Anda di halaman 1dari 10

18/11/2022

5. Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (KPPB)


5.2 Konsep Kejelasan

Isi Kandungan
1. Konsep Pedagogi Pendidikan (1K+2T)
2. Model Pengajaran (1K+2T)
3. Pendekatan, Strategi dan Kaedah Pengajaran dan
Pembelajaran (P&P) (4K+1T)
4. Komponen Pedagogi Kontemporari (4K+2T)
5. Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (KPPB)
(2K+4T)
6. Komponen Kemahiran Mengajar(2K+2T)
7. Pedagogi dan Pengurusan Kurikulum Di Bilik
Darjah(1K+2T)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Hakcipta 2022 © Dr ZNB (diedit oleh DSJ) 18/11/2022 2

1
18/11/2022

Hasil Pembelajaran Kursus


1. Membincang dengan kritis konsep pedagogi pendidikan,
model pengajaran, dan hubungan antara pedagogi,
kurikulum dan murid dalam pengajaran dan pembelajaran
(C5, HP2, KKG7)
2. Merangka pelan pembelajaran bermakna yang
mengaplikasikan konsep-konsep dan model pembelajaran
bermakna dengan menggunakan pendekatan, strategi,
kaedah dan aktiviti yang bersesuaian (C6, HP2, KKG5,
KKG10)
3. Mengaplikasikan kemahiran mengajar yang sesuai
berasaskan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
dalam pengajaran (P2, A2, HP3, HP5, KMK5)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Hakcipta 2022 © Dr ZNB (diedit oleh DSJ) 18/11/2022 3

Isi Kandungan
5. Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (KPPB)
a) Konsep pembelajaran bermakna (Deep learning)
b) Konsep kejelasan (Clarity)
• Perkembangan pembelajaran
• Hasrat pembelajaran
• Kriteria kejayaan
• Konsep merungkai kurikulum
c) Kefahaman melalui Reka Bentuk (KmR)
d) Model KPPB
• Model Pembelajaran Murid
• Model Reka Bentuk Pembelajaran
• Kompetensi Global 6C
• Model 3E dan Kerangka Rigor
• Model Penglibatan
e) Pelan pembelajaran bermakna
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

2
18/11/2022

Konsep Kejelasan
• Konsep Kejelasan
– Perkembangan pembelajaran
– Hasrat pembelajaran
– Kriteria kejayaan
– Konsep merungkai kurikulum
• Definisi : perihal (sifat, keadaan) jelas, nyatanya,
terangnya: ~ imej pd keseluruhan skrin; ~ objektif utk
belajar; ~ amat penting bagi borang dan
penerangan yg disertakan; (Kamus Dewan Edisi
Keempat)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Konsep Kejelasan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Proses Pelaksanaan KPPB


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

3
18/11/2022

Konsep Kejelasan
1. Pelaksanaannya bermula dengan mengenal pasti Standard
Pembelajaran, seterusnya mengenal pasti Perkembangan Pembelajaran,
Hasrat Pembelajaran dan Kriteria Kejayaan.
2. Langkah seterusnya ialah Merancang Pengajaran menggunakan
Backward Design, di dalamnya perlu dikenal pasti The Big Idea (idea
utama)dan Essential Questions (soalan pencetus).
a) The Big Idea diperolehi daripada kata kunci dan konsep yan terdapat
dalam pernyataan standard.
b) Soalan Pencetus Idea (essential questions) bersifat terbuka (open-ended)
merangkumi standard kandungan.
3. Langkah seterusnya ialah perlu mengambil kira Pelan pembelajaran
bermakna yang merangkumi
a) Model Pembelajaran Murid
b) Kompetensi Global
c) Model Reka Bentuk Pembelajaran
d) 3E (Engagement, Enhancement & Extension)
e) 3R (Rigor, Relevance, Relationship)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

The Big Idea

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

4
18/11/2022

Essential Questions
• Essential Questions (EQ) mencetuskan soalan terhadap kerangka
konseptual standard dengan menyasarkan komponen khusus
standard tersebut.
• Ciri-ciri EQ:
– Provokatif dan menimbulkan pelbagai hujah/pendapat/pandangan
– Tiada jawapan YA atau TIDAK
– Direka bentuk sebagai panduan ke arah memahami ‘The Big idea’
– Bertujuan mendalami kefahaman murid
– Direka bentuk untuk mencetus soalan-soalan lain untuk meningkatkan
kefahaman terhadap standard
– Memberi fokus terhadap elemen yang terdapat dalam standard
– Murid perlu memahami soalan
– Bersifat konseptual dan menyentuh standard kandungan
– Menggunakan istilah yang umum
– Autentik
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Hasrat Pembelajaran & Kriteria Kejayaan

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

10

5
18/11/2022

Merungkai Kurikulum

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

11

Merungkai Kurikulum

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

12

6
18/11/2022

Merungkai Kurikulum

Templet Merungkai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

13

Merungkai Kurikulum

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

14

7
18/11/2022

Merungkai Kurikulum

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA Contoh Merungkai Kurikulum 1


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

15

Merungkai Kurikulum

Contoh Merungkai Kurikulum 2


INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

16

8
18/11/2022

Tutorial
1. Terangkan konsep kejelasan dalam KPPB.
2. Dalam KPPB, guru merancang pengajaran
menggunakan Backward Design, di dalamnya
perlu dikenal pasti The Big Idea dan Essential
Questions. Terangkan maksud
a) Backward Design
b) The Big Idea
c) Essential Questions
3. Apakah yang harus diambil kira oleh guru semasa
menyediakan pelan pembelajaran bermakna?
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

17

E-Pembelajaran
• Cari maklumat tambahan di Internet tentang
‘merungkai kurikulum’ dalam KPPB. Simpan dalam
format PDF.
• Muat turun templat kosong merungkai kurikulum.
• Dengan merujuk kepada DSKP mata pelajaran
major anda, anda perlu melakukan proses
merungkai kurikulum dengan melengkapkan
templat tersebut.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

18

9
18/11/2022

Motivasi

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

19

10

Anda mungkin juga menyukai