Anda di halaman 1dari 5

TATA IBADAH PERAYAAN NATAL

I. PERSIAPAN IBADAH
HKI BANDARA SOEKARNO HATTA 1. Persiapan Pribadi
DAERAH XII JAWA - LAMPUNG 2. Prosesi
(Diiringi Tarian Tamborin dari Remaja HKI BSH) Jemaat Berdiri
3. Sambutan MC
Tema : 4. Kata Sambutan (Panita Natal, Parhalado, Jemaat)
5. Panggilan Beribadah
“… maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain” MC : Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, menyanyilah bagi TUHAN, hai
segenap bumi! Ceritakanlah kemuliaan dan perbuatan-Nya diantara bangsa-
bangsa. Sujudlah menyembah dihadapan-Nya.
(Matius 2:12) J : Ya Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-
Mu bersemayam.
MC : Berilah kepada Tuhan kemuliaan namaNya, sujudlah kepada Tuhan dengan
berhiaskan kekudusan. Marilah kita menikmati kebaikan Tuhan dengan
mengingat kasihNya yang besar kepada kita melalui perayaan Natal HKI
Bandara Soekarno Hatta.
MC : Marilah kita memuji Tuhan lewat nyanyian, karna kasih Allah nyata pada
manusia.
J : Bernyanyi KJ No.109 ayat 1 & 2 : “Hai Mari Berhimpun”

1. Hai mari, berhimpun dan bersukaria!


Hai mari semua ke Betlehem!
Lihat yang lahir, Raja Balasorga!
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

2. Terang yang ilahi, Allah yang sejati,


t'lah turun menjadi manusia.
Allah sendiri dalam rupa insan!
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

Selasa, 24 Desember 2022


II. IBADAH 2. Beta, ale dongan tu Betlehem i
1. Votum Itasomba ma Dakdanak na disi
P : Di dalam nama Allah Bapa, dan Anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Na tinongos ni parasiroha i
Kudus, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai
Debata Ama i
kita sekalian.
P + J : Amin Hasangapon di Debata
P : Inilah hari yang telah dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita bagi Dia. Sebab Dame, dame ma di jolma
seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putera telah diberikan untuk kita; Las ni roha ni Debata
lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang : Hajolmaon muse
Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
J : Dalam Dia hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya 3. Liturgi I : “ Penciptaan ”
dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
P : Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini , sehingga Ia telah 4. Bernyanyi KJ No. 101 ayat 1 & 2 : “Alam Raya Berkumandang ”
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia;
J : Terpujilah TUHAN Allah kita, oleh karena kasih anugerahnya kita beroleh dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema:
keselamatan. Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo!
P : Marilah kita berdoa : “Bapa kami yang di sorga, puji hormat kemuliaan kami
persembahkan kepada-Mu. Karena anugerah-Mu yang sangat besar bagi hidup 2. Hai gembala, kar'na apa sambutan ini menggegar?
kami, Engkau mengaruniakan Anak-Mu yang tunggal sebagai penebus dari dosa Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar?
dan kematian. Berkati kami Tuhan agar lewat perayaan natal ini, iman percaya Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo!
kami semakin bertumbuh, untuk menjadi, anak-anak Kristus yang membawa
damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, 5. Liturgi II :
P + J : Amin. (Jemaat Duduk)
6. Bernyanyi Bersama : KJ No 120 ayat 1 & 2 : ‘’Hai, Siarkan Di Gunung”
2. Bernyanyi BE No. 57 Ayat 1&2 ‘’Nunga Jumpang Muse Ari Pesta I’’
Reff:
1. Nunga jumpang muse ari Pesta i Hai, siarkan di gunung di bukit dan di mana jua,
Hatutubu ni Tuhanta Jesus i Hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih!
Tuat do Ibana sian Surgo i
Mebat tu hita on 1. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,
Hasangapon di Debata Terpancar dari langit cahaya mulia.
Dame, dame ma di jolma (Kembali ke Reff)
Las ni roha ni Debata 2. Gembala sangat takut ketika mendengar
Hajolmaon muse Nyanyian bala sorga gempita menggegar.
(Kembali ke Reff)
7. Responsoria Pengakuan dan Pengampunan Dosa Dia itu firman Allah
Yang turun ke bumi
P : Ya Allah Bapa Tuhan kami, kami mengucap syukur dan berterimakasih kepada- Yang jadi sama dengan manusia
Mu. Karena anugerah Mu kepada kami, Engkau mengaruniakan Anak Mu Yesus
Kristus untuk menjadi kehidupan bagi kami. Dia Yesus sobat kami
J : Ya Tuhan Allah, Engkau telah menyatakan firman Mu kepada kami, supaya kami Dia Yesus Tuhan kami
hidup dalam perdamaian dengan sesama orang, tetapi kami lebih taat pada Sang Penebus
keinginan kami sendiri, dari pada kehendak Mu Juruselamat dunia
P : Tuhan yang maha adil, ampunilah kami atas kesalahan dan dosa kami, kiranya kasih
karunia Mu selalu menyertai kami. 10. Persembahan Pujian PPR
J : Kadang kala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam,
kemarahan dan kebencian. Kami tidak hidup seturut kehendak-Mu. Kami patut 11. Drama Part I
mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami.
P : Tetapi Engkau adalah Tuhan Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak membalaskan 12. Bernyanyi Bersama BE No. 591 ayat 1 & 2 : “Boru Sion”
kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami.
J : Sebab itu kasihanilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami menurut kasih setia-Mu. 1. Boru Sion las roham, las roham Jerusalem.
Melalui Natal ini kami memohan pengampunan kepada Mu atas dosa kami. Ajari Ai na ro do Raja mi, padamehon ho tongtong
kami untuk berlaku adil bagi sesama kami, ajari kami menjadi sahabat bagi semua Boru sion las roham las roham Jerusalem.
orang, jauh kan kami dari rasa benci dan dendam terhadap sesama kami, biarlah 2. Anak Daud ro ma Ho! pasu-pasu bangsoMon,
lewat kelahiran Kristus, kami boleh hidup berdampingan dengan sesama kami. HarajaonMu hot tongtong dame ma di tano on,
P : Marilah kita mendengarkan janji Tuhan menghapus dan mengampuni dosa-dosa Hosianna ro ma Ho! pasu-pasu bangsoMon.
kita : Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya : “Kristus Yesus datang
ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa”. Kemuliaan bagi Allah di tempat 13. LITURGI III
yang maha tinggi.
P + J : Amin. (Jemaat Duduk) 14. Drama Part II

8. Persembahan Pujian PNB & Remaja HKI BSH : “ Ding Dong ” 15. Bernyanyi Bersama KJ No. 99 ayat 1 & 2 : ”Gita Sorga Bergema”

9. Bernyanyi Bersama: “ Dia Lahir Untuk Kami ” 1. Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!”
Damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Dia lahir untuk kami Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta,
Dia mati untuk kami Permaklumkan Kabar Baik; Lahir Kristus, T'rang ajaib!
Dia bangkit untuk kami semua Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!"
2. Yang di sorga disembah Kristus, “Raja yang baka!”
Dia itu Tuhan kami Lahir dalam dunia dan Maria bundaNya.
Dia itu Allah kami Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal;
Dia Raja diatas segala Raja Dalam Anak yang kecil nyatalah Imanuel!
Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!"
16. Persembahan Pujian PNB & Remaja HKI BSH : “ Ima Tutu ” 22. Renungan Natal : Pdt.

17. Liturgi IV 23. Bernyanyi Bersama : “KasihMu Tiada Duanya “


Belum pernah ada kasih di dunia
18. Bernyanyi Bersama BE No. 48 ayat 1 & 2 “ Ria Ma Hita Sasude”
Sanggup menerima diriku apa adanya
Selain kasihMu Yesus
1. Ria ma hita sasude mamuji Debata
Sungguh tiada lagi kasih s'perti ini
Girgir ma parendenta be Ai i do na tama Ai i do na tama
Sanggup mengubah hidupku menjadi baru
2. Diungkap Debatanta i Banuaginjang i
Selain kasihMu Yesus
Disuru do AnakNa i Hangoluanta i Hangoluanta i
Reff:
19. Persembahan Pujian PA Kau ku kagumi dalam hati, kasihMu tiada duanya
Sampai kini ku akui kasihMu tiada duanya
20. Penyalaan Lilin Natal
a. Pendeta Resort HKI BSH 24. Doa Syafaat
b. Panitia Natal
c. Guru Jemaat HKI Bandara Soekarno – Hatta 25. Bernyanyi Bersama BE 585 ayat 1… (Mengumpulkan Persembahan)
d. Mewakili Lembaga PA
e. Mewakili Lembaga PPR 1. Somba ma Jahowa Debatanta Amen Haleluya
f. Mewakili Lembaga PNB Sigomgom langit tano on ro diisi na Amen Haleluya
g. Mewakili Lembaga Remaja Beta hita lao, marsinggang tu joloNa
h. Mewakili Lembaga Sekolah Minggu Amen Haleluya na songkal jala na badia do Jahowa
i. Mewakili Jemaat Amen Haleluya endehon Amen haleluya endehon
Amen haleluya endehon Amen haleluya endehon
21. Bernyanyi Bersama : “Malam Kudus” Amen haleluya
2. Puji ma Jahowa Debatanta, Amen Haleluya
Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap Parasi roha na sumurung do Ibana, Amen Haleluya
Hanya dua berjaga terus, ayah bunda mesra dan kudus Taendehon ma goar ni Debatanta, Amen Haleluya
Anak tidur tenang, Anak Tidur Tenang Alani denggan ni basaNa tu hita, Amen Haleluya.
Endehon; Amen Haleluya, endehon Amen Haleluya
Sonang ni bornginna i, uju ro Jesus i
Endehon Amen Haleluya, endehon Amen Haleluya.
sonang modom do halak sude, holan dua na dungo dope
Mangingani Anakna, Jesus, Tuhanta i (hanya Musik)

Malam kudus, sunyi senyap, Kabar Baik menggegap 3. Sangap di Jahowa Debatanta, Amen Haleluya
Bala sorga menyanyikannya, Na bonar jala marmulia do Jahowa, Amen Haleluya
Kaum gembala menyaksikannya Tapatimbul ma goar ni Debatanta, Amen Haleluya
“Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!” Na tigor jala na sun gogo salelengna, Amen Haleluya
Endehon; Amen Haleluya, endehon Amen Haleluya
Endehon Amen Haleluya, endehon Amen Haleluya (Jemat Berdiri)
26. Doa Penutup dan Berkat

P : Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal .
J : Ya Tuhan, janji-Mu ya dan Amin, Engkau telah mengaruniakan Anak-Mu Yesus
Kristus sebagai Juruslamat kami, biarlah Roh Kudus yang terus memimpin hidup
kami, sehingga kami boleh percaya bahwa keselamatan hanya datang dari
padaMu.
P : Kasih Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Juruslamat telah
lahir membawa damai sejahtera. Marilah kita menjadi umat yang membawa
terang, penuh damai sejahtera.
J : Ya Tuhan, lewat ibadah natal ini, biarlah kami membuka hati kami, agar Damai
sejahtera Yesus Kristus boleh memimpin setiap kehidupan kami. Pimpin kami
Tuhan, agar setiap hal yang kami lakukan mendatangkan damai sejahtera,
berguna bagi sesama kami, berguna bagi gereja kami, dan berguna bagi sekitar
kami.
P : Marilah kita sama-sama berdoa : “Bapa kami yang di sorga..”
P+J : Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah namaMu, Datanglah KerajaanMu,
jadilah kehendakMu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami; Dan
janganlah membawa kami kedalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami dari
pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa Dan
kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
P : Kiranya sukacita natal beserta engkau, dan pulanglah dengan damai : “Tuhan
Memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah
Nya kepada kamu, dan memberi engkau damai sejahtera” Amin
P+J : Amin... Amin... Amin... (dinyanyikan)

III. HIBURAN DAN PENUTUP


1. Kata sambutan panitia Natal
2. Kata sambutan mewakili penetua dan parhalado
3. Tortor dari Lembaga PNB dan Remaja

Anda mungkin juga menyukai