Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SUBJEK SAINS TAHUN 6


TEMA: INKUARI DALAM SAINS KELAS: 6 DELIMA MINGGU: 2
UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK MASA: 8.00 AM – 9.00 AM TARIKH: 28/3/2022
TAJUK: Kemahiran Proses Sains TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9,
1.1 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 Kerjasama Sains dan Teknologi
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat :
1) Menjalankan aktiviti yang boleh membawa kepada
penguasaan beberapa kemahiran proses sains memerhati Murid berjaya menghasilkan satu peta minda Kemahiran
2) Menjalankan aktiviti yang boleh membawa kepada Proses Sains.
penguasaan beberapa kemahiran proses sains memerhati
dan pengkelasan.
BBB / SUMBER:
Kertas, buku teks m/s 9
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- 20 /30 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan baik dan diberi
Murid mengimbas pelajaran lalu tentang eksperimen sebelum ini.
latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid melaksanakan aktiviti ria – Air Ajaib secara berpasangan. 7 / 30 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan bimbingan dan
2. Murid menyediakan alat dan bahan yang diperlukan.
diberi latihan pengukuhan.
3. Murid membaca dan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan.
(PAK21) 0 / 30 murid tidak dapat mencapai objektif
4. Murid melakukan aktiviti berpandukan langkah-langkah yang diberikan pembelajaran dan diberi latihan
denagn berhati-hati. (PBD) pemulihan.
5. Murid menjawab soalan yang diberi dalam buku latihan. (KBAT)
PdPC pada hari ini:
Penutup:- Memuaskan /
Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. Tidak memuaskan
Memerhati / Mengelas /
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens /
Kemahiran Proses Sains Meramal / Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa / Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah /
Membuat hipotesis Mengeksperimen /

Kemahiran Manipulatif (KM)


Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan
betul.
Think-Pair-Share (Fikir-
KBAT Menganalis PAK-21
Pasangan-Kongsi)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Eksperimen
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI
Tindakan:
/ PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc seterusnya akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SUBJEK SAINS TAHUN 6
TEMA: INKUARI DALAM SAINS KELAS: 6 FIRUS MINGGU: 2
UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK MASA: 9.30 AM – 10.30 AM TARIKH: 28/3/2022
TAJUK: Kemahiran Proses Sains TEMPOH: 60 minit HARI: Isnin
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9,
1.1 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 Kerjasama Sains dan Teknologi
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat :
1) Menjalankan aktiviti yang boleh membawa kepada
penguasaan beberapa kemahiran proses sains memerhati Murid berjaya menghasilkan satu peta minda Kemahiran
2) Menjalankan aktiviti yang boleh membawa kepada Proses Sains.
penguasaan beberapa kemahiran proses sains memerhati
dan pengkelasan.
BBB / SUMBER:
Kertas, buku teks m/s 9
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- 20 /30 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan baik dan diberi
Murid mengimbas pelajaran lalu tentang eksperimen sebelum ini.
latihan pengayaan.
Aktiviti:-
6. Murid melaksanakan aktiviti ria – Air Ajaib secara berpasangan. 6 / 30 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan bimbingan dan
7. Murid menyediakan alat dan bahan yang diperlukan.
diberi latihan pengukuhan.
8. Murid membaca dan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan.
(PAK21) _____ / _____ murid tidak dapat mencapai
9. Murid melakukan aktiviti berpandukan langkah-langkah yang diberikan objektif pembelajaran dan diberi latihan
denagn berhati-hati. (PBD) pemulihan.
10. Murid menjawab soalan yang diberi dalam buku latihan. (KBAT)
PdPC pada hari ini:
Penutup:- Memuaskan /
Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. Tidak memuaskan
Memerhati / Mengelas /
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens /
Kemahiran Proses Sains Meramal / Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa / Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah /
Membuat hipotesis Mengeksperimen /

Kemahiran Manipulatif (KM)


Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan
betul.
Think-Pair-Share (Fikir-
KBAT Menganalis PAK-21
Pasangan-Kongsi)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Eksperimen
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI
Tindakan:
/ PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc seterusnya akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SUBJEK SAINS TAHUN 6
TEMA: INKUARI DALAM SAINS KELAS: 6 FIRUS MINGGU: 2
UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK MASA: 10.55 AM – 11. 45 TARIKH: 29/3/2022
TAJUK: Kemahiran Proses Sains TEMPOH: 55 minit HARI: Selasa
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, Kerjasama Sains dan Teknologi
1.1.11, 1.1.12
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat mengimbas kembali
Murid berjaya menjawab semua soalan dan membincangkan
kemahiran proses sains yang dipelajari sebelum ini dan
jawapan yang betul.
menjawab semua soalan yang diberi.
BBB / SUMBER:
Kertas, buku teks m/s 11-12
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- 21 /30 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan baik dan diberi
Murid mengimbas pelajaran lalu tentang tajuk ini.
latihan pengayaan.
Aktiviti:-
1. Murid membaca dan memahami soalan Asah Minda. (KBAT) 7 / 30 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan bimbingan dan
2. Murid menjawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan Sains diberi latihan pengukuhan.
dalam masa yang ditetapkan oleh guru. (PAK21)
_____ / _____ murid tidak dapat mencapai
3. Murid membincangka jawapan bagi semua soalan dan membuat objektif pembelajaran dan diberi latihan
pembetukan jika perlu. (PBD) pemulihan.

4. Murid menghantar buku latihan sains. PdPC pada hari ini:


Penutup:- Memuaskan /
Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. Tidak memuaskan
Memerhati / Mengelas
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens
Kemahiran Proses Sains Meramal Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen

Kemahiran Manipulatif (KM)


Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan
betul.
KBAT Menganalis PAK-21 Puzzle it Out (Selesaikan)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Kuiz
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI
Tindakan:
/ PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc seterusnya akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SUBJEK SAINS TAHUN 6
TEMA: INKUARI DALAM SAINS KELAS: 6 DELIMA MINGGU: 2
UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK MASA: 9.30 AM – 10.30 AM TARIKH: 30/3/2022
TAJUK: Kemahiran Proses Sains TEMPOH: 60 minit HARI: Rabu
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, Kerjasama Sains dan Teknologi
1.1.11, 1.1.12
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat mengimbas kembali
Murid berjaya menjawab semua soalan dan membincangkan
kemahiran proses sains yang dipelajari sebelum ini dan
jawapan yang betul.
menjawab semua soalan yang diberi.
BBB / SUMBER:
Kertas, buku teks m/s 11-12
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- 22 /30 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan baik dan diberi
Murid mengimbas pelajaran lalu tentang tajuk ini.
latihan pengayaan.
Aktiviti:-
5. Murid membaca dan memahami soalan Asah Minda. (KBAT) 8 / 30 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan bimbingan dan
6. Murid menjawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan Sains diberi latihan pengukuhan.
dalam masa yang ditetapkan oleh guru. (PAK21)
_____ / _____ murid tidak dapat mencapai
7. Murid membincangka jawapan bagi semua soalan dan membuat objektif pembelajaran dan diberi latihan
pembetukan jika perlu. (PBD) pemulihan.

8. Murid menghantar buku latihan sains. PdPC pada hari ini:


Penutup:- Memuaskan /
Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. Tidak memuaskan
Memerhati / Mengelas
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens
Kemahiran Proses Sains Meramal Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen

Kemahiran Manipulatif (KM)


Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan
betul.
KBAT Menganalis PAK-21 Puzzle it Out (Selesaikan)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Kuiz
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI
Tindakan:
/ PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
PdPc seterusnya akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SUBJEK SAINS TAHUN 6
TEMA: INKUARI DALAM SAINS KELAS: 6 TOPAZ MINGGU: 2
UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK MASA: 10.55 AM – 11.45 AM TARIKH: 30/3/2022
TAJUK: Kemahiran Proses Sains TEMPOH: 55 minit HARI: Rabu
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
1.1.1, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.9,
1.1 1.1.10, 1.1.11, 1.1.12 Kerjasama Sains dan Teknologi
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat menjalankan aktiviti Murid berjaya menghasilkan satu laporan eksperimen
Kemahiran proses sains Pengelasan. berdasarkan format yang diberi dalam buku teks.
BBB / SUMBER:
Kertas, buku teks m/s 9
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- 13 /26 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan baik dan diberi
Murid mengimbas pelajaran lalu tentang eksperimen sebelum ini.
latihan pengayaan.
Aktiviti:-
11. Murid melaksanakan aktiviti ria – Air Ajaib secara berpasangan. 4 / 26 murid dapat mencapai objektif
pembelajaran dengan bimbingan dan
12. Murid menyediakan alat dan bahan yang diperlukan.
diberi latihan pengukuhan.
13. Murid membaca dan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan.
(PAK21) 13 /26 murid tidak dapat mencapai objektif
14. Murid melakukan aktiviti berpandukan langkah-langkah yang diberikan pembelajaran dan diberi latihan
denagn berhati-hati. (PBD) pemulihan.
15. Murid menjawab soalan yang diberi dalam buku latihan. (KBAT)
PdPC pada hari ini:
Penutup:- Memuaskan /
Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. Tidak memuaskan
Memerhati / Mengelas /
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens /
Kemahiran Proses Sains Meramal / Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa / Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah /
Membuat hipotesis Mengeksperimen /

Kemahiran Manipulatif (KM)


Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan
betul.
Think-Pair-Share (Fikir-
KBAT Menganalis PAK-21
Pasangan-Kongsi)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Eksperimen
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI
Tindakan:
PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang.
/ PdPc seterusnya akan ditambahbaik dari sudut aktiviti yang lebih ringkas dan mengikut aras pelajar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


SUBJEK SAINS TAHUN 6
TEMA: INKUARI DALAM SAINS KELAS: 6 TOPAZ MINGGU: 2
UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK MASA: 10.30 AM – 11.20 AM TARIKH: 1/4/2022
TAJUK: Kemahiran Proses Sains TEMPOH: 50 minit HARI: Jumaat
Kod Standard Kandungan: Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: EMK
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5,
1.1 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10, Kerjasama Sains dan Teknologi
1.1.11, 1.1.12
Aspirasi Murid:
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan Identiti
Pengetahuan / / /
Berfikir Memimpin Dwibahasa Kerohanian Nasional
OBJEKTIF PEMBELAJARAN (OP): KRITERIA KEJAYAAN (KK):
Pada akhir Pdpc murid akan dapat mengimbas kembali
Murid berjaya menjawab semua soalan dan membincangkan
kemahiran proses sains yang dipelajari sebelum ini dan
jawapan yang betul.
menjawab semua soalan yang diberi.
BBB / SUMBER:
Kertas, buku teks m/s 11-12
STRATEGI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN IMPAK / REFLEKSI
Pengenalan:- _____ /_____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan baik dan
Murid mengimbas pelajaran lalu tentang tajuk ini.
diberi latihan pengayaan.
Aktiviti:-
9. Murid membaca dan memahami soalan Asah Minda. (KBAT) _____ / _____ murid dapat mencapai
objektif pembelajaran dengan bimbingan
10. Murid menjawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan Sains dan diberi latihan pengukuhan.
dalam masa yang ditetapkan oleh guru. (PAK21)
_____ / _____ murid tidak dapat mencapai
11. Murid membincangka jawapan bagi semua soalan dan membuat objektif pembelajaran dan diberi latihan
pembetukan jika perlu. (PBD) pemulihan.

12. Murid menghantar buku latihan sains. PdPC pada hari ini:
Penutup:- Memuaskan
Murid membuat kesimpulan tajuk pembelajaran hari ini. Tidak memuaskan
Memerhati / Mengelas
Mengukur Menggunakan Nombor Membuat Inferens
Kemahiran Proses Sains Meramal Berkomunikasi /
(KPS) Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data
Mendefinisi secara operasi Mengawal pemboleh ubah
Membuat hipotesis Mengeksperimen
Kemahiran Manipulatif (KM) Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan
KBAT Menganalis PAK-21 Puzzle it Out (Selesaikan)
TAHAP PENGUASAAN 5 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) Kuiz
TINDAKAN SUSULAN UNTUK MURID
Pemulihan: Pengukuhan: Pengayaan:
Murid menjalankan aktiviti dengan Murid membantu ahli kumpulan lain Murid diberikan tugasan lain / lembaran
bimbingan guru. menjalankan aktiviti. kerja.
REFLEKSI
Tindakan:
PdPc akan diteruskan dengan topik baru.
/ PdPc ini akan diulang semula pada pembelajaran akan datang kerana majlis persaraan.
PdPc seterusnya akan ditambahbaik dari sudut ______________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai