Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR SERI ALAM

CATCH UP PLAN 2022

CATCH UP PLAN PANITIA BAHASA MELAYU 2022

Nama guru : NORHAYATI BINTI KEMAD


Kelas : 6 ADAB
STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI YANG
MINGGU PERKARA MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG
(KAK) DIRANCANG
44 Kategori 1
Pelaksanaan program 1.2.6 Mendengar, memahami, Memastikan murid boleh ✔ Pendekatan Terbeza Intervensi (TP 1 dan 2)
9 – 13 Januari sepanjang Bulan Januari dan menyebut jenis ayat dan meningkatkan penguasaan TP ✔ Pendekatan Modular Tidak terlibat
2022 2022 ragam ayat dengan struktur (1-6) serta menghabiskan %
binaan ayat yang betul dan KAK bagi murid yang tidak Kategori 2
Merancang : tepat. dapat menguasai KAK. Pengukuhan,pengayaan,
✔ Program Intervensi kecemerlangan
✔ Program Pengukuhan 2.2.3 Membaca dan memahami TP1 – TP2 ✔ Menyenaraikan ayat
✔ Program Pengayaan ayat yang mengandungi  Intervensi pendek yang
✔ Penilaian PBD perkataan berimbuhan dalam mengandungi
bahan bacaan prosa dan puisi perkataan berimbuhan
TP3-TP4
dengan sebutan yang betul. ✔ Menulis jawapan
 Pengukuhan secara ringkas
3.3.3 Membina dan menulis TP5-TP6 Kategori 3
jawapan secara kritis dan kreatif  Pengayaan Pengukuhan,pengayaan,
dengan betul.
kecemerlangan
(TP 5 dan 6)
✔ Menyenaraikan ayat
lengkap yang
mengandungi
perkataan berimbuhan
✔ Menulis jawapan
secara kritis dan
kreatif.
SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR SERI ALAM
CATCH UP PLAN 2022

CATCH UP PLAN PANITIA BAHASA MELAYU 2022

Nama guru : NORHAYATI BINTI KEMAD


Kelas : 6 ADAB
STANDARD PEMBELAJARAN AKTIVITI YANG
MINGGU PERKARA MATLAMAT STRATEGI DIRANCANG
(KAK) DIRANCANG
45 Kategori 1
Pelaksanaan program 1.3.1 Mendengar, memahami Memastikan murid boleh ✔ Pendekatan Terbeza Intervensi (TP 1 dan 2)
16 – 21 Januari sepanjang Bulan Januari dan memberikan respons meningkatkan penguasaan TP ✔ Pendekatan Modular Tidak terlibat
2022 2022 terhadap sesuatu arahan (1-6) serta menghabiskan %
berdasarkan ayat perintah KAK bagi murid yang tidak Kategori 2
Merancang : dalam pelbagai situasi dengan dapat menguasai KAK. Pengukuhan,pengayaan,
✔ Program Intervensi betul. kecemerlangan
✔ Program Pengukuhan TP1 – TP2 (TP 3 dan 4)
✔ Program Pengayaan 2.3.1 Membaca sesuatu bahan  Intervensi
✔ Penilaian PBD yang mengandungi pelbagai ✔ Menyenaraikan
jenis ayat dan ragam ayat maklumat tersurat
TP3-TP4
secara mekanis. ✔ Memilih maklumat
 Pengukuhan tersirat yang sesuai.
3.3.4 Membina kerangka dan TP5-TP6 Kategori 3
menulis pelbagai jenis karangan.  Pengayaan Pengukuhan,pengayaan,
kecemerlangan
(TP 5 dan 6)
✔ Menyenaraikan
maklumat tersirat
✔ Membina perenggan
menggunakan
maklumat tersirat.

Anda mungkin juga menyukai