Penghargaan

Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada guru mata pelajaran sejarah saya iaitu Puan Junainah Binti Jumaah kerana telah memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya dalam menjalankan Kajian Kursus Sejarah. Ucapan terima kasih juga saya tujuan kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin, iaitu Puan Salamah Binti Hashim yang telah membenarkan kami menjalankan kajian ini sehingga selesai. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ayah saya iaitu Jaafar Bin Kechut dan emak saya Azizah Binti Mohamed serta kawan saya Nazri yang telah banyak membantu dan sentiasa memberi dorongan, galakan dan bantuan kewangan sepanjang saya menjalankan tugas ini. Akhir sekali, kepada rakan-rakan saya, ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas segala cadangan, tunjuk ajar dan bantuan yang telah anda kongsikan bersama. Akhir kata , saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung menyiapkan kerja kursus ini.

SENARAI KANDUNGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PERKARA TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN M/S .

TAJUK KAJIAN: SEJARAH 21/2 KERJA KURSUS Nama Calon : Munsyi Bin Jaafar Tingkatan : 3 Cahaya Nombor Kad Pengenalan : 960525-04-5497 Angka Giliran : Nama dan Alamat Sekolah: Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Alauddin .

Tajuk Kerja Kursus : Majlis Perbandaran Alor Gajah Nama Guru : Puan Junainah Binti Jumaah SKOR: ELEMEN Elemen 1 Mengupul fakta sejarah Elemen 2 Merekod fakta sejarah Elemen 3 Penerapan unsure Patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian MARKAH ………………………………… ( Tandatangan Guru) ELEMEN 1 TAJUK : Majlis Perbandaran Alor Gajah Senarai Semak BI L i. Peta Sumber Tandakan ( / ) / . 78300 Melaka.Masjid Tanah.

vii . Jurnal Akhbar Majalah Orang sumber Melawat tempat kajian Carta oganisasi Internet Radio VCD/DVD Sumber lain/Bronsur Markah / / / / / TEMU BUAL Hamdan: Selamat petang Encik Ayob. En. vii i.Ayob: Selamat petang. Vi.Ayob: Silakan. En. iii. xi. iv. v. Saya mewakili rakan-rakan dari SMK Sultan Alauddin ingin bertanyakan beberapa soalan berkenaan MPAG khusus untuk kerja kursus Sejarah. . Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Hamdan: Terima kasih Encik Ayob. ix x.ii.

MPAG bertanggungjawab dalam perkara berkenaan hasil cukai.Hamdan: Bolehkah Encik Ayob memberitahu saya tentang sejarah penubuhan MPAG. Terima kasih atas kerjasama En. kemasyarakatan dan perlembangaan. Ayob perincikan tugas MPAG dari aspek ekonomi? En. Ayob: Peranan MPAG terhadap pembangunan perbandaran Alor Gajah sangat banyak sebenarnya. MPAG masuk kampung. lesen. Sementara visi MPAG pula ialah menjadikan Perbandaran Alor Gajah terunggul menjelang 2015.A yob: Sejarah penubuhan MPAG bermula pada 1 Julai 1978 dengan nama Majlis Daerah Alor Gajah. landskap. Hamdan: Baiklah En. En. nampaknya masa tidak mengizinkan saya untuk bertanya lebih panjang lebar.Ayob: Misi penubuhan MPAG ialah meningkatkan tahap kemampanan kualiti hidup melalui perkhidmatan dan pengurusan perbandaran yang inovatif dan responsive. Ayob menerangkan serba sedikit peranan MPAG terhadap Pembangunan perbandaran Alor Gajah? En. Hamdan: Apakah Misi dan Visi penubuhan MPAG? En. Hamdan: Bolehkah En. Kemudian . En. Hamdan: apa pula tugas MPAG dari aspek kemasyarakatan? En.pada 1 Mei 2003. iklan. Ayob. Ayob: Sama-sama. MPAG telahpun melaksanakan program gotong royong. rekreasi. aktiviti social. . keagamaan. Majlis Daerah Alor Gajah dinaik taraf kepada Majlis Perbandaran Alor Gajah. Tugas MPAG merangkumi aspek ekonomi. kompaun dan pelbagai jenis sewaan. Ayob: Dari aspek kemasyarakatan pula. sumbangan orang miskin sempena hari raya dan yang terakhir ialah mengadakan majlis jamuan bagi anak-anak yatim. Ayob. Hamdan: Bolehkah En. taksiran. Ayob: Dari aspek ekonomi .

Kini daerah Alor Gajah mempunyai bilangan penduduk seramai 131. .Sejarah MPAG Alor Gajah yang terkenal dengan pahlawan Naning iaitu Dato' Dol Said yang menentang British di dalam Perang Naning tahun 1832 adalah dari sebuah kawasan hutan yang dipercayai menjadi laluan gajah-gajah liar. Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan diberi pengiktirafan sebagai Majlis Daerah Alor Gajah pada 1 Julai 1978. Pekan Alor Gajah terletak 24km dari bandar Melaka dan kini merupakan salah satu pintu masuk utama ke negeri Melaka melalui Lebuhraya UtaraSelatan. kini Alor Gajah menjadi sebuah daerah yang sedang pesat membangun. Daerah Alor Gajah yang mengandungi tiga (3) buah bandar dan 16 buah pekan-pekan kecil.302 hektar yang merangkumi 31 buah mukim.870 orang mengikut banci penduduk bagi tahu 2000. Keluasan daerah Alor Gajah adalah seluas 66. Majlis Luar Bandar Alor Gajah telah disusun semula mengikut Akta 171.

Majlis Perbandaran Alor Gajah akan memaksimakan segala usaha-usaha untuk membangunkan daerah bagi mencapai kemajuan dan kemakmuran. Justeru itu. pelancongan dan pertanian. Kewujudan insfrastruktur turut mempercepatkan aliran masuk para pelabur tempatan dan para pelabur asing untuk menanam modal dan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. .Majlis Perbandaran Alor Gajah merupakan sebuah Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang berorientasikan perkhidmatan rakyat merupakan penggerak utama di dalam menjadikan Alor Gajah sebagai daerah yang maju dan indah. Pembangunan kawasan pentadbirannya telah maju serentak dengan pembangunan keseluruhan negeri Melaka dengan penekanan utama dari sektor-sektor perindustrian. Adalah menjadi harapan Majlis Perbandaran Alor Gajah untuk memberikan perkhidmatan yang sebaik mungkin kepada masyarakat di bawah kawasan tadbirnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful