Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TINGKATAN 4 Tahun 2011 Ming gu

Tarikh

Aspek
1. PRESEPSI ESTETIK 1. PRESEPSI ESTETIK 1. PRESEPSI ESTETIK 1. PRESEPSI ESTETIK 1. PRESEPSI ESTETIK 1. PRESEPSI ESTETIK

Fokus
1.1 Konsep Muzik 1.1.1 Irama ~ Corak irama 1.1 Konsep Muzik 1.1.2 Melodi (a) Pic 1.1 Konsep Muzik 1.1.2 Melodi (b) Skel 1.1 Konsep Muzik 1.1.2 Melodi (c) Nada 1.1 Konsep Muzik ~ Ornamen 1.1 Konsep Muzik 1.1.3 Harmoni (a)Kord, tonaliti / nada 1.1 Konsep Muzik 1.1.3 Harmoni (b) Pergerakan kord dan kaden 1.1 Konsep Muzik 1.1.5 Bentuk (b) Binaan karya muzik

Hasil Pembelajaran
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang tekanan, sinkopasi dan anakrusis. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang ton bukan harmonic. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang skel diatonic dan pentatonic. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang perubahan nada secara tonicisation. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang ornament. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang kualiti kord.

Senara Catatan i Semak

5 6

1. PRESEPSI ESTETIK

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang pergerakan kord (harmoni dalam lagu).

1. PRESEPSI ESTETIK

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang pelbagai jenis bentuk lagu.

dalam bentuk

Ming gu
9

Aspek
1. PRESEPSI ESTETIK 1. PRESEPSI ESTETIK

Fokus
1.1 Konsep Muzik 1.1.6 Ekspresi (a) Dinamiks 1.2 Kovensi Penulisan Muzik Notasi Tak konvensional ~ Notasi Grafik 2.1 Kemahiran Nyanyian 2.1.1 Kemahiran menyanyi (a) mengetahui dan memahirkan teknik 2.1 Kemahiran Nyanyian 2.1.1 Kemahiran menyanyi (b) membina kemahiran menyanyi ~ Kemahiran Individu 2.1 Kemahiran Nyanyian 2.1.1 Kemahiran menyanyi (b) membina kemahiran menyanyi ~ Kemahiran Ensembel

Hasil Pembelajaran
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang jenis-jenis dinamiks. Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang penulisan muzik secara grafik.

Senarai Catatan Semak

10

11

2. PENGALAMAN MUZIKAL

Mempunyai pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dalam teknik menyanyi.

12

2. PENGALAMAN MUZIKAL

Mempunyai pengalaman dan kemahiran menyanyi.

13

2. PENGALAMAN MUZIKAL

Mempunyai kemahiran menyanyi secara ensemble.

14

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.2 Kemahiran Nyanyian 2.2.1 Kemahiran Bermain Alat Muzik Konvensiona l (a) Pengetahuan Teknik 2.2 Kemahiran Nyanyian 2.2.1 Kemahiran Bermain Alat Muzik Konvensiona l (b) Membina kemahiran Instrumental ~ Kemahiran Individu

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman teknik bermain alat muzik pilihan.

15

2. PENGALAMAN MUZIKAL

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman bermain alat muzik pilihan secara individu.

16

2. PENGALAMAN MUZIKAL

2.2 Kemahiran Nyanyian 2.2.1 Kemahiran Bermain Alat Muzik Konvensiona l (b) Membina kemahiran Instrumental ~ Kemahiran Ensembel 2.3 Pengalaman Ensembel Muzik Tradisional 2.3.1 Penyertaan dalam Ensembel

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman bermain muzik dalam ensemble.

17

2. PENGALAMAN MUZIKAL

Mempunyai pengetahuan dan kefahaman bermain muzik tradisional dalam ensemble.

Muzik Tradisional 18 2. PENGALAMAN MUZIKAL 2.4 Kemahiran Persembahan 2.4.1 Kemahiran Muzikal ~ Ekspresi ~ Pola Bit 2.4 Kemahiran Persembahan 2.4.2 Etika Persembahan 3.1 Mereka Cipta 3.1.1 Berkarya Mempunyai pengetahuan dan kemahiran memimpin ensemble.

19

2. PENGALAMAN MUZIKAL

Mempunyai tanggungjawab, amalan tatacara dan adad sebagai performer dan audien.

20

3. EKSPRESI KREATIF

Mempunyai pengalaman dan kemahiran mereka cipta lagu yang dilengkapi dengan harmoni, ekspresi, ornamen dan iringan perkusi.

21

3. EKSPRESI KREATIF

3.1 Mereka Cipta 3.1.2 Mengimprovisasi dan mengeksper imen 4.1 Penghayatan 4.1.1 Menghayati karya muzik (a) Pelbagai genre muzik 4.1 Penghayatan 4.1.2 Menilai karya muzik

Membuat gubahan muzik dan mengubah nada lagu dengan cara mengimprovisasi dan mengeksperimen. Mempunyai pengalaman dan kemahiran menganalisis, member komen tentang pelbagai genre muzik. Berkebolehan menyatakan , menilai, member pendapat tentang karya atau persembahan muzik.

22

4. PENGHARGAAN ESTETIK

23

4. PENGHARGAAN ESTETIK