RANCANGAN PENGAJARAN

TARIKH HARI MASA KELAS UMUR

: : : : :

07/04/2009 Selasa 08.50 ± 09.50 pagi ( 60 minit ) Kelas Prasekolah, SK.Perantau Damai 6 tahun 25 orang Kumpulan Buah-buahan Buah-buahan Tempatan Bahasa dan Komunikasi, Kognitif, Kreativiti dan Estetika.

BIL.MURID : AKTIVITI TEMA : :

SUB-TEMA : KOMPONEN :

HASIL PEMBELAJARAN : 3.3.1 mengecam dan membunyikan huruf konsonan 4.2.3 memadankan bilangan objek dengan si mbol nombor 1 ± 10 3.2.5 menyanyi mengikut rentak OBJEKTIF : 1. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Mengecam dan menyebut huruf konsonsan awal bagi buah serta mengelaskan buah mengikut huruf awalnya. 2. 3. Memadankan gambar buah dengan bilangannya. Menyanyi lagu µBuah-buah tempatan¶ sambil membuat pergerakan.

Murid pernah menggunakan komputer. bersemangat. dan bersyukur. kad huruf. kinestetik.PENGETAHUAN SEDIA ADA 1. mengikut giliran. Interpersonal.dan Ruang. FOKUS MULTIPLE INTELEGENT : Linguistik. Murid telah menguasai huruf a ± z dan nombor 1 ± 10. gam. BAHAN BANTU MENGAJAR : Komputer. carta kerja kumpulan KESEPADUAN : Komponen sosio emosi. Kognitif. fizikal. Kerohanian dan Moral. kad manila. Logik-matematik. bertolak ansur. Intrapersonal. 2. Bahasa dan Komunikasi. yakin diri. kad gambar. LCD. : Bekerjasama. PENERAPAN NILAI : Murid pernah melihat dan makan buah -buah tempatan. 3. Muzikal. KBKK : Menjana idea .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful