Anda di halaman 1dari 5

SJK ( C ) KUOK MING, TAWAU

2021 Penilaian Bahasa Melayu Semester 2 ( Kertas Pemahaman ) Tahun 5

Nama: __________________ No :_____ Kelas : 5____ Markah :_______ T/T Ibu bapa: __________

Masa : 1 jam 15 minit


Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian : Bahagian A dan Bahagian B. Kamu dikehendaki menjawab
semua soalan dalam kedua-dua bahagian ini.
BAHAGIAN A
( 15 markah )
Soalan 1 hingga 15
Soalan 1

1. Kami berehat di _____________ itu sambil menghirup udara segar.


A. titi B. jeti C. jejantas D. jambatan

2. Fahmi _________ ke atas untuk melihat kedudukan layang-layangnya.


A. menyapu B. mendongak C. menjeling D. memerah

3. Azim membantu jirannya membersihkan longkang yang sudah berbau ________ .


A. hanyir B. lemau C. busuk D. hanyir

Soalan 4

4. Chan Ho _______ terkejut apabila ternampak seekor ular di pintu belakang rumahnya.
A. amat B. betul C. sekali D. benar

5. Pada cuti persekolahan, Ming Leng akan menyertai aktiviti _______ untuk mengisi masa lapang .
A. kakitangan B. kerjasama C. tandatangan D. sukarela

6. Budak itu mengambil buah limau purut yang _______ kulitnya itu.
A. gelabah B. kemelut C. keretot D. seruling

7. Pengunjung yang berada di kawasan air terjun itu _______ apabila melihat sampah yang
berlonggok di tepi tong sampah.
A. berat mata B. angkat mata C. tanda mata D. sakit mata

8. Sabun pencuci pakaian itu dijual dalam bentuk serbuk dan _________.
A. cecair B. bebuli C. jejari D. kekura

9. Ambulans_______ sampai lagi di tempat kemalangan ketika kami tiba .


A. akan B. belum C. hendak D. harus

(1)
10. Pemilik kenderaan ___________ melakukan pemeriksaan kenderaan sekurang-kurangnya
enam bulan sekali bagi memastikan kenderaan mereka dalam keadaan baik.
A. harus B. telah C. masih D. pernah

11. Murid-murid yang ingin ke bilik sains dikehendaki menggunakan ______ susur gajah jika hujan turun .
A. lorongan B. jalanan C. laluan D. lintasan

12. Kalim hanya makan nasi _________ telur goreng tengah hari tadi .
A. berulamkan B. berkuahkan C. bersamakan D. berlaukkan

13. Lelaki itu berlari dengan pantas untuk mengejar kereta api yang mula bergerak.
Pilih perkataan sinonim bagi mengejar.
A. membina B. memburu C. membawa D. memanjat

Pilih ayat yang sama maksud


Adam menjalankan tugas sebagai pengawas sekolah dengan amanah.
14. A Dengan amanah sebagai pengawas sekolah Adam menjalankan tugas.
B. Adam menjalankan dengan amanah tugas sebagai pengawas sekolah.
C. Tugas sebagai pengawas sekolah Adam jalankan dengan amanah.
D. Adam sebagai pengawas sekolah amanah dengan menjalankan tugas.

Pilih ayat yang betul.


15. A. Dia berjatuh semasa mengejar bas.
B. Penumpang bas dilarang berdiri di tangga.
C. Jangan menggunakan telefon bimbit semasa berpandu.
D. Penumpang dilarang berbuka pintu kereta api semasa bergerak.

BAHAGIAN B
[ 35 markah ]

Soalan 16
Baca dan fahami maklumat yang diberi. Kemudian, berikan jawapan dengan alasan yang sesuai.

a) Pak Cik Guan seorang pekebun. Dia mengerjakan kebun bersama-sama anak-anaknya. Pak Cik Guan
seorang yang bijak kerana dia menggunakan baja organik untuk tanam-tanamannya.
Mengapakah Pak Cik Guan menggunakan baja organik untuk tanam-tanamannya?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 2 markah )
(2)
b) Jun Chong dan ayahnya membakar dedaun kering dan sampah sarap yang telah dikumpul. Mereka
membakar sampah itu di dalam tong besar.
Pada pendapat kamu, adakah cara pembakaran sampah yang dilakukan oleh Jun Chong dan ayahnya
itu betul? Mengapa?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 3 markah )

Soalan 17
Baca teks dengan teliti. Kemudian, jawab soalan dengan berikan keputusan yang sesuai.

Pada suatu hari, Yi Wen pulang dari sekolah. Semasa mahu membuka
pintu pagar rumah, dia ternampak sebuah bungkusan. Bungkusan itu
diletakkan di atas tembok pagar rumahnya.
"Itu bungkusan untuk siapa? Mungkinkah bungkusan ini untuk saya?" fikir Yi Wen ketika
dia mengambil bungkusan itu. Dia pun membaca nama dan alamat penerima yang tertulis pada
bungkusan itu. Dia terkejut apabila mendapati bahawa bungkusan itu
bukan miliknya atau milik anggota keluarganya. Bungkusan itu milik
orang yang tidak dikenalinya.

a) Jika kamu berada dalam situasi tersebut, apakah tindakan kamu ?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 2 markah )
b) Mengapakah kamu bertindak demikian ?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 3 markah )
(3)
Soalan 18
Baca petikan dengan teliti. Kemudian , catat maklumat dalam jadual .

Hadirin sekalian,
Persatuan Penduduk Taman Selesa akan mengadakan acara Larian Padi. Program ini
akan diadakan di Tanjung Karang,Selangor pada 20 Mac 2021. Dalam program ini, para
peserta akan berlari di kawasan sawah padi yang hijau. Jarak larian ialah sejauh lima
kilometer. Semua penduduk Taman Selesa dialu-alukan untuk menyertai acara larian ini.
Program ini bertujuan untuk menyemarakkan semangat muhibah antara penduduk.
Pelbagai hadiah yang menarik menanti para pemenang seperti wang tunai, medal dan
hamper.

Bil Perkara Jawapan


1 Aktiviti
2 Penganjur
3 Tarikh
4 Jarak larian
5 Hadiah
6 Tempat
7 Tujuan
( 7 markah )
Soalan 19
Gambar di bawah menunjukkan peristiwa terjumpa dompet. Catat maklumat yang sesuai berdasarkan
setiap gambar.

( a ) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( b ) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( c ) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( d ) ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 8 markah )
(4)
Soalan 20
Baca perenggan di bawah. Kemudian, kenal pasti dan betulkan kesalahan ejaan , tanda baca, penggunaan kata,
penggunaan imbuhan dalam perenggan. Salin semula perenggan yang telah diedit.

Kita mestilah mengamalkan ciri-ciri positif dalam kehidupan kemasyarakat. Ciri tersebut
termasuklah amalan ziarah menziarahi sesama jiran tetangga. Amalan ini bertujuan ialah kita bertanya
kahbar dan membantu jiran yang menghadapi masalah. Amalan seperti ini dapat meneratkan hubungan
sasama penduduk ?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
( 10 markah )

Disediakan oleh,
Chen & Brian

( CHEN PUI NEI & BRIAN GINSOS )


Guru BM Tahun Lima

(5)

Anda mungkin juga menyukai