Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 15 ∕ SELASA ∕ 16 April 2019


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 8.00 pagi Hingga 9.00 pagi ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS HAYAT/4.0 HAIWAN
STANDARD KANDUNGAN 4.1- Organ Pernafasan Haiwan
4.1.1- Mengenal pasti organ pernafasan bagi haiwan melalui pemerhatian haiwan sebenar atau pelbagai
media, iaitu:
STANDARD PEMBELAJARAN • Peparu contoh kucing, burung, buaya, katak, paus.
• Insang contoh ikan, berudu, ketam, udang.
• Kulit lembap contoh katak, cacing.
Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:
1. Menyatakan organ pernafasan haiwan. (TP 1)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2. Memberi contoh haiwan dengan organ pernafasan. (TP 2)
3. Mengelas haiwan mengikut organ pernafasan. (TP 3)
4. Membuat persembahan grafik secara kreatif dan inovatif tentang organ pernafasan haiwan. (TP 6)

1. Murid berfikir apa yang akan terjadi jika kita berada di dalam air selama sejam dan memberi sebab.
Murid juga berfikir apa yang akan terjadi jika ikan berada di atas darat selama sejam dan memberi sebab.
Murid mengetahui bahawa ini disebabkan oleh organ pernafasan yang berbeza.
2. Murid mengetahui tajuk dan objektif P&P.
3. Setiap murid menerima sekeping gambar haiwan atau kad perkataan. Murid mengetahui bahawa
terdapat 4 jenis organ pernafasan haiwan: Peparu, Insang, Kulit lembap dan Spirakel.
4. Murid bergilir-gilir tampil ke hadapan dan berlakon bagaimana haiwan tersebut bernafas. Murid juga
meneka dan berfikir di manakah organ pernafasan haiwan tersebut. Murid menampal gambar haiwan
AKTIVITI P&P
tersebut mengikut kelas.
5. Berdasarkan perbincangan dan tampalan gambar, murid telah menghasilkan peta pemikiran titi.Murid
mencatat nota mengenai pengelasan organ pernafasan haiwan pada buku nota.
6. Murid mengeluarkan Buku DSKP dan menyiapkan latihan yang berkaitan dengan organ pernafasan
haiwan secara bersendirian atau berbincang dengan rakan.
7. Murid menghantar buku nota dan buku DSKP apabila sudah siap untuk disemak.
8. Murid membuat refleksi P&P dan mengetahui tajuk pelajaran yang seterusnya.

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. cara yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains
cermat dengan betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai