Anda di halaman 1dari 3

IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN, KUALA LIPIS, PAHANG

AG5020D HUKUM TAJWID

DISEDIAKAN OLEH: MARLINA BT AB NASIR NO K/P : 810902-01-6402 KPLI-SR PRASEKOLAH JANUARI 2011

PENSYARAH: USTAZ MOHAMMAD TAJUDDIN BIN SIDEK JABATAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL IPG TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS, PAHANG

PENGERTIAN NUN SAKINAH DAN TANWIN NUN SAKINAH ( )

Nun yang tidak berbaris atau lebih dikenali sebagai nun mati. Adalah suara yang keluar dari pangkal hidung (khaisyum) dan ia akan mengeluarkan suara dengung atau sifat ghunnah sebagai suatu ciri yang mesti ada TANWIN ( )

Baris dua sama ada dua baris di atas (fathataan), baris dua di bawah (kasrataan) atau baris dua di hadapan (dhommataan). Suatu yang bernun iaitu baris yang mengeluarkan suara nun sakinah secara tidak langsung (zaidah) walaupun nun tersebut tidak kelihatan IZHAR HALQI Dari segi bahasa Izhar bererti jelas atau nyata. Dari segi bahasa Halqi bererti kerongkong Dari segi istilah Izhar membawa maksud melafazkan nun sakinah dengan jelas tanpa dengung Huruf-huruf nya : Cara bacaan: hendaklah dijelaskan sebutan nun sakina dan tanwin itu tanpa mendengungkannya. Ini dapat dipastikan dengan menekan hujung lidah ke gusi depan sebelah atas dan tidak membawa sura ke pangkal hidung

IKHFA HAKIKI Ikhfa bermaksud menyembunyikan Hakiki bermaksud sebenar-benarnya Ikhfa hakiki bermaksud menyembunyikan sebenar-benarnya Nun Sukun atau Baris Tanwin ke sisi huruf-huruf ikhfa sambil dengung dan terus membunyikan huruf ikhfa berbaris berikutnya. Dibaca dengung sempurna dua harakat Huruf-huruf :

.
IQLAB Dari sudut bahasa : menukarkan sesuatu kepada sesuatu. Dari istilah ilmu tajwid : menukarkan bunyi Nun Sukun kepada bunyi huruf Mim lali diikhfakan (disembunyikan) ke dalam huruf yang berbaris serta

dikekalkan sifat dengung. Dinamakan Iqlab kerana Nun Sukun atan Tanwin bertukat menjadi Mim yang tersembunyi Huruf : IDGHAM A) IDGHAM MAAL GHUNNAH apabila Nun Sakinah bertemu dengan salah satu huruf Idgham Maal Ghunnah dalam dua kalimah bibaca diserta ghunnah (dengung) dengan kadar dua harakat huruf- huruf :

, , ,

B) IDGHAM BILA GHUNNAH Apabila salah satu dari dua huruf bertemu dengan Nun Sakinah atau Tanwin dengan syarat di dalam dua kalimah yang berasingan Dibaca disertai Idgham Bila Ghunna. Bacaan Idghamnya tidak disertai dengan ghunnah (dengung) Huruf-huruf :

Beri Nilai