P.T. 09009-09(20) 04 April 2004 Semua Pengetua / Guru Besar Sekolah Menengah / Sekolah Rendah Terengganu.

Tuan, CONTOH SURAT KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA Saya dengan hormatnya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga telah mendapat penelitian dan pandangan daripada Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia yang pada umumnya surat tersebut adalah teratur dari segi undangundang. Oleh hal demikian semua sekolah diminta mengguna pakai Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga yang disertakan bersama-sama ini dalam semua aktiviti yang melibatkan pelajar. 3. Sekian. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’ ‘BERSAMA MENINGKATKAN KUALITI PENDIDIKAN’ Saya yang menurut perintah, ( t.t. Pengarah Pendidikan Terengganu. s.k. Pengarah Bahagian Sekolah, KPM Penasihat Undang-Undang, KPM Timbalan Pengarah Pendidikan. Semua Ketua Sektor, JPNT. Ketua Penolong Pengarah, PSPN. Semua Pegawai Pendidikan Daerah Penolong Pegawai Pendidikan Daerah Marang. Semua Ketua Unit, JPNT. Yang Di Pertua PKPSM Negeri Terengganu. Yang Di Pertua Majlis Guru Besar Negeri Terengganu. ) Kerjasama tuan diucapkan terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful