Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT - (MODUL BERTEMA)

Nama Kelas Bilangan Murid Tarikh Tunjang Aktiviti Tema Sub tema Fokus MI KB

: Prasekolah Permata Hatiku : 25 orang : 19 Julai 2011 : Sains & Teknologi (awal sains) : Kelas : Alam Hidupan : Serangga : Interpersonal, Verbal Linguistik , Naturalis : Mengenalpasti dan menyatakan

Umur Masa

: 6 Tahun : (40 minit)

Standard Pembelajaran : ST 3.4.8 Memerhati dan menceritakan kitaran hidup haiwan yang biasa dijumpai. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menceritakan kitaran hidup rama -rama. Pengetahuan sedia ada : Murid sudah diperkenalkan dengan beberapa jenis serangga. Penerapan Nilai Murni : Mendengar arahan, kerjasama, memberi perhatian, tekun, yakin.

YanaKhalid Julai2011

Kesepaduan

: PSE 3.2.5 Berkomunikasi secara sopan dan berhemah

Bahan bantu mengajar : Laptop, video, speaker, kad gambar, kad manila.
LANGKAH ISI PEMBELAJARAN AKTIVITI BAHAN CATATAN

Fokus MI: Induksi ( 4 minit ) Video: Kitar rama hidup ramay y

Guru menunjukkan video kitar Laptop, hidup rama-rama Murid diberi peluang speaker.

Video,

Interpersonal Verbal linguistik Nilai: Memberi perhatian

menceritakan video yang dilihat.

Kitar hidup rama-rama : Langkah 1 (7 minit) telur ulat kepompong rama-rama

Guru menampal kad gambar Kad gambar mengenai kitar hidup ramarama di papan putih.

Fokus MI: Verbal linguistik Naturalis Nilai : Mendengar arahan

Guru menerangkan ciri-ciri kitar hidup rama-rama. Murid diberi peluang melihat video kitar hidup haiwan sekali lagi.

YanaKhalid Julai2011

Gambar : Langkah 2 ( 8 minit ) telur ulat kepompong rama-rama

Murid dibahagikan kepada 6 Gambar, kad kumpulan empat orang. dengan setiap manila, gam, kumpulan mempunyai bilangan gunting. Murid diberikan dengan helaian kertas kitar hidup rama-rama. Murid manila Murid menampal gambar pada kitar kad hidup dan

Fokus MI: Verbal linguistik Interpersonal Nilai : Bekerjasama Tekun

rama-rama.
y

mengenalpasti

menulis ciri setiap kitar hidup dengan betul.

y
Rujuk lampiran

Murid diberi dengan lembaran kerja. Murid menyiapkan lembaran

Lembaran kerja

Fokus MI: Verbal linguistik Interpersonal Nilai : Bekerjasama

Langkah 3 (8 minit)
y

kerja individu yang diedarkan.

YanaKhalid Julai2011

Penutup (3 minit)

Rumusan

Murid menyanyikan lagu rama- Laptop, speaker. rama yang dipasang oleh guru.

Fokus MI: Interpersonal Nilai: Yakin

Murid :

Refleksi

Guru :

YanaKhalid Julai2011