Anda di halaman 1dari 13

KURSUS SYAHADAH PERGURUAN ASAS IKRAM MUSLEH

(SPAIM)

SPA 1201
PEMBANGUNAN MURABBI MUSLEH
(MUWASAFAT TARBIAH : NAFI’UN LIGHAIRIHI)

Nama : NUR AFIFAH BINTI AHMAD SUBUKI &


FARAHTUL ADIBAH BINTI MUHAMMAD ZAINUDDIN
No. K/P : 960704-08-6032
900825-08-5656
Sekolah : SEK REN AL-HIDAYAH, SERI ISKANDAR
Ambilan : JUN 2022
Nama Pensyarah : DR SYAZALIE HIRMAN
Tarikh Hantar : 16 DISEMBER 2022

PENGAKUAN PELAJAR
Saya mengaku bahawa tugasan kerja PEMERIKSA
kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali
Markah
nukilan dan ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan
Tarikh : 16 Disember 2022

Cop

Tarikh
AKTIVITI 1
PERKARA PERINCIAN
Tarikh Memahami Nafi'un Lighairihi
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 60 minit
Sasaran Murid Tahap Satu & Dua
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap rakan, ibu bapa,
Objektif guru dan masyarakat.

Aktiviti 1. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan


terjemahannya.
2. Guru meminta murid untuk duduk dalam satu bulatan
besar.
3. Kemudian, guru menunjukkan gambar situasi (rujuk
lampiran).
4. Guru merangsang murid dengan beberapa soalan

Contoh soalan:
a. Apa yang antum boleh dilihat di dalam gambar ini?
b. Apa yang berlaku?
c. Siapa yang antum lihat?
d. Di manakah kejadian berlaku?
f. Mengapa kita perlu menolong orang?

5. Setelah itu, guru menerangkan apa maksud memberi


manfaat kepada orang lain. Antara perkara yang boleh
memberikan manfaat kepada orang lain ialah:

i. Berkongsi ilmu
ii. Sedekah
iii. Tenaga yang dimiliki
iv. Sikap yang baik

6. Guru boleh memetik ayat Al-Quran dan hadis untuk


dijadikan panduan:
i. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat
kepada orang lain (HR Ahmad)
ii. Jika kamu berbuat kebaikan, (maka faedah) kebaikan
yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu dan jika kamu
berbuat kejahatan maka (kesannya yang buruk) berbalik
kepada diri kamu juga. (Surah Al-Isra’: 7)
iii. Surah Al-Hadid, 18

7. Guru boleh bersoal jawab dengan murid. Guru


berbincang bersama-sama murid apa yang mereka
dapat sepanjang pengisian.
8. Di akhir aktiviti, guru memberikan kesimpulan kepada
setiap perbuatan yang diceritakan tadi ialah perbuatan
yang memberi manfaat kepada orang lain.
9. Penutup dengan tasbih kifarah dan Surah Al Asr.

Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.

Lampiran
AKTIVITI 2
PERKARA PERINCIAN
Tarikh Aktiviti Sifar Sampah (Perbincangan)
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 60 minit
Sasaran Murid Tahap Dua
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap rakan dan guru.
Objektif  Murid dapat memberi idea dan cadangan untuk
memastikan sekolah sifar sampah.

Aktiviti 1. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan


terjemahannya.
2. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
3. Guru menceritakan tentang masalah sampah di sekitar
sekolah.
4. Guru meminta murid berbincang sesama ahli tentang
cara-cara untuk memastikan sekolah kita sifar sampah.
5. Guru mengedarkan satu kertas mahjung dan marker pen
kepada setiap kumpulan.
6. Murid diminta menyenaraikan cara-cara untuk
memastikan sekolah sifar sampah. Setelah itu, mereka
diminta untuk membentangkan hasil perbincangan.
7. Murid diminta melaksanakan cara yang disenaraikan
semasa pembentang pada kelas yang berikutnya.
8. Penutup dengan tasbih kifarah dan Surah Al Asr.

Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.

AKTIVITI 3
PERKARA PERINCIAN
Tarikh Aktiviti Sifar Sampah (Aplikasi)
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 60 minit
Sasaran Murid Tahap Dua
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap rakan dan guru.
Objektif  Murid dapat memberi idea dan cadangan untuk
memastikan sekolah sifar sampah.

Aktiviti 1. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan


terjemahannya.
2. Guru membahagikan murid kepada beberapa
kumpulan.
3. Murid berkumpul mengikut kumpulan pembentangan
yang telah dibahagikan pada kelas yang lepas.
4. Melalui pembentangan, murid dimnta untuk
mengaplikasikan cara yang tlah dibincangkan.
5. Contoh:

Kumpulan A
Asingkan sampah mengikut jenis
Kumpulan B
Membersihkan pasu bunga di sekitar sekolah
Kumpulan C
Kutip sampah di sekitar padang sekolah.

6. Setelah selesai murid diminta berkumpul dan


menceritakan pengalaman yang mereka perolehi
sepanjang aktiviti.
7. Guru mengucapkan terima kasih dan menutup majlis
dengan tasbih kifarah dan Surah Al-Asr.

Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.

AKTIVITI 4
PERKARA PERINCIAN
Tarikh Lakonan Cerita Pendek
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 60 minit
Sasaran Murid Tahap Dua
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap rakan, guru, ibu
Objektif bapa dan masyarakat.
Aktiviti 1. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan
terjemahannya.
2. Murid di bahagikan kepada beberapa kumpulan.
3. Setiap ketua kumpulan diminta untuk cabut undian situasi.
Setiap kumpulan akan diberi situasi berbeza untuk
dilakonkan.
Situasi 1
Membantu guru mengangkat buku selepas tamat kelas.
Situasi 2
Membantu ibu bapa mencuci pinggan selepas makan bersama
Situasi 3
Berkongsi makanan dengan rakan kerana tidak mempunyai wang
yang mencukupi untuk membeli makanan.
Situasi 4
Membantu kawan yang kurang memahami dalam subjek di
dalam kelas/sekolah.
Situasi 5
Menyertai sukarelawan di surau/masjid yang berhampiran untuk
memasang sejadah ataupun membersihkan surau/masjid.
4. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk membuat
persiapan.
5. Setiap kumpulan akan melakonkan persembahan selama
5 minit berdasarkan situasi yang diberikan.
6. Selesai semua persembahan, murid dan guru akan
berbincang dan markah akan diberikan berdasarkan ciri-
ciri berikut:
a. Penyampaian
b. Kefahaman
c. Penggunaan hadis/ayat Al-Quran
d. Penggunaan masa
7. Guru memberikan kesimpulan terhadap keseluruhan
persembahan lakonan dan mengumumkan keputusan
kepada murid.
8. Menutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.

Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.

AKTIVITI 5
PERKARA PERINCIAN
Tarikh Menanam pokok
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 3 minggu
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap masyarakat
Objektif sekeliling.

Aktiviti 1. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan


terjemahannya.
2. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.
3. Murid diberi bahan dan peralatan untuk menanam pokok
bunga.
4. Pokok yang ditanam akan dijaga selama 2 minggu.
Pelajar diminta untuk menyiram pokok dan memberi baja.
5. Selepas 2 minggu, anak pokok tersebut akan diberikan
kepada jiran terdekat/orang sekeliling.
6. Anak pokok disertakan dengan sekeping kad Mutiara Kata
semasa menyantuni penerima.
7. Guru berbincang bersama-sama murid apa yang mereka
dapat sepanjang aktiviti.
8. Akhir sekali, guru memberikan kesimpulan kepada setiap
perbuatan.
9. Menutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.
Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.
AKTIVITI 6
PERKARA PERINCIAN
Tarikh Bola Beracun
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 60 minit
Sasaran Murid Tahap Satu
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap masyarakat
Objektif sekeliling.

Aktiviti 10. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan


terjemahannya.
11. Guru meminta murid untuk duduk dalam satu bulatan
besar.
12. Kemudian, guru memberikan sebiji bola yang akan
bergerak mengikut alunan musik.
13. Apabila guru memasang lagu, bola beracun tersebut
akan bergerak mengikut arah jam dan berhenti apabila
guru menghentikan alunan lagu.
14. Murid yang sedang memegang bola apabila guru
menghentikan alunan lagu tersebut akan dikenakan
penalti dengan diminta menjawab soalan atau
menceritakan satu perbuatan yang sering dilakukan di
rumah yang dapat memberi manfaat kepada orang
lain.
15. Apabila sudah menjawab, ulangi langkah aktiviti bola
beracun sehingga habis soalan.
16. Di akhir aktiviti, guru memberikan kesimpulan kepada
setiap perbuatan yang diceritakan tadi ialah perbuatan
yang memberi manfaat kepada orang lain.

Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.


AKTIVITI 7
PERKARA PERINCIAN
Tarikh Memberi manfaat (Berkongsi rezeki)
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 60 minit
Sasaran Murid Tahap Dua
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap rakan.
Objektif
Aktiviti 1. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan
terjemahannya.
2. Guru meminta murid untuk membawa bahan dan
peralatan untuk membancuh air.
3. Murid berbincang untuk membahagikan tugas masing-
masing. (sehari sebelum mentor mentee).
4. Pada hari mentor mentee murid dikehendaki membawa
bahan dan peralatan untuk membancuh air. (air, gula,
kordial, jug, senduk, ais batu, cawan)
5. Pada hari kejadian, murid diminta bersama-sama untuk
menyediakan air oren. Setelah siap, air oren tersebut
diagihkan kepada rakan sekeliling.
6. Guru berbincang bersama-sama murid apa yang mereka
dapat sepanjang aktiviti.
7. Akhir sekali, guru memberikan kesimpulan kepada setiap
perbuatan.
8. Menutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.

Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.


AKTIVITI 8
PERKARA PERINCIAN
Tarikh
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 60 minit
Sasaran Murid Tahap Dua
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap rakan, dan
Objektif masyarakat.
Aktiviti 1. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan
terjemahannya.
2. Guru meminta murid untuk membawa barang-barang
terpakai untuk dijadikan tabung. (sehari sebelum mentor
mentee)
3. Murid dibahagikan kepada kumpulan.
4. Murid diberi masa untuk berbincang.
5. Murid boleh mereka dan menghias tabung mengikut
kreativiti.
6. Setelah siap, murid yang ingin menyumbang sedekah
boleh masukkan ke dalam tabung tersebut.
7. Tempoh masa yang diberikan selama dua minggu.
8. Hasil sumbangan akan dikumpulkan dan diberikan kepada
orang yang memerlukan.
9. Guru berbincang bersama-sama murid apa yang mereka
dapat sepanjang aktiviti.
10. Akhir sekali, guru memberikan kesimpulan kepada setiap
perbuatan.
11. Menutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.

Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.


AKTIVITI 9
PERKARA PERINCIAN
Tarikh Cerita Teladan
Tema 10 Muwasafat Tarbiyah
Tajuk Bermanfaat pada orang lain
Jangka masa 60 minit
Sasaran Murid Tahap Satu
Hasil  Di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan
pembelajaran/ kepentingan memberi manfaat terhadap rakan, ibu bapa
Objektif dan guru.
Aktiviti 1. Pembukaan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan
terjemahannya.
2. Guru membuat tayangan video yang berkaitan dengan
kisah Rasullah.
3. Guru meminta murid bercerita tentang apa pengajaran
yang mereka perolehi daripada tayangan video tersebut.
4. Setelah itu, guru menceritakan apa yang berlaku didalam
video tersebut. Guru boleh memetik ayat Al-Quran dan
hadis untuk dijadikan panduan:

a. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada


orang lain (HR Ahmad)
b. Jika kamu berbuat kebaikan, (maka faedah) kebaikan yang
kamu lakukan adalah untuk diri kamu dan jika kamu berbuat
kejahatan maka (kesannya yang buruk) berbalik kepada diri
kamu juga. (Surah Al-Isra’: 7)
c. Surah Al-Hadid, 18
5. Guru boleh bersoal jawab dengan murid. Guru berbincang
bersama-sama murid apa yang mereka dapat sepanjang
pengisian.
6. Di akhir aktiviti, guru memberikan kesimpulan kepada
setiap perbuatan yang diceritakan tadi ialah perbuatan
yang memberi manfaat kepada orang lain.
7. Penutup dengan tasbih kifarah dan Surah Al Asr.

Refleksi _____________ murid berjaya melakukan aktiviti dengan betul.

Anda mungkin juga menyukai