GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SECARA SCHOOL-BASED 2010 1.

0 PENGENALAN

1.1.

Mesyuarat Profesional KPM Bil. 7/2007 bertarikh 21 November 2007 telah meluluskan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, KPM dengan memberi penekanan pengoperasiannya secara school-based selaras dengan konsep “let managers manage” dan amalan LDP guru-guru luar negara yang menunjukkan fokus latihan guru masa kini adalah kepada latihan berasaskan sekolah.

1.2.

Semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan KPM diperlukan mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun.

2.0

DEFINISI LATIHAN GURU SECARA SCHOOL-BASED

2.1

Program latihan dianjurkan oleh pihak sekolah. Aktiviti yang diambil kira:

• • •

Kursus Bengkel Seminar Hari Profesional Taklimat Profesional Pendedahan Inhouse Training

• • 2.2

Latihan dijalankan di premis sekolah sendiri kecuali kes beberapa buah sekolah menggabungkan usaha disebabkan bilangan guru yang sedikit. (Sekolah Kurang Murid atau guru-guru panitia)

2.3

Kursus jangka pendek dengan mengumpulkan 6 jam dianggap sebagai 1 hari berkursus.

1

3. 0 OBJEKTIF Latihan Dalam Perkhidmatan yang dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif yang berikut: 3.1 3.2 3.3 Meningkatkan profesionalisme keguruan Mendedahkan guru-guru kepada inovasi terkini dalam bidang pendidikan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan 3.4 Mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesionalisme keguruan dalam kalangan warga pendidik 3.5 Memartabatkan profesion keguruan

4.0 BIDANG LATIHAN Fokus Latihan Dalam Perkhidmatan adalah bagi meningkatkan kualiti pendidikan melalui program peningkatan profesionalisme keguruan khususnya dalam : Pengetahuan Profesionalisme ( 60% ) B. C. Kemahiran Profesionalisme ( 20% ) Nilai dan Amalan Profesionalisme Keguruan ( 20% )

.

( Tajuk-tajuk yang sesuai terdapat dalam Borang Soal Selidik Keperluan. )

5.0 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN
Bil 5.1 Perkara Membentuk Jawatankuasa LDP Peringkat Sekolah (Lampiran 1) 5.2 Menjalankan Kajian Keperluan pada bulan September/ Oktober (Lampiran 2a) Menjalankan analisis data (Lampiran 2b) 5.3 Rumusan analisis Menyediakan Perancangan Tahunan LDP peringkat sekolah ( Lampiran 3) 5.4 Kewangan dan takwim Taklimat daripada JPN / PPD kepada SULDP Pegawai JPN/ PPD SULDP Tindakan Pengetua/ Guru Besar SULDP

2

5 Mengadakan Mesyuarat LDP peringkat sekolah  Pembahagian tugas kepada AJK Pengetua/ Guru Besar SULDP SULDP Penolong SULDP 5.9 Fail Pelaksanaan LDP Menyediakan Kertas Kerja LDP (Lampiran 4) Memohon Kelulusan daripada PPD/Pengetua/Guru Besar sebulan sebelum LDP dijalankan (Lampiran 5) Menyediakan dan menghantar Nota Minta kepada PPD/Pengetua/Guru Besar dua minggu sebelum pelaksanaan LDP Sertakan dokumen-dokumen yang berkaitan: • • • Sebut Harga Salinan Penyata Bank pembekal Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan SULDP SULDP SULDP Pembantu Tadbir Pembantu Tadbir menyediakan dan menghantar Pesanan Tempatan kepada pembekal pada hari berkursus. Pembekal memberi Invois dengan cop pembekal kepada Pembantu 5.6 Menyediakan Fail untuk dokumentasi Fail Pengurusan LDP Fail Dokumen LDP 5. tempat.8 5.10 Tadbir.5. peralatan Bahan edaran kepada peserta Borang Profil Penceramah (Lampiran 7) Borang Profil Peserta (Lampiran 8)  Jadual tentatif program AJK LDP SULDP Penolong SULDP Pelaksanaan (Semasa) Mengisi Borang Kehadiran Peserta (Lampiran 9) Mengisi Borang Penilaian Program ( Lampiran 10) Peserta Kursus AJK LDP 3 .7 5. Menjalankan Kursus / Pemantauan / Penilaian Pelaksanaan (Pra) Menyediakan perkara-perkara yang berkenaan dengan Surat jemputan penceramah & Surat Panggilan Peserta (guna “letterhead PPD” untuk sekolah bukan PTJ / letterhead sekolah untuk sekolah PTJ) Penghantaran Borang Senarai Semak Pengurusan Kewangan kepada PPD/Pengetua/GB (Lampiran 6) Tempahan makanan.

SULDP 6.11 Menganalisis borang penilaian kursus dan membuat rumusan Laporan Kursus Menyediakan Pelaporan kursus selepas selesai setiap kali kursus (Lampiran 14) Menghantar Laporan Kursus & laporan KMLDP ke JPN/PPD (3 kali setahun .0 PERANAN JAWATANKUASA BIL 6.2 SULDP Menurunkan kuasa kepada Penolong Kanan (sekiranya Pengetua / GB tiada di sekolah)  Memberi taklimat tentang garis panduan pengoperasian LDP secara school-based  Menyediakan surat pelantikan AJK LDP  Menguruskan surat-menyurat LDP 4 .April.1 JAWATAN Pengetua / Guru Besar TINDAKAN Mempengerusikan mesyuarat Membuat keputusan melaksanakan kursus Memantau perjalanan kursus (setiap kali kursus) Memantau pengurusan kewangan kursus  6. Julai dan Oktober)  Menghantar Laporan Kursus serta gambar kursus ke BPG pada akhir tahun (Oktober).Membuat rakaman/fotografi Melaksanakan pemantauan kursus oleh Pengetua / GB (Lampiran 11) Mengumpul borang penilaian Pengetua/GB AJK LDP SULDP Pengetua/GB  Mengumpul Kad Pelaporan Latihan  Mengesahkan Kad Pelaporan Latihan Pengetua/GB Pelaksanaan (Selepas) Mengadakan mesyuarat post – mortem Memasukkan data KMLPD ( Lampiran 12) Melengkapkan Senarai Semak Kandungan Fail (Lampiran 13) Menyediakan sijil (sekali setahun) AJK LDP Penolong SULDP Penolong SULDP SULDP  5.

Oktober)  Menganalisis kajian keperluan kursus dan rumusan  Membantu menyediakan minit mesyuarat Melengkapkan senarai semak kandungan fail  (Lampiran 13) Memasukkan data dalam tapak KLMDP selepas setiap kursus 6.3 Penolong SULDP Menghantar laporan kursus dan laporan KMLDP (3 kali setahun – April. Julai. makanan dan peralatan Membuat penilaian kursus panitia Menyediakan laporan kursus panitia 6.Menyediakan minit mesyuarat Memastikan pengurusan fail dikemaskinikan Menyediakan borang-borang (Lampiran 1– 14)  Memastikan pengurusan kewangan kursus mengikut prosedur  Menyelaraskan kutipan kad pelaporan latihan dan salinan sijil kehadiran  Membuat perancangan tahunan dan kewangan kursus  Menyediakan laporan kursus dan laporan KMLDP mengikut ketetapan BPG  6.5 AJK Lain • • • Kaunselor Guru Cemerlang Guru Data Guru Media Kelab Guru/Staf Pembantu Kewangan Membuat penilaian kursus panitia Menjadi Pengacara Majlis Mendapatkan biodata penceramah Menguruskan Kad Pelaporan Latihan Menyusun tentatif program Pendaftaran kehadiran Cenderamata Menyediakan sijil kehadiran dan sijil penghargaan Mengurus tempahan makanan. tempat dan peralatan Fotografi / rakaman Mengurus kewangan kursus mengikut prosedur • • • 5 .4 GKMP yang Lain / Ketua Panitia Mata Pelajaran yang Lain Menyediakan laporan KMLDP Menjalankan kajian keperluan kursus panitia Menyediakan tempat.

Menghantar prestasi kewangan setiap hujung bulan 6 .

Dokumentasi 2. Kertas kerja Menjalankan kursus selepas mendapat kelulusan PPD (untuk sekolah bukan PTJ) 8. Perancangan Tahunan 1. Julai. Laporan kewangan setiap bulan 7 3. Menjalankan kursus seperti dirancang. Oktober) ke Unit LDP(PPD)/JPN 2. Mesyuarat LDP 2.0 PENGOPERASIAN PELAKSANAAN KURSUS/PROGRAM Carta Aliran Rujuk Lampiran 1 1. Pengedaran garis panduan pelaksanaan 1. Kelulusan PPD/Pengetua /Guru Besar 1.7. Fail pengurusan LDP 6. Agihan bidang tugas 5. Penghantaran Kad Pelaporan . Analisis keperluan bidang kursus Membuat Perancangan Tahunan (Rujuk Lampiran 3) 3. senarai semak 7. Kajian Keperluan 2. Fail dokumen LDP Borang permohonan Kursus LDP. 2. Soal selidik untuk semua guru 2. kertas kerja. Menjalankan Kursus/ Pemantauan/Penilaian 1. Pengedaran Kad Pelaporan Latihan 4. Pelantikan Jawatankuasa LDP peringkat sekolah 1. Diadakan 2 kali setahunsetiap penggal 1. Taklimat daripada JPN /PPD 2. Penghantaran KMLDP dan laporan kursus (April. Memantau dan Menilai Pelaksanaan Kursus 9.

1 Pengurusan Fail Tiga jenis fail perlu disediakan iaitu: 8.1 Fail 1 – Fail Pengurusan a) Surat Pekeliling LDP-Punca Kuasa b) Carta Organisasi Jawatankuasa LDP Sekolah c) Surat Pelantikan AJK LDP d) Surat Panggilan Mesyuarat LDP e) Minit Mesyuarat LDP f) Perancangan Tahunan Kursus LDP g) Kutipan Maklumat LDP (KMLDP) – Excel (dalam CD) h) Peruntukan Kewangan LDP (PTJ / PPD) i) Salinan Sub Waran (PTJ) j) Carta Alir Pengoperasian Pelaksanaan Kursus k) Carta Alir Pelan Tindakan Pelaksanaan 8.1. 8. Laporan Kursus 8.1.0 DOKUMENTASI SULDP dan Penolong SULDP perlu menyediakan dokumen-dokumen berkenaan bagi melancarkan perjalanan LDP secara School-Based.2 Fail 2 – Fail Dokumen LDP a) Garis Panduan Pengoperasian Pelaksanaan LDP b) Contoh Borang Kajian Keperluan c) Contoh Kertas Kerja d) Contoh Borang Permohonan Kursus e) Contoh Senarai Semak Pengurusan Kewangan f) Contoh Borang Profil Penceramah/Fasilitator g) Contoh Borang Profil Peserta h) Contoh Borang Kehadiran Peserta i) Contoh Borang Penilaian Program j) Contoh Borang Pemantauan 8 .10.

3 . Instrumen pelaporan adalah seperti berikut: 8.Pelaporan Bergambar .3 Fail 3 – Fail Pelaksanaan LDP a) Surat Kebenaran PPD/Pengetua/Guru Besar b) Surat Panggilan Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel c) Borang Profil Penceramah/Fasilitator d) Borang Profil Peserta e) Borang Kehadiran Peserta f) Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP) – Excel g) Dokumentasi Kursus • • • • Kertas kerja/Latihan/Seminar/Bengkel Nota Minta Pesanan Tempatan Senarai Peserta Menu makan/ minum Resit / invois Foto / rakaman • • • h) Pelaporan Kursus i) Borang Penilaian Program j) Laporan Pemantauan 8.Kad Pelaporan Latihan . 9 .2 Pelaporan Pelaporan pelaksanaan kursus perlu disediakan oleh pihak pelaksana kursus atau program.1 Sijil Kehadiran disediakan oleh BPG pada akhir tahun (setahun sekali) dengan menyatakan tarikh kursus.1 8.2.4 8.3 8.Pelaporan Kursus LDP .k) Contoh Borang Tapak KMLDP l) Contoh Senarai Semak Kandungan Fail m) Contoh Pelaporan Kursus n) Contoh Kad Pelaporan Latihan 8.2 8.1.Pelaporan KMLDP Pensijilan dan Penghargaan 8. nama kursus dan tempoh masa kursus.3.2.2.2.

Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Gabungan / Pejabat Pelajaran Daerah yang berhampiran. 9.2 Sijil penghargaan kepada para penceramah disediakan oleh sekolah penganjur. menyedarkan pihak yang berkenaan terhadap sebarang masalah dan keperluan program semasa.3.4 Tujuan khusus pemantauan adalah : i) ii) iii) memastikan setiap aktiviti dilaksanakan mengikut perancangan. mengukur dan melapor tentang kemajuan program berkenaan. JPN atau PPD.3 Pemantau memberi perhatian kepada perjalanan sesuatu program yang sedang dilaksanakan. 9.1 Pemantauan berterusan dijalankan oleh Pengetua/ Guru Besar. 9. 10 .8.P. : Unit Kursus Dalam Perkhidmatan ) Tel: 03-88841307 / 03-88841291 . Jemaah Nazir. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 2.0 PEMANTAUAN 9. Faks : 03-88893570 ATAU 2. 10.2 Pemantauan berkala akan dijalankan oleh pegawai dari KPM. Blok E 13. mengambil tindakan segera untuk memperbaiki sebarang kekurangan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA ( U.0 KHIDMAT NASIHAT Sebarang kemusykilan berkaitan dengan Garis Panduan ini bolehlah dirujuk kepada : 1. 9. Kompleks Kerajaan Parcel E.

pelantikan AJK adalah mengikut kesesuaian sekolah. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Guru Besar Guru Penolong Kanan Akademik Ketua Panitia Guru Data Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Ketua-Ketua Panitia Guru Bimbingan Guru Cemerlang Guru Media Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan ** Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM).Lampiran 1 PELANTIKAN JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED 1.SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha LDP Pen. 11 .SEKOLAH MENENGAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha LDP Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Pengetua Penolong Kanan Akademik Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Data Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Tingkatan 6 (bagi sekolah yang ada tingkatan 6) Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Cemerlang Guru Media Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan 2.

PENGETAHUAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran SKOP LATIHAN Kandungan dan Kaedah Pedagogi Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan SKOP LATIHAN Pengurusan Kurikulum Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan SKOP LATIHAN Kreativiti dan Inovasi Pedagogi Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan B.Lampiran 2a KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LDP SCHOOL-BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI) Instrumen ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan kursus guru bagi perancangan latihan yang diperlukan oleh guru-guru. BIL. KEMAHIRAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Kejurulatihan SKOP LATIHAN Penulisan Ilmiah SKOP LATIHAN Kajian dan Penyelidikan Akademik SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan 12 . Arahan: Sila nyatakan kursus yang diperlukan pada petak yang disediakan A.

................................................. 4.................... ..... 3......................................................... ............................................................... 2.............................................................................................Kepimpinan SKOP LATIHAN Pengurusan Kewangan SKOP LATIHAN Pengurusan Strategik C. ....... BIL.................................... ............ Tandatangan dan Nama Guru 13 ...... 5.................................................................. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nilai dan Etika SKOP LATIHAN Komunikasi Berkesan SKOP LATIHAN Soft Skill Kursus 1 Tajuk Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan D.................................................................................... ................................................................................. ....................... CADANGAN KURSUS 1..................................................................

........................................................ Kod Sekolah: .............................. 1 Tajuk (Pilih kursus yang paling banyak dimohon oleh guru) Frekuensi 2 Pengetahuan Profesionalism e 3 4 5 6 Kemahiran Profesionalism e 1 2 1 Nilai dan Etika 2 14 ...........................Lampiran 2b KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU ANALISIS MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LDP SCHOOL BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI) (Berdasarkan Matriks Kajian Keperluan Latihan LDP SCHOOL BASED) Sekolah: ................ KOMPETENSI BIL......................................

Disediakan oleh.............. ........... . (Pengetua/Guru Besar) 15 ...... (Setiausaha SULDP) Disahkan oleh........................................

________________ (Setiausaha LDP) Disahkan oleh.* Bidang Kursus A Pengetahuan Profesional B Kemahiran Profesional C Nilai dan Amalan Profesional Keguruan Disediakan Oleh.Lampiran 3 PERANCANGAN TAHUNAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED BAGI TAHUN _________ SEKOLAH ________________________ BIL 1 NAMA KURSUS BIDANG A/B/C TARIKH / TEMPOH BILANGAN PESERTA TEMPAT PENCERAMAH / FASILITATOR OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: KOS 2 3 4 .. ____________________ (Pengetua/Guru Besar) Tarikh : Cop Rasmi : 16 ..

______________ (Setiausaha LDP) Disahkan oleh. ____________________ (Pengetua / Guru Besar) Tarikh : Cop Rasmi : * Senarai nama peserta dan nota minta disertakan. Lampiran 5 17 .PESERTA OS24000 RM OS21000 RM JUMLAH RM NAMA PENCERAMAH/FASILITATOR 1 NAMA PENCERAMAH/FASILITATOR 2 MASA SLOT / ATUR CARA CATATAN Disediakan oleh.Lampiran 4 KERTAS KERJA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED NAMA SEKOLAH FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS TAJUK KURSUS TARIKH KURSUS MASA/TEMPOH OBJEKTIF 1 2 3 KOS PERBELANJAAN KURSUS OS29000 OS27000 RM RM TEMPAT KURSUS BIL.

*** ……………………………………… PPD/PENGETUA/GURU BESAR 1. 3.BORANG PERMOHONAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT KOD SEKOLAH PUSAT TANGGUNGJAWAB LDP KE TAJUK KURSUS FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS TARIKH TEMPAT MASA JUMLAH PESERTA NAMA PENCERAMAH/ORGANISASI NAMA PEMANTAU PENGGUNAAN PERUNTUKAN LDP OBJEK PERUNTUKAN SEBAGAI DITERIMA(RM) OS21000 0S24000 OS27000 OS29000 Disediakan oleh. ______________ (Setiausaha LDP) ……………………………………………………………………………………………………………………… Permohonan sekolah tuan untuk mengadakan Program LDP seperti tajuk di atas pada tarikh __________________ DILULUS/TIDAK DILULUSKAN. 2. PENGETAHUAN/KEMAHIRAN /NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME BAKI PERUNTUKAN (RM) JUMLAH PERMOHONAN (RM)LDP ___ KELULUSAN ***Potong yang tidak berkenaan 18 .

Arahan Invois yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar Kementerian Surat arahan kursus kepada guru-guru Kewangan. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN ELAUN PENCERAMAH (Sertakan bersama tuntutan) (√ jika telah dipatuhi) Surat jemputan penceramah ditandatangani oleh PPD Jadual Ceramah Maklumat penerima borang JANM eSPKB Borang Tuntutan Penceramah yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar di ruangan Penganjur Salinan akaun bank penceramah Penceramah hendaklah terdiri daripada kakitangan awam Penceramah telah berpencen atau swasta hendaklah mendapat kebenaran dari Kementerian Kewangan melalui Kementerian Pelajaran sebelum kursus diadakan.8% untuk commerce Dot.Lampiran 6 BORANG SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN 1. Pesanan Tempatan hendaklah ditandatangan oleh Pembekal & disahkan oleh Pengetua/Guru Besar 3. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PESANAN TEMPATAN (sertakan bersama tuntutan) (√ jika dipatuhi) Permohonan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum kursus diadakan Permohonan yang lewat 2 minggu sebelum kursus tidak akan diproses dan sekolah perlu membuat pembayaran sendiri. Baucar bayaran Perlu diingatkan elaun penceramah akan diambil daripada peruntukan kursus sekolah di bawah Objek Sebagai 29000 19 . SENARAI SEMAK PEMBAYARAN SELEPAS KURSUS (sertakan bersama pembekal kepada tuntutan) (√ jika telah dipatuhi) dipotong 0. Kod Pembekal (seperti borang yang telah diberikan) Salinan Akaun Bank yang telah disahkan Pembekal (Pengusaha kantin) Sebut harga Kertas kerja 2 salinan Lampiran B – Perbelanjaan KADAR MAKAN RM Minum pagi 4 Makan Tengahari 7 Minum petang 4 Jumlah 15 (Peruntukan Kadar Makan adalah mengikut JPN/PPD masingmasing tetapi tidak kurang daripada RM12) Peringatan: Bayaran 2.Com (e-Perolehan).

Lampiran 7 BORANG PROFIL PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Maklumat Nama : No. Kad Pengenalan : Jawatan : Gred Jawatan : Jabatan/ Pejabat : Kelayakan Akademik: Kelayakan Profesional: Bidang Kepakaran: Pengalaman Dalam Bidang Kepakaran Penyelidikan/Penerbitan Umur : Nyatakan: _______________ tahun _______________ tahun Alamat surat . Telefon : Rumah Bimbit E-mail Tandatangan : Tarikh : Lampiran 8 BORANG PROFIL PESERTA 20 .menyurat : 13 No.

. 2.................... Kad Pengenalan : Gred/Jawatan Jantina : Bangsa : Lelaki Perempuan Melayu Cina India Bumiputera Sabah / Sarawak Lain-lain Tahun (nyatakan) ......... 4............. Tandatangan : Nyatakan: 6.. 5... Mata pelajaran yang diajar di sekolah Tarikh : Lampiran 9 BORANG KEHADIRAN PESERTA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED SEKOLAH ______________________________ TARIKH TEMPAT : _______________ HARI : __________________ : ______________________________________________________ 21 .. Tempoh berkhidmat : Opsyen semasa mengikuti Program : Ijazah/Diploma/KPLI/ Sijil Perguruan 8...........LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED Bil 1.. 7...... (nyatakan) ....... Maklumat Nama : No...................... 3....

TAJUK : Slot 1: _________________________________________________ Slot 2: _________________________________________________ Slot 3: _________________________________________________ KEHADIRAN : BIL NAMA GURU No. Kad Pengenalan Slot 1 Tandatangan Slot 2 Slot 3 Lampiran 10 BORANG PENILAIAN PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED Tajuk Kursus Tarikh Tempat : _______________________________________________________________ : __________________ Masa : _____________________ :_______________________________________________________________ 22 .

CEMERLANG 3. 7. 10 PERKARA 1 Tajuk slot sesuai dengan keperluan diri / tugas saya Isi kandungan berjaya meningkatkan percambahan ilmu saya Isi kandungan berjaya meningkatkan pengetahuan.5 Penampilan dan penyampaian penceramah sesuai.MEMUASKAN 4. yakin dan terbuka. 5. 2.Sangat Tidak Setuju 3 . 3.BAIK Lampiran 11 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BORANG PEMANTAUAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) SCHOOL-BASED TAHUN _____ Diisi oleh PPD/Pengetua/Guru Besar yang memantau Tajuk : ___________________________________________________________________________ A / B / C (Bulatkan yang sesuai) Bidang : 23 . 4.SEDERHANA 5.4 LEMAH 5 .Tidak Setuju 4 . kemahiran dan nilai profesionalisme Isi kandungan membolehkan saya mengamalkannya dalam tugasan seharian Isi kandungan membantu saya meningkatkan keberkesanan P&P JUMLAH SKOR ITEM 1 .Sangat Setuju 2 . 9.8 SEDERHANA 9-12 MEMUASKAN 13 – 16 BAIK 17.20 CEMERLANG 1-LEMAH 2. Penggunaan masa yang optimum Bahan edaran bersesuaian dengan tajuk (jika ada) JUMLAH SKOR ITEM 6 . 6. Penceramah/ fasilitator bersifat bersedia .9 Pemilihan tempat bersesuaian JUMLAH BESAR SLOT 2 3 KEKUATAN _________________________________________________________________________________ KELEMAHAN _________________________________________________________________________________ CADANGAN PENAMBAHBAIKAN _________________________________________________________________________________ PURATA SKOR ISI KANDUNGAN CERAMAH (ITEM 1 – 5 ) PENCERAMAH ( ITEM 6 – 9 ) PENGURUSAN TEMPAT (ITEM 10 ) SKALA PENILAIAN 1 – 5 LEMAH 6 – 10 SEDERHANA 11 – 15 MEMUASKAN 16 – 20 BAIK 21-25 CEMERLANG 1 . 8.Setuju BIL 1.ARAHAN Sila masukkan skor di ruangan yang disediakan berdasarkan skala berikut : 1 .Kurang Setuju 5 .

..Tidak Setuju 3 .....Kurang Setuju Item Tajuk slot sesuai dengan keperluan guru......Sangat Tidak Setuju Diskripsi Bil 1 KANDUNGAN CERAMAH 2 3 4 5 6 7 8 Pengurusan Kursus 9 10 11 12 13 14 SKALA PENILAIAN Kandungan Ceramah 1 – 5 LEMAH 6 – 10 SEDERHANA Pengurusan Kursus 1 – 10 LEMAH 11 – 20 SEDERHANA Keseluruhan: 0 – 20 Lemah 11 – 15 BAIK 16 – 20 CEMERLANG BAIK 41 – 50 CEMERLANG 21 – 30 MEMUASKAN 31 – 40 21 – 30 Sederhana 31– 50 Baik 51 – 60 Sangat Baik 61 – 70 Cemerlang Ulasan umum pemantau kursus : Kekuatan: ………………………………………………………………………………………….... Cadangan : …………………………………………………………………………………………... Kehadiran peserta kursus diambil mengikut slot.................................. Bahan edaran bersesuaian dengan tajuk (jika ada) Tempat kursus adalah sesuai untuk dijadikan lokasi kursus Peralatan yang disediakan adalah bersesuaian. Penggunaan masa yang optimum.......... Kehadiran peserta adalah memuaskan ................ Tandatangan Pemantau Nama: Tarikh: Lampiran 12 Tapak Kutipan Maklumat Latihan Dalam Perkhidmatan (KMLDP) 24 .….... Makanan yang disediakan mencukupi.Sangat Setuju Slot 1 2 3 1 ... Skor Item (50 markah) Jumlah Skor 4 ..Tarikh : __________________________ Masa : __________________________ Tempat : ARAHAN: ___________________________________________________________________________ Sila masukkan skor di ruangan yang disediakan berdasarkan skala berikut : 2 .... Kelemahan : ……………………………………………………………………………………………. Pengacara menjalankan tugas dengan baik......Setuju 5 .. Program dapat dijalankan mengikut aturcara ................ kemahiran dan nilai profesionalisme guru Isi kandungan membantu guru meningkatkan kualiti P&P Kandungan kursus mencukupi Skor item (20 markah) Penceramah dapat menyampaikan kandungan dengan baik...... Isi kandungan dapat meningkatkan pengetahuan..

Borang KMLDP ini terdapat dalam perisian excel yang dibekalkan oleh PPD. Lampiran 13 SENARAI SEMAK KANDUNGAN FAIL LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED FAIL 1 (FAIL PENGURUSAN LDP) 25 .

3 3.9 Lampiran 14 26 .4 2.1 3.3 3.Kertas Kerja bengkel/latihan/seminar .11 2.2 2.8 3.8 1.2 1.Foto/rakaman Pelaporan Kursus Borang Penilaian Program Laporan Pemantauan Tiada Tindakan Bil 3.9 2.5 3.5 1.4 1.7 3.Bil 1.Pesanan Tempatan .2 3.3 2.5 2.6 1.1 1.10 2.12 2.1 2.7 1.Resit/invois .10 1.4 3.9 1.6 Tiada Tindakan 3.Nota Minta .8 2.14 FAIL 2 (FAIL DOKUMEN LDP) Perincian Ada Garis Panduan Pengoperasian Pelaksanaan LDP Contoh Borang Kajian Keperluan Contoh Kertas Kerja Contoh Borang Permohonan Kursus Contoh Senarai Semak Pengurusan Kewangan Contoh Borang Profil Penceramah/Fasilitator Contoh Borang Profil Peserta Contoh Borang Kehadiran Peserta Contoh Borang Penilaian Program Contoh Borang Pemantauan Contoh Borang Tapak KMLDP Contoh Senarai Semak Kandungan fail Contoh Pelaporan Kursus Contoh Kad Pelaporan Latihan FAIL 3 (FAIL PELAKSANAAN LDP) Perincian Ada Surat Kebenaran PPD/Pengetua/Guru Besar Surat Panggilan Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel Borang Profil Penceramah/Fasilitator Borang Profil Peserta Borang Kehadiran Peserta Kursus LDP Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP)-excel Dokumentasi Kursus .13 2.11 Perincian Surat Pekeliling LDP-Punca Kuasa Jawatankuasa LDP Sekolah Surat Lantikan Jawatankuasa LDP Surat Panggilan Mesyuarat LDP Minit Mesyuarat LDP 2 kali setahun Perancangan Tahunan Kursus LDP Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP)-excel (CD) Peruntukan Kewangan LDP (PTJ / PPD) Salinan Sub Waran (Sekolah PTJ) Carta Alir Pengoperasian Pelaksanaan Kursus Carta Alir Pelan Tindakan Pelaksanaan Ada Tiada Tindakan Bil 2.7 2.3 1.Menu Makan/Minum .6 2.Senarai Nama Peserta .

KEHADIRAN SENARAI PESERTA HADIR PENCERAMAH LAPORAN KEWANGAN : OS29000 OS27000 RM RM TEMPAT KURSUS LELAKI PEREMPUAN (sertakan lampiran KMLDP) OS24000 RM OS21000 RM JUMLAH RM PELAKSANAAN KURSUS SECARA RINGKAS ISU / MASALAH CADANGAN PENAMBAHBAIKAN ** Sertakan gambar kursus / program Disediakan Oleh: Disahkan Oleh: ______________ (Setiausaha LDP) __________________ (Pengetua/ Guru Besar) 27 .PELAPORAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED NAMA SEKOLAH FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS NAMA KURSUS TARIKH KURSUS BIL.

Tarikh : Cop Rasmi : 28 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful