Anda di halaman 1dari 6

PENGENALAN

BAHAGIAN A 1. ALGORITMA
Menurut Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, tokoh matematik yang terkenal pada tahun 780-850 Masihi algoritma adalah Suatu kaedah khusus untuk menyelesaikan suatu masalah.. Manakala berdasarkan kepada seorang tokoh matematik dari barat iaitu Goodman Hedet Nieni, algoritma ialah Urutan-urutan terbatas dari operasi yang dinyatakan dengan baik dan masing-masing memerlukan memori dan waktu yang terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Secara ringkasnya, dapat disimpulkan bahawa algoritma memberi pengertian kepada urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematik dan logik. Selain itu, alogritma juga dapat didefinisikan sebagai prosedur langkah demi langkah atau satu set peraturan untuk melakukan pengiraan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Sekiranya langkah dan peraturan diikuti dan dilakukan dengan betul akan membawa kepada penemuan jawapan betul. Terdapat dua jenis algoritma yang akan diperkenalkan dalam tugasan ini iaitu algoritma penambahan dan algoritma penolakan.

JAWAPAN :

1. ALGORITMA PENAMBAHAN
Satu operasi yang mencamtumkan dua nombor untuk menghasilkan nombor ketiga yang dinamakan jumlah atau hasil tambah. Terdapat empat jenis kaedah yang dipekrkenalkan dalam algoritma penambahan ini iaitu kaedah penjumlahan separa (partial sums), penambahan secara kolum(column adition), penambahan secara lazim dan lattice atau kekisi.

2 + 9 = 11
Adden d Jumlah atau hasil tambah

Kaedah 1 : Penjumlahan separa Penjumlahan separa merupakan kaedah yang memiliki dua peringkat proses penambahan. Pada peringkat pertama, setiap kolum bagi wakil rumah setiap nombor diperhatikan. Kemudian penambahan dilakukan bagi setiap nombor yang diwakili berdasarkan kepada nilai tempat di dalam kolum masing-masing. Proses penambahan ini dilakukan dari arah nombor yang berada di kiri ke kanan. Peringkat kedua pula melibatkan penjumlahan separa bagi semua nombor yang diwakili berdasarkan nilai tempat.

Contoh :

360 + 85
Ratus Puluh Sa

Langkah 1: Tambah nombor yang berada pada nilai ratus : 300 + 0 = 300 Langkah 2: Tambah nilai yang berada pada nilai puluh : 60 + 80 = 140 Langkah 3: Tambah nilai yang berada pada nilai sa = 0 + 5 = 5

Tambah nilai ratus Tambah nilai puluh Tambah nilai sa Jumlah separa

360 + 85 _________ 300 140 (60 + 80) 5 __________ 445

Kaedah 2 : Penambahan mengikut kolum Kaedah penambahan mengikut kolum ini jua melibatkan dua proses pengiraan. Kolum yang disediakan untuk pengasingan nombor mengikut nilai tempat perlulah besar. Pada peringkat pertama, tambah digit-digit nombor secara satu-per-satu mengikut kolum yang dilukis. Pada peringkat kedua, nilai hasil tambah bagi setiap kolum akan dikira dari arah kanan ke kiri. Setiap nilai yang dibawa ke kolum hadapan membawa nilai dalam nilai puluh. Contoh : 148 + 53 + 1I 4I 8 I 5I 3 __ __ __ 1 I 9 I 11 1 I 10 I 1 2I 0I 1 201

Jumlah:

Kaedah 3 : Penambahan secara lazim Kaedah ini merupakan kaedah penambahan yang dilakukan dari arah kanan ke kiri. Carries ditulis di atas addends. (Bagi murid yang mahir dalam konsep tambah secara lazim akan melakukan penambahan carries secara mental). Contoh : 148 + 53 Carrie ( 1 1) s 148 + 53 _____ 2 0 1

Kaedah 4 : Lattice/ Kekisi 1. 4 3 7 8 9 6

Penerangan : Nombor yang akan ditambah ditulis seperti yang ditunjukkan dalam kotak di sebelah kiri. Hasil tambah digit mengikut kolum atau nilai tempat ditulis seperti dalam kotak kedua. Nombor yang berada di atas garisan sendeng adalah mewakili nilai puluh, manakala nombor yang berada di bawah garisan sendeng mewakili nilai sa. Apabila pengiraan berpindah kepada nilai yang berada di rumah puluh, nombor yang berada di atasgarisan sendengmewakili nilai ratus manakala nombor yang berada di bawah garisan sendeng mewakili nilai puluh.Digit-digit nombor ditambah selari mengikut nombor yang berada pada garisan sendeng yang sama. Berdasarkan kepada contoh, digit 5 berada pada nilai rumah sa, digit 1 dan 5 berada pada nilai rumah puluh, digit 1 dan 7 berada pada nilai rumah ratus dan digit 0

0 0 7

1 5

1 2. 5 s 5a

8 rib u ratu s

pulu h

8 6