bb5529c6bde73f756944a175b395fd652d652185f
7346185fbd73ff7bff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fbd774a290821082129256b318b39ab41cc492e522e564e5a4e5a4
e5a0d4eec458b396a352829e724c620e624283169398a41cc49ec4d0d560d560e5ae92
8c828e82cc830e838e838e83ce738e738e638063907394841484149494745674126394
73947392731e5244725a9298e3a2b2ec931a839aa498a4dcc51cc55ec55cb55cb55aa51
a951884d89518851ca55cb590d5e2e624f624f624f5e2f5e0e5aec55cc55ab51cb51aa51
aa5189516951685169556951ab590d62716eb26e1677577b797f797f7a7f797f7a7f597
f387b387b387b1877397b397f5a7f5a7f9a7f9a7f9b7f7a7f5a7bf76a196b7c73be737c67
df73f852f852964aaf2d7d6bff7ff85a9c6fff7fff7fff7fff7fff7bff7fdf77ff7fbe77be73ff7f
ff7fff77395f7346de73944a9c6bd652185bd652185b185f395f39639d6fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f3967c618292508
212a296b31ac3dab41ed4d0d524e5a4e5a4e5a4e562e4eec45cc3d8a35492d0625e620e
62448354839aa41cc490d560e562e5a0d5ae824e824c724e82ce830e834e734e734e63
4073506352739484169456845684589498841673d683d27350529052188258e3a4b2e
a72988358941aa4dab4dcc51cc55cc59aa55aa558951895568518851a955cb59ec5d2e6
24f624f622f5e2f5e0d5aed59cb51ab51aa51aa55895189554851695549518a55cd5d50
66b26ef572587b9a7f9a7f9b7f9a7f9b7f9b7f9b7f597b5a7b3977597b397b5a7f5b7f7b
7f9b7fbc7f9b7f9c7f5b77196b3a6bff7fdf77ff7bb64a1957d8529e6bb64ebe6fb6564b2
55346ff7bde77df77ff7fff7fde77ff7fff7bff7fff7fdf77be73ff7bff7bff7bff7bb44aef355a
63b54ebd6ff756185ff75af75a3963de77ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f9556c618e71c292508216b318b39cb41cc492d52
2e564e5a4d564e560d4eec45ab39ab35492d0725e51ce620283169398a3dcc49ed512e
5a0d5a0d5ae820c71cc720c724e82cc72ce72ce730073107354839683d8a45aa49ab4da
a4dca51a9498945683d693d47314729251909268d366c3aa72d87398945ab4dab4dcb5
1aa51aa5189518955895589598955aa59cb5ded610d622f662e5e2e5e0d56ec55aa51aa
4d894dcb55cb59cb5d8a598a596a598b59ac590f5e7166d46af66e7a7b9a7bbc7fbc7fd
d7fbc7fbc7fbc7f9c7f7b7b7b7b5a775b775b7b9c7f9c7fbc7f9b7bbd7f7c7b7c77f866df
7bff7fbe73195b533e19573a5bff77f8563a5f954e3963954ebe733142f85a5a67de77ff7
fff7fff7bff7bff7fdf7bdf7bff7bff77bd6bff7fbd6fff77ff7bd652944ad652395fb54e5242

7b67ff7bff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fef3de71c0821071d4a296a2d8b39ab3dec490d4e4e5a4d564d562d520c4acb41ab3
96931492d27250725e52048314835aa41cc490d520d520e5a0e5ac718c718a61ce824e
724c724c724082de72c07312835693d8945ca49cb4dcb51ca51ca4da94589416839483
547294621a7216c326c36e8316731883d8941aa498a498a51894d8951685168556855
69556955aa59cb5ded61ed5d0d5eed59ec55ab51aa4d8949a951aa55cb5daa5dab5d6a5
98a5d8b59cd59ef597262d566176b58737a779b7bdd7fbc7fbc7fbc7bbd7f7b777b775a
735a731610000026060f002220574d464301000000000001000000000000000a00000
000200000f8b20000f83201003a6f5b737b779c7b9c7b9c7bbd7f7c773a6b5b6fff7fbe7
3cf316c2519577c635b5fdf73d752f8569c6b3a633963195f3242954e4b25b5529d6fff7
bff7fff7fdf7bff7fff7fff7bff77fe73ff7bff7bff73ff77395fb552bd6ff7565246185bff7bff7
fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde
7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fad35
e71ce71ce71c29254a2d6a358b3dcb450d4e0d522d562c522d52eb45cb418a35693128
290725e620e624272d69358a3dcc45cc49ec4dec51ed55c718a614c71cc71ce820c720e
724e7240729072d6935893dcb45cb4d0c56ec510c56eb51cb4daa458a4169396831672
587212b2e8d3a0a32a72d673188398941aa498949894d694d694d4851685548556959
6959ab5dcb5dcd5dcc59cc59ab51aa51894da94d8951cb59cb5dcc65ab65ab658b5dac5
dad590f5a725ed6661767386f5973bc7bbc7bdd7fbc7bbc7b9c777b735a6f5a73396b39
6f396b7b737b73bd7b5a739c773a6b5b6fdf7bff7b954ecf31d752ff7b9546be6b9d6bf8
56d652ff7bf756395fb64e395f5b67ae31d756195f3a63bd73df777c6bff7fff7bff7bff7bf
f7bff77ff77ff7bff7bff7fff7fff7fb552944e9c6fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fbd778c31081d2925e71c292149296a358a
39cb45ec490d520c522d520c4eec45ab3d8b39492d282907250725062548316935ab3d
ab41cc49ab49cc4dcb49a614a614a614c71cc71cc71cc61ce7200725282d4831893dca4
5ec510c520c56eb55ec55cb49cb458a418a3d6831682d451d2b328d3a4c32c72986296
72d683969416945484148452749274d274d2751485569596959ab5d8b59ab596a5189
4d684988496849a955ca59eb65cb65cb69ab65ac658b5dac59ee55515e945ef666176b
596f7a73bc7b9c779b777a737a73386b386ff766f766f76618671867396b5b73396b396
b3a677c6fff7f9d6fb64edf73ff7b5b5f7446ff7bd65274465a63bd6b185bd64e5a5ff756
9c6b185b395ff756954e5a638d2df85aff77df77ff7fff77ff7fff77ff7bff7bff77de77ff7fff
7f9c6fbd73ff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7f7a6b4a2929212925081de71c292949318a398a3dcb45eb49ec4deb49ec4
9aa41ab3d6931482d07250725e7240729282d69356a39ab418b41ab458a45ab49c818a

614c714c718e81cc718e71ce71c2725272969318939cb49eb4d0c560c560c56eb51ec4
dcb45ab418a3d8a39893567290a328e3a8d360a2aa721872d473169394839483d273d2
7450745074d064d49594859695d69598a5969556951484d4849474988518955ca61eb
65ec69cb69cc6dab65ab618b59cd550f5a725e935ef66a176b59735a737a73596f396f1
86b176bf666d666b562d562d562f662f662386bf86239673a67de77ff7b9e6fff77ff77ff
777446ef31f756f652395fdd6ff752f752f752ff73ce2df7527b63b54eb64ef85a395f8c29
d656ff7fd756de77ff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7bff7bff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f18634a294a256b2908
1d082129256a316a358b3dab41cb49cb49cb49cb45ab418a39493508290829e7240829
0829283149316a398a3dab458b45ac49ab49c714c714c614e818e718e718c618071d07
212729482d8939a941eb49ea4d0b52ca4deb4dcb49cc49ab41ab3d8b3dab3d8935eb35
6d36ae3a4b2ae9258729472d272d273107350739e63c0641e644064d2751485948594
95928552851074d274905454649674da959ca5dea65ea69eb6daa69aa65895d6a596a5
1cc55ee55305a725eb462d666176bf666f666d562d566b462b4629362935e725e925e9
25ab45ed65eb556b6565b6bff7fff7ff85abd6f7446ff775a63ad2d313ebc6b7246175bf7
52f7527b5fff7b6b2118579446313a195b395f195b185b7b673a63ce31ff7bff7b5a63be
73ff7fde77ff7fff7fff7bde77ff7fde77df7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff75e4a298b2d6b29292508214929492d6a316a
39aa41aa41aa45aa45ab45893d6939282d0829c724e728e828092d082d49356a398b41
6b418b498c49ac4de818c714e818e818081de718e818071d0721272568316835a941a9
45ea4dca4dca4dcb49ec4dec45ed45cc41ed49ed45ed49eb396d3acf36ad322a2ac92d4
7290629e6280731e630e638e63c0645e64828550755285928552855064d064de54405
45254967518859ca61ca65eb69ea69ca698965895d48556951694dab51cc510f563156
735e935e9462935e9362935e9362725e7262505e515e505a715a71569456524af75ebd
73ff7fff7f53423242185bff7bff7f5a63fe777a67281db44a385b595bbd67de6b9342185
7ef2d7342de6f18579d6bd652ff776b25f856ff7f7346103e734a7b6bff7bff7bff7fdf7bff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fd65a8c2dac318c314a254a254a294a2d49318a398a3daa41aa41aa45aa418a
3d49352831e728e724e728092d09312a354a396b416c458c498b49ad51ac51e818e818
c7140919e818e818e718081d07212825282d69358939a941a945ca45aa45ec49ec49ed
49ed45ed45ed490e4e2e4eec412c3aaf3eae326c2ee9256721e520e628c628e730c634e
73ce740e744e84c0851e7500751e64ce64cc544c540e5402649474d8959aa5deb65ca6
5eb69a965896148594755274d484d494d6b4d8c4dcf51ef5131565156515a515a715e5
15e515e2f5a2f5a2f564f5a2f5650560f4a53527b6fff7fff7bde77103aef35ff77ff7bff7bf

f77ff7f7a67b54ebe6f4a1db546d64af852395bd64e1036ff7b9446be6f195b7c6753421
13adf737b675246d656ae35d656ff7fde77df7bff7fff7fff7fff7fff7fbe7bff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff75a8c2dad358c2d6b
294a254a294a2d6a3169358a3d8941aa4589418a45693d4939072de728c624e828e82c
09312a394b3d6b418c456c498c4d8c4dad51e918e914e918e814091d091d081de71807
2107212829482d8a358a39ab41aa3dcb41cc41ed45ed450e4a0e4e30525056515a4f52
2d46b04ad0426c2e4b26a719461dc51ce724c828c82ce9342a41e93cea44e948e950e74
ce64ce548e644e64007452845694d8a51cb59cb5dcb61ca61aa6189596959485128510
749084908454b454b458d49ac45ce49ee4d2f565056505a2f5a2f5a0e562f5a2e562e56
2e522f52ee497c6fff7fff7fff7fdd77dd77ff7fff7bff7fde77df7bff7fff7b5c5f74427c636c
21333a3b5f95465b635b635b635b63195b964ef85a5342ff7f5346ff7b3863734a9c73ff
7fbd73ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7
bff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7f103ecf35ce358d2d8c2d6c296c2d6b316a358b3d8a41aa4
98949aa4d89498945483d2835072d082d092d2a31292d6b396b3d8c458c45ad4d8c4d
ad51ad55e914e914e91409190919091de81ce81ce61ce720e620272927294831693169
358a35ab39cc3dee45ee492f523056715a5056715a0d4a4e4aaf428d324a1e2a1e2515e
518c71cea24c924ea2c0b350b3deb3ceb44e948e84cc644e544e63ce73ce73c28414949
8a518b51cb59ab59cb5d895589554851485107490849e84809492b454c456c45ad49a
d45ed490e4e2f562e562f562e562e560d522e560d520e52ec4dac451863ff7fff7bbd6f7a
6bff7fff7fff7ffe7bff7bff7fff7f9e6bb84edf73ff77b74e3b5f3b5f964a5c63f956195b1a5f
195b1a5f195ff85aff77ae313963b5567b6fff7fde77ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fdf7bff7fff7fff7f5b67ef39ae3
5cf358d2dae316c298d316b318c398b3dab458a49aa4d894da94d68454841283529352
9316b356b356c396b398c3d8c41ad498c498d4dad51ce552b1d0a190a1d0a192a1d091
d091de7180821e71c0721e62006250625282d272d69318a35cc3dcd450e4e2f52715a9
25e725e915a4f4e0c3eb046cf3a6b226c2688190615e818ea20eb24ea282c310c350c3d
eb400b45e944e744c63ce73ce738083d083d49456a49ab51aa51cb55aa558951684d48
4d27490849e7440849e9444b494c458d498c45cd49cc490e4e0d522e562e562f5a2e56
2e560d522e520d522e568b3d74527d6bff7fff779c6fff7bff7fff7fff7fff7fff7fdf7b9e6f1
a5fff7fff77ff7b7c673a5f5b63df73f0353342f85ab6529d6f5346df77df77f039103eb45
2ff7fff7fde77ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7bff7bdf7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7b944ead31cf35cf35ce35ae318d2dad35ad398c3da
c45ab49cb4daa51ca51aa4d894969418b416b3dac3dad3dce41ae41ad418d41ad458d4

5ad4dad4dce55cf590a190a1de9180a1d091d091de818e718081d0721e61ce61ce51c06
2506252729272969318a39cc41ee4930525156925e715e715a4f520c3e6e3ef0428c26a
e2aea1d4915e80cea14eb1c0c25eb280c310c310c39eb3cea3cc838c738c734e834e734
2839283d6a458a49aa4d894daa514849684927450745e7440845e84409452a454c456b
458c49ac45cd49ed490d522e562f562e564f5a2e562e560d520d520e56cc49cf3d54467
c67ff7bdf77ff7bff7bff7fff7fff7fde7fde7fdf7bff7fbe733a63ff77195b5b67ff7bff7b113
e954a7c67f85a7c675342ff7fff77f85aad319c73de7bff7fff7fdf7bff7fff7fff7fff7fff7fff7
fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7fff7bff7fff7bff7fdf7bdf7bde77ff7bff7fff7fff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7f5a6
7ce358d2dce35ce35ce35cf358c2dce39ad3dad45ac45cc4dcb51cb55ca55cb558949ab
498b45ad45ce41ef45cf41ef45ae41ce45ad45ad498d49ae51ce55ef592b1d0a1d0a1d09
190a1d091de818c7180821e71ce61cc518c51cc51c062106214829482d8a39cc410e4a
0f52505a715a92622e5270562d462d3aaf3ecf32ae2a6e2acb190a0dca0c0d190d210d2
10c252d2d0d310c35eb34ea34c830e930e83008352835493d6941aa498a49aa4d89496
84948454845074108450841084509412a454b418c498c49cd49ed490e522e524f5a4f5
a6f5e4f5a705e4f5a2f560e52ed510e521046ae3154423c5bbf6fff7bff7fff7fff7bdf7fff7f
ff7fff7fff7fff7ff85a9c6f185fff7fff7fff7bde73ff7b7c6bff7b744a7c6b73465b67d65639
63ff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7bff7fff7bff7bdf7bff7fff7bf
f7bdf7bdf7bde77ff7bff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f734a8c318c31ef39ce35ef39ce35ad31ce39ad
41ac41ac49cc4dec55ec55ec59ec59ab4dac4dcd4dce49ef49ef45f045cf45ef49cf49ce4
9ad49ce4dce51ef59ef590a1d0a1d091d0a1d091d091de818e718c618c618a514a514a4
14a418c518e51c0625482d6935ac41cc450e4e2f52505a505a0d4e2f524e4aeb316d36a
f36ae2e8e2a2d226a0d0b0d0d152e1d0d1d0d210d210d290c290c2dca28ea28e928092
d0831483549398a418a41aa458a49aa49684568452845284507410845084129452941
4b458c45cd4dcd4d0e522e524f5a4f5a705a4f5a705e4f5a4f5a2f562f5a0d562f561046d
035d131143a98465e63df77ff7fff7fff7fff7fff7fde7fff7fff7b9c73de779b6bff7fff7fde7
7ff7fff7f9d6fff7f185f9c6f4a21103ef756ff7fde7bff7fff7bde77ff7fdf7bff7fdf7bdf7bdf
7bff7bdf7bdf7bdf7bff7bde77df7bde7bff7bde77df7bde7bff7bbe77ff7bff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff
7fff7f9c6fcd358c2dad35ce39ee39ce39ce39ad35ce3d8b3d8b458b45cc4dcb51ec55ec5
90d5aab4dcc4dcd4def49ce45cf41cf41ef41ef45ef49ce49ce4dad49ce51ee55105e2b21
0a1d2a212a212a2129212921e81ce71cc618c618a514a514a414c518c4180625272969
35ab3dcc49ed4d2f522f564f5a0d4e0e4e0d46eb35ea2d8f36ae328c266d26ed1d4b112e
152f192f1d0e1d2e1d0d212e25ed20ec24ea240a29092d4a3549398a3d8b41ab45ab45a
b49aa498a4969456949284529450945294929454a456b45ad4dcd4d0e520e56505a50
5a705a4f5a705e4f5a505a4f5a505a2f5a6f5e2e52304a1242353af431f431363adc527f6

7ff7bff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7ffe7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f9c6b7346b552
de77ff7f9c6fff7fff7bde77ff7fde77ff7fdf7bde77df7bdf77df7bdf77df7bdf77df7bde77f
f7bde7bdf7bde77ff7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fff7fde7bff7fff7fff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fd65a8b31ce39ad35ee3def3def
3dce39ce3dad3dac418b45ab49ab4dcc51cc55ed59ed59cc51cc4dee4dee49ef45cf41f0
41cf41104aef490f4eee4dce4dce510f5a0f5a2a252a2509212a252a252a250921092108
210821e618c618c514c518a514c518e51c272948318a3dab45ed4d0d522f560e524f56c
c45ec41ca35a9294d32cf3a481eac2a2c228b152c154e190e192f1d0d190e1d0d1d0d1d
eb1c0b21ea242929493569396a3dab45ab45ab49ab49ab498a498a4949454945294529
4509452a454a458c49ac4dee510e522f564f56705a4f5a6f5a4f564f5a2f564f5a2f562f5
a2d5a0d56ef453342153a373617323836b325583eba4e5e63df77ff7fff7fff7fff7fff7fde
7bff7ffe7ffe7fff7fff7fff7bff7fbd6fff7f9d6fff7bff7bff7fdd77ff7fff7fff7fff7fbd77bd73f
f7fbe77de77be77df77be77df77be77df77be77de7bbe77de77de77de7bbe77de77ff7fff
7fff7fff7fdf7bdf7bff7bff7fff7fff7fde7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ff
f7fff7fff7fff7fff7fff7fdd7b10468c35cd39ad39ad3d0f46ee41ee41cd3dac3d8b41ab458
a45ab49ab4dcc51cc51ed55ab4dcd4dcd4dee49ce45cf41cf3df041ef450f4eef49ee4dce
4dee51ee550f5a4b2d4a294a292a294b294a294a2929250821e71ce618a514a514a514c
514a4140725272969358a3dcc45cc4d0d520e522f56ed4d0d4ecc41cb356825a921af3a
cb36cb36f03ecb2109114d194e1d2e1d0e19ed180d19ec14ec180b1d2b294a2d8b3d8b
41ac45cc49ed4dcd4dcd51cc51ab4d8b4d6a4d49494a494a494b4d4a496b49ac49ee51
0f5a505e705e705e6f5a6f5a6f5a705e4f5a4f5a2f56505a4f5e2d5e0c523152124215365
836393639323936383af531153698465d63ff77ff7fff7fff7fff7bff7fff7ffe7bff7fff7fff7f
ff7fff7fbe733963ff7fff7fbd73ff7fff7fff7fff7fff7bbd77de77ff7bff7bbe77be739d73be7
7be77df7bdf77de77de77df7bde77de77be77ff7bff7bff7fff7fff7bde77ff7bff7fff7fff7fb
d77bd77de7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f9c77ff7f396
bad39ad39ce41cd41ef45ef450f4aee45cd41ac41ab418a418a458a45ab49aa49ab498a4
5ab49ab45cc49cd45ee45ce41cf41ce3d104aef490f4eee49ee4dce4def550f5a4a2d6a31
4a2d4a2d4a2d4a2d2929292907210721c618c618a514c514c514c6180621472d6935aa
41ab45ec4d0d522e560d52ed4ded4dec45ab35892989214c362e470b430e438e3a8a21
2a190b190d190c190d19ec14ec14eb140b1d2a254a316a3d8b41ab45cd4dcd4ded51cd
51ed558b4d8b4d6a496a4949494a494a496b4d6a45ac4dcd512f5a4f5a705e4f5a705e2
e564f5a4f564f5a2f564f5a505a50624e622e5a304e124215365836182e5a36f73117325
93e783e363af231f9565b63ff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fff7fff7b9d6ff85aff7bff7
bff7fff7fff7fff7fff7fde77bd77be77ff7fdf7bde779d73bd739d73be77be77df77be77de7
7be77de77be77ff7bff7fff7fff7fff7bde77ff7bff7bff7fff7fff7fbd77de7bde7bff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fde7fde7fff7fb55e8c35ad3dad3dce45ee4
50f4aee49ee45ad41ac418a418a416a3d8a418a418a458a418a4589418a458b41ac45ad

41ce41ce41ce41ef450f4aee49ee49cd49cd4dcd510e56ac3d8b358b356b316b356a316
a31492d282507210721e618e61cc618e71ce61c2829482d8a39ab41cc49ec4d2e562e5
62e560d520e52ec45cc3d8a318925c825b25f4c4f0d4b0f4f6e3e481d2a1d2c212d210c
1d0c19eb14ea180a1d4a296a318a418a45ac4dcd51ee55ee550e5aee59cd55ac518b516
a4d6a4d6a496b4d6b4dab4dac4d0e562f5a7062705e705e6f5a4e564e564f5a4f564f5a2
f5a505e505e6f664e5a51563246563e3836182e7b3afe4e17323736d3299942553a7e67
1a5b333ef95adf77ff7bff7fff7fff7bff7fff7fff7fff7fdf7bbe73ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
df7bbd77df7bff7fff7fde77be77bd73be77be77df77be77df7bbe77de77de77ff7bff7fff7
fff7fff7bde77df7bff7bff7fff7fff7fde77df7bde7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7f
ff7fff7fff7fff7fff7fdf7fff7fff7fbd7f314a8c39ac3dee45ee450f4e0f4e0f4eed49cd45ab4
1ab418a3d8a3d6a3d8a3d8a3d8a41693d8a41893d8a418b41ac41ad41ee41ce410f46ee
450f4aed49cd49cd49ed51ed51cd41cd418b3d8b398b398b3949316a3108250825e720
e61cc618e61ce61ce61c282969318a39cb45cc490d520d564f5a2e560e56ed4dcc49ac3
dab354825661d505b8f5fea4a0d4fee4ac92d48216c292b212c21ea18ea18c9180a2129
296a356a3d8a49ab4ded550e5a2f5e0f5a0f5eed55cd55ab4d8b4d6a498b4d6a4d8b4da
c4ded510e56505e706271626f5e705e4e564e562e522e562e562f5a2f5a4f5e2d5a4f5e3
052324a56423736f629dd46ff73bf6b1e53153215329842df73df73343e133ad8523a5f
9d6bff7fff7bff7fff7bff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7ffe7bff7fde77de77de77ff7fff7b
df7bbe77be77be73de77be77be77be77de77be77df7bff7bff7fff7fff7fbe77df7bdf7bff7f
ff7bff7bde77de77ff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fdf7fff7f
ff7fff7f396bad3d8b35cd3dee450f4e0f4e30520f4e0e4ecc45ac458a3d8a39493569356
9358a396939693d693d893d693d8a3d8a3dac3dac3dcd41cd41ee45cd41cd45ac45cc4
9ac49ed510f4eed49cc45ab41ab3d8b398b396a35282d07250725e61ce71ce61c071de6
1c692d6931ab3dcb45ed510d564e5a4f5e4f5e2e560d52cc45cc418b356a29251d8b469
1632c57ea4a4f576b3e892949254b292b250a21e91ce91c09214a2d6a358a458a49cc51
0e56305e305e50622f5e2f5eee55cd55ab4dab4d8a49ab4dab4ded550e56505e7062916
691669162705e6f5a4e564e562d522e520e522f560e560c562e5a30521146774616361
7325f5b7842994a7f639f67773e5e5fff7b9f6b353a7742ff7b3b5b323af8527c67ff77ff7
fff7fff7fdf77ff7bff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7bff7fde77ff7bff7fff7fdf7bdf7bbe77df7bdf7
7df7bbe77df7bde77df7bff7bff7fff7fff7fde77ff7bff7bff7fff7fdf7bbe77de77de7bff7fff
7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fff7fb55a6b31cd3de
e41304e304e5156515651562f520e4acc458b3d6a35693149316a356a358a398a39aa4
1893d893d893daa3dab3dac3dac3dcc3dcc3dcd41cc41cc45ac45cc4dcc4d0e520e4ecc
49cc45ab41ab3d8a398a39282d282907250721e61ce61ce61c0621482969318a3dcc49
ec4d2e564e5a70624f5e4f5aed51ed498b3d8b356a2d27218529505f6d5b0a4f4d57ed4
ec831472529292a2909250921e8200925292d6a398a45ab4dcc512f5e2f5e506250625
0622f5e0e5aed51cc4d8a49ab49ab4dcb4ded512e5a2f5e7166706691667062705e4e56

4e560d4
Lembing adalah olahraga yang merupakan keturunan dari banyak bentuk
kompetisidiperebutkan di berbagai bagian dunia kuno yang melibatkan
melemparkan dari peluru.
Lembing adalah salah satu peristiwa yang membentuk bagian dari
Olimpiade kuno, dan itu termasuk dalam perdana Olimpiade modern pada
tahun 1896. Lembing akhirnya diatur oleh lintasan dan lapangan payung
tubuh, Federasi Atletik Amatir Internasional (IAAF).
Javelin kompetisi paling dikenal
melalui pemaparan yang
diberikan olahraga pada
Olimpiade, di mana lembing
adalah kejadian terpisah
diperebutkan oleh laki-laki dan
perempuan. Javelin juga
merupakan bagian dari dua
tahunan Atletik Dunia kejuaraan
atletik dan berbagai daerah
bertemu. Javelin kompetisi
adalah bagian dari National
Collegiate Athletic Association
(NCAA) tahunan kejuaraan trek
dan lapangan. Ini juga
merupakan salah satu peristiwa
yang meliputi baik dasalomba dan heptathlon.
Beruang lembing sejumlah kesamaan teknis ke lapangan olahraga
tradisional lainnya yang mengharuskan atlet untuk melempar peluru
sejauh mungkin. Yang menembak, melempar palu, dan cakram semua
memerlukan atlet untuk mempertimbangkan berbagai faktor fisik,
termasuk efek angin, sudut di mana objek dilepaskan, ketinggian di mana
objek dilepaskan, dan kecepatan objek pada rilis. Ini adalah pertimbangan
aerodinamis spesifik lembing itu sendiri yang memisahkan olahraga ini
dari peristiwa melempar lain.
Proyektil yang digunakan dalam lembing terdiri dari tiga bagian yang
berbeda-kepala, dibangun dari logam ringan; batang, yang terbuat dari
serat karbon atau komposit lain bahan sintetis dan cengkeraman, porsi
lembing di mana objek dipegang oleh pelempar sebelum pengiriman.
Berbeda dengan gerak kaki dan tubuh resultan posisi yang dicari oleh
seorang atlet untuk menghasilkan peluru yang sukses melempar atau rilis
cakram, lembing aturan melarang spin atau memutar dari tubuh
pelempar sebelum pelepasan lembing (bagian belakang pesaing mungkin
tidak menghadapi garis melemparkan setiap saat sebelum pelepasan
lembing).
Peluru dilemparkan dalam mode tinju setelah kecepatan tinggi lari ke
garis lempar oleh atlet. Kecepatan atlet pada saat yang tepat pengiriman,
ditambah dengan kekuatan lengan dan teknik pelempar, gabungkan
untuk menciptakan

Berat standar sebuah lembing dalam persaingan perempuan adalah 1,32 1b (600 g).
kekuatan-kekuatan yang menggerakkan lembing saat meninggalkan tangan pesaing.
Berat standar dari sebuah lembing seperti yang ditentukan oleh aturan dari Federasi
Atletik Amatir Internasional adalah 1,76 (800 g) untuk laki-laki kompetisi dan
1,32 (600 g) bagi perempuan.
Poros lembing dari berongga konstruksi untuk meningkatkan luas permukaan yang
tersedia terkena udara dalam penerbangan. Sebagai proposisi fisik umum, semakin
besar luas permukaan yang tersedia dari poros dalam hubungan dengan berat
proyektil, semakin jauh lembing akan terbang seperti keuntungan dari tingkat yang
lebih besar angkat.
Ketika lembing bergerak melalui udara, jarak itu akan bergerak secara signifikan
dipengaruhi oleh aliran udara yang dibuat di atas dan di bawah proyektil. Tidak
seperti cakram, yang tunduk pada angkat yang diciptakan oleh kekuatan tekanan
udara diterapkan pada bagian bawah dari disk (aplikasi dari prinsip Bernoulli),
penerbangan dari lembing menciptakan pemisahan aliran udara di atas dan di bawah
poros.
Dalam pemisahan aliran udara, udara yang mengalir di bawah poros adalah sumber
memberikan gaya angkat dan membantu mempertahankan penerbangan lembing.
Desain lembing memastikan bahwa kepala perjalanan lembing lebih rendah dari
poros melalui udara selama penerbangan, untuk memastikan kemungkinan yang lebih
besar kepala menjadi bagian pertama dari proyektil untuk menyerang tanah. Lembing
harus tetap ke permukaan saat mendarat daripada melompat horizontal pada kontak.
Aturan melarang lembing lembing mencolok ekor dari tanah sebelum kepala.
Karakteristik penerbangan yang diinginkan dicapai dengan mendirikan lembing
dengan pusat gravitasi (lokasi rata-rata berat lembing) yang diposisikan di depan
pusat tekanan lembing (lokasi rata-rata tekanan yang diterima oleh lembing dalam
penerbangan).
Osilasi adalah jenis tertentu getaran yang mungkin terjadi dalam setiap benda,
termasuk di penerbangan. Osilasi didefinisikan sebagai gerak periodik yang terjadi
antara dua batas; ketika sebuah poros lembing berosilasi dalam penerbangan,
tampaknya gemetar.
Karena terjadi suatu gerakan osilasi tegak lurus terhadap jalan depan lembing, osilasi
energi mewakili disampaikan oleh para atlet di awal lemparan yang sia-sia. Sebagai

proposisi umum, semakin besar osilasi di poros lembing dalam penerbangan, yang
kurang

efisien

dan

lemparan

jarak

pendek

lembing

akan

terbang.

Untuk mengatasi osilasi poros dalam penerbangan, menanamkan pelempar spin ke


poros dengan memutar poros di rilis. Rotasi poros tegak lurus counter apapun getaran
dan itu membuat lembing lebih stabil di udara. Tingkat elite pelempar lembing akan
menyebabkan lembing berputar dengan kecepatan mendekati 25 rotasi per detik.
Osilasi di poros lembing juga diminimalkan dengan mengantarkan lembing ke udara
pada bidang vertikal yang identik sebagai jalur penerbangan dimaksudkan lembing.
Yang paling menonjol ciri fisik elit pelempar lembing yang kuat dan bahu tubuh
bagian atas struktur, ditambah dengan kaki cukup kuat untuk memberikan berlari
cepat pada saat kelahiran.
Gerak kaki dikoordinasikan oleh atlet sebagai ujung berlari didekati adalah penting
untuk menjaga kecepatan kedua yang berkembang selama berjalan, serta
mengantarkan lembing dari posisi tubuh yang stabil.
Atlet akan berusaha untuk memasukkan maksimum yang diperbolehkan memutar
tubuh di rilis untuk menghasilkan momentum sudut yang akan diarahkan ke poros.