Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 38 ∕ KHAMIS ∕ 08 Oktober 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 12.00 t/hari Hingga 1.00 t/hari ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS FIZIKAL/7.0 TENAGA
STANDARD KANDUNGAN 7.1- Sumber dan Bentuk Tenaga

7.1.3- Menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga.


STANDARD PEMBELAJARAN
7.1.4- Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga dalam kehidupan seharian.

Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:


1. Menyatakan bentuk-bentuk tenaga.
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menjalankan aktiviti untuk membuktikan perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam kehidupan
seharian.

1. Murid menonton video tenaga dan sumbernya.


https://www.youtube.com/watch?v=-m1lK-Cudr8
2. Murid dan guru bersoaljawab tentang video.
3. Murid melengkapkan peta bulatan dalam lembaran yang diberi.
4. Murid menjalankan beberapa aktiviti seperti menjatuhkan bola ping pong, meniup wisel, menyalakan
AKTIVITI P&P
pemetik api, memanaskan air dengan pemanas air dan menghidupkan monitor.
5. Murid menyatakan perubahan tenaga yang berlaku dalam setiap aktiviti tersebut.
6. Murid memberikan beberapa contoh lain aktiviti yang melibatkan perubahan tenaga dalam kehidupan
sehrian.

PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan cara
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains dengan
cermat betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai