Anda di halaman 1dari 6

Wirid Untuk Pesakit Bekalan Selepas Rawatan

1
Panduan Merawat Sihir

Panduan Merawat Sihir


WIRID
UNTUK
PESAKIT
(BEKALAN SELEPAS RAWATAN)


Klinik muallij
http://klinik-muallij.blogspot.com
oleh: Mustakim bin Mohd Najib
14 Julai 2010 (2 Syaaban 1431)
tanpa hakcipta ilmu untuk semua
Wirid Untuk Pesakit Bekalan Selepas Rawatan
2
Panduan Merawat Sihir

1) Baca doa ini setiap selesai Solat Subuh dan Asar.

AYAT DI BAWAH IN DIULANG BACAANNYA SEBANYAK TIGA KALI

Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua kejahatan yang
dicipta-Nya.

Dari Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah SAW bersabda : "Sesiapa yang membaca doa ini tiga
kali, tiada apa-apa malapetaka akan terjatuh ke atasnya."

2) Dan Baca doa ini.

AYAT DI BAWAH IN DIULANG BACAANNYA SEBANYAK TIGA KALI

Dengan nama Allah, yang dengan nama-Nya akan terhalanglah segala di bumi dan di langit,
untuk menimpakan bencana, dan ia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Dari Ibn Hibban; Rasulullah SAW bersabda : "Hamba-hamba Allah yang membaca membaca
doa ini pada waktu pagi dan petang tiga
kali, tiada apa jua kesakitan akan dialaminya."

3) Kemudian Baca doa ini.

AYAT DI BAWAH IN DIULANG BACAANNYA SEBANYAK 100 KALI

Tiada Tuhan Melainkan Allah, Yang satu dan tiada sekutu bagi- Nya. Bagi-Nya segala
kekuasaan, dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan
Dia sangat berkuasa atas segala sesuatu.

Dari Bukhari, Muslim dan Malik, diriwayatkan oleh Abu Hurairah; Rasulullah SAW berkata,
Sesiapa membaca
ayat ini seratus kali sehari, pahalanya seperti memerdekakan sepuluh orang hamba, Seratus
kebajikan dituliskan untuknya dan seratus keburukan dibuang darinya, dan menjadi benteng
dari gangguan syaitan sepanjang hari.

Wirid Untuk Pesakit Bekalan Selepas Rawatan
3
Panduan Merawat Sihir

PELBAGAI ZIKIR DARI RASULLULLAH

(1) Zikir dikala menghadapi keadaan genting dan susah.

Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Besar lagi Maha Penyabar. Tiada
Tuhan melainkan Allah yang memelihara ( mempunyai ) Arsy yang besar. Tiada Tuhan yang
disembah melainkan Allah yang memelihara segala langit dan bumi yang mempunyai Arsy
yang maha mulia.

Menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW senantiasa membaca dzikir ini apabila
beliau menghadapi suatu kegentingan.

(2) Zikir dikala merasa takut atau terkejut.

Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kemarahanNya dan siksaan-
Nya dan dari kejahatan hamba-hambaNya, dan dari gurisan syaithan dan dari kehadiran
mereka itu.

Menurut riwayat Abu Daud dan At Turmudzy, Nabi SAW mengajar sahabat-sahabatnya
membaca taawwudz ini dikala mereka terkejut atau merasa takut dari sesuatu.

Di sini saya catatkan beberapa ayat pilihan untuk anda lakukan sendiri di rumah selepas solat.
Yang penting, amalan yang berterusan. Pilihlah yang mana satu kerana ada di antara kita tidak
mempunyai masa yang cukup untuk melaksanakannya. Ayat ruqyah biasanya mengambil masa
16 minit ke 30 minit bergantung kepada pembaca. Jadi di sini terdapat beberapa pilihan yang
juga berkesan untuk mengatasi atau membatalkan sihir. Sesuai untuk pesakit rawatan berulang
atau pesakit yang belum lagi mendapatkan rawatan. Insya Allah berusaha itu lebih baik dari
berubat.

Doa Hafiz ( )
Sabda Rasulullah, apabila doa ini yang dbaca di kala pagi dan petang, Allah menurunkan empat
malaikat dengan tangannya, dibelakang mereka, di kiri-kanan dan dihadapan mereka, dalam
keselamatan Allah dari gangguan jin dan manusia. Inilah doanya,
Wirid Untuk Pesakit Bekalan Selepas Rawatan
4
Panduan Merawat Sihir

Wirid Untuk Pesakit Bekalan Selepas Rawatan
5
Panduan Merawat Sihir

Doa Nur (

) Fatimah Az-Zahra
Doa Nur dikenal sebagai Hirz (doa perlindungan) Fatimah Az-Zahra (sa). Doa yang diajarkan
oleh Rasulullah saw kepada puterinya yang tercinta. Khasiat doa ini Jika didawamkan, dibaca
secara istiqamah, akan dapat mempermudah datangnya rezeki. Selain itu dapat
menyembuhkan penyakit demam.

. :


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.Dengan nama Allah Cahaya, dengan nama Allah
Cahaya dari segala cahaya, dengan nama Allah Cahaya di atas cahaya, dengan nama Allah Yang Mengatur segala
urusan, dengan nama Allah Yang Menciptakan cahaya dari cahaya. Segala puji bagi Allah Yang Menciptakan cahaya
dari cahaya, Yang Menurunkan cahaya ke bukit dalam kitab yang ditulis, dengan ukuran yang tertentu, kepada Nabi
yang terpilih. Segala puji bagi Allah yang dikenal kebesaran-Nya, yang masyhur keagungan-Nya, yang disyukuri
dalam suka dan duka. Semoga Allah menyampaikan selawat kepada junjungan kita Muhammad dan keluarganya
yang suci. (Kitab Mafatihul Jinan, kunci-kunci surga)


Susunan Ayat Pembatal Sihir

1. Susunan Ayat 20
Al-Baqarah Ayat 255
Al-A'raf 54-56
As-Soffat 1-11
Ar-Rahman 33-35
Al-Hasyr 21-242. Susunan Ayat 33
Al-Baqarah 1-5
Al-Baqarah 255-257
Al-Baqarah 284-286
Al-A'raf 54-56
Al-Isra' 110-111
As-Soffat 1-11
Ar-Rahman 33-35
Al-Hasyr 21-24Wirid Untuk Pesakit Bekalan Selepas Rawatan
6
Panduan Merawat Sihir


3. Susunan Ayat Manzil
Fatihah
Al-Baqarah - ayat 1-5, 163, 255-257, 284-286
Ali-Imran - ayat 18, 26-27
Al-A'raf - ayat 54-46
Al-Isra' - ayat 110-111
Al-Mukminun - ayat 115-118
As-Soffat - ayat 1-11
Ar-Rahman - ayat 33-40
Al-Hasyar - ayat 21-24
Al-Jin - ayat 1-4
Al-Kafirun
Al-Ikhlas
Al-Falaq
An-Nas4. Susunan Ayat Ruqyah Syariah
Al- Fatihah (Ayat 1 -7)
Al- Baqarah (1-5)
Al-Baqarah ( 102)
Al-Baqarah ( 163-164)
Al-Baqarah ( 255)
Al-Baqarah ( 285-286)
Al Imran ( 18-19)
Al Araf ( 54-56)
Al Araf (117-122)
Yunus (81-82)
Toha (69)
Al Muminun (115-118)
As Soffat (1-10)
Al-Ahqof (29-32)
Ar-Rahman (33-36)
Al-Hasyr (21-24)
Al-Jin (1-9)
Al-Ikhlas
Al-Falaq
An-Nas


5. Susunan Ayat Al-Munjiyat
As-Sajadah
Yassin
al-Mulk
al-Insan
ad-Dhukhan
al-Waqiah
al-Buruj


6. Al-Mathurat


7. Susunan As-syeikh Wahid Abdul Salam
Bali
1. Surah Al-Baqarah Ayat 102 ( Diulang
Sebanyak 7x)
2. Surah Al-A'raf Ayat 117-122 (Diulang
Sebanyak 7x)
3.Surah Yunus Ayat 79-82 ( Diulang sebanyak
7x)
4. Surah Toha Ayat 69 (Diulang sebanyak 7x)


8. Susunan Muallij Islamiah
Al-Fatihah
Al-Baqarah:1-4
Al-Baqarah: 254-257
Al Baqarah: 284-286
Al-Muawwizat (3 Qul)
Qunut Nazilah
Asma Allah