Anda di halaman 1dari 139

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Bank Soalan PSK


Disumbang Oleh Administrator Monday, 12 July 2010 Kemas Kini Terakhir Monday, 12 July 2010

SOALAN-SOALAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 HINGGA TINGKATAN 5

TINGKATAN 1 TEMA 1; PENCAPAIAN KENDIRI TINGKATAN 1 SMJK SAN MIN

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

1 Mengapakah setiap individu digalakkan untuk mengembangkan potensi dirinya?

A Menimba ilmu pengetahuan


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B Membina identiti diri yang positif

C Menonjolkan bakat dan kemahiran

D Mengenal pasti kekurangan pada diri

2 Seseorang yang mempunyai identiti diri yang positif akan sentiasa

A yakin terhadap kebolehan dirinya.

B memupuk semangat kekitaan.

C hidup aman dan sejahtera.

D bersaing dengan orang lain.

3 Antara berikut, yang manakah merujuk kepada potensi diri seseorang individu?

I Bakat

II Kebolehan

III Kekuatan diri

IV Keyakinan diri

A I, II, dan III I, III, dan IV III, dan IV

B I, II, dan IV D I, II,

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

4 Antara berikut, yang manakah merupakan cirri-ciri yang terkandung di dalam

perkembangan potensi jasmani?

I Melakukan aktiviti riadah

II Meningkatkan kualiti kehidupan

III Mengembangkan kemahiran bakat

IV Meningkatkan daya pengeluaran

A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV

D I, II, III, dan IV

5 Bagaimanakah cita-cita atau matlamat hidup dapat dikecapi?

A Mengenal pasti potensi diri

B Mengenbangkan potensi diri

C Menilai potensi diri

D Mengubah potensi diri

6 Apakah kepentingan untuk mengembangkan potensi diri?

A Menonjolkan kemahiran dan bakat

B Mencapai kejayaan dalam kehidupan

C Menyumbang kepada masyarakat


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

dan negara

D Melibatkan diri dalam pelbagai bidang

7 Pilih situasi yang menunjukkan usaha untuk meningkatkan kecemerlangan diri.

A Radiah bercita-cita untuk menjadi jurutera kerana ia merupakan pekerjaan bergaji

tinggi

B Woon Yong gigih berlatih badminton setelah ditegur oleh ayahnya.

C Anita menyertai kem kepimpinan untuk meningkatkan keperibadian diri.

D Martin bergaul dengan murid-murid yang pandai supaya menjadi lebih popular.

8 Apakah potensi diri yang mungkin dimiliki oleh seseorang yang bercita-cita menjadi

peguam?

A Daya kreativiti yang tinggi

B Lemah-lembut dan mesra

C Pandai berpidato dan bersyarah

D menguasai Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

9 Keperibadian seseorang individu merujuk kepada

I perlakuan

II pergaulan

III perwatakan

IV penampilan

A I, dan II D III, dan IV

B I , dan III

C II, dan IV

10 Bagaimanakah potensi diri dapat dikembangkan di alam persekolahan?

I Bakat

II Pendidikan

..III Latihan yang berterusan

IV aktiviti kokurikulum

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV

D I, II, III, dan IV

Jawapan

1B 3A 6B

2A 4C 7C

5B 8C

9B

10 D

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

TINGKATAN 1

SEKOLAH : SMK SERI SETIA

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

1.

Mengapakah kita perlu menghormati kedua-dua orang ibu bapa kita?

Kerana mereka lebih tua daripada kita.

Kerana mereka membesarkan dan mendidik kita.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Kerana mereka menghabiskan banyak wang untuk kita.

Kerana mereka menyediakan tempat tinggal untuk kita.

2.

Bagaimanakah kita hendak menunjukkan bahawa kita menghormati ibu bapa?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Memberi wang yang banyak kepada mereka.

Melakukan sesuatu tanpa meminta izin daripada mereka.

Memberi hadiah yang mahal-mahal terhadap mereka.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Tidak melawan apabila mereka menegur perbuatan kita.

3.

Anak-anak yang mendapat pendidikan yang sempurna akan

mengenang jasa ibu bapa.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

memastikan ibu bapa tidak memalukan mereka.

menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua.

membiarkan ibu bapa tinggal bersendirian.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

4.

Peribahasa seperti kacang lupakan kulit sesuai untuk anak-anak yang

tidak tahu berdikari

tinggal berjauhan daripada

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

sering menyusahkan ibu bapa

tidak mengenang jasa ibu bapa

5.

Apakah tindakan yang perlu kita lakukan apabila dimarahi oleh ibu bapa kita?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Memarahi ibu bapa kembali.

Berjanji akan membalas dendam.

Merajuk dan mengurungkan diri di dalam bilik.

D
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Mendiamkan diri, kemudian meminta maaf daripada mereka.

6.

Apakah yang patut dilakukan sekiranya ahli keluarga ditimpa masalah?

Bertanyakan masalahnya dan mencuba membantunya.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Menceritakan masalah ahli keluarga kepada orang lain.

Mengetawakan ahli keluarga yang menghadapi masalah.

Membiarkan ahli keluarga menyelesaikan sendiri masalahnya.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

7.

Apakah yang akan berlaku terhadap keluarga yang tidak mengamalkan kasih sayang terhadap keluarga mereka?

Keluarga tersebut akan porak-peranda.

Keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan harmoni.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Keluarga tersebut akan menjadi buah mulut orang lain.

Keluarga tersebut akan gagal dalam kehidupan mereka.

8.

Sebagai ketua keluarga, apakah tanggungjawab utama bapa?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Mengawal pergerakan anak-anak.

Menyediakan wang yang banyak untuk keluarga.

Menyediakan keperluan anak-anak secukupnya.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan.

9.

Penyataan yang manakah antara berikut benar?

Ibu bapa harus memastikan anak-anak mendapat kebebasan sepenuhnya.

B
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Setiap individu perlu mementingkan diri tanpa mempedulikan orang lain.

Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak berjaya dalam hidup.

Anak-anak yang berjaya hanya perlu menikmatinya bersendirian tanpa perlu berkongsi dengan ibu bapa.

10.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Apakah yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga untuk mengekalkan keharmonian keluarga?

Setiap keluarga perlu berdikari.

Setiap keluarga perlu bersikap adil.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Setiap keluarga perlu mementingkan diri sendiri.

Setiap keluarga perlu merahsiakan hal masing-masing.

TEMA : 2 HUBUNGAN KEKELUARGAAN

TINGKATAN 1

SMK SERI SETIA

JAWAPAN

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

1.

Mengapakah kita perlu menghormati kedua-dua orang ibu bapa kita?

Kerana mereka lebih tua daripada kita.

√

Kerana mereka membesarkan dan


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

mendidik kita.

Kerana mereka menghabiskan banyak wang untuk kita.

Kerana mereka menyediakan tempat tinggal untuk kita.

2.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Bagaimanakah kita hendak menunjukkan bahawa kita menghormati ibu bapa?

Memberi wang yang banyak kepada mereka.

Melakukan sesuatu tanpa meminta izin daripada mereka.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Memberi hadiah yang mahal-mahal terhadap mereka.

√

Tidak melawan apabila mereka menegur perbuatan kita.

3.

Anak-anak yang mendapat pendidikan yang sempurna akan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

√

mengenang jasa ibu bapa.

memastikan ibu bapa tidak memalukan mereka.

menghantar ibu bapa ke rumah orang-orang tua.

D
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

membiarkan ibu bapa tinggal bersendirian.

4.

Peribahasa seperti kacang lupakan kulit sesuai untuk anak-anak yang

tidak tahu berdikari

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

tinggal berjauhan daripada

sering menyusahkan ibu bapa

√

tidak mengenang jasa ibu bapa

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

5.

Apakah tindakan yang perlu kita lakukan apabila dimarahi oleh ibu bapa kita?

Memarahi ibu bapa kembali.

Berjanji akan membalas dendam.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Merajuk dan mengurungkan diri di dalam bilik.

√

Mendiamkan diri, kemudian meminta maaf daripada mereka.

6.

Apakah yang patut dilakukan sekiranya ahli keluarga ditimpa masalah?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

√

Bertanyakan masalahnya dan mencuba membantunya.

Menceritakan masalah ahli keluarga kepada orang lain.

Mengetawakan ahli keluarga yang menghadapi masalah.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Membiarkan ahli keluarga menyelesaikan sendiri masalahnya.

7.

Apakah yang akan berlaku terhadap keluarga yang tidak mengamalkan kasih sayang terhadap keluarga mereka?

√

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Keluarga tersebut akan porak-peranda.

Keluarga tersebut akan hidup dalam keadaan harmoni.

Keluarga tersebut akan menjadi buah mulut orang lain.

Keluarga tersebut akan gagal dalam kehidupan mereka.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

8.

Sebagai ketua keluarga, apakah tanggungjawab utama bapa?

Mengawal pergerakan anak-anak.

Menyediakan wang yang banyak untuk keluarga.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

√

Menyediakan keperluan anak-anak secukupnya.

Menghukum anak-anak yang melakukan kesalahan.

9.

Penyataan yang manakah antara berikut benar?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Ibu bapa harus memastikan anak-anak mendapat kebebasan sepenuhnya.

Setiap individu perlu mementingkan diri tanpa mempedulikan orang lain.

√

Ibu bapa memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak berjaya dalam hidup.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Anak-anak yang berjaya hanya perlu menikmatinya bersendirian tanpa perlu berkongsi dengan ibu bapa.

10.

Apakah yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga untuk mengekalkan keharmonian keluarga?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Setiap keluarga perlu berdikari.

√

Setiap keluarga perlu bersikap adil.

Setiap keluarga perlu mementingkan diri sendiri.

Setiap keluarga perlu merahsiakan hal masing-masing.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

HIDUP BERMASYARAKAT

TINGKATAN 1

SMK SULTAN ABDUL AZIZ

1. Yang berikut merupakan ciri-ciri pelajar yang mempunyai sahsiah dan sikap positif, kecuali

A sentiasa berdisiplin

B menegakkan pendapat sendiri

C menjaga dan meningkatkan imej sekolah

D mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat

2. Antara berikut yang manakah bukan kebaikan sahsiah dan sikap positif?

A
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Sekolah berpotensi menjadi pusat kecemerlangan

B Budaya ilmu dapat dipertingkatkan oleh para guru

C Pemupukan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah

D Pelajar lebih bertanggungjawab ketika menjayakan kegiatan ko-kurikulum

3. Mengapakah peraturan penting untuk sesebuah sekolah?

A Supaya peristiwa yang tidak diingini berlaku

B Supaya pelajar tidak nakal

C Supaya pelajar dapat mendisiplinkan diri

D Supaya guru dapat mengajar tanpa gangguan

4. Apakah tanggungjawab seorang guru Hal Ehwal Murid (HEM) dalam sesebuah sekolah?

I Mengekalkan disiplin di kalangan murid

II Menjaga keselamatan sekolah

III

Menguatkuasakan peraturan sekolah

IV Menjaga kebersihan sekolah

A
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I, II dan III

B II, III dan IV

C I, III dan IV

D I, II, III dan IV

5. Mengapakah sekolah akan menjadi lebih selamat dan selesa dengan pemupukan sahsiah dan sikap positif?

A Kerana pihak sekolah diberikan kemudahan yang secukupnya

B Kerana pelajar bekerjasama menjaga keselamatan dalam kawasan sekolah

C Kerana pelajar tidak perlu menjalani sesi kaunseling dan motivasi

D Kerana pelajar tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar peraturan dan undang-undang sekolah

6. Tindakan yang manakah tidak membantu menjaga dan meningkatkan imej sekolah?

A Penglibatan warga sekolah dalam program sekolah

B Prihatin dan mengambil berat terhadap satu pihak dengan pihak yang lain

C Menceritakan kehebatan dan keistimewaan sekolah sendiri kepada pelajar sekolah lain

D Memberi sokongan moral kepada rakan sekiranya tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acara.
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

7. Kerosakan peralatan sekolah menyebabkan

A imej sekolah terjejas

B murid tidak dapat belajar dengan selesa

C murid dan guru terpaksa berkongsi peralatan

D guru terpaksa mengeluarkan wang untuk membaikinya.

8.

Acara-acara di atas dapat

A mendedahkan bakat murid-murid

B meningkatkan imej sekolah

C menambahkan perbendaharaan sekolah

D menyatupadukan para guru

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

9. Ciri-ciri sahsiah dan sikap yang positif termasuklah

I berdegil dalam pendirian

II berdisiplin dalam tingkah laku

III

menghormati dan mematuhi peraturan sekolah

IV menghargai sumbangan dan tunjuk ajar guru

A I, II dan III

B I, II dan IV

C II, III dan IV

D I, III dan IV

10. Sekiranya sekolah kamu menjadi johan dalam Pertandingan 3K peringkat kebangsaan, ini menunjukkan sekolah kamu mementingkan

I kesetiaan

II kebersihan

III

keceriaan

IV keselamatan

A
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I, II dan III

B I, III dan IV

C I, II dan IV

D II, III dan IV

CABARAN MASA DEPAN

TINGKATAN 1

SMK SULTAN ABDUL AZIZ

1. Asas kerajaan demokras berparlimen ialah kerajaan yang memerintah dipilih oleh rakyat melalui ________________

undi rahsia

pilihan raya

referendum
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

perlantikan

2. Kerajaan pilihan rakyat harus bertanggungjawab menjaga ____________ rakyat

A harta

B hal-ehwal peribadi

C kehidupan

D kebajikan

3. Mengapa demokrasi selalu dikaitkan dengan Yunani?

A Yunani adalah kerajaan yang pertama mengamalkan demokrasi

B Perkataan pilihan raya berasal dari Yunani

C Perkataan parlimen berasal dari Yunani

D Yunani adalah negara pertama yang mengadakan pilihan raya

4. Siapakah yang layak mengundi dalam pilihan raya negara kita?

I
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Warganegara Malaysia

II Hanya lelaki

III Warganegara yang berumur 21 tahun ke atas

IV Warganegara yang berumur 21 tahun ke bawah

A I dan II

B III dan IV

C I dan III

D III dan IV

5. Berikut adalah negara-negara yang mengamalkan demokrasi, kecuali

A Malaysia

B Amerika Syarikat

C India

D China

6. Apakah maksud kerajaan demokrasi?


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A Pemerintahan yang sangat adil

B Kerajaan yang dibentuk oleh raja

C Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat

D Kerajaan yang disokong oleh semua rakyat

7. Ahli Suruhanjaya Pilihanraya dipilih mengikut syarat-syarat berikut, kecuali

A tidak muflis

B tidak memegang jawatan bergaji

C umur tidak lebih daripada 65 tahun

D wakil Dewan Undangan Negeri

8. Apakah kelebihan sistem demokrasi dalam pemilihan tokoh murid di sekolah?

A Mewujudkan persaingan dalam kalangan murid

B Memberi peluang memilih rakan yang disukai

C Dapat memilih calon yang bebar-benar layak

D
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Dapat mengenali murid yang dicalonkan dengan lebih mendalam

9. Apakah perkara yang terkandung dalam perlembagaan dan menjadi panduan untuk memerintah sesebuah negara?

A Tanggungjawab dan kewajipan setiap warganegara kepada bangsa dan tanah air

B Tugas-tugas utama Majlis Raja-raja dalam memelihara adat istiadat orang Melayu

C Kuasa mutlak yang dimiliki oleh raja tetap dikekalkan dalam bidang tertentu

D Tanggungjawab untuk memelihara dan mengekalkan proses demokrasi melalui pilihan raya yang adil dan saksama

10.

Negeri-negeri di atas tidak memiliki sulta. Apakah peranan Yang di-Pertuan Agong terhadap negeri-negeri tersebut?

A Menjadi ketua agama Islam

B Mentauliahkan duta-duta negara


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

C Mengurniakan darjah kehormatan

D Merupakan lambang perpaduan di negeri-negeri tersebut.

TEMA DUA : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

TINGKATAN 2

SMK CONVENT, TELUK INTAN

1.

____________________ yang baik akan menjamin

perhubungan yang baik dalam keluarga.

Perhimpunan

Perpaduan

Komunikasi

Peranan
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

2. Apakah kesan perpaduan semasa meraikan sambutan

hari khas keluarga?

Dapat berbual- bual mesra bersama

Bekerjasama membuat persiapan

Meraikan tradisi keluarga

D Merasai pengalaman merayakan sesuatu perayaan

3. Bagaimanakah cara untuk mengelakkan konflik dalam

keluarga?

Membuat pembahagian tugas dengan adil

B Mengutamakan pendapat ahli keluarga yang

lebih tua

C ibubapa

Memaksa anak- anak mengikut pendapat

Merungut-rungut apabila diminta menyelesaikan

sesuatu masalah

4. Kemesraan dalam keluarga dapat dicapai melalui amalan

berikut, kecuali
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A memahami antara satu sama lain

mengamalkan gaya hidup yang sihat

C bersama

mengelak untuk meluangkan masa

keluarga

D keluarga

mengenali tingkah laku setiap ahli

5. Yang berikut ialah sambutan hari- hari khas dalam

sesebuah keluarga kecuali..

Hari Ibu

B lahir kakak

hari

C majlis kenduri kesyukuran

D makan malam bersama- sama

6. Peribahasa yang manakah yang tidak menggambarkan

ikatan kekeluargaan yang erat?

A Bagai pungguk merindukan bulan

Bagai aur dengan tebing

Carik- carik bulu ayam, lama- lama bercantum juga


Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D muafakat

Bulat air kerana pembetung, bulat kata kerana

7.

Peranan anda sebagai anak dalam keluarga ialah

A menyelesaikan konflik antara ibu dengan bapa

B menyediakan tempat tinggal yang selesa

meringankan beban keluarga dalam semua aspek

D remaja

memenuhi kehendak sebagai

8.

Encik Lau dan isterinya menerima kad ucapan hari lahir dan ulangtahun perkahwinan daripada anak- anak mereka setiap tahun walaupun semua anak- anak mereka tinggal berjauhan.

Apakah nilai yang ditonjolkan oleh keluarga Encik Lau?


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Berbelanja dengan baik

Mempercayai ahli keluarga

Mengekalkan tradisi keluarga

Menghargai ahli keluarga

9. Konflik dalam keluarga dapat dielakkan dengan cara berikut;

Perbincangan secara terbuka

II

Memahami tingkahlaku ahli keluarga

III sendiri

Bertanggungjawab atas kesalahan

IV keluarga

Memberi sokongan kepada anggota

A III dan IV

I, II dan III

II,

B II dan IV

I, D I, II, III dan IV

10. Antara cara berikut, yang manakah dapat menjalinkan

hubungan yang mesra dan akrab sesama anggota keluarga?

I Hormat menghormati

II

Tolong menolong

III

Tinggal berjauhan
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

IV

Berkomunikasi

A dan II

I C I, II dan III

B dan IV

I D I, II dan IV

JAWAPAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT

TINGKATAN 2

SMK RUNGKUP

1. Sikap toleransi dalam masyarakat penting kerana

A Setiap individu berbeza antara satu sama lain

B setiap individu mempunyai peranan masing-masing

C setiap individu mempunyai kelemahan masing-masing

D setiap individu ada hak untuk mengkritik

2. Ershad bercita-cita hendak menjadi peguam, tetapi rakan-rakannya sering mempersendakan keinginannya . Rakan-rakan Ershad sepatutnya

A memberi alasan yang munasabah

B memahami keperluan Ershad

C menghormati keinginan Ershad


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D memberitahu kelemahan Ershad

3. Anda tidak bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh rakan anda. Apakah tindakan anda?

A Memberitahu pendapatnya adalah salah

B Mentertawakan pendapatnya

C Menerima pendapatnya

D Memberikan alasan anda tidak menerima pendapat itu

4.

Kok Ming -Pandai bermain catur

David- Pandai melukis

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Sekiranya mereka rakan anda, apakah yang patut anda lakukan?

A Memberi kata-kata perangsang

B Menyatakan bahawa mereka bertuah

C Menjauhkan diri daripada mereka

D Melemahkan semangat mereka

5.

Agama Islam
http://www.semesti.com/v2

Agama Hindu
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Agama Buddha Agama Kristian

Rakyat Malaysia yang mengamalkan agama-agama di atas hidup aman dan damai. Antara yang berikut, sikap manakah yang tidak berkaitan dengan rakyat Malaysia?

A Peka

B Toleransi

C Diskriminasi

D Berfikiran terbuka

6. Kementerian yang manakah berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui aktiviti sosial dan kebajikan?

A Kementerian Pertahanan
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B Kementerian Sumber Manusia

C Kementerian Pelajaran

D Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

7. ______________ ialah sebuah pertubuhan sukarela yang menjaga kebajikan anggota masyarakat di sesebuah tempat.

A Agensi Anti Dadah Kebangsaan

B Rukun Tetangga

C Persatuan Ibu Bapa dan Guru-guru

D Medical Relief Soceity (MERCY)

Ragut, pecah rumah dan penculikan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

8. Ancaman keselamatan di atas dapat dibendung sekiranya masyarakat bersikap

I prihatin

II bertanggungjawab

III peka

IV bekerjasama

A I dan II

C II, III dan IV

B I, II dan III

D I, II, III dan IV

9. Apakah kesan kepada negara sekiranya anggota masyarakat mengutamakan aktiviti kebajikan dan bersama-sama menjaga keselamatan?

A Negara akan maju dengan cepat

B Ekonomi negara akan pulih

C Pendatang haram akan berkurangan

D Negara akan makmur dan selamat daripada ancaman

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

10. Siapakah yang memainkan peranan untuk memulihkan kawasan tempat tinggal yang telah musnah?

I Anggota keluarga

II Anggota masyarakat

III Kerajaan

IV Pihak sekolah

A I dan II

C II, III dan IV

B I, II, dan III dan IV

D I, II, III

TEMA 4:WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

TINGKATAN 2

SMK SUNGAI MANIK

1.Yang berikut ialah warisan kesenian di Malaysia, kecuali


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A permainan tradisional

B seni muzik

C seni bina

D nyanyian

2. Sebagai rakyat Malaysia, bagaimanakah cara untuk menunjukkan perasaan sayang

akan

warisan kesenian di Malaysia?

I mempelajari dan mengenali warisan

kesenian

II memelihara warisan seni dengan baik

III menafikan kepentingannya

A I dan III sahaja

B I dan II

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

C I sahaja

D II sahaja

3.Yang berikut ialah alat- alat kebesaran semasa pertabalan yang di-Pertuan Agong,

kecuali…

A pending

B cokmar

C tengkolok diraja

D keris pendek diraja

4.Alat untuk menampi beras bagi mengasingkan beras daripada sekam selepas

ditumbuk di dalam lesung kayu dikenali

sebagai…

A nyiru

B cokmar

C
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

pending

D lekar

5.Apakah bakul yang digunakan oleh masyarakat Baba dan Nyonya sebagai hantaran

perkahwinan atau pemberian hadiah?

A nyiru

C bakul sia

B gambus

D kolum

6.Berikut merupakan perayaan keagamaan yang disambut oleh rakyat Malaysia kecuali..

Hari Vasakhi

Hari Pekerja

Hari Good Friday

Maulidur Rasul

7.Dalam ajaran semua agama telah ditekankan ciri keluarga yang sihat. Antara yang berikut yang manakah merupakan ciri-ciri keluarga yang sihat?
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I menginap dalam rumah yang selamat dan sempurna

II

mengamalkan cara hidup yang sihat

III Beriadah bersama-sama dengan ahli keluarga

IV mengamalkan nilai agama dan moral

A C

I, II dan III II, III dan IV

B I, II dan IV II, III dan IV

I,

8.Yang manakah tidak benar tentang amalan berpuasa pada bulan Ramadan?

menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa

B berpuasa mulai dari matahari terbenam sehingga matahari terbit

C wajib ditunaikan selama sebulan pada bulan Ramadan

D tidak boleh minum dan makan sehingga matahari terbenam

9.Usaha untuk mempromosikan barangan kraf tangan di Malaysia sewajarnya dimainkan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

oleh

A Kementerian Belia dan Sukan

B Kementerian Kesihatan

C Kementerian Pelancongan

D Kementerian Kebudayaan,

Kesenian dan Warisan

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

TINGKATAN 2

SMJK SAN MIN

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Pilih Jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

1 Apakah maksud demokrasi berparlimen?

A Suatu sistem kerajaan yang dipilih hasil penggulingan kuasa oleh pihak tentera

B Suatu sistem kerajaan yang dipilih secara bebas oleh rakyat melalui pilihan raya dan

bertanggungjawab kepada rakyat

C Suatu sistem kerajaan yang dipilih melalui sistem pewarisan takhta

D Suatu sistem kerajaan yang dipilih secara pembahagian kuasa pada peringkat pusat

2 Negara manakah yang mengamalkan sistem kerajaan demokrasi?

I Australia

II Afrika Selatan

III Malaysia

IV Amerika Syarikat
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A I , dan II

B II, dan III

C I, III, dan IV

D I, II, III, dan IV

3 Syarat-syarat untuk menjadi ahli Suruhanjaya Pilihan Raya ialah

I seseorang yang muflis

II berumur kurang daripada 60 tahun

III tidak memegang jawatan bergaji

IV bukan ahli mana-mana parti politik

A I , dan II

B III, dan IV

C II, III, dan IV

D I, II, III, dan IV

4 Tempoh masa yang dibenarkan untuk calon berkempen ialah

A dalam tempoh 30 hari

B pada hari penamaan calon

C antara hari penamaan calon dengan hari pengundian

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D pada hari pengundian sahaja

5 _________ merupakan badan perundangan tertinggi bagi Kerajaan Persekutuan.

A Dewan Undangan Negeri

B Yang di-Pertuan Agong

C Yang Dipertua Dewan Rakyat

D Parlimen

6 Apakah tujuan penubuhan Majlis Raja-raja?

A Melantik Ketua Hakim Negara dan Ketua Audit Negara

B Menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan adapt istiadat Melayu

C Bertanggungjawab terhadap semua urusan pentadbiran

D Menyatupadukan hubungan raja-raja Persekutuan agar menjadi lebih rapat dengan

negeri-negeri yang menjadi anggota Persekutuan


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

7 Apakah maksud sitem raja berperlembagaan?

A Pemerintahan beraja yang berlandaskan perlembagaan persekutuan

B Raja berkuasa secara mutlak dalam pentadbiran negara

C Sistem beraja yang diwarisi secara turun-temurun

D Raja dilantik di atas nasihat Perdana Menteri

8 Apakah tanggungjawab sebagai seorang wareganegara?

A menjaga keamanan negara

B memajukan diri, bangsa dan menjaga nama baik dan imej negara

C melibatkan diri dalam program pembangunan negara

D Berusaha memenangi sesuatu pertandingan pada peringkat antarabangsa

9 Setiap warganegara yang berkelayakan diwajibkan mengundi untuk

A membuktikan kebolehan negara

B mengelakkan daripada dipenjara


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

C menunaikan tanggung jawab memilih pemimpin

D mempraktikkan amalan demokrasi

10 Pemimpin negara bertenggungjawab untuk

A memajukan diri dan menjaga nama baik negara

B memimpin dan memajukan serta memastikan keamanan dan keharmonian hidup

rakyat

C memelihara keamanan , keselamatan dan keharmonian negara

D memastikan warganegara mengundi

Jawapan

1B 3B 6D

2D 4C 5D 7A 8B

9D

10 B

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

TEMA 6: CABARAN MASA DEPAN

TINGKATAN 2

SMK RUNGKUP

1. Kerajaan Malaysia terdiri daripada dua jenis, iaitu

A kerajaan pusat dan kerajaan beraja

B kerajaan pusat dan kerajaan negeri

C kerajaan negeri dan kerajaan demokrasi

D kerajaan negeri dan kerajaan rakyat

2. Apakah badan-badan yang melaksanakan pentadbiran kerajaan dan dasar kerajaan?

I Badan Eksekutif

II Badan Perundangan

III Badan Kehakiman

IV Badan Berkanun

A I, II dan III II, III dan IV

B I, III dan IV
http://www.semesti.com/v2

D
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I, II, III dan IV

3. Wawasan 2020 ialah

A peraturan bagi negara sehingga tahun 2020

B cita-cita rakyat Malaysia untuk mewujudkan negara yang aman damai

C cita-cita negara untuk menjadikan Malaysia negara industri yang maju serta seimbang dari

segi sosial, politik dan ekonomi

D dasar negara untuk menjadikan Malaysia maju dalam semua aspek menjelang tahun 2020

4. Pihak yang terlibat dalam mencegah rasuah di negara kita ialah

I Kementerian Pertahanan

II Badan Pencegah Rasuah

III Polis Diraja Malaysia

IV Jabatan Kebajikan Masyarakat

A I dan III III dan IV

B II dan III I, II dan IV

5. Seseorang kakitangan perkhidmatan awam mestilah bekerja dengan telus, amanah dan

A berusaha meningkatkan kecekapan dalam perkhidmatan

B mengabaikan teguran dan cadangan daripada


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

pelanggan

C selalu menerima hadiah daripada pelanggan

D mengambil hati ketua jabatan

6. Malaysia mengalami cabaran berikut dalam era globalisasi, kecuali

A perkembangan pendidikan

B perkembangan sains dan teknologi

C persaingan pasaran barang pengguna

D ancaman penyakit yang tidak dapat diubati

7. Apakah bentuk kerjasama Malaysia dengan negara-negara luar?

I Pendidikan Industri

III

II Pelancongan IV Sains dan teknologi

A I dan II II, III dan IV

B I, II dan III I, II, III dan IV

8. Negara manakah yang bukan anggota ASEAN?

A India Thailand

B Myanmar
http://www.semesti.com/v2

D
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Malaysia

9. Kementerian yang terlibat dalam melaksanakan dasar luar negara ialah

A Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

B Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

C Kementerian Sumber Manusia

D Kementerian Luar Negeri

10. Apakah tujuan penubuhan Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC)?

A Memajukan negara-negara yang pernah menjadi tanah jajahan British

B Menyelesaikan masalah yang wujud antara negara Islam

C Meningkatkan kerjasama ekonomi antara negara Islam di Asia Tenggara

D Meningkatkan Kesedaran tentang kepentingan kerjasama antara negara serantau

TINGKATAN 3

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

TINGKATAN 3

SMK SERI MUARA

1 Memelihara kesejahteraan alam merupakan tanggungjawab

kerajaan

setiap individu

pemimpin

D B

majlis perbandaran.................................................................................JWP:

2 Mengapakah kita perlu menjaga kebersihan sungai kita?

I Supaya kita mendapat bekalan air yang bersih

II Untuk menjaga imej negara

III Supaya kita dipuji oleh orang lain

IV Agar terhindar daripada penyakit

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

D II, III dan IV........................................................................................JWP: B

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

3 Antara berikut yang manakah merupakan peranan dan tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar?

A Memantau aktiviti manusia yang menyebabkan pencemaran

B Menggalakkan penebangan pokok secara berleluasa

Melakukan pembakaran secara terbuka

D Menggalakkan pembuangan sampah di merata-rata tempat............JWP: A

4 Bagaimanakah cara untuk memelihara dan memulihara alam sekitar?

I Penanaman semula pokok

II Penebangan pokok secara berleluasa

III Membuang sampah di merata-rata tempat

IV Saling bekerjasama membersihkan alam sekitar

I dan II

II dan III

I dan IV

D C

III dan IV.......................................................................................JWP:

5 Antara berikut merupakan jenis-jenis pencemaran alam dan bencana alam kecuali

penanaman semula pokok


Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

jerebu

tanah runtuh

D A

kemarau panjang..........................................................................JWP:

6 Pencemaran alam boleh berlaku apabila kita

I membuang sampah di tempat yang disediakan

II

menanam pokok

III melakukan pembakaran terbuka

IV membuang sampah di merata-rata tempat

I dan II

I dan III

II dan IV

D III dan IV...................................................................................JWP: D

7 Antara berikut merupakan punca pencemaran udara kecuali

asap-asap daripada kilang

asap-asap daripada kenderaan

tumpahan minyak daripada kapal


Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D asap daripada pembakaran terbuka.........................................JWP: C

8 Pencemaran air akan mengakibatkan

I kemusnahan habitat laut

II

air berkelodak

III meningkatkan tahap kesihatan manusia

IV udara berdebu

I dan II

II dan III

III dan IV

D II dan IV................................................................................JWP: A

9 Antara berikut merupakan langkah yang dapat diambil oleh penduduk sesebuah bandar dalam usaha

menghijaukan alam sekitar kecuali

menanam pokok di kawasan sekitar

menghalang penebangan pokok

menanam bunga-bungaan di taman

D menebang pokok yang baru ditanam.................................JWP: D

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

10 Kemarau berpunca daripada

A kandungan lembapan tanah yang berkurangan kerana ketiadaan hujan

B berlakunya limpahan air yang berlebihan bagi satu-satu saliran

C letupan gunung berapi

D ketidakstabilan lereng atau cerun tanah tinggi..................JWP: A

TEMA 4: WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA

TINGKATAN 3

SMK SERI PERAK

1. Dalam masyarakat Bajau, proses merisik akan dijalankan

A apabila seseorang gadis menyukai seseorang jejaka.

B apabila seseorang jejaka menyukai seorang gadis.

C tahun.

apabila seseorang jejaka menjangkau 20

D baligh.

apabila seseorang gadis menjangkau akil

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Jenazah perlu dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dan dikebumikan

Diadakan kenduri arwah dan bacaan tahlil

2. Adat di atas dilakukan oleh kaum

Melayu
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

India

Cina

Orang asli

3. Dalam adat perkahwinan, proses merisik dijalankan oleh masyarakat

Melayu

II

Cina

III

India

IV

Bajau

I, II dan III

I, II dan IV

II, III dan IV

I, II, III dan IV

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengenali dan tidak memandang rendah akan adat resam kaum yang lain

4. Nilai yang dapat kita peroleh daripada penyataan di atas ialah nilai

kesabaran

hormat-menghormati

kebijaksanaan

berhati-hati

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

5. Persamaan yang terdapat dalam adat kelahiran masyarakat Melayu dan

masyarakat Cina ialah upacara

mencukur rambut.

naik buaian.

melenggang perut.

turun tanah.

6. Ruangan dibawah menunjukkan pasangan pakaian tradisional masyarakat

Malaysia.Yang manakah pasangan yang salah?

Lelaki

Perempuan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Dhoti

Sari

Ceongsam

Samfu

Baju melayu

Baju Kurung

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Pakaian manik perayaan Gawai Dayak

Baju kebaya

7. Salah satu upacara sambutan Pesta Gawai ialah mempersembahkan tuak dan

makanan kepada

Dewa gunung dan Dewa Sungai

Dewa Padi dan Dewa Kesejahteraan

Dewa padi dan dewa kekayaan

Dewa pokok dan Dewa tanah

8. Pilih maklumat yang betul

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I Syawal

Hari Raya Aidilfitri disambut pada 1

II Amalan pantang larang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat dahulu

III Penganut agama Hindu menganggap lembu sebagai haiwan suci

IV Orang Cina akan membawa limau kasturi ketika mengunjungi ketika mengunjungi saudara mara

I, II dan III

I, II dan IV

II, III dan IV

D III dan IV

I, II,

9. Antara yang berikut, penyataan yang manakah adalah tidak benar berkaitan

dengan adat dan pantang larang kaum Cina semasa upacara kematian?

A Mereka hendaklah memakai pakaian berwarna gelap sewaktu menziarahi

orang yang telah meninggal dunia.

B Ahli keluarga dilarang memakai barang kemas dan pakain yang berwarna

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

cerah dan merah.

Kain hitam direntang pada pintu rumah.

Membakar kertas-kertas sembahyang.

10. Apakah tanda yang menunjukkan bahawa seorang wanita India itu telah

berkahwin?

Sari

Cincin

Gelang tangan

Thali

Jawapan:

1.

2.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN

TINGKATAN 3

SMK SERI MUARA

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

1. Pilih cara untuk menangani ancaman dalaman.

Kaunseling

II

Pemulauan

III Didikan agama

IV Didikan akademik

I, II, dan III

I, II, dan IV

I, III, dan IV

D II, III, dan IV ......................................................................................JWP: C

Menggubal dasar kerajaan

2 Pernyataan di atas berkaitan dengan

Badan Pencegah Rasuah

Badan Perundangan

Badan Eksekutif
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D Badan Kehakiman ...............................................................................JWP: C

3 Antara berikut yang manakah merupakan perkara yang boleh membawa kepada perselisihan faham antara kaum?

I Tidak menghormati antara satu sama lain

II Mempunyai sikap kerjasama yang utuh

III Mempunyai sikap mementingkan diri sendiri

IV Tidak menghormati adat resam dan cara hidup kaum lain

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

D II, III dan IV .........................................................................................JWP: C

4 Faktor yang membawa kepada penghijrahan pendatang asing ke Malaysia ialah

I peluang pekerjaan

II peperangan di negara asal

III gaji yang lumayan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

IV pengajian

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

D Semua di atas ......................................................................................JWP: D

5 Antara berikut yang manakah merupakan kesan kemasukan pendatang tanpa izin ke negara ini?

I Keadaan negara bertambah harmoni

II Meningkatkan kadar jenayah

III Menghuru-harakan masyarakat

IV Menjejaskan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan

I, II dan III

I, II dam IV

I, III dan IV

D D

II, III dan IV ......................................................................................JWP:

6 Berikut merupakan cara untuk kita menjaga keamanan negara Malaysia kecuali

berprasangka antara satu sama lain

menolak sebarang bentuk keganasan


Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

berbaik-baik antara satu sama lain

D saling memahami ...............................................................................JWP: A

7 Apakah peranan Kementerian Pengajian Tinggi?

Menguruskan projek-projek pembangunan

B Mengawasi pembangunan serta pergerakan kesatuan kerja

Menghasilkan graduan-graduan yang kompeten

D Menyelidik dan mengawal aktiviti perniagaan dalam negeri...........JWP: C

8 Apakah sistem pemerintahan negara kita?

Kuku besi

Demokrasi

Komunisme

D B

Republik...........................................................................................JWP:

- Bertolak ansur antara satu sama lain

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

- Bergaul mesra tanpa prasangka

9 Pernyataan di atas akan mewujudkan

A masyarakat yang mementingkan semangat perkauman

masyarakat yang bersatu padu dan harmoni

masyarakat yang mementingkan kuasa

D masyarakat yang ingin menjatuhkan negara...................................JWP: B

10 Undang-undang Kemanusiaan Antarabangsa bertujuan untuk melindungi hak orang awam seperti

wanita

II

kanak-kanak

III tentera

IV orang tua

I, II dan III

I, II dan IV

I, III dan IV

D II, III dan IV..................................................................................JWP: B

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

TINGKATAN 4

TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN

TINGKATAN 4

SMK SULTAN ABDULLAH

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

Mengapakah keperluan ekonomi dalam keluarga merupakan faktor utama yang wajar diberi perhatian atau pertimbangan ?

Hidup perlukan makanan dan tempat tinggal yang sempurna Kehidupan bukan di alam fantasi Anak dan ahli keluarga yang lain adalah satu tanggungjawab Kehidupan yang sempurna dan impian semua ahli keluarga

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Pernyataan di atas merujuk kepada peranan kerajaan ke arah pembentukan keluarga bahagia di negara ini. Mengapakah kerajaan cuba memantapkan institusi kekeluargaan ?

Supaya keluarga mempunyai pendapatan yang cukup Supaya masyarakat cemerlang Supaya tiada kepincangan dalam masyarakat Supaya gejala sosial negatif dapat dibendung

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Pernyataan di atas merupakan impian murni seorang ibu bapa yang begitu prihatin terhadap keluarganya . Apakah yang mungkin dilakukan oleh ibu bapa tersebut untuk mencapai impiannya itu ?

Memastikan semua keperluan keluarganya berada dalam keadaan baik dan terurus Bekerja mengumpul wang yang banyak Memberi didikan agama kepada anak Menyuruh ibu menjaga anak dengan baik

Mengukuhkan institusi keluarga

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Apakah kebaikan yang mungkin diperoleh apabila semua pihak cuba untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan ?

Negara maju dan membangun Gejala sosial negatif dapat dibendung Kurang berlaku konflik dalam keluarga Keluarga menjadi bertambah besar

Kenduri-kendara merupakan salah satu cara menjalinkan hubungan erat dengan ahli keluarga kerana semua ahli keluarga akan dapat berkumpul dan saling tolong-menolong bagi menjayakan majlis itu. Wajarkah aktiviti ini diteruskan ?

Ya kerana ia dapat mengurangkan perbelanjaan. Ya kerana ia langkah ke arah perpaduan Ya kerana ia merapatkan hubungan silaturahim Ya kerana faedahnya amat banyak

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Anda bersetuju dengan pernyataan di atas kerana

tiada kehidupan tanpa konflik bersama mengatasi konflik ibu bapa punca utama berlaku konflik anak boleh membantu ibu bapa mengatasi konflik keluarga

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Pernyataan di atas menunjukkan cara untuk menghargai ibu bapa anda dan juga ke arah pembentukan keluarga bahagia. Mengapakah ia wajar dilakukan?

Supaya anak tahu pengorbanan ibu bapanya Supaya anak menghargai ibu bapanya Supaya anak dapat membalas jasa ibu bapanya Supaya keluarga bertambah ceria

Di antara yang berikut, manakah merupakan ciri-ciri sesebuah keluarga yang cemerlang ?

Ada ibu bapa yang bertanggungjawab Mempunyai rumah yang lengkap dengan pelbagai kemudahan asas Keluarga yang mengutamakan pendidikan sahaja Keluarga yang tidak suka bergantung kepada orang lain

Salah satu punca pembuangan bayi ialah ibu bapa tidak bersedia menerima kehadiran anak yang baru dilahirkan. Pilih pernyataan yang menunjukkan persediaan awal yang wajar dilakukan ibu bapa sebelum berkelaurga.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Bekerja bersungguh-sungguh untuk mengumpul wang Memilih ahli keluarga yang berada Melengkapkan diri dengan ilmu, ekonomi dan kendiri yang positif Mempelajari hal-hal berkeluarga

Jodoh dalam keluarga adalah ditentukan oleh ibu bapa. Anak tidak ada hak menentukan jodohnya sendiri

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Anda tidak bersetuju dengan pernyataan di atas kerana

jodoh perlu ditentukan oleh diri sendiri jodoh akan datang sendiri jodoh yang dipilih oleh ibu bapa tidak akan bahagia berfikir rasional untuk mencari jodoh

Jawapan :

1. A

2. C

3. A

4. B

5. C

6. B

7. A

8. A

9. C

10. A

TEMA WARISAN DAN BUDAYA

TINGKATAN 4

SMK SERI KANDI

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Melatih diri supaya bersifat sanggup berkorban untuk melakukan kebajikan.

1 Pernyataan di atas merupakan kepentingan amalan dalam suatu perayaan. Apakah

perayaan tersebut?

A Hari Raya Aidilfitri

B Hari Raya Aidiladha

C Hari Wesak

D Tadao Keamatan

2 Antara berikut, kombinasi perayaan manakah yang disambut oleh penganut agama

Kristian?

A Hari Gawai dan Han Vaisakhi

B Hari Natal dan Deepavali

C Good Friday dan Han Natal

D Hari Vaisakhi dan Good Friday

Mengadakan pertandingan Unduk Ngadau

3 Acara di atas merupakan antara amalan penting dalam sambutan

A Hari Gawai.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B Tadao Kaamatan.

C Hari Natal.

D Hari Raya Aidilfitri

4Apakah persamaan yang terdapat dalam sambutan Hari Gawai dan Tadao Kaamatan?

A Sambutan sempena memperingati

pahlawan

B Sambutan selepas musim menuai

C Sambutan kemenangan kuasa baik

D Sambutan sempena tahun baru

5.Sempena Tadao Kaamatan, masyarakat ______ akan berpakaian tradisi dan bersuka ria

A Dayak

B Sikh

C Kadazandusun

D I ban

6 Nishan Sahib di Gudwara akan diganti setiap kali menjelang sambutan Hari Valsakhi . Apakah yang dimaksudkan dengan Nishan Sahib?

A Bendera suci
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B Kain sembahyang

C Kalungan bunga

D Tali suci

7Apakah tujuan penganut agama Hindu membawa kavadi semasa perayaan Thaipusam?

A Membuang dosa

B Berniat terhadap sesuatu yang dihajati

C Menghilangkan penderitaan

D Membayar nazar kepada Tuhan

8Apakah amalan yang biasa dilakukan semasa sambutan Hari Wesak?

I mengunjungi Vihara untuk

bersembahyang

II Bersedekah kepada sami

III Berarak sambil membawa bunga dan

colok

IV Melepaskan burung merpati

A I, II dan III

B I. Ill dan IV

C II. Ill dan IV


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D Semua di atas

9.Antara berikut, yang manakah antara amalan yang diamalkan oleh penganut agama Hindu ketika perayaan Deepavali?

I Upacara sembahyang untuk anggota

keluarga yang telah meninggal dunia

II Mandi minyak geliga

III Memasang pelita

IV Memohon restu daripada ibu bapa

A I. II dan III B I, III dan IV

C II, III dan IV

D Semua di atas

10.Thaipusam disambut pada bulan ______iaitu bulan kesepuluh dalam kalendarTamil.

A Aipassi Margali

C Thai D Chittirai

SKEMA

1
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

10

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT

TINGKATAN 4

SM SAINS TELUK INTAN

Pilih jawapan yang paling sesuai bagi soalan-soalan yang berikut.

1 Perlembagaan Bertulis Malaysia dikenali sebagai

A Perlembagaan Negara

B Perlembagaan Persekutuan

C Perlembagaan Malaysia

D Perlembagaan Tertunda

2 Perlembagaan Persekutuan dikuatkuasakan pada

A 31 Ogos 1943

B 31 Ogos 1957

C 31 Ogos 1967
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D 31 Ogos 1977

3 Pilih pernyataan yang menunjukkan ketertinggian perlembagaan.

A Merupakan undang-undang yang boleh digubal pada bila-bila masa.

B Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara

C Undang-undang yang dimonopoli oleh satu kaum sahaja

D Ada kuasa terbatas pada setiap masa.

4 Pilih pernyataan yang menunjukkan tindakan yang wajar dilakukan oleh rakyat untuk

mengakui keluhuran perlembagaan.

A Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang

B Mengamalkan undang-undang tanpa prasangka

C Menerima undang-undang dan peraturan dengan bersyarat


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D Memahami dan mempelajari peraturan dan undang-undang negara

5 Ciri-ciri kerajaan Malaysia yang digariskan dalam Perlembagaan Persekutuan ialah

A Malaysia negara yang adil

B Malaysia negara demokrasi

C Malaysia negara ASEAN

D Malaysia mempunyai raja berperlembagaan

Cinta akan negara

Mematuhi peraturan dan undang-undang

Mendukung kedaulatan negara


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

6 Pernyataan di atas merujuk kepada individu yang mempunyai

A semangat cinta akan negara yang tinggi

B perpaduan kaum

C sayangkan diri dan negara

D daulat dan kepimpinan

7 Tanah Rizab orang Melayu tidak boleh dijual kepada orang bukan Melayu kerana
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

A hak asasi orang Melayu

B harganya murah

C kedudukannya yang istimewa

D hak yang telah termaktub dalam perlembagaan negara

8 Mengapakah kebebasan ekonomi dianggap sebagai hak asasi manusia?

A Hak untuk semua masyarakat

B Ekonomi warisan bangsa

C Pendapatan di kongsi bersama

D Ada dalam perlembagaan negara

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Bangsa

Agama

Kewarganegaraan

9 Perkara-perkara di atas telah termaktub dalam Perlembagaan Malaysia kerana

A kebebasan memilih ekonomi

B peraturan dan perlembagaan

C kebebasan bersuara

D kebebasan berhimpun

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

10 Pilih pernyataan yang tepat tentang peranan bahasa kebangsaan kita.

A Memupuk perpaduan

B Menjaga keamanan

C Merapatkan hubungan kekeluargaan

D Mengukuhkan politik negar

JAWAPAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

7.

8.

9.

10. A

TINGKATAN 5

TEMA 1: PENCAPAIAN KENDIRI

TINGKATAN 5

SMK ABDUL RAHMAN TALIB

1. Pendidikan sepanjang hayat berkaitan langsung dengan pembangunan

A Modal insan

B Sosial Negara

C Dasar kerajaan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D Sistem pentadbiran Negara

2. “Kita tidak boleh kata pada hari ini , kita sudah majudan kita tidak boleh buat apa-apa untuk meningkatkan

kemajuan kerana satu hari nanti kita akan ketinggalan di belakang” Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi

Apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan di atas?

A Kita sebagai rakyat Malaysia harus sentiasa mendalami ilmu pengetahuan sama ada secara formal atau tidak formal bagi meningkatkan kemajuan Negara yang sedia ada.

B Kita sebagai rakyat Malaysia harus berusaha mempertahankan kemajuan Negara melalui ilmu pengetahuan yang sedia ada.

C Kita sebagai rakyat Malaysia harus bbersedia mendalami ilmu pengetahuan dan kemahiran apabila perlu.

D Kita sebagai rakyat Malaysia harus belajar bersungguh-sungguh bagi memperolehi ijazah.

3. Antara berikut, yang manakah ciri-ciri orang yang mengamalkan pendidikan sepanjang hayat?

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I masa

Berdisiplin dan pandai menguruskan

II

Berpuas hati dengan kedudukan sekarang

III kemahiran

Sentiasa menghargai pembaharuan ilmu dan

IV

Bergiat aktif dalam kokurikulum

A II

I dan

I dan III

II dan IV

III dan IV

4. Siapakah antara berikut mengamalkan cara hidup berperikemanusiaan?

I Ahmad bergiat secara aktif dalam pembentukan masyarakat penyanyang

II bumi

Samy menderma RM 50 kepada mangsa gempa

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

III Osman begitu prihatin akan isu-isu kemanusiaan yang berlaku di sekitar

tempat tinggalnya.

IV Lim hanya mengambil berat akan dirinya sendiri

A dan II

B dan III

II

C II dan III

I,

D II, III dan IV

I,

5. Antara berikut, yang manakah merupakan keperluan penting dalam menghayati konsep pembelajaran sepanjang hayat?

Berfikiran kreatif dan kritis

II

Berkemahiran menggunakan ICT

III

Berperasaan malu dan merendah diri

IV situasi

Bertindak secara rasional dalam pelbagai

I, II dan III

I, II dan IV
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

I, III dan IV

II, III dan IV

6. “Usaha itu tangga kejayaan”

Prinsip di atas sesuai dilabelkan kepada golongan yang

berfikiran matang dan terbuka

sentiasa berjaya dalam kehidupannya

suka belajar bersungguh-sungguh

D golongan yang tidak berputus asa untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan

7. Bagaimanakah cara untuk menjaga maruah Negara?

A meninggikan diri agar dihormati dan disegani oleh orang lain

B sentiasa cuba menyumbang sesuatu untuk pembangunan Negara


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

C membangkang pembaharuan yang dilakukan untuk Negara

D kaum lain

Menjaga diri dan tidak bergaul dengan

8. Peningkatan kadar perlakuan jenayah pastinya akan mencalarkan maruah Negara. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan daripada peningkatan tersebut?

I Negara disegani ramai di mata dunia

II Berlakunya kemerosotan ekonomi

III Kekurangan kemasukan pelancong asing ke Negara kita

IV Tidak ramai pelabur asing yang yakin untuk melabur di Negara

A II dan III

I,

B II dan IV

I,

C III dan IV

I,

D III dan IV

II,
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

9. Antara berikut, yang manakah merupakan golongan ahli masyarakat yang harus sentiasa kita bantu?

A rendah

Berpendapatan

B Mempunyai penyakit yang agak serius

C Kurang berupaya dan tidak bernasib baik

D Ramai bilangan ahli keluarga

10. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan individu yang menghargai nyawa?

A Eddy sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain

B Anson selalu membiarkan orang lain menindasnya tanpa melakukan apa-apa

C Jamaludin cepat marah dan tegas jika berlaku perbezaan pendapat dengan rakannya

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D Ismail selalu menunjukkan perasaan untuk mendapatkan keadilan

Jawapan:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT

TINGKATAN 5

SMK RAJA MUDA MUSA

Mempromosikan pembelajaran, penghargaan, pemuliharaan dan perlindungan terhadap warisan alam semula jadi di Malaysia.

1. Pernyataan di atas merujuk kepada misi penubuhan

MNA

MAS
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

MNN

MNS

2. Apakah visi Jabatan Kebajikan Masyarakat?

A Majmuk

Masyarakat

B Sejahtera

Masyarakat

C Penyayang

Masyarakat

D Masyarakat Sejahtera dan Penyayang

JOHOR BAHARU, 5 Feb 2008 – Aman Malaysia telah menerima RM250,000 yang didermakan oleh PBSMM.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

3. Derma yang diterima di atas bertujuan untuk

A membantu rakyat Palestin di Gaza.

B membantu mangsa pelarian Bosnia.

C membantu mangsa Taufan Nargis di Myanmar.

D membantu mangsa gempa bumi di Sichuan, China.

4.

Sebuah NGO yang bergerak aktif dalam membantu masyarakat tempatan dan antarabangsa yang mengalami bencana dan malapetaka..

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

NGO di atas ialah

CAP

Aman

PEMADAM

D Malaysia

Aman

5. NGO alam sekitar ialah

A dan WWF

MNS

B dan WWF

CAP

C dan PPIM

CAKE

D dan PKPIM

WWF

6. Yang manakah bukan NGO?

A Malaysia

Mercy
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

B Majlis Amanah Rakyat

C Angkatan Belia Islam Malaysia

D Persatuan Pengguna Pulau Pinang

7. Yang manakah bukan objektif Jabatan Kebajikan Masyarakat?

A Mewujudkan masyarakat yang berbudaya penyayang

B Membangunkan masyarakat melalui perubahan sikap

C Tidak memberi perlindungan kepada kumpulan sasar JKM

D Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perkhidmatan kebajikan

8. Persatuan Pencinta Alam Malaysia juga dikenali sebagai

MNS

Aman

MAPA
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

PERKIM

9. Agensi yang manakah banyak melibatkan pelajar sekolah dalam menjayakan matlamatnya?

Mercy Malaysia

Aman Malaysia

Yayasan Albukhary

Persatuan Pencinta Alam Malaysia

10. Jabatan Kebajikan Masyarakat diletakkan di bawah Kementerian

Belia dan Keluarga

Wanita dan Keluarga

Pembangunan Warga Tua

Wanita, Keluarga dan Masyarakat

SKEMA JAWAPAN TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN

TINGKATAN 5

SMK RAJA MUDA MUSA

1. Faktor sosial yang boleh menjana pembangunan Negara ialah

kestabilan politik

perpaduan negara

peluang pekerjaan
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

keselamatan negara

2.

Pernyataan manakah yang benar?

A Perpaduan kaum menjadi teras utama dalam pembangunan negara

B Malaysia merupakan sebuah negara yang tidak memiliki kestabilan politik yang kukuh

C Malaysia tidak mempunyai undang-undang yang menjamin keselamatan rakyat

D Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang digubal dapat melahirkan rakyat yang seimbang dari segi rohani sahaja

3. Pernyataan yang manakah tidak benar tentang sistem pemerintahan demokrasi?

A Rakyat mempunyai kuasa mutlak dalam menentukan kerajaan

B Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen

C Demokrasi mendukung konsep ‘kerajaaan rakyat, bukan rakyat dan untuk rakyat’

D Kerajaan yang bakal memerintah sesebuah negara ditentukan melalui satu pilihan raya umum

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

4.

Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun. Pembangunan Malaysia yang pesat telah membuka banyak peluang pekerjaan kepada rakyat.

Pernyataan di atas merujuk kepas faktor ____________ yang boleh menjana pembangunan negara.

sosial

politik

jasmani

ekonomi

5. Cabaran yang dihadapi oleh warganegara Malaysia akibat kemasukan pendatang asing secara berleluasa ialah
http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

kemajuan negara.

kemiskinan sahaja.

jenayah dan gejala sosial.

D pengangguran, kemiskinan, jenayah dan gejala sosial.

6. Globalisasi telah dikenal pasti sebagai punca di sebalik beberapa anjakan. Yang manakah bukan anjakan dari segi ekonomi?

Pembangunan sistem kewangan global

B Pertambahan aliran modal antarabangsa

C Peningkatan imigrasi secara sah dan haram yang berterusan

D Pertumbuhan perdagangan antarabangsa pada kadar yang lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan ekonomi dunia

7.

Penyakit ini boleh merebak dengan mudah melalui udara tanpa mengira umur, jantina dan bangsa.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

Penyakit yang dimaksudkan ialah

SARS

talasemia

C B

Hepatitis

D kering

batuk

8. Yang manakah merupakan kebaikan globalisasi?

Mengurangkan bencana alam

II

Penekanan hak asasi golongan wanita

III murah

Sistem komunikasi yang lebih mudah dan

IV Kemasukan pelaburan asing mewujudkan peluang pekerjaan

A dan II

I,
Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

http://www.semesti.com/v2

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

II dan III

C III dan IV

II,

D II, III dan IV

I,

Bagaimanakah negara Malaysia dapat meningkatkan prospek pertumbuhan industri pembuatan dan perkhidmatan berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi agar dapat bersaing di pasaran global?

A Melatih pakar tempatan dalam bidang teknologi

B Meniru negara-negara yang maju dalam bidang tersebut

C Menjalankan aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D)

D Meminta bantuan daripada badan bukan kerajaan negara jiran

10. Berikut ialah ciri modal insan dengan minda kelas pertama kecuali

A memiliki ilmu yang tinggi

B kebendaan

mementingkan

C mengamalkan nilai-nilai murni


http://www.semesti.com/v2 Menggunakan Joomla! Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

D menekankan pembangunan holistic

SKEMA JAWAPAN TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55

Sekolah Menengah Sains Teluk Intan

http://www.semesti.com/v2

Menggunakan Joomla!

Generated: 1 August, 2011, 12:55