Anda di halaman 1dari 7

BALADA BABATURAN UJANG

Narator : Di suatu tempat perkampungan suka di adakan keamanan jaga malam,suatu hari pa
RT menugaskan warganya untuk jaga malam, lalu pa RT datang ke salah satu rumah warga
untuk menjaga pos. Di hiji desa osok diayakeun ngaronda unggal peutingna, hiji poe Pak RT
ngadatangan imah salah sahiji wargana, ngajakan ngaronda engke peuting.

Pa RT : tok tok tok assalamualaikum samboo.....Sambo


Sambo : walaikumsalam aya naon pa RT ?
Pa RT : kuring bade miwarang anjeun kanggo ngaronda engke weungi, kumaha
kersa?
Sambo : oooh….. Siap pa, InsyaAllah Abdi tiasa!
Pa RT : Omat, tong hilap…. Si Neneng ajakan ngaronda.. sampeur weh ku anjen,
abdi bade ngadameul jadwal ngaronda kanggo enjing..
Sambo : Siap Pak RETE.. !!!

Narator : Teu kungsi lila Sambo geus siap rek ngaronda, leumpang nyampeur ka imah Neneng

Sambo : Tok… tok.. tok .. Assalamualaikum… Punten.. Neneng,, Ooh Neneng…!

(Neneng nu keur gogoleran di korsi kahudangkeun, tuluy Nantung bari heuay.)

Neneng : Hoaaaaa…aaam !! Waalaikum salam, aya naon Sam?


Sambo : Abi dipawarang pa RT ngajakan ngaronde peuting ayeuna.
Neneng : Waduh… enya atuh kela… kuring mawa heula sarung
Sambo : Nya … Sok … Ditungguan… tong lila nya!!

(Teu lila Neneng kaluar mawa bari mawa sarung)

Neneng : Hayu… Sam.. Urang indit ka POS..!!


Sambo : Hayu..!!!
Neneng : EEH…!! Poho… Sam!! Kela mawa heula senter .. tingali pararoek
kitu…!!
Sambo : Euuh…. Nya atuh buru..!!
Neneng : Tah … pan ari aya senter mah.. leumpang jadi caraang…
Sambo : Nyaaa… lah!! Hayu ah buru!!

Narator: Nepi di POS Sambo jeung Neneng diuk bari di sarung bari ningalian jalan. Teu kungsi
si Neneng ngarasa beuteungna ngulibeuk.

Neneng : Aduh… Sam, sigana kuring asup angin yeuh…..


kamana tukang jamu nya? Cai jahe ngenah sigana…
Sambo : Biasana mah so kaya ngaliwat unggal wayah kieu…
tuh… geuning si mba jamu datang…
Neneng : Mba… kadieu mba…!
(Si mba Jamu datang nyandak daganganana, nyampeurkeun Si Neneng bari ojol-ojol ngagaya
tur seseurian duaan)
Neneng & : Dung… Pa .. Dididing Jos..!!
Mba jamu
Sambo : Keur nararaon ari didinya?
Mba jamu : Ah.. teu nanaon…
Neneng : Nya.. teu keur nanaon..
Sambo : Geus garelo … sugan mah!
(Sambo bingung bari gagro sirah)
Sambo : Mba meser jamu hiji
Neneng : Abdi oge
Mba jamu : Siap..!
(teu kungsi lila Pak RT datang mawa mawa senter)
Pak RT : Aduh enak yeuh .. Cik ngadamel hiji mba..
Mba jamu : Manga pa …
(Pak RT, Sambo jeung Neneng ngaleueut jamu sateu acan ngaronda)

PaK RT : Teu lila ieu aya carita….


Sambo : Carita naon pa?
Pak RT : Saurna… tangkal anu itu… tuh.. nu itu
Sambo : Eh… Pak tong tutunjuk.. pamali..!
Neneng & : Enya Pak
Mba Jamu
Pak RT : Oh enya
Sambo : Teraskeun pak…
Pak RT : Ceunah saurna… dina tangkal eta aya kunti buuk na ngawigwig sok
ngaganggu warga
Mba Jamu : Ah… nu bener Pak!
Neneng : Enya pak… tong nyingsieunan ah.. abdi murinding
Pak RT : Eh… leureus Neng, bapak teu ngabohong..
Mba Jamu : Aduh.. pak abdi jadi sieun… mangkaning bade uih… alah kumaha atuh…
Aku ngga suka gelay
Neneng : Lebay pisah sih
Mba Jamu : IIh… naon sih
Pak RT : Ah .. atos ah bapak bade uih… marangga..
Ber 3 : Manga Pak RT…
Mba Jamu : Abdi ge bade uih ah… manga abdi tipayun nya…
Sambo : Manga… kade di jalan mba

Narator: Sambo jeung Neneng tuluy ngajaga di POS duaan nepi ka peuting. Beuki lila beuki
peuting Hawa jadi tiris jeung karasa kareeung.

Neneng : Sam…!! Asa aya nu noel teu sih?


Sambo : Ah.. teu aya…
Neneng : Sam… kuring sieun ah… bade uih tipayun nya
Sambo : Ah.. Si Neneng mah kitu wae ge sieun… (bari ngalieik ka tukang)
(Aya kunti ngajugruk, Sambo sun tangan ka kunti)
Abdi uih heula nya…dadah!! (kabur)

Narator : Peuting eta Neneng, Sambo jeung Mba Jamu kasarieunan pedah dijailan ku kunti
neupi ka poe isukna Pak RT ngarasa aya anu aneh, aya anu teu biasa. Biasana Si Mba Jamu
sok ngalangkung unggal sore, tapi poe eta mah Mba jamu teu aya.

Pak RT : Jang..! cik kadieu sakeudap..


Ujang : Aya naon pak?
Pak RT : Ari si Mba Jamu kamana nya? Bapak peryogi cai jahe..
Ujang : Saurna mah nuju teu damang pa…
Pak Rt : Ah.. piraku kamari masih jagjag ngobrol jeung bapak..
Ujang : Duka pa… teu teurang..
Manga pa .. amit uih heula..

Narator : Pak RT ngarasa aya anu teu biasa dina teu damangna si Mba jamu. Sok sieun
dihereyan ku kunti. Pak RT ngarasa kudu ngaja kamanan kampung dina sagala rupa
ngangguan. Peutingna Pa RT datang ka imah Sambo miwarang deui ngaronda.

Pa RT : Assalamualaikum Sam..
Sambo : Waalaikumsalam.. Pak
Pa RT : Peuting ayeuna ngaronda deui jeung si Neneng nya..
Sambo : Duuh.. pa Kumaha nya…
Pak RT : Tong kumaha-kumaha… pokona kudu aya nu ngaronda peuting ieu..
Sambo : Nya.. nya pak…

(Sambo jeung Pak RT datang ka imah Neneng nyamper ngaronda.


Pak RT : Hayu Neng, urang ngaronda deui
Neneng : Neng the sieu pak.. keueuh kamri ge
Pa RT : Moal nanaon… hayu…
Neneng : Hayu atuh…

(Sambo jeung Neneng tiheula datang ka POS).


Sambo : Neng… aya nu aneh teu?
Neneng : Heunte ah
Sambo jeung Neneg ningali kunti.. tuluy ngajerit kasieunan
Hantu : Deuk kabur kamana…?
Sambo : Kabu,,,ur (ninggalkeun Neneng)
Hantu : Kadieu… ku urang raksukan maneh nya…

(neneng kaasupan Kunti tuluy indit ka POS. teu lila pak RT datang sareung Ujang)
Pa RT : Neng, naha sorangan? Kamana si Sambo?
Neneng : ……… (menganggu lemes)….. nya Pak
Ujang : Pak.. eta mah babaturan ulin abi , anus ok ngagantung dinu tangkal eta..
Pak RT : Hah… kumaha maksadna?
Ujang : Iyeu mah .. si Kunti anu sok ulin jeung abi
Pak RT : Hiiih… tong heureuy ah..
Ujang : Kunti hayu urang ulin
(Neneng Pingsan, Kunti kaluar ngobrol jeung Ujang)
Hantu : Hayu Jang,,,,
Hantu : pok ame ame belakang kupu kupu siang makan nasi kalo malam minum
&Ujang susu..
Hahahahaa…
(pa RT Pingsan trus Neneng sadar
Neneng : Dimana ieu?
Hantu : Hihihihihiihihi
Neneng : Iiihhhh… kabur
Pak RT : (sadar) icikiwir icikiwir josss,aaaaa larii
Hantu : HIHIHIHI… Karunya sarieuneun,, nya
Sambo : (Sambo dongkap bari lumpat) adug.. cape eung haus…
Hantu : Bade eueut A, ieu caina
Sambo : Oh nuhun… nuhun… (nginum)
Ieu gelas na nuhun (rewash ningal kunti)
Ku,,,,,kun,,tiiiiii (pingsan)
Hantu : Jang… urang berhasil yeuh..
Ujang Hahahhhaa… enya…
Narator: pas Sambo pingsan,ada mbak jamu anu nuju ngalangkung di pos di sauran ku ujang.

Mba Jamu : Nyalira Jang? Kamana nu lain?


Ujang : Duka mba..
Mba Jamu : Eta Sambo kunain?!
Ujang : Pinsang ningali jurig
Mba jamu : Hah???
Hantu : Hihihihiihihi
Mba jamu : Aaaaaaah (pingsan)
Ujang : Hahahha… sukses Euy!!
Hantu : Sukses.. jang

Ujang jeung kunti atoh bari ulin deui duaan

Hantu : pok ame ame belalang kupu kupu siang makan nasi kalo malam minum
&Ujang susu
Sambo : (sadar tinu pingsan)
Ujang : Pak sambo tos gugah?
Sambo : Kuuuuuuntiii.. (kabur)
Hantu : Hihihihihihih
&Ujang
Mba Jamu : Hahh… duh dimana ieu?
Hantu : Hihihiiihihihii (di hareupeun)
Mba Jamu : AAAaaaa… kabur
Hantu : Hahahhahhaha
&Ujang

Narator : peuting eta, kabeh anu ngaronda kalabur sieun ningali jurig kecuali si Ujang anu
ulin jadi batur Kunti ngaganggu jelema.
Artha,Rangga,Salwa,syalwa,zio,Radit, harlan:

wasalammualaikum warohmatulloh hi wabarokatu

Anda mungkin juga menyukai