Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU / HARI / TARIKH 29 ∕ KHAMIS ∕ 13 Ogos 2020


KELAS / MASA / M.PELAJARAN 4 PINTAR ∕ 12.00 t/hari Hingga 1.00 t/hari ∕ SAINS
TEMA / TAJUK SAINS HAYAT/4.0 TUMBUHAN
STANDARD KANDUNGAN 4.2 Fotosintesis

4.2.1-Menyatakan maksud fotosintesis.


STANDARD PEMBELAJARAN
4.2.2- Menyenaraikan keperluan tumbuhan semasa proses fotosintesis.

Di akhir pembelajaran ini, murid dapat:


1. Mengingat semula keperluan asas tumbuhan. (TP 1)
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menyatakan fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanan sendiri. (TP 2)
3. Menaakul mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak seperti haiwan untuk mencari makanan. (TP 4).

1. Murid memerhatikan kad gambar dan menyatakan bagaimanakah haiwan berikut mendapatkan
makanan: Belalang sedang memakan daun, Burung sedang menghisap madu, Monyet sedang memakan
buah kelapa.
2. Murid berfikir kalau haiwan makan dengan mulut, bagaimana tumbuhan memakan pula? Murid
mengetahui tajuk dan objektif P&P pada hari ini.
3. Murid mengimbas kembali keperluan asas tumbuhan yang telah dipelajari semasa Tahun 3. Murid
membuat catatan pada buku nota dalam bentuk peta pemikiran bulatan.
4. Murid mempeajari dan mengetahui bahawa tumbuhan tidak makan seperti haiwan makan tetapi
mendapat makanan dengan cara membina makanan sendiri. Proses ini dinamakan fotosintesis.
AKTIVITI P&P
Fotosintesis ialah satu proses tumbuhan membuat makanan sendiri.
5. Murid mencari kad-kad gambar yang tersorak di sekitar bilik darjah. Murid mencantumkan kad tersebut
menjadi gambar besar dan melengkapkan tempat kosong pada gambar.
6. Murid menaakul dan mengetahui mengapa tumbuhan tidak perlu bergerak seperti haiwan.
7. Murid mengeluarkan Buku DSKP dan menyiapkan latihan yang berkaitan dengan fotosintesis.
8. Murid menghantar buku nota dan buku DSKP apabila sudah siap untuk disemak.
9. Murid menyanyikan lagu “Tumbuhan” berdasarkan irama lagu “Cam Mali Cam”: Tiga keperluan asas
tumbuhan; udara oksigen, air serta cahaya.
PENTAKSIRAN 1 2 3 4 5 6
Buku Teks Internet Radio/TV Specimen
BAHAN BANTU BELAJAR Modul Projektor Radas Gambar/Cerita
Power Point Model Buku Cerita Lain-lain :
Memerhati Mentafsir Data Menggunakan
Mengelas Membuat Hipotesis Perhubungan Ruang dan
KEMAHIRAN PROSES SAINS
Membuat Inferens Mengawal Pembolehubah
(KPS)
Meramal Mengeksperimen Mengukur dan
Berkomunikasi Mendefinisi Secara Menggunakan Nombor

Mengguna & Mengendalikan alatan & bahan Melakar specimen,peralatan sains dengan cara
KEMAHIRAN MANIPULATIF sains dengan betul. yang betul.
SAINS (KMS) Mengendalikan specimen dengan betul & Menyimpan peralatan & bahan sains dengan
cermat betul.
ELEMEN MERENTAS Kreativiti & Inovasi Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan
KURIKULUM (EMK) Pend. Alam sekitar Patriotisme TMK Nilai Murni
Membanding beza Menghubungkait Membuat Inferens Membuat Keputusan
KEMAHIRAN BERFIKIR (KB) Mengkategori Menginterpretasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan
Menjana Idea Mencipta Analogi Mentafsir Menilai
Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan Lain-lain :
PENILAIAN P&P
Hasil Kerja Kuiz Drama Projek

KEHADIRAN

REFLEKSI

Anda mungkin juga menyukai