Anda di halaman 1dari 2

Definisi Boneka

Boneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yang digerak,lakonkan oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan mesej. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapat dijadikan boneka itu pemain akan mencuba untuk menghidupkan watak sama-ada menerusi dialog yang dipertuturkan oleh pemain atau aksi boneka tanpasebarang sebarang dialog

Jenis jenis boneka


BONEKA SARUNG TANGAN Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa menggunakan boneka jenis ini, kesemua jari atau hanya sebilangan jari dimasukkanke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan anggota boneka. BONEKA LIDI Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal. Kemudian lidipanjang diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal digerakkan semasa menggunakannya. Rupa bentuk bonekadilukis di atas kertas tebal,diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.Boneka ini juga boleh dibuat daripada kulit,plastik,lutsinar dan kertas tebal. BONEKA WAYANG KULIT Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi. Lidi-lidi halusdiletakkan pada tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Semasa memainkan boneka ini,ia ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih. Lampu dinyalakan dan bayang-bayang boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.Lidi digoyang-goyangkan untuk menggerakkan anggota boneka. BONEKA TONGKAT Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkatseperti kayu,rotan,buluh dan sebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.Boneka ini menggunakan konsep wayang. BONEKA BERTALI Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras sepertipapier mache plaster-ofParis atau kayu.Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yang boleh bergerak.Semasa digunakan, tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angota angooota badan itu bergerak

KEGUNAAN BONEKA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PEMULIHAN


1.Memenuhi fitrah naluri kanak-kanak yang suka bermain. 2.Konsep pembelajaranadalah belajarsambil bermain. 3.Kanak-kanak tidak berasa bosan keranaaksi-aksi boneka tersebutdapatmenceriakan suasana P&P 4.Menarik minat murid-murid pada sesi P&P pada hari itu. 5.Menimbulkan rasa seronokdan teruja melihat aksi boneka yang dipersembahkan. 6.Menghilangkan rasa bosan dan menceriakan sesi P & P 7.Boneka ini sesuai digunakan sebagai alat bantuandalam proses pengajaran dan pembelajaranuntuk menyampaikan cerita atau maklumat dengan lebih berkesan. 8.Dengan ini,murid-murid akan lebih menghayati dan memahami sesebuah

penyampaian itu dengan khusus untuk di samping melihatkan diri secaratidaklangsung melalui penggunaan boneka. 9.Pengaplikasian permainan bonekaakan mendedahkan murid untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan serta melahirkan idea kreatif dalam penciptaan cerita, dan merangsang imaginasi. 10.Selain daripada itu,penggunaan boneka juga juga mendedahkan murid-murid untuk Bekerjasama secara kumpulan.